Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoek en samenwerking

AP is als hogeschool meer dan een hoger onderwijsinstelling. AP biedt de ideale omgeving om bij te leren, expertise te ontwikkelen en samen te werken. Zo verdiept AP het wereldbeeld van haar studenten, medewerkers en partners uit het werkveld.

Samenwerking met het werkveldDe multidisciplinaire grootstedelijke omgeving van Antwerpen is het speelveld van de hogeschool, met sterke bruggen naar heel Vlaanderen en ver daarbuiten, mede dankzij de nabijheid van een wereldhaven. AP gaat als hogeschool permanent op zoek naar de mogelijkheden van deze diversiteit. AP is een plaats waar je kan ontmoeten, groeien, innoveren en opbouwen. Waar elke dag wordt geprobeerd om uitwisseling maximaal te bevorderen.

AP, dat zijn mensen, mensen met kennis en vaardigheden, opinies, inzichten en gevoelens. Mensen die spreken met respect, maar ook mensen die geloven in directe communicatie, recht voor de raap. AP staat als hogeschool voor een uitnodigende, open samenwerkingsvorm, steeds op zoek naar nieuwe invalshoeken en inzichten.

Samenwerken met AP 

AP is een echte partner in innovatie voor bedrijven en organisaties. In praktijkgerichte onderzoeksprojecten werken onze experten samen aan vraagstukken die om nieuwe oplossingen en innovaties vragen. Zo draagt praktijkgericht onderzoek bij aan kennisopbouw en innoverende ontwikkelingen in het werkveld en de maatschappij. Een gezamenlijke win-win dus.

Daarnaast levert het onderzoek ook nieuwe kennis en inzichten op voor ons onderwijs om de professionals van de toekomst optimaal voor te bereiden op de beroepspraktijk. Door samen te werken met de hogeschool draag je dus als bedrijf of organisatie op die manier bij aan actueel onderwijs.

Het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden is ook onmisbaar voor de medewerkers van jouw bedrijf of organisatie. Zo kunnen ze bijblijven in hun vakgebied en zich verder ontwikkelen. Daarom zet AP ook in op onderwijs na en buiten de schoolbanken. We bieden navormingen, bijscholingen en cursussen aan in verschillende kennisgebieden, alsook trainingen op maat.

Worstelt jouw bedrijf of instelling met een praktisch probleem waar je zelf niet uitkomt? We gaan er graag samen met jou mee aan de slag.

Samenwerkingsmogelijkheden

Advies en ondersteuning

Bots je binnen je bedrijf of organisatie op een terugkerend probleem? Onze experten ondersteunen bij het in kaart brengen van deze uitdaging en geven eerstelijnsadvies op basis van bestaande kennis en expertiseaanwezig in de hogeschool.

Verder geven onze experten advies met betrekking tot samenwerkings-en financieringsmogelijkheden voor een projectidee met het oog op een projectdossier dat uw bedrijf of organisatie samen met ons wil indienen. Daarnaast zijn onze onderzoeks- en expertisecentra vaak op zoek naar bedrijven of organisaties om deel te nemen aan adviesraden of gebruikersgroepen van onze onderzoeksprojecten. Dit is een laagdrempelige manier om met onze hogeschool kennis te maken.

Dit wordt ondersteund door het BLIKOPENER-project.

Opdrachten en projecten
  • Contractopdracht waarbij AP-experten voor uw bedrijf of organisatie aan de slag gaat om een oplossing aan te reiken voor een bepaald probleem waarmee jullie geconfronteerd worden. Een contractopdracht kan allerlei vormen aannemen: onderzoek, onderwijs, coaching, training en advies.
  • Een gezamenlijk onderzoeks-en/of ontwikkelingsproject waarbij uw bedrijf of organisatie samen met AP (en eventuele andere partners) aan de slag gaat om een probleem op te lossen en samen acties ten behoeve van het project uitvoert. Op basis van het concrete project bekijken we samen de mogelijkheden.
  • Samenwerking met studenten (o.a. bachelorproef, stage, studentenproject, werkplekleren).
    • Contacteer het opleidingshoofd van de geschikte studierichting voor meer info. De contactinformatie vindt u op de opleidingspagina's terug.
    • Op zoek naar studenten om in uw bedrijf te laten meedraaien als stagiair of heeft u een interessante jobaanbieding voor onze alumni? Plaats dan hier uw vacature.