Bijzondere statuten | AP Hogeschool Overslaan en naar de inhoud gaan

Bijzondere statuten

We streven naar gelijke kansen voor iedere student. Topsporters, personen met een functiebeperking en leerstoornissen, studenten die studie met werk of gezin combineren, student-ondernemers, studenten die aan (semi-) professionele kunstbeoefening doen en andere studenten met specifieke noden kunnen individuele aanpassingen aanvragen.

  Wat zijn individuele aanpassingen?

  Aanpassingen op maat

  Individuele aanpassingen zijn ondersteuningsmaatregelen die een student kan aanvragen voor een specifieke persoonlijke situatie. Bij AP is elke student en elke situatie uniek en daarom voorzien we ook aanpassingen op maat.

  Omdat de context en de mogelijkheden van elke opleiding anders is, bekijken we samen met de student welke moeilijkheden en sterktes die ervaart. Enkele voorbeelden van individuele aanpassingen voor onderwijsactiviteiten en evaluaties: 

  • Onderwijsactiviteiten vroeger verlaten
  • Van groep wisselen
  • Deadlines voor taken verplaatsen
  • Meer tijd bij het afleggen van een schriftelijk examen
  • Gebruik maken van een computer bij examens
  • Studiemateriaal digitaal ontvangen

  Voor wie?

  Wie komt in aanmerking?

  AP Hogeschool kan individuele aanpassingen toekennen aan een student die onder andere:

  • een erkende topsport uitoefent.
  • kunst beoefent op (semi)professioneel niveau.
  • studie en gezin combineert.
  • studie en werk combineert, bijvoorbeeld als student-ondernemer
  • een functiebeperking heeft: auditief, visueel of psychiatrisch, chronische ziekte, meervoudige functiebeperking, ontwikkelingsstoornis zoals leerstoornis (dyslexie, dyscalculie, …), autismespectrumstoornis, aandachtsdeficiëntie of hyperactiviteitsstoornis, AD(H)D, ticstoornis, ontwikkelingscoördinatiestoornis (DCD), ontwikkelingsdysfasie, ontwikkelingsstotteren, combinatie van ontwikkelingsstoornissen, ...
  • een medisch probleem heeft. 
  • zich in andere bijzondere sociale en individuele omstandigheden bevindt. 

  Procedure

  Bezorg ons je aanvraag

  Zodra je definitief bent ingeschreven bij AP Hogeschool kan je individuele aanpassingen aanvragen. Maar het staat je vrij om op voorhand de studentenbegeleider van je opleiding al eens te contacteren voor meer info. Je vindt deze gegevens op de opleidingspagina's. Elke opleiding beschikt over bepaalde deadlines voor aanvragen. In uitzonderlijke situaties (met motivering) kom je na de deadlines nog in aanmerking voor individuele aanpassingen.

  • Studenten uit een opleiding van het Departement Gezondheid en Welzijn kunnen het volledige proces via een online platform in orde brengen.
  • Ben je voor een andere opleiding ingeschreven? Doorloop dan de stappen hieronder. 

  Stap 1: vul het aanvraagformulier in en zorg indien nodig voor een attest van een arts of andere deskundige. (Zie tabblad 'Attesten')

  Stap 2: stuur het aanvraagformulier (mét gevraagde bijlagen en/of attesten) door naar de studentenbegeleider van je opleiding en maak meteen een afspraak met hem/haar. Weet je niet wie je studentenbegeleider is? Raadpleeg het studentenportaal Digitap als je ingeschreven bent of contacteer het Studentenadviespunt.

  Stap 3: tijdens je afspraak met je studentenbegeleider bekijk je welke individuele aanpassingen definitief aangevraagd worden.

  Stap 4: de toelatingscommissie beslist over je aanvraag en brengt je op de hoogte. 

  Attesten

  Documentatie bij je aanvraag

  Kijk in dit overzicht na welke attesten en/of documenten je bij je aanvraag voor individuele aanpassingen moet voorzien.

  Algemene opmerkingen:

  • Voor studenten met een functiebeperking dient een aanvraag voor individuele aanpassingen steeds vergezeld te zijn van een specifiek attest. Dat kan ofwel een document zijn dat is afgeleverd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of Directie-generaal voor Personen met een Handicap. Als je niet beschikt over één van deze documenten, dien je een gespecialiseerd VLOR-attest in. Laat die attesteringsbundel invullen door je behandelende arts of bevoegd expert.
  • Heb je een leerstoornis? Dan dien je een gemotiveerd en volledig onderzoeksverslag, afgeleverd door een CLB of andere erkend expertisecentrum, in. Dit verslag bevat de naast de conclusies van het onderzoek ook een anamnese, een overzicht van de afgenomen testen en de behaalde resultaten. AP Hogeschool beoordeelt de geldigheid van het verslag op basis van diagnostische protocollen PRODIA, waarin wordt aangegeven in welke mate het achterstands-, hardnekkigheids- en exclusiecriterium aanwezig zijn. Meer info in de criteria van VLOR-registratiesysteem.

  Contact

  Heb je nog vragen? 

  • Contacteer de studentenbegeleider van je opleiding. Je vindt zijn/haar contactgegevens op de betreffende opleidingspagina
  • Met algemene vragen kan je ook terecht bij Debbie Van Loo, Adviseur Gelijke Onderwijskansen via debbie.vanloo@ap.be of +32 (0)3 220 57 75
  • Voor meer informatie over studeren in het hoger onderwijs met een functiebeperking kan je ook terecht bij het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs.