Overslaan en naar de inhoud gaan

Verblijfsvergunning

Wil je als buitenlandse student voor je opleiding aan AP in België komen wonen? Top! Maar hou er dan wel rekening mee dat je verblijfsvergunning in orde moet zijn. Afhankelijk van waar je afkomstig bent, hangen daar andere procedures aan vast. We zetten ze even voor je op een rijtje.

Als je als buitenlandse student voor een periode van meer dan drie maanden in België verblijft, is het verplicht om een verblijfsvergunning aan te vragen en je in te schrijven in het vreemdelingenregister op de dienst bevolking van de plaats waar je in België verblijft. Indien je niet in Antwerpen woont, moet je zelf naar de dienst bevolking van je gemeente gaan om je aanvraag te regelen.

Voor studenten die in Antwerpen of de Antwerpse districten wonen, is er een samenwerking tussen AP en het loket Buitenlandse Studenten. Je volgt één van de vier onderstaande procedures:

 • Studenten uit een buurland van België en Groot-Brittannië: procedure kotstudent
 • Studenten uit een EU/EER-lidstaat
 • Studenten uit een niet-EU/niet-EER-lidstaat
 • Verblijf van 1 semester

Als je een afspraak wenst te maken rond de aanvraag van je verblijfsvergunning kan je contact opnemen met studentenadministratie@ap.be met als onderwerp van je mail ‘afspraak (BS)’.

In alle mailcommunicatie over je verblijfsvergunning aan studentenadministratie@ap.be, voeg je steeds (BS) toe aan je mailonderwerp.

  Uit een buurland van België?

  Aanvraag

  Deze procedure volg je als je afkomstig bent uit  Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg of Groot-Brittannië en je domicilie (wettelijke woonplaats) behoudt in je thuisland Je verblijft in België op tijdelijke basis. Let op, indien je je domicilie in België wil plaatsen, volg je de procedure voor studenten uit een EU/EER-lidstaat en voor Groot-Brittannië de procedure uit een niet-EU/EER-lidstaat..

  Voor een aanvraag kotprocedure heb je de volgende documenten nodig: 

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort
  • Een pasfoto

  Bezorg alle gevraagde documenten aan het Student Center via mail: studentenadministratie@ap.be met vermelding (BS) in het onderwerp van je mail. Zodra jouw dossier verwerkt is, ontvang je via mail een 'bijlage 33'.

  Verlenging

  Voor een aanvraag 'verlenging kotprocedure' heb je volgende documenten nodig:

   

  Bezorg alle gevraagde documenten aan het Student Center via mail: studentenadministratie@ap.be met vermelding (BS) in het onderwerp van je mail.

  Uit een EU/EER-lidstaat?

  Aanvraag

  Deze procedure volg je indien je afkomstig bent uit een lidstaat van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte, behalve als je uit een buurland van België komt en je domicilie in je thuisland wil laten staan.

  Voor deze procedure heb je de volgende documenten nodig: 

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort
  • Een kopie van de huurovereenkomst van je verblijfplaats in Antwerpen
  • Een bewijs van een ziektekostenverzekering die de risico’s in België dekt (Europese ziekteverzekeringskaart)
  • Een bewijs of verklaring van voldoende bestaansmiddelen 
   • Attest van studiefinanciering door een beursinstelling
   • Een bewijs van eigen financiering: een verklaring op eer door de student. 
   • Een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32)
   • Een bewijs van eigen financiering door middel van een bankafschrift

  Bezorg alle gevraagde documenten aan het Student Center via studentenadministratie@ap.be met vermelding (BS) in het onderwerp van je mail. Zodra jouw dossier verwerkt is, ontvang je een mail met een 'bijlage 19'

  De wijkagent heeft vervolgens vier weken de tijd om je verblijfplaats te komen controleren. Als de wijkagent vaststelt dat je daadwerkelijk woont op het opgegeven adres, vraag je aan het Student Center via studentenadministratie@ap.be met vermelding (BS) in het onderwerp van je mail om voor jou een afspraak te maken bij het loket Buitenlandse Studenten. 

