Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijstellingen

Deed je eerder een andere opleiding en heb je al een diploma of creditbewijzen op zak? Heb je specifieke praktijkervaring of kennis opgebouwd binnen het domein van jouw opleiding? Dan hoef je niet altijd vanaf nul te beginnen. Het kan zijn dat je recht hebt op vrijstellingen voor bepaalde opleidingsonderdelen. We maken onderscheid tussen vrijstelling op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) en voor eerder verworven competenties (EVC).

Vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Omvat je opleiding een opleidingsonderdeel waarvan je de competenties reeds verworven hebt tijdens een eerdere opleiding? Dan kan je een vrijstelling aanvragen voor dat opleidingsonderdeel.

Hoe vraag ik een vrijstelling aan?
 • Voor de opleidingen van de departementen Business en Recht, Gezondheid en Wetenschap, Industrie en Omgeving, Media, Design en IT, Mens en Maatschappij en Onderwijs en Training, en voor de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen: vraag je als nieuwe student je vrijstellingen digitaal aan via inschrijven.ap.be. Daar duid je bij je inschrijving aan dat je vrijstellingen wenst aan te vragen, en aan het einde van je voorinschrijving kan je doorklikken op 'Vrijstellingen aanvragen'. 
 • Voor de opleidingen van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen: meer info lees je op AP-arts.be.
 • Ben je al bij AP ingeschreven? Dan vraag je de vrijstelling aan via de vrijstellingsmodule in iBaMaFlex: meer info lees je op het intranet voor studenten.
   

Wil je een vrijstelling op basis van eerder verworven kwalificaties aanvragen? 

Dan moet je bij de aanvraag de volgende documenten indienen:

 • een kopie van het studiebewijs (diploma met diplomasupplement, creditbewijs, deelcertificaat of getuigschrift) op basis waarvan je vrijstelling aanvraagt;
 • een rapport met je behaalde examencijfers;
 • de beknopte inhoud, de beoogde competenties en het aantal studiepunten en/of het aantal lestijden van het gevolgde opleidingsonderdeel op basis waarvan je vrijstelling aanvraagt;
 • voor studiebewijzen die opgesteld werden in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Engels of Duits, voeg je een vertaling naar het Nederlands door een in België beëdigde vertaler toe.

Wil je een vrijstelling op basis van eerder verworven competenties aanvragen? 

Dan kan dit op basis van een door een Vlaamse associatie afgeleverde bewijs van bekwaamheid. De procedure voor de erkenning van eerder verworven competenties (EVC) van de Associatie van de Universiteit en Hogescholen Antwerpen vind je terug op de website van de associatie www.auha.be/evc

Bezorg je aanvraag voor een vrijstelling ten laatste op 15 oktober aan het Student Center of School of Arts via bovenvermelde procedure. Schrijf je later in, dan moet je aanvraag ingediend zijn uiterlijk 14 kalenderdagen na de dag van de inschrijving.

Contacteer de trajectbegeleider van jouw opleiding voor ondersteuning bij het aanvragen van een of meerdere vrijstellingen. Je vindt zijn of haar contactgegevens op de pagina van je opleiding.

En nadien?

De toelatingscommissie van jouw departement of School of Arts beslist of er voldoende overeenstemming is tussen jouw behaalde competenties en de nagestreefde competenties van de betrokken opleidingsonderdelen.

 • Als je aanvraag voor 15 oktober is ingediend, kan je uiterlijk een beslissing verwachten op 29 oktober (departementen) of 31 oktober (Schools of Arts). 
 • Als je aanvraag na 15 oktober is ingediend, neemt de toelatingscommissie een beslissing uiterlijk 28 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag. 

Vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties (EVC)

Als je een opleiding wil starten, kan het voorvallen dat hier competenties in aan bod komen die je reeds verworven hebt buiten het onderwijs om, bijvoorbeeld via je job. In dat geval kan je een erkenning aanvragen van deze “eerder verworven competenties” (EVC).

Dit verloop via de procedure voor erkenning van EVC van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA). Wanneer eerder Verworven Competenties (EVC) erkend worden, ontvang je hiervoor een bewijs van bekwaamheid. Met een bewijs van bekwaamheid kan je vervolgens een vrijstelling aanvragen voor één of meerdere opleidingsonderdelen wanneer je een opleiding start.

Meer info vind je op de website van de AUHA.