Vrijstellingen | AP Hogeschool Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijstellingen

Deed je eerder een andere opleiding en heb je al een diploma of creditbewijzen op zak? Heb je specifieke praktijkervaring of kennis opgebouwd binnen het domein van jouw opleiding? Dan hoef je niet altijd vanaf nul te beginnen. Het kan zijn dat je recht hebt op vrijstellingen voor bepaalde opleidingsonderdelen. We maken onderscheid tussen vrijstelling voor kwalificaties (EVK) en voor competenties (EVC).

Vrijstellingen voor eerder verworven kwalificaties (EVK)

Als je in een vorige opleiding al slaagde voor een opleidingsonderdeel waarvan de doelstellingen, competenties en inhouden overeenstemmen met een opleidingsonderdeel of deelopleidingsonderdeel van de opleiding waarvoor je je straks inschrijft, dan maak je kans op een vrijstelling.

Hoe vraag ik een vrijstelling aan?

Je vult het formulier aanvraag vrijstellingen in en voegt daarbij de nodige documenten:

  • een kopie van een eerder behaald diploma of studiebewijs

  • het creditbewijs of een officieel rapport met je behaalde resultaten
  • een beknopte omschrijving van de vakinhoud of een ECTS- of vakfiche van de opleidingsonderdelen waarvoor je slaagde
  • voor diploma’s en getuigschriften in een andere taal dan het Nederlands, Engels of Duits, voorzie je een vertaling naar het Nederlands door een in België beëdigde vertaler

Bezorg je aanvraag ten laatste op 15 oktober aan het studentensecretariaat van je opleiding. Schrijf je later in, dan moet je aanvraag ingediend zijn uiterlijk 14 kalenderdagen na de dag van de inschrijving.

Contacteer de trajectbegeleider van jouw opleiding voor ondersteuning bij het aanvragen van een of meerdere vrijstellingen. Je vindt zijn of haar contactgegevens op de pagina van je opleiding.

En nadien?

De toelatingscommissie van jouw departement beslist of er voldoende overeenstemming is tussen jouw behaalde kwalificatie(s) en de competenties van de betrokken opleidingsonderdelen.

Je kan uiterlijk eind oktober een beslissing verwachten, indien je aanvraag niet later dan 15 oktober is ingediend. Voor aanvragen na 15 oktober, neemt de toelatingscommissie een beslissing uiterlijk 28 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag.

Vrijstellingen voor eerder verworven competenties (EVC)

Heel wat studenten gaan niet rechtstreeks van het secundair naar het hoger onderwijs. Je kunt ook veel bijleren door onmiddellijk aan de slag te gaan of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen. Alleen krijg je daar geen diploma voor. Hogescholen en universiteiten kunnen sommige van deze competenties (kennis en/of vaardigheden) valideren als vrijstelling.

De Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA) werkte hiervoor een procedure uit. Eerder Verworven Competenties (EVC) kunnen erkend worden en leiden tot een bewijs van bekwaamheid. Met een bewijs van bekwaamheid kan je een vrijstelling aanvragen voor één of meerdere opleidingsonderdelen wanneer je een opleiding start.

Meer info vind je op de website van de AUHA. Heb je toch nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Kris Van Elsen, EVC-coördinator bij AP.