Overslaan en naar de inhoud gaan

Verblijfsvergunning

Wil je als buitenlandse student voor je opleiding aan AP in België komen wonen? Top! Maar hou er dan wel rekening mee dat je verblijfsvergunning in orde moet zijn. Afhankelijk van waar je afkomstig bent, hangen daar andere procedures aan vast. We zetten ze even voor je op een rijtje.

Als je als buitenlandse student voor een periode van meer dan drie maanden in België verblijft, is het verplicht om een verblijfsvergunning aan te vragen en je in te schrijven in het vreemdelingenregister op de dienst bevolking van de plaats waar je in België verblijft. Indien je niet in Antwerpen woont, moet je zelf naar de dienst bevolking van je gemeente gaan om je aanvraag te regelen.

Voor studenten die in Antwerpen of de Antwerpse districten wonen, is er een samenwerking tussen AP en het loket Buitenlandse Studenten. Je volgt één van de vier onderstaande procedures:

 • Studenten uit een buurland van België en Groot-Brittannië: procedure kotstudent
 • Studenten uit een EU/EER-lidstaat
 • Studenten uit een niet-EU/niet-EER-lidstaat
 • Verblijf van 1 semester

Als je een afspraak wenst te maken rond de aanvraag van je verblijfsvergunning kan je contact opnemen met studentenadministratie@ap.be met als onderwerp van je mail ‘afspraak (FS)’.

In alle mailcommunicatie over je verblijfsvergunning aan studentenadministratie@ap.be, voeg je steeds (FS) toe aan je mailonderwerp.

Wens je een bankrekening te openen of een ziekteverzekering af te sluiten? Klik op de volgende link voor meer informatie:

  Uit een buurland van België?

  Aanvraag

  Deze procedure volg je als je afkomstig bent uit  Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg of Groot-Brittannië en je domicilie (wettelijke woonplaats) behoudt in je thuisland. Je verblijft in België op tijdelijke basis. Let op, indien je je domicilie in België wil plaatsen, volg je de procedure voor studenten uit een EU/EER-lidstaat en voor Groot-Brittannië de procedure uit een niet-EU/EER-lidstaat.

  Voor een aanvraag kotprocedure heb je de volgende documenten nodig: 

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort
  • Een pasfoto

  Bezorg alle gevraagde documenten aan het Student Center via mail: studentenadministratie@ap.be met vermelding (FS) in het onderwerp van je mail. Plaats elk gevraagde document in een aparte PDF als bijlage in je mail. Zodra jouw dossier verwerkt is, ontvang je via mail een 'bijlage 33'.

  Verlenging

  Voor een aanvraag 'verlenging kotprocedure' heb je volgende documenten nodig:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort

  Bezorg alle gevraagde documenten aan het Student Center via mail: studentenadministratie@ap.be met vermelding (FS) in het onderwerp van je mail. Plaats elk gevraagde document in een aparte PDF als bijlage in je mail.

  Uit een EU/EER-lidstaat?

  Aanvraag

  Deze procedure volg je indien je afkomstig bent uit een lidstaat van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte, behalve als je uit een buurland van België komt en je domicilie in je thuisland wil laten staan.

  Voor deze procedure heb je de volgende documenten nodig: 

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort
  • Een kopie van de huurovereenkomst van je verblijfplaats in Antwerpen
  • Een bewijs van een ziektekostenverzekering die de risico’s in België dekt (Europese ziekteverzekeringskaart)
  • Een bewijs of verklaring van voldoende bestaansmiddelen (één van onderstaande is voldoende) 
   • Attest van studiefinanciering door een beursinstelling
   • Een bewijs van eigen financiering: een verklaring op eer door de student. 

  Bezorg alle gevraagde documenten aan het Student Center via studentenadministratie@ap.be met vermelding (FS) in het onderwerp van je mail. Plaats elk gevraagde document in een aparte PDF in bijlage van je mail. Zodra jouw dossier verwerkt is, ontvang je een mail met een 'bijlage 19'.

  Daarna volgt een tweede afspraak waarop je jouw eVK EU ontvangt. Deze kaart is 5 jaar geldig. Neem je originele paspoort of identiteitskaart mee, je PIN en PUK-code en Bijlage 19 die je eerder hebt ontvangen.

  Gelieve het Student Center een kopie te bezorgen na ontvangst van je verblijfsvergunning via studentenadministratie@ap.be met vermelding (FS) in het onderwerp van je mail.

  Uitschrijven

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen. Dit kan je doen door dit document in te vullen.

  Niet uit een EU/EER-lidstaat?

  Aanvraag 

  Deze procedure volg je indien je niet afkomstig bent uit een lidstaat van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte.

  Voor deze procedure heb je de volgende documenten nodig: 

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort
  • Een kopie van je D-visum + een kopie van je binnenkomststempel in België
   • Heb je code B43 op je visum: dan moet je een bewijs van geldige of particuliere ziektekostenverzekering voor België voorleggen. In het geval voor een Belgische ziekteverzekering geldt enkel het document ‘verklaring van lidmaatschap
   • Heb je code B7 en/of B35 op je visum. Moet je een kopie bezorgen van je uitwisselingsattest (B7) of mobiliteitsattest (B35) 
     
  • Indien je geen D-visum hebt, bezorg je bijkomend de volgende documenten:
   • een medisch attest
   • een bewijs van voldoende bestaansmiddelen (één van onderstaande is voldoende)
    • Een attest van een beurs, studiebeurs of lening uitgereikt door een internationale of nationale organisatie (zoals een universiteit)
    • Gelegaliseerde Bijlage 32 (verbintenis tot tenlastenneming): Onderdanen van erde landen die naar België wensen te komen om te studeren, kunnen financieel ten laste worden genomen door een garant. Hiervoor moet een bijlage 32 worden ingevuld.

     Heb je een garant in België dien je ook 3 recente loonfiches mee te bezorgen van je garant.
    • Geblokkeerde rekening (Proof of Solvency): Bij deze procedure wordt een geldbedrag gestort op de bankrekening van de onderwijsinstelling waar de student tot inschrijving is toegelaten.
   • een recent bewijs van een ziektekostenverzekering geldig in België ‘verklaring van lidmaatschap
   • een bewijs van betaling retributie (indien niet-beursstudent) (meer informatie via studentenadministratie@ap.be met vermelding (FS) in het onderwerp van je mail
   • een bewijs van ‘Uittreksel van het strafregister’ indien nodig met apostille en vertaling (NL,FR, ENG) (indien ouder dan 18 jaar) 
   • Motivatiebrief waarom je zonder D-visum naar België bent gekoment.

  Wacht niet tot september met de aanvraag van je geblokkeerde rekening (Proof of Solvency).

  Bezorg alle gevraagde documenten aan het Student Center via studentenadministratie@ap.be met vermelding (FS) in het onderwerp van je mail. Gelieve elk gevraagde document in een aparte PDF in bijlage van je mail te plaatsen. Zodra jouw dossier verwerkt is, ontvang je via mail een 'bijlage 15'.

  Gelieve het Student Center een kopie te bezorgen na ontvangst van je verblijfsvergunning via studentenadministratie@ap.be met vermelding (FS) in het onderwerp van je mail.

  Verlenging

  Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad voor verlenging
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort
  • Een bewijs van voldoende bestaansmiddelen (één van onderstaande is voldoende)
   • Een attest van een beurs, studiebeurs of lening uitgereikt door een internationale of nationale organisatie (zoals een universiteit)
   • Gelegaliseerde Bijlage 32 (verbintenis tot tenlastenneming): Onderdanen van derde landen die naar België wensen te komen om te studeren, kunnen financieel ten laste worden genomen door een garant. Hiervoor moet een Bijlage 32 worden ingevuld.
    Heb je een garant in België dien je ook 3 recente loonfiches mee te bezorgen van je garant
   • Geblokkeerde rekening (Proof of Solvency): Bij deze procedure wordt een geldbedrag gestort op de bankrekening van de onderwijsinstelling waar de student tot inschrijving is toegelaten.
  • Een recent bewijs van een ziektekostenverzekering die alle risico’s in België dekt  ‘verklaring van lidmaatschap
  • Enkel voor studenten die niet hebben deelgenomen aan sommige of alle examens academiejaar 2023-2024 (zie je rapport): Motivatiebrief waarom je niet hebt deelgenomen aan alle examens. Indien je beschikt over doktersattesten kan je deze extra toevoegen aan je motivatiebrief

  Bezorg alle gevraagde documenten aan het Student Center via studentenadministratie@ap.be met vermelding (FS) in het onderwerp van je mail. Gelieve elk gevraagde document in een aparte PDF in bijlage te plaatsen. Zodra jouw dossier verwerkt is, ontvang je via mail een 'bijlage 15'.

  Je kan starten met je aanvraag voor verlenging 6 weken voor de vervaldag van je huidige verblijfsvergunning. Een aanvraag die te laat wordt ingediend, wordt automatisch onontvankelijk verklaard via een bijlage 29 en dien je opnieuw de procedure te volgen 'Nieuwe aanvraag zonder D-visum'. 

  Wacht niet tot september met de aanvraag van de geblokkeerde rekening (Proof of Solvency) en de ziektekostenverzekering.

  Gelieve het student center een kopie te bezorgen na ontvangst van je verblijfsvergunning via studentenadministratie@ap.be met vermelding (FS) in het onderwerp van je mail.

  Uitschrijven

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen. Dit kan je doen door dit document in te vullen.

  Verblijf van 1 semester

  Procedure voor studenten uit EU/EER-lidstaten die 1 semester blijven

  Je verzamelt de volgende documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort

  Bezorg alle gevraagde documenten aan het Student Center via studentenadministratie@ap.be met vermelding (FS) in het onderwerp van je mail. Gelieve elk gevraagde document als aparte PDF in bijlage van je mail te plaatsen. Zodra jouw dossier verwerkt is, ontvang je via mail een 'bijlage 3ter voor EU-studenten'.

   

  Procedure voor studenten 'Niet uit een EU/EER-lidstaat' die 1 semester in België verblijven

  Erasmus Mobiliteit Niet-EER-onderdanen die in een land van de Europese Unie studeren en met Erasmus Mobility naar België komen, kunnen gebruik maken van een vereenvoudigde aanvraagprocedure voor een tijdelijk Belgisch verblijfsdocument, op voorwaarde dat je ten minste twee maanden voor aanvang van je verblijf aan onderstaande voorwaarden voldoet:

   

  Wat zijn de vereisten?

  1. Je bent in het bezit van een verblijfsvergunning uit een EER-land die geldig is voor je gehele mobiliteitsperiode in België.
  2. Je dient minimaal twee maanden voor de start van je mobiliteit je volledige aanvraagdossier in:
   • Start Mobility 1e semester: volledig aanvraagdossier moet vóór 17 juli ingediend zijn
   • Start Mobility 2e semester: volledig aanvraagdossier moet vóór 1 december ingediend zijn

   

  Voor deze procedure heb je de volgende documenten nodig:

  • Een kleurenkopie van een geldig paspoort;
  • Een kleurenkopie van een verblijfsvergunning uit een EER-land die geldig is voor de volledige mobiliteitsperiode in België;
  • Bewijs van geldige ziektekostenverzekering voor België voor de gehele mobiliteitsperiode;
  • Bewijs van voldoende financiële middelen voor de gehele mobiliteitsperiode zoals: een kopie van een beurs / een kopie van de garant (gelegaliseerde bijlage 32) of geblokkeerde rekening (Proof of Solvency – deze informatie vraag je best op begin juni 2024 via studentenadministratie@ap.be met in onderwerp van je mail (BF).

   

  Bezorg alle gevraagde documenten aan het Student Center via studentenadministratie@ap.be met vermelding (FS) in het onderwerp van je mail. Gelieve elk gevraagde document als aparte PDF in bijlage te plaatsen.

  Na een positieve beslissing van de immigratiedienst krijg je bericht dat je aanvraag is goedgekeurd. Na aankomst in België ontvang je elektronisch je verblijfsdocument ‘Bijlage 33’ geldig voor je mobiliteitsperiode”.

  Let op: dit is geen Belgische verblijfskaart maar een aanvullend verblijfsdocument bij je verblijfskaart van het andere EU-land. Draag beide altijd bij je. Werken als student is toegestaan. Als je de vereiste documentatie niet kunt voorleggen volgens de bovenstaande instructies, moet je een D-visum aanvragen om met Erasmus Mobility naar België te komen.”

   

  Als je niet aan de bovenstaande  voorwaarden voldoet, dien je de volgende procedure te volgen op het tabblad "Niet uit een EU/EER-lidstaat.

Contactgegevens

Campus Spoor Noord - Lichttoren

Student Center