Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijstellingen

Deed je eerder een andere opleiding en heb je al een diploma of creditbewijzen op zak? Heb je specifieke praktijkervaring of kennis opgebouwd binnen het domein van jouw opleiding? Dan hoef je niet altijd vanaf nul te beginnen. Het kan zijn dat je recht hebt op vrijstellingen voor bepaalde opleidingsonderdelen. We maken onderscheid tussen vrijstelling op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) en voor eerder verworven competenties (EVC).

Vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Omvat je opleiding een opleidingsonderdeel waarvan je de competenties reeds verworven hebt tijdens een eerdere opleiding? Dan kan je een vrijstelling aanvragen voor dat opleidingsonderdeel.

Hoe vraag ik een vrijstelling aan?

Belangrijk: omwille van de overmachtssituatie in nasleep van de cyberaanval op 30 september werd beslist om de uiterste datum voor het aanvragen van vrijstellingen door studenten die al ingeschreven zijn te verplaatsen van 15 oktober 2020 naar 31 oktober 2020. Zo heb je nog voldoende tijd om je aanvraag in orde te brengen, zodra de administratieve systemen opnieuw volledig operationeel zijn.  

  • Voor de opleidingen van de departementen Gezondheid en Welzijn, Management en Communicatie, Onderwijs en Training, en Wetenschap en Techniek en voor de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen: vraag je als nieuwe student je vrijstellingen digitaal aan via inschrijven.ap.be. Daar duid je bij je inschrijving aan dat je vrijstellingen wenst aan te vragen, en aan het einde van je voorinschrijving kan je doorklikken op 'Vrijstellingen aanvragen'. Het digitaal aanvragen van vrijstellingen is mogelijk vanaf 1 juni 2020.
  • Voor de opleidingen van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen: zie AP-arts.be voor meer informatie.

Om vrijstellingen aan te vragen heb je de volgende documenten nodig:

  • een kopie van het studiebewijs (diploma met diplomasupplement, creditbewijs, deelcertificaat of getuigschrift) op basis waarvan je vrijstelling aanvraagt
  • een rapport met je behaalde examencijfers
  • de beknopte inhoud, de beoogde competenties en het aantal studiepunten en/of het aantal lestijden van het gevolgde opleidingsonderdeel op basis waarvan je vrijstelling aanvraagt
  • voor studiebewijzen die opgesteld werden in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Engels of Duits, voeg je een vertaling naar het Nederlands door een in België beëdigde vertaler toe

Bezorg je aanvraag ten laatste op 31 oktober aan het studentensecretariaat van je opleiding via bovenvermelde procedures. Schrijf je later in, dan moet je aanvraag ingediend zijn uiterlijk 14 kalenderdagen na de dag van de inschrijving.

Contacteer de trajectbegeleider van jouw opleiding voor ondersteuning bij het aanvragen van een of meerdere vrijstellingen. Je vindt zijn of haar contactgegevens op de pagina van je opleiding.

En nadien?

De toelatingscommissie van jouw departement beslist of er voldoende overeenstemming is tussen jouw behaalde kwalificatie(s) en de competenties van de betrokken opleidingsonderdelen.

Je kan uiterlijk 31 oktober een beslissing verwachten, als je aanvraag niet later dan 15 oktober is ingediend. Voor aanvragen na 15 oktober, neemt de toelatingscommissie een beslissing uiterlijk 28 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag.

Vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties (EVC)

Als je een opleiding wil starten, kan het voorvallen dat hier competenties in aan bod komen die je reeds verworven hebt buiten het onderwijs om, bijvoorbeeld via je job. In dat geval kan je een erkenning aanvragen van deze “eerder verworven competenties” (EVC).

Dit verloop via de procedure voor erkenning van EVC van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA). Wanneer eerder Verworven Competenties (EVC) erkend worden, ontvang je hiervoor een bewijs van bekwaamheid. Met een bewijs van bekwaamheid kan je vervolgens een vrijstelling aanvragen voor één of meerdere opleidingsonderdelen wanneer je een opleiding start.

Meer info vind je op de website van de AUHA.