Overslaan en naar de inhoud gaan

Inschrijven bij AP

In enkele simpele stappen ben je ingeschreven bij AP Hogeschool!

  Stap 1

  Informeer je

  Zeker van je studiekeuze? Top! Maar voor je aan je inschrijving begint, lees je best de informatie hieronder nog even na. 

  • Bekijk of je voldoet aan de toelatings- en taalvoorwaarden die gelden voor de opleiding. 
  • Lees de informatie over bijzondere faciliteiten of individuele aanpassingen na als je je studie met werk en/of gezin zal combineren, topsporter of  (semi)professioneel kunstbeoefenaar bent, een functiebeperking hebt, kampt met een ernstig medisch of psychisch probleem, of als je je in andere bijzondere sociale en individuele omstandigheden bevindt.
  Neem contact op met AP

  Als een van de onderstaande punten voor jou van toepassing is, vragen we je om contact op te nemen met het secretariaat voor je inschrijft. Je vindt de gegevens van het juiste secretariaat op elke opleidingspagina. 

  • Je hebt niet voldoende leerkrediet voor de opleiding of opleidingsonderdelen waarvoor je je wil inschrijven.
  • Je wil je inschrijven voor een bachelor-na-bachelor- of postgraduaatsopleiding.
  Uiterste data voor inschrijving
  • 15 oktober 2021 voor de opleidingen van de departementen;
  • 31 oktober 2021 voor de opleidingen van de Schools of Arts.

  Wil je inschrijven voor enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester, dan is dit mogelijk tot uiterlijk 15 maart 2022, op voorwaarde dat de volgtijdelijkheid van deze opleidingsonderdelen dit toelaat.

  In afwijking hiervan geldt voor de opleidingen Hotelmanagement, Organisatie & Management en Bedrijfsmanagement - Rechtspraktijk van het departement Management en Communicatie dat een inschrijving voor énkel opleidingsonderdelen van module 3 en/of module 4 mogelijk is tot uiterlijk 21 februari 2022, op voorwaarde dat de volgtijdelijkheid van deze opleidingsonderdelen dit toelaat. 

  Voor inschrijvingen na deze uiterste data in een opleiding van één van de departementen is de toelating van de toelatingscommissie vereist. Neem daarvoor contact op met het secretariaat van de opleiding waarvoor je wenst in te schrijven. Een inschrijving na deze uiterste data in een opleiding van de Schools of Arts is niet mogelijk.

  Stap 2

  Online inschrijving

  Voldoe je