Structuur | AP Hogeschool Overslaan en naar de inhoud gaan

Structuur

Inrichtingsorgaan

Het inrichtingsorgaan draagt de bevoegdheid voor de algemene strategie van de hogeschool en het toezicht op het vervullen van de zending van de hogeschool, met inbegrip van de goedkeuring van begroting, rekeningen en jaarverslag. De leden van de bestuurlijke geleding worden afgevaardigd door de respectievelijke vroegere inrichtende machten. De leden van de personeels- en studentengeleding worden verkozen.

Samenstelling van de bestuurlijke geleding voor een periode van 4 jaar ingaand op 1 oktober 2017:

 • Verhaert, Inga - voorzitter
 • De Groote, Pascale - algemeen directeur
 • Samson, Erwin - algemeen beheerder
 • Caals, Tom
 • De Meerleer, Helena
 • Deridder, Jim
 • Goyvaerts, Peter
 • Hadermann, Joke
 • Marinower, Claude
 • Rombouts, Jan
 • Stevens, Lili
 • Vanderpoorten, Marleen
 • van Gool, Greet
 • Van Langendonck, Gerda
 • Vermeiren, Edith

Samenstelling van de personeelsgeleding voor een periode van 4 jaar ingaand op 1 oktober 2017:

 • Beeckmans, Ive
 • Pauwels, Jos
 • Van Goethem, Wim
 • Van Moorsel, Annouk
 • Verbeke, Myriam
 • Verbert, Lieven

Samenstelling van de studentengeleding voor een periode van 2 jaar ingaand op 1 oktober 2017:

 • Buytaert, Wannes
 • Van der Donckt, Pieter

Secretaris

 • Huyben, Liliane

Regeringscommissaris

 • Van Haecke, Nadine

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft de volheid van bevoegdheid en bestuurt de instelling. Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan een andere instantie zijn opgedragen, berusten bij het bestuursorgaan, onverminderd de mogelijkheid om deze bevoegdheden toe te wijzen en te delegeren aan personen binnen en buiten het bestuursorgaan of aan overige organen. De niet-ambtshalve bestuurders worden afgevaardigd door de respectievelijke vroegere inrichtende machten.

Ambtshalve bestuurders:
 • Verhaert, Inga - voorzitter
 • De Groote, Pascale - algemeen directeur
 • Samson, Erwin - algemeen beheerder
Niet-ambtshalve bestuurders:
 • Vanderpoorten, Marleen - ondervoorzitter 
 • Caals, Tom
 • Deridder, Jim
 • Hadermann, Joke
 • Rombouts, Jan