Overslaan en naar de inhoud gaan

Structuur

Inrichtingsorgaan

Het inrichtingsorgaan draagt de bevoegdheid voor de algemene strategie van de hogeschool en het toezicht op het vervullen van de zending van de hogeschool, met inbegrip van de goedkeuring van begroting, rekeningen en jaarverslag. De leden van de bestuurlijke geleding worden afgevaardigd door de respectievelijke vroegere inrichtende machten. De leden van de personeels- en studentengeleding worden verkozen.

Samenstelling van de bestuurlijke geleding voor een periode van 4 jaar:

 • Verhaert, Inga –voorzitter

 • De Groote, Pascale - algemeen directeur

 • Samson, Erwin - algemeen beheerder

 • Beels, Jinnih

 • Caals, Tom

 • De Meerleer, Helena

 • Deridder, Jim

 • Goyvaerts, Peter

 • Hadermann, Joke

 • Jacques, Ilse

 • Lemmens, Luk

 • Stevens, Lili

 • Valck, Greet

 • Vanderpoorten, Marleen

 • Verhaeven, Eddy

 • Vermeiren, Edith

Samenstelling van de personeelsgeleding voor een periode van 4 jaar:

 • Beeckmans, Ive
 • Pauwels, Jos
 • Van Goethem, Wim
 • Van Moorsel, Annouk
 • Verbeke, Myriam
 • Verbert, Lieven

Samenstelling van de studentengeleding voor een periode van 2 jaar:

 • Beeckmans, Elise
 • Meerts, Dries

Secretaris

 • Huyben, Liliane

Regeringscommissaris

 • Van Haecke, Nadine

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft de volheid van bevoegdheid en bestuurt de instelling. Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan een andere instantie zijn opgedragen, berusten bij het bestuursorgaan, onverminderd de mogelijkheid om deze bevoegdheden toe te wijzen en te delegeren aan personen binnen en buiten het bestuursorgaan of aan overige organen. De niet-ambtshalve bestuurders worden benoemd door het Inrichtingsorgaan, op voordracht van de ambtshalve bestuurders.

AMBTSHALVE BESTUURDERS:
 • Verhaert, Inga - voorzitter
 • De Groote, Pascale - algemeen directeur
 • Samson, Erwin - algemeen beheerder
NIET-AMBTSHALVE BESTUURDERS:
 • Vanderpoorten, Marleen - ondervoorzitter 
 • Caals, Tom
 • Deridder, Jim
 • Hadermann, Joke
 • Rombouts, Jan

Uitvoerend orgaan (Directieteam)

Het Uitvoerend orgaan, ook Directieteam genaamd, adviseert de algemeen directeur en de algemeen beheerder bij de uitoefening van zijn/haar opdrachten. Het bestaat uit de algemeen directeur, die als voorzitter fungeert, de algemeen beheerder, de directeurs, departementshoofden en hoofden van de “Schools of Arts”.
 

 • Pascale De Groote, algemeen directeur
 • Erwin Samson, algemeen beheerder
 • Pita Vandevelde, directeur onderwijs en onderzoek
 • Dirk De Cuyper, directeur patrimonium en faciliteiten
 • Elke Smeets, directeur financiën
 • Leen Verbist, directeur personeel
 • Richard Sleeckx, departementshoofd Gezondheid en Welzijn
 • Marleen Verreth, departementshoofd Management en Communicatie
 • Ingrid Van der Veken, departementshoofd Onderwijs en Training
 • Wim Lauwers, departementshoofd Wetenschap en Techniek
 • Johan Pas, hoofd Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
 • Stefaan De Ruyck, hoofd Koninklijk Conservatorium Antwerpen
   

Algemeen directeur

De algemeen directeur heeft de leiding over de hogeschool, en vertegenwoordigt de hogeschool in feite en in rechte. Mevrouw Pascale De Groote is aangewezen als de eerste algemeen directeur van AP Hogeschool.