  Daarna volgt een tweede afspraak waarop je jouw eVK EU ontvangt. Deze kaart is 5 jaar geldig. Neem je originele paspoort of identiteitskaart mee, je PIN en PUK-code en Bijlage 19 die je eerder hebt ontvangen.

  Gelieve het student center een kopie te bezorgen na ontvangst van je verblijfsvergunning via studentenadministratie@ap.be met vermelding (BS) in het onderwerp van je mail.

  Uitschrijven

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen. Dit kan je doen door dit document ingevuld te bezorgen aan het Student Center via studentenadministratie@ap.be met vermelding (BS) in het onderwerp van je mail.

  Niet uit een EU/EER-lidstaat?

  Aanvraag 

  Deze procedure volg je indien je niet afkomstig bent uit een lidstaat van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte.

  Voor deze procedure heb je de volgende documenten nodig: 

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort
  • Een kopie van je D-visum
  • Indien je geen D-visum hebt, bezorg je bijkomend de volgende documenten:
   • een medisch attest
   • een bewijs van voldoende bestaansmiddelen
    • Een attest van een beurs, studiebeurs of lening uitgereikt door een internationale of nationale organisatie (zoals een universiteit)
    • Een 'overeenkomst tot aanvaarding van financiële verantwoordelijkheid' (bijlage 32). Deze overeenkomst is een verklaring van een garant.
    • Geblokkeerde rekening (Proof of Solvency): Bij deze procedure wordt een geldbedrag gestort op de bankrekening van de onderwijsinstelling waar de student tot inschrijving is toegelaten.
   • een bewijs van een ziektekostenverzekering geldig in België
   • een bewijs van betaling retributie (indien niet-beursstudent)
   • een bewijs van goed gedrag en zeden (indien ouder dan 21 jaar)

  Bezorg alle gevraagde documenten aan het Student Center via studentenadministratie@ap.be met vermelding (BS) in het onderwerp van je mail. Zodra jouw dossier verwerkt is, ontvang je via mail een 'bijlage 15'.

  De wijkagent heeft vervolgens vier weken de tijd om je verblijfplaats te komen controleren. Als de wijkagent vaststelt dat je daadwerkelijk woont op het opgegeven adres, vraag je aan het Student Center via studentenadministratie@ap.be met vermelding (BS) in het onderwerp van je mail om voor jou een afspraak te maken bij het loket Buitenlandse Studenten

  Gelieve het student center een kopie te bezorgen na ontvangst van je verblijfsvergunning via studentenadministratie@ap.be met vermelding (BS) in het onderwerp van je mail.

  Verlenging

  Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad voor verlenging
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort
  • Een bewijs van voldoende bestaansmiddelen
   • Een attest van een beurs, studiebeurs of lening uitgereikt door een internationale of nationale organisatie (zoals een universiteit)
   • Een 'overeenkomst tot aanvaarding van financiële verantwoordelijkheid' (bijlage 32). Deze overeenkomst is een verklaring van een garant.
   • Geblokkeerde rekening (Proof of Solvency): Bij deze procedure wordt een geldbedrag gestort op de bankrekening van de onderwijsinstelling waar de student tot inschrijving is toegelaten.
  • Een recent bewijs van een ziektekostenverzekering die alle risico’s in België dekt, ofwel een privéverzekering ofwel een inschrijving bij een erkende mutualiteit (document 'verklaring van lidmaatschap')

  Bezorg alle gevraagde documenten aan het Student Center via studentenadministratie@ap.be met vermelding (BS) in het onderwerp van je mail. Zodra jouw dossier verwerkt is, ontvang je via mail een 'bijlage 15'.

  Je kan starten met je aanvraag voor verlenging 6 weken voor de vervaldag van je huidige verblijfsvergunning. Een aanvraag die te laat wordt ingediend, wordt automatisch onontvankelijk verklaard via een bijlage 29. 

  Wacht niet tot september met de aanvraag van de geblokkeerde rekening en de ziektekostenverzekering.

  Gelieve het student center een kopie te bezorgen na ontvangst van je verblijfsvergunning via studentenadministratie@ap.be met vermelding (BS) in het onderwerp van je mail.

  Uitschrijven

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen. Dit kan je doen door dit document ingevuld te bezorgen aan het Student Center via studentenadministratie@ap.be met vermelding (BS) in het onderwerp van je mail.

  Verblijf van 1 semester

  Procedure voor studenten uit EU/EER-lidstaten die 1 semester blijven

  Je verzamelt de volgende documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort

  Bezorg alle gevraagde documenten aan het Student Center via studentenadministratie@ap.be met vermelding (BS) in het onderwerp van je mail. Zodra jouw dossier verwerkt is, ontvang je via mail een 'bijlage 3ter voor EU-studenten'.

   

  Procedure voor studenten 'Niet uit een EU/EER-lidstaat' die 1 semester in België verblijven

  Erasmus Mobiliteit Niet-EER-onderdanen die in een land van de Europese Unie studeren en met Erasmus Mobility naar België komen, kunnen gebruik maken van een vereenvoudigde aanvraagprocedure voor een tijdelijk Belgisch verblijfsdocument, op voorwaarde dat je ten minste twee maanden voor aanvang van je verblijf aan onderstaande voorwaarden voldoet:

   

  Wat zijn de vereisten?

  1. Je bent in het bezit van een verblijfsvergunning uit een EER-land die geldig is voor je gehele mobiliteitsperiode in België.
  2. Je dient minimaal twee maanden voor de start van je mobiliteit je volledige aanvraagdossier in:
   • Start Mobility 1e semester: volledig aanvraagdossier moet vóór 17 juli ingediend zijn
   • Start Mobility 2e semester: volledig aanvraagdossier moet vóór 1 december ingediend zijn

   

  Voor deze procedure heb je de volgende documenten nodig:

  • Een kleurenkopie van een geldig paspoort;
  • Een kleurenkopie van een verblijfsvergunning uit een EER-land die geldig is voor de volledige mobiliteitsperiode in België;
  • Bewijs van geldige ziektekostenverzekering voor België voor de gehele mobiliteitsperiode;
  • Bewijs van voldoende financiële middelen voor de gehele mobiliteitsperiode zoals: een kopie van een beurs / een kopie van de garant (gelegaliseerde bijlage 32) Of geblokkeerde rekenen (proof of solvency – deze informatie vraag je best op begin juni 2023 via studentenadministratie@ap.be met in onderwerp van je mail (BS).

   

  Bezorg alle gevraagde documenten aan het Student Center via studentenadministratie@ap.be met vermelding (BS) in het onderwerp van je mail. 

  Na een positieve beslissing van de immigratiedienst krijg je bericht dat je aanvraag is goedgekeurd. Na aankomst in België ontvang je elektronisch je verblijfsdocument ‘Bijlage 33’ geldig voor je mobiliteitsperiode”.

  Let op: dit is geen Belgische verblijfskaart maar een aanvullend verblijfsdocument bij je verblijfskaart van het andere EU-land. Draag beide altijd bij je. Werken als student is toegestaan. Als je de vereiste documentatie niet kunt voorleggen volgens de bovenstaande instructies, moet je een D-visum aanvragen om met Erasmus Mobility naar België te komen.”

   

  Als je niet aan de bovenstaande  voorwaarden voldoet, dien je de volgende procedure te volgen op het tabblad "Niet uit een EU/EER-lidstaat.

Contactgegevens

Campus Spoor Noord - Lichttoren

Student Center