Overslaan en naar de inhoud gaan

Structuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht draagt de bevoegdheid voor de algemene strategie van de hogeschool en het toezicht op het vervullen van de zending van de hogeschool, met inbegrip van de goedkeuring van begroting, rekeningen en jaarverslag. De leden van de bestuurlijke geleding worden afgevaardigd door de respectievelijke vroegere inrichtende machten. De leden van de personeels- en studentengeleding worden verkozen.

Samenstelling van de bestuurlijke geleding voor een periode van 4 jaar:

 • Vanderpoorten, Marleen - voorzitter

 • De Groote, Pascale - algemeen directeur

 • Samson, Erwin - algemeen beheerder

 • Beels, Jinnih

 • Blavier, Fabienne

 • Caals, Tom

 • De Meerleer, Helena

 • Deridder, Jim

 • Goyvaerts, Peter

 • Jacques, Ilse

 • Lemmens, Luk

 • Rombouts, Jan

 • Stevens, Lili

 • Valck, Greet

 • Van Ast, Daniëlle

 • Verboven, Hans

 • Verhaeven, Eddy

Samenstelling van de personeelsgeleding voor een periode van 4 jaar:

 • Franck, Nadia
 • Clerckx, Joeri
 • Hendrickx, Anika
 • Svensson, Sven
 • Van Moorsel, Annouk
 • Verbeke, Myriam

Samenstelling van de studentengeleding voor een periode van 2 jaar:

 • Meerts, Dries
 • Vermeiren, Jens

Secretaris

 • Horsten, Michiel

Regeringscommissaris

 • Van Haecke, Nadine

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de volheid van bevoegdheid en bestuurt de instelling. Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan een andere instantie zijn opgedragen, berusten bij de Raad van Bestuur, onverminderd de mogelijkheid om deze bevoegdheden toe te wijzen en te delegeren aan personen binnen en buiten de Raad van Bestuur of aan overige organen. De niet-ambtshalve bestuurders worden benoemd door de Raad van Toezicht, op voordracht van de ambtshalve bestuurders.

AMBTSHALVE BESTUURDERS:
 • Vanderpoorten, Marleen - voorzitter
 • De Groote, Pascale - algemeen directeur
 • Samson, Erwin - algemeen beheerder
NIET-AMBTSHALVE BESTUURDERS:
 • Lemmens, Luk - ondervoorzitter 
 • Caals, Tom
 • Deridder, Jim
 • Pauwels, Sigrid
 • Rombouts, Jan
 • Verhaeven, Eddy

Uitvoerend orgaan (Managementteam)

Het Uitvoerend orgaan, ook Managementteam genaamd, adviseert de algemeen directeur en de algemeen beheerder bij de uitoefening van zijn/haar opdrachten. Het bestaat uit de algemeen directeur, die als voorzitter fungeert, de algemeen beheerder, de directeurs, departementshoofden en hoofden van de “Schools of Arts”.
 

 • Pascale De Groote, algemeen directeur
 • Erwin Samson, algemeen beheerder
 • Peter Partoens, waarnemend directeur onderwijs en onderzoek
 • Dirk De Cuyper, directeur patrimonium en faciliteiten
 • Elke Smeets, directeur financiën
 • Leen Verbist, directeur personeel
 • Richard Sleeckx, departementshoofd Gezondheid en Wetenschap
 • Wivine Andriessen, departementshoofd Business en Recht
 • Ingrid Van der Veken, departementshoofd Onderwijs en Training
 • Wim Lauwers, departementshoofd Media, Design en IT
 • Geert Gooskens, departementshoofd Industrie en Omgeving
 • ntb, departementshoofd Mens en Maatschappij
 • Johan Pas, hoofd Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
 • Stefaan De Ruyck, hoofd Koninklijk Conservatorium Antwerpen
   

Algemeen directeur

De algemeen directeur heeft de leiding over de hogeschool, en vertegenwoordigt de hogeschool in feite en in rechte. Mevrouw Pascale De Groote is aangewezen als de eerste algemeen directeur van AP Hogeschool.