Overslaan en naar de inhoud gaan

Verblijfsvergunning

Wil je als buitenlandse student voor je opleiding aan AP in België komen wonen? Top! Maar hou er dan wel rekening mee dat je verblijfsvergunning in orde moet zijn. Afhankelijk van waar je afkomstig bent, hangen daar andere procedures aan vast. We zetten ze even voor je op een rijtje.

Als je als buitenlandse student voor een periode van meer dan drie maanden in België verblijft, is het verplicht om een verblijfsvergunning aan te vragen en je in te schrijven in het vreemdelingenregister op de dienst bevolking van de plaats waar je in België verblijft. Indien je niet in Antwerpen woont, moet je zelf naar de dienst bevolking van je gemeente gaan om je aanvraag te regelen.

Voor studenten die in Antwerpen of de Antwerpse districten wonen, is er een samenwerking tussen AP en het loket Buitenlandse Studenten. Je volgt één van de vier onderstaande procedures:

 • Studenten uit een buurland van België en Groot-Brittannië: procedure kotstudent
 • Studenten uit een EU/EER-lidstaat
 • Studenten uit een niet-EU/niet-EER-lidstaat
 • Verblijf van 1 semester

Er is eventueel de mogelijkheid om een persoonlijke afspraak in te plannen met het AP Student Center. De afspraak is bedoeld om complexere knooppunten in je dossier te bekijken. Indien dit nodig lijkt, kan je een afspraak inboeken via deze weblink naar de afsprakenplanner Residence Permit

In alle mailcommunicatie over je verblijfsvergunning aan studentenadministratie@ap.be, voeg je steeds (BS) toe aan je mailonderwerp.

  Uit een buurland van België?

  Aanvraag

  Deze procedure volg je als je afkomstig bent uit  Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg of Groot-Brittannië en je domicilie (wettelijke woonplaats) behoudt in je thuisland Je verblijft in België op tijdelijke basis. Let op, indien je je domicilie in België wil plaatsen, volg je de procedure voor studenten uit een EU/EER-lidstaat en voor Groot-Brittannië de procedure uit een niet-EU/EER-lidstaat..

  Voor een aanvraag kotprocedure heb je de volgende documenten nodig: 

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool (wordt voorzien door het Student Center)
  • Een pasfoto

  Bezorg alle gevraagde documenten aan het Student Center via mail: studentenadministratie@ap.be. Het Student Center neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. 

  Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, maakt het Student Center voor jou een afspraak bij studentenorganisatie STAN. Je neemt je paspoort of identiteitskaart en een pasfoto mee. Je ontvangt een ‘bijlage 33’, die geldig is tot en met het einde van het academiejaar.

  Gelieve het Student Center een kopie te bezorgen na ontvangst van je Bijlage 33 via studentenadministratie@ap.be.

  Verlenging

  Om je bijlage 33 te verlengen, vul je een inlichtingenblad voor verlenging in. Dit bezorg je samen met een pasfoto aan het Student Center via studentenadministratie@ap.be. Na verwerking van je dossier maakt het Student Center een afspraak voor jou bij STAN. Op afspraak overhandig je jouw oude 'bijlage 33' en één nieuwe pasfoto. Vervolgens ontvang je een nieuwe bijlage 33.  

  Gelieve het Student Center een kopie te bezorgen na ontvangst van je Bijlage 33 via studentenadministratie@ap.be.

  Uit een EU/EER-lidstaat?

  Aanvraag

  Deze procedure volg je indien je afkomstig bent uit een lidstaat van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte, behalve als je uit een buurland van België komt en je domicilie in je thuisland wil laten staan.

  Voor deze procedure heb je de volgende documenten nodig: 

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool (wordt voorzien door het Student Center)
  • Een kopie van de huurovereenkomst van je verblijfplaats in Antwerpen
  • Een bewijs van een ziektekostenverzekering die de risico’s in België dekt (Europese ziekteverzekeringskaart)
  • Een bewijs of verklaring van voldoende bestaansmiddelen 
   • Attest van studiefinanciering door een beursinstelling
   • Een bewijs van eigen financiering: een verklaring op eer door de student. 
   • Een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32)
   • Een bewijs van eigen financiering door middel van een bankafschrift

  Bezorg alle gevraagde documenten aan het Student Center via studentenadministratie@ap.be. Het Student Center neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. 

  Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, wordt je op dat moment ingeschreven in het wachtregister. Je krijgt dan een 'verklaring van inschrijving in het wachtregister' (= Bijlage 19).

  De wijkagent heeft vervolgens vier weken de tijd om je verblijfplaats te komen controleren. Als de wijkagent vaststelt dat je daadwerkelijk woont op het opgegeven adres, vraag je aan het Student Center via studentenadministratie@ap.be om voor jou een afspraak te maken bij STAN. Tijdens deze afspraak moet je je identiteitskaart of paspoort voorleggen. Je neemt ook een pasfoto mee.  De kostprijs voor de aanvraag is 22,2 euro, of 126,90 euro in spoedprocedure.

  Daarna volgt een tweede afspraak waarop je jouw eVK EU ontvangt. Deze kaart is 5 jaar geldig. Neem je originele paspoort of identiteitskaart mee, je PIN en PUK-code en Bijlage 19 die je eerder hebt ontvangen.

  Gelieve het student center een kopie te bezorgen na ontvangst van je verblijfsvergunning via studentenadministratie@ap.be.

  Uitschrijven

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen. Dit kan je doen door dit document ingevuld te bezorgen aan het Student Center via studentenadministratie@ap.be.

  Niet uit een EU/EER-lidstaat?

  Aanvraag 

  Deze procedure volg je indien je niet afkomstig bent uit een lidstaat van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte.

  Voor deze procedure heb je de volgende documenten nodig: 

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool
  • Een kopie van de huurovereenkomst van je verblijfplaats in Antwerpen
  • Een kopie van je D-visum
   • Indien je een visum type B6 hebt: beursattest
   • Indien je een visum type B7 hebt: uitwisselingsovereenkomst
  • Indien je geen D-visum hebt, bezorg je bijkomend de volgende documenten:
   • een medisch attest
   • een bewijs van voldoende bestaansmiddelen (bijlage 32/studiebeurs/geblokkeerde rekening)
   • een bewijs van een ziektekostenverzekering geldig in België
   • een bewijs van betaling retributie (indien niet-beursstudent)
   • een bewijs van goed gedrag en zeden (indien ouder dan 21 jaar)

  Bezorg alle gevraagde documenten aan het Student Center via studentenadministratie@ap.be. Het Student Center neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. 

  Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, ontvangt de hogeschool voor jou een bijlage 15. Dit is een tijdelijk bewijs van je inschrijving in het vreemdelingenregister.

  Vervolgens wordt de reële verblijfplaats van de student gecontroleerd. De wijkagent heeft vier weken tijd om je verblijfplaats te controleren. Als de wijkagent vaststelt dat je daadwerkelijk woont op het opgegeven adres, vraag je aan het Student Center via studentenadministratie@ap.be om voor jou een afspraak te maken bij studentenorganisatie STAN. Tijdens deze afspraak moet je je identiteitskaart of paspoort voorleggen en een pasfoto. Je betaalt voor je elektronische verblijfskaart (22,20 euro of 126,90 euro in spoedprocedure; geen cash).

  Op een volgende afspraak ontvang je een eVK A-kaart (elektronische vreemdelingenkaart). Neem je originele paspoort of identiteitskaart mee, je pincodes en de Bijlage 15 die je eerder hebt ontvangen.

  Gelieve het student center een kopie te bezorgen na ontvangst van je verblijfsvergunning via studentenadministratie@ap.be.

  Verlenging

  Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad voor verlenging
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool (wordt voorzien door het Student Center
  • Een bewijs van voldoende bestaansmiddelen (vb. bewijs van een beurs, tenlasteneming voor derdelands student (bijlage 32), proof of solvency, een bewijs van financiering door middel van een bankafschrift)
  • Een bewijs van een ziektekostenverzekering die alle risico’s in België dekt, ofwel een privéverzekering ofwel een inschrijving bij een erkende mutualiteit (document 'verklaring van lidmaatschap')
  • Examenresultaten van het afgelopen jaar (individueel rapport) of een bewijs van deelname aan examens of een bewijs van niet-deelname o.w.v. geldige reden (wordt voorzien door het Student Center)
  • Verlengingsaanvraag verblijfsvergunning ingevuld door de onderwijsinstelling (wordt voorzien door het Student Center)

  Bezorg alle gevraagde documenten aan het Student Center via studentenadministratie@ap.be. Het Student Center neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. 

  De aanvraag moet ten minste 15 kalenderdagen voor de vervaldag van de huidige verblijfskaart, ingediend worden bij het loket Buitenlandse Studenten. Bij voorkeur dien je de aanvraag voor verlenging twee maanden voor de vervaldatum in. Een aanvraag die te laat wordt ingediend, wordt automatisch onontvankelijk verklaard via een bijlage 29. 

  Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, maakt het Student Center voor jou een afspraak bij STAN. Tijdens deze afspraak moet je je paspoort of identiteitskaart voorleggen en een pasfoto. Je betaalt voor je elektronische verblijfskaart (22,2 euro, of 126.90 euro in spoedprocedure; geen cash).

  Gelieve het student center een kopie te bezorgen na ontvangst van je verblijfsvergunning via studentenadministratie@ap.be.

  Uitschrijven

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen. Dit kan je doen door dit document ingevuld te bezorgen aan het Student Center via studentenadministratie@ap.be.

  Verblijf van 1 semester

  Procedure voor studenten uit EU/EER-lidstaten die 1 semester blijven.

  Je verzamelt de volgende documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort
  • Kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool (Erasmus attest) (wordt voorzien door het Student Center)

  Bezorg alle gevraagde documenten aan het Student Center via studentenadministratie@ap.be. Het Student Center neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. 

  Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, ontvang je een ‘melding van aanwezigheid’ (‘bijlage 3 ter’ voor EU-studenten).

Contactgegevens

Campus Spoor Noord - Lichttoren

Student Center