Overslaan en naar de inhoud gaan
KENNISCENTRUM

STEM on the road

Ellen Geerts

wetenschapscomm@ap.be

De Antwerpse hoger onderwijsinstellingen bundelen hun bestaande STEM-academies onder de noemer “STEM on the Road”, en consolideren hun bestaande expertise en aanbod. Daarnaast breiden we ons aanbod kwantitatief en geografisch uit. Het doel hiervan is het aanbod aan STEM-academies toegankelijk maken voor àlle kinderen en jongeren.

Dit kadert in het STEM-actieplan van de Vlaamse overheid, waarmee men de interesse van kinderen en jongeren voor exacte wetenschappen en techniek in vrijetijdsverband wil stimuleren, om zo meer jongeren aan te sporen om te kiezen voor een beroep in deze sector.

Met het STEM-academie partnerschap in Antwerpen willen we in de eerste plaats maximaal inzetten op maatschappelijk kwetsbare kinderen in de Antwerpse grootstedelijke context. Op deze manier wil het project expliciet inspelen op zowel de maatschappelijke nood aan STEM-profielen als de maatschappelijke realiteit van de superdiversiteit dat nog veel te ontsluiten jong talent in zich draagt. We bouwen hiervoor verder op de reeds bestaande expertise binnen AP Hogeschool betreffende het bereiken van en samenwerken met kansengroepen.

Daarnaast willen we een aantal nieuwe regio’s aanspreken, zoals de Antwerpse rand en de Kempen. Het project beoogt daarmee een grote impact in Antwerpen en aangrenzende regio’s. Met de STEM- academies willen we zoveel mogelijk kinderen en jongeren warm maken voor verschillende aspecten van wetenschappen, hun wetenschappelijke geletterdheid verhogen, inzetten op het probleemoplossend vermogen bij deze doelgroep en het tastbaar maken van opleidings- en beroepsmogelijkheden. We zetten in op het aangaan van partnerschappen met zowel lokale overheden, bedrijven als andere STEM-activiteitenaanbieders, om de slagkracht en het bereik te vergroten.

STEM on the road is één van de 10 erkende STEM-partnerschappen in Vlaanderen.