Overslaan en naar de inhoud gaan

Verblijfsvergunning

Wil je als buitenlandse student voor je opleiding aan AP in België komen wonen? Top! Maar hou er dan wel rekening mee dat je verblijfsvergunning in orde moet zijn. Afhankelijk van waar je afkomstig bent, hangen daar andere procedures aan vast. We zetten ze even voor je op een rijtje.

Als je als buitenlandse student voor een periode van meer dan drie maanden in België verblijft, is het verplicht om een verblijfsvergunning aan te vragen en je in te schrijven in het vreemdelingenregister op de dienst bevolking van de plaats waar je in België verblijft. Indien je niet in Antwerpen woont, moet je zelf naar de dienst bevolking van je gemeente gaan om je aanvraag te regelen.

Voor studenten die in Antwerpen of de Antwerpse districten wonen, is er een samenwerking tussen AP en het loket Buitenlandse Studenten. Je volgt één van de drie onderstaande procedures:

 • Studenten uit een buurland van België: procedure kotstudent
 • Studenten uit een EU/EERlidstaat
 • Studenten uit een niet-EU/niet-EER-lidstaat

  Uit een buurland van België?

  Aanvraag

  Deze procedure volg je als je domicilie (wettelijke woonplaats) behouden blijft bij je ouders of gezin in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg. Je verblijft in België op tijdelijke basis. Let op, indien je je domicilie in België wil plaatsen, volg je de procedure voor studenten uit een EU/EER-lidstaat.

  Voor een aanvraag kotprocedure heb je de volgende documenten nodig: 

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool
  • Een kopie van de huurovereenkomst van je verblijfplaats in Antwerpen

  Bezorg de documenten aan het studentensecretariaat op de campus waar je les volgt. Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. 

  Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, ontvangt de hogeschool voor jou een document ‘bijlage 33’. Dit document is geldig tot 31 oktober van het volgende academiejaar.

  Verlenging

  Om je bijlage 33 te verlengen, vul je een inlichtingenblad voor verlenging in. Dit bezorg je samen met een kopie van je inschrijvingsattest van het nieuwe academiejaar aan het studentensecretariaat op je campus. Na verwerking van je dossier ontvangt de hogeschool voor jou een nieuwe bijlage 33.  

  ­Uitschrijven

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen. Dit kan je online doen via deze link
   

  Uit een EU/EER-lidstaat?

  Aanvraag

  Deze procedure volg je indien je afkomstig bent uit een lidstaat van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte, behalve als je uit een buurland van België komt en je domicilie bij je ouders wil laten staan.

  Voor deze procedure heb je de volgende documenten nodig: 

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool
  • Een kopie van de huurovereenkomst van je verblijfplaats in Antwerpen
  • Een bewijs van een ziektekostenverzekering die de risico’s in België dekt (Europese ziekteverzekeringskaart)
  • Een bewijs of verklaring van voldoende bestaansmiddelen 
   • Attest van studiefinanciering door een beursinstelling
   • Een bewijs van eigen financiering: een verklaring op eer door de student. 
   • Een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32)
   • Een bewijs van eigen financiering door middel van een bankafschrift

  Bezorg de documenten aan het studentensecretariaat op de campus waar je les volgt. Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. 

  Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, word je ingeschreven in het wachtregister. De stad levert voor jou een ‘verklaring van inschrijving in het wachtregister’ (= Bijlage 8) af aan de hogeschool.

  De wijkagent heeft vervolgens vier weken de tijd om je verblijfplaats te komen controleren. Als de wijkagent vaststelt dat je daadwerkelijk woont op het opgegeven adres, vraag je aan het studentensecretariaat om voor jou een afspraak te maken bij STAN. Tijdens deze afspraak moet je je identiteitskaart of paspoort voorleggen, een pasfoto meenemen, alsook de ‘Bijlage 8’ die je hebt gekregen. Je wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister. Je ‘verklaring van inschrijving in het wachtregister’ wordt vervangen door een ‘verklaring van inschrijving in het vreemdelingenregister’ (= Bijlage 8). Tijdens deze afspraak kan je ook een elektronische E-kaart aanvragen (5 jaar geldig). Dit is niet verplicht, maar is wel nodig om bijvoorbeeld een rekeningnummer of een ziekteverzekering te kunnen openen in België. Hiervoor dien je een pasfoto in en betaal je het bedrag voor de elektronische E-kaart. 

  Uitschrijven

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen. Dit kan je online doen via deze link
   

  Niet uit een EU/EER-lidstaat?

  Aanvraag 

  Deze procedure volg je indien je niet afkomstig bent uit een lidstaat van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte.

  Voor deze procedure heb je de volgende documenten nodig: 

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort
  • Een kopie van je D-visum
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool
  • Een kopie van de huurovereenkomst van je verblijfplaats in Antwerpen
  • Indien je een visum type B6 hebt: beursattest
  • Indien je een visum type B7 hebt: uitwisselingsovereenkomst
  • Indien je geen D-visum hebt, bezorg je ook een medisch attest en een bewijs van voldoende bestaansmiddelen. Eventueel ook een bewijs van betaling retributie (indien niet-beursstudent) en een bewijs van goed gedrag en zeden (indien ouder dan 21 jaar)

  Bezorg de documenten aan het studentensecretariaat op de campus waar je les volgt. Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. 

  Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, ontvangt de hogeschool voor jou een bijlage 15. Dit is een tijdelijk bewijs van je inschrijving in het vreemdelingenregister.

  Vervolgens wordt de reële verblijfplaats van de student gecontroleerd. De wijkagent heeft vier weken tijd om je verblijfplaats te controleren. Als de wijkagent vaststelt dat je daadwerkelijk woont op het opgegeven adres, vraag je aan het studentensecretariaat om voor jou een afspraak te maken bij studentenorganisatie STAN. Tijdens deze afspraak moet je je identiteitskaart of paspoort voorleggen en een pasfoto (grootte 3.5 x 4.5 – witte achtergrond). Je betaalt voor je elektronische verblijfskaart. De verblijfskaart is meestal geldig tot 31 oktober van het volgende academiejaar.

  Verlenging

  Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad voor verlenging
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool
  • Een bewijs van voldoende bestaansmiddelen (vb. bewijs van een beurs, tenlasteneming voor derdelands student (bijlage 32), proof of solvency, een bewijs van financiering door middel van een bankafschrift)
  • Een bewijs van een ziektekostenverzekering die alle risico’s in België dekt, ofwel een privéverzekering ofwel een inschrijving bij een erkende mutualiteit
  • Examenresultaten van het afgelopen jaar (individueel rapport)
  • Standaardformulier (o.b.v. individueel rapport) ingevuld door de onderwijsinstelling. 

  Bezorg de documenten aan het studentensecretariaat op de campus waar je les volgt. Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. 

  De aanvraag moet ten minste 15 kalenderdagen voor de vervaldag van de huidige verblijfskaart, ingediend worden bij het loket Buitenlandse Studenten. Bij voorkeur dien je de aanvraag voor verlenging twee maanden voor de vervaldatum in. Een aanvraag die te laat wordt ingediend, wordt automatisch onontvankelijk verklaard via een bijlage 29. 

  Indien er documenten ontbreken in de aanvraag, krijg je nog 15 dagen tijd om de nodige documenten binnen te brengen. Als dit niet binnen de 15 dagen gebeurt, dan wordt je aanvraag onontvankelijk verklaard via een bijlage 29.

  Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, maakt het studentensecretariaat voor jou een afspraak bij Gate15. Tijdens deze afspraak moet je je paspoort of identiteitskaart voorleggen en een pasfoto (grootte 3.5 x 4.5 – witte achtergrond). Je betaalt dan ook de kosten voor de verlenging van je verblijfskaart.

  Uitschrijven

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen. Dit kan je online doen via deze link
   

  Contactgegevens

  Departement Contact Email
  Wetenschap en Techniek - Ellermanstraat Algemeen onthaal onthaal.ell@ap.be
  Wetenschap en Techniek - Kronenburg Algemeen onthaal onthaal.kro@ap.be
  Management en Communicatie Iris Van Laer iris.vanlaer@ap.be
  Gezondheid en Welzijn Studentenadministratie studentenadministratie.gw@ap.be
  Onderwijs en Training Studentenadministratie studentenadministratie.ot@ap.be
  Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Faby Van Grimberge
  Karine Rotsaert (Mode)
  faby.vangrimberge@ap.be
  karine.rotsaert@ap.be
  Koninklijk Conservatorium Antwerpen Algemeen contact conservatorium@ap.be