Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Bedrijfsmanagement

Financie-en Verzekeringswezen

 • Dagtraject
 • Verkort programma mogelijk
 • Vervolgtraject op graduaat/HBO5

  Troeven

  GEMEENSCHAPPELIJK EERSTE SEMESTER

  Het eerste semester is een periode van proeven en oriënteren waarin we veel belang hechten aan een juiste studiekeuze. Via probleemgestuurd onderwijs maak je grondig kennis met de vier afstudeerrichtingen van de opleiding. Pas in het tweede semester kies je dan een afstudeerrichting die het beste bij jou past. Je kan hierbij rekenen op onze lectoren die als échte coaches jouw keuzeproces begeleiden en jouw groei stimuleren.

  Vanaf dag één volgen we jouw ontwikkeling dan ook van dichtbij op. Aan de hand van diverse niet-bindende instaptoetsen (Nederlands, Frans, Engels en Wiskunde) houden we je een spiegel voor. Op basis van de testresultaten, versterken we gericht jouw startcompetenties via extra contacturen als je daar nood aan hebt. Een succesvolle heroriëntering naar een boeiende graduaatsopleiding is ook mogelijk binnen de hogeschool.

  Vanaf het tweede semester maak je een keuze om je te verdiepen in één specifieke afstudeerrichting. In het derde jaar ligt de focus op interesses en verruimen. Via een cross-over business project, meerdere keuzetrajecten, bachelorproef en stage werk je aan het verwerven van kennis en inzichten over disciplines heen.

  MYTALENT

  We hechten veel belang aan attitudetraining en professionele ontwikkeling. Je verwerft belangrijke 21st century skills waarbij we vooral focussen op zelfregulering, creatief denken en internationale competenties. Daartoe krijg je in het eerste jaar per klas van ongeveer 35 studenten een klasmentor toegewezen, die jou persoonlijk begeleidt aan de hand van onderwijsleergesprekken en meerdere individuele coachingsgesprekken. Je staat er niet alleen voor!

  KEUZETRAJECTEN

  Je bent de architect van jouw studieloopbaan en krijgt vanaf het tweede jaar de kans om via vier keuzetrajecten kleur te geven aan jouw ontwikkeling: Digitale projecten in financie- & verzekeringswezen, International business of Ondernemerschap. Je kan ook opleidingsonderdelen opnemen uit het schakelprogramma naar de masteropleiding.

  PRAKTIJK EN LANGE WERKVELDSTAGE

  Praktijk is overal aanwezig in de opleiding. Je sluit je studies af met een lange werkveldstage van 13 weken. We kiezen daarnaast voor nieuwe werkvormen zoals probleemgestuurd onderwijs, zelfstudie via digitale leerpaden, geïntegreerde of multidisciplinaire praktijkprojecten, ‘real cases’, … Daarnaast spelen we spelen voortdurend in op trends zoals de chatbots, big data, service design, neobanks, matchmaking platforms, blockchain, … We werken uiteraard ook samen met werkveldpartners met naam en faam.

  Programma

  EERSTE JAAR

  Het eerste semester is gemeenschappelijk voor alle afstudeerrichtingen van de opleidingen Bedrijfsmanagement. Je verwerft een basiskennis van alle disciplines en spitst je toe op algemene economische en bedrijfskundige kennis en inzichten, aangevuld met de nodige digital skills en taalvaardigheden. In MyTalent focussen we op jouw persoonlijke ontwikkeling en zelfsturing. Aan het einde van het eerste semester maak je een begeleide keuze voor een afstudeerrichting.

  Vanaf het tweede semester richten we ons op opleidingsonderdelen met specifieke focus op bank- en verzekeringsactiviteiten. 

  TWEEDE JAAR

  Je verdiept je in diverse aspecten van financiën en verzekeringen. We leren je alles over de financiële markten, financiële diensten en financieel management. Je wordt geleidelijk specialist in verzekeringen voor consumenten. We leggen de basis voor jouw commerciële flair. Je breidt je kennis van het Frans en Engels uit om ook in deze talen zakelijk te kunnen communiceren. Je voert ook een geïntegreerd praktijkproject uit. Je kiest een keuzetraject (6 studiepunten): Digitale projecten in financie- & verzekeringswezen, International business of Ondernemerschap. Je kan ook opleidingsonderdelen opnemen uit het schakelprogramma naar de masteropleiding.

  DERDE JAAR

  Je zal enkel nog lessen volgen in het eerste semester. Je verruimt je horizon met het vervolg van jouw keuzetraject (3 studiepunten) en een cross-over business project. Je verdiept je in verzekeringen voor professionelen, en neemt het in het business game The Fin Competition op tegen studenten uit het hele land. Je leert ook meer over de laatste trends in bankieren en verzekeren. Het laatste semester van je opleiding spendeer je volledig aan jouw (buitenlandse) stage en bachelorproef.

  Modeltraject Academiejaar 2021-22

  Download een printklare pdf-versie

  Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Bachelors in het Bedrijfsmanagement die gespecialiseerd zijn in Financie- en verzekeringswezen zijn zeer gegeerd op de arbeidsmarkt. De sector ondergaat momenteel een forse verjongingskuur en staat te popelen om pas afgestudeerden aan te werven.

  Zo kan je aan de slag als commercieel medewerker, kredietspecialist, beleggingsadviseur of verzekeringsmakelaar binnen een bank of verzekeringsmaatschappij. Bedrijven met een financiële afdeling zijn dan weer in je geïnteresseerd omdat je multi-inzetbaar bent. Of start je liever als zelfstandige? Ook dat hoort met dit diploma tot de mogelijkheden. Je mag bemiddelen in bank- en beleggingsproducten, financiële instrumenten of verzekeringen, aangezien de opleiding voldoet aan de Wet Willems en Wet Cauwenberghs.

  Verder studeren

  Studeer je graag verder? Ook dat kan! Met jouw diploma ligt de weg via een schakelprogramma naar een masteropleiding helemaal open.

  Duurt dat te lang? Je kan in één jaar tot anderhalf jaar een tweede bachelor in het Bedrijfsmanagement behalen in een andere afstudeerrichting. Aan jou de keuze!

  Internationaal

  Internationalisering loopt dwars door alle leerlijnen van de opleiding. Wij bereiden je professioneel en persoonlijk voor op de kosmopolitische samenleving van vandaag en morgen. De opleiding creëert een stimulerende leeromgeving waar je de mogelijkheid krijgt om internationale en interculturele competenties te verwerven. Door middel van buitenlandse ervaringen en internationalisation@home ontwikkel je je tot een wereldburger die met een brede blik en een open houding in de wereld staat en sociaal betrokken is. Internationalisering is ingebed in het curriculum door middel van een mobility window en de integratie van internationale projecten. Daarnaast ondersteunt de opleiding ook initiatieven met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden.

  Erasmus

  In het derde jaar krijg je de kans om in het eerste semester op Erasmus-uitwisseling te gaan en zo een semester in het buitenland te studeren. In het laatste semester kan je bovendien een stage van 13 weken lopen in het buitenland. Zo kan je je talenkennis nog wat meer bijspijkeren, leer je nieuwe culturen kennen en op die manier ervaar je ook hoe het is om in een internationale context professioneel samen te werken. Hiervoor stelt de opleiding beurzen te beschikking.

  Internationalisering@home

  Internationale en interculturele competenties verwerf je ook op de eigen campus. Door het gebruik van internationale vakliteratuur, internationale gastdocenten, international weeks, collaborative online international learning, … verruim je je blik. Verschillende opleidingsonderdelen worden ook in een andere taal gedoceerd.

  Flexibel studeren

  Verkorte programma's

  Als je al een bachelordiploma op zak hebt, bieden we enkele verkorte programma’s aan. Zo kan je op één tot anderhalf jaar tijd een extra diploma Bedrijfsmanagement in een andere afstudeerrichting behalen.

  Projecten en stage

  Alle vaardigheden, kennis en inzichten die je in de les opdoet, breng je in de praktijk tijdens projecten, bedrijfssimulaties, de stage en je bachelorproef.

  Business Project Real Estate (TWEEDE JAAR)

  Je kruipt in de job van een echte vastgoedadviseur en je adviseert je klant over een vastgoedtransactie. Om je advies te onderbouwen maak je gebruik van de informatie die je kreeg van het vastgoedkantoor en de bankverzekeraar. Omdat je erg klantgericht bent, pas je je aan aan de taal van de klant: dit kan Frans, Nederlands of Engels zijn. Uiteindelijk giet je je voorstel in een overzichtelijk werkdocument waarmee je ook je digitale skills laat uitblinken. In dit opleidingsonderdeel komt het er dus op aan om vanuit je financiële bril een vastgoeddossier van A tot Z af te werken.

  BEDRIJFSSIMULATIES (DERDE JAAR)

  Je krijgt in het laatste jaar de kans om deel te nemen aan de business game ‘The Fin Competition’, in samenwerking met de sectororganisatie Febelfin. The Fin Competition is een online banksimulatiespel dat gespeeld wordt door hogeschoolstudenten in kleine groepjes. Verschillende variabelen bepalen de uiteindelijke winnaar van de voorronde of finaleronde. Je leert tijdens deze simulatie inzicht te krijgen in de dynamiek van lenen, spaarkapitaal en het winnen van klanten. Tevens schaaf je je sociale vaardigheden bij, zoals samenwerken, onderhandelen, communicatie, …

  De finale, het moment waar de studenten in groep het beste van zichzelf kunnen geven voor een professionele jury en 'the battle' aangaan met andere hogescholen, vormt het sluitstuk van The Fin Competition. Je komt in dit groepswerk voor realistische uitdagingen te staan en het biedt je de mogelijkheid om te tonen dat je met een gezonde portie ambitie klaar bent om een boeiende en mooie carrière uit te bouwen.

  STAGE

  Afstuderen doe je na een geslaagde werkveldstage van 13 weken in binnen- of buitenland. Tijdens deze stage krijg je de mogelijkheid verder te werken aan de leerresultaten die je nog onvoldoende beheerst om te kunnen afstuderen. De activiteiten van de stage en jouw zelfreflectie rapporteer je aan de hand van stagedagboeken. De resultaten en reflecties licht je mondeling toe aan je vaklectoren aan het einde van de stageperiode.

  BACHELORPROEF

  De bachelorproef heeft de vorm van een individueel praktijkgebaseerd actieonderzoek. Je formuleert een onderzoeksvraag die gerelateerd is aan jouw stageplaats, werkt die onderzoeksvraag verder uit tijdens de stage en rapporteert de resultaten aan de hand van een individueel werkstuk dat je ook presenteert voor een vakjury.

Deze opleidingen kunnen ook interessant zijn voor jou