Overslaan en naar de inhoud gaan

Bijzondere statuten

We streven naar gelijke kansen voor iedere student. Topsporters, personen met een functiebeperking/leerstoornis, studenten met een ernstig medisch of psychisch probleem, studenten die studie met werk of gezin combineren, student-ondernemers, studenten die aan (semi-) professionele kunstbeoefening doen en andere studenten met specifieke noden kunnen individuele aanpassingen aanvragen.

Wat zijn individuele aanpassingen?

Individuele aanpassingen zijn individuele ondersteuningsmaatregelen die je kan aanvragen omwille van bijzondere sociale of persoonlijke noden. Elke student en elke situatie is uniek en daarom voorzien we ook aanpassingen op maat. Omdat de context en de mogelijkheden van elke opleiding anders zijn, bekijkt de studentenbegeleider samen met jou welke hindernissen je ervaart.

Enkele voorbeelden: 

 • Extra tijd om het examen voor te bereiden en af te leggen 
 • Plaats kiezen in het examenlokaal
 • Gebruik van PC/laptop tijdens evaluatiemomenten
 • Gebruik van vertalend woordenboek tijdens evaluatiemomenten
 • Geen rekening met taal- en spelfouten bij evaluatiemomenten
 • Voorleessoftware Alinea (voor lessen en/of voor examens)

Voor wie?

Wie kan individuele aanpassingen aanvragen?

Je kan individuele aanpassingen aanvragen omwille van: 

 • een functiebeperking 
  • motorische, auditieve, visuele of psychiatrische beperking
  • chronische ziekte
  • ontwikkelingsstoornis: dyslexie, dyscalculie, autismespectrumstoornis (ASS), aandachtsdeficiëntie of hyperactiviteitsstoornis AD(H)D, ticstoornis, ontwikkelingscoördinatiestoornis (DCD), ontwikkelingsdysfasie, of ontwikkelingsstotteren
  • meervoudige functiebeperking of combinatie van ontwikkelingsstoornissen
 • een ernstig medisch of psychisch probleem
 • het combineren van gezin en studie
 • het combineren van werk en studie
 • het statuut van student-ondernemer
 • het uitoefenen van een erkende topsport
 • het beoefenen van kunst op hoog niveau
 • een andere reden (o.a. studenten met talige noden, transitieperiode transgenderpersoon, ernstig medisch probleem, ...). 

Wil je voor een andere reden een individuele aanpassing aanvragen, dan kan je daarvoor een gemotiveerde aanvraag indienen bij de studentenbegeleider. Het Student Center beslist of de andere reden in aanmerking komt voor de toekenning van individuele aanpassingen.

Procedure

Bezorg ons je aanvraag

 1. Vul het aanvraagformulier in.
   
 2. Voeg de nodige attesten toe om aan te tonen dat je individuele aanpassingen nodig hebt.
  Eén van volgende attesten is voldoende bij een functiebeperking: 
 3. Stuur het aanvraagformulier en het attest door naar je studentenbegeleider en maak meteen een afspraak voor een intakegesprek. 
   
 4. Breng samen met je studentenbegeleider je noden in kaart en bekijk welke individuele aanpassingen je hierbij kunnen helpen. Verstuur daarna je definitieve aanvraag naar de toelatingscommissie.
   
 5. De toelatingscommissie beslist over je aanvraag. Een aanvraag wordt dus niet automatisch goedgekeurd. De commissie of je studentenbegeleider brengt je via e-mail op de hoogte van de toegekende individuele aanpassingen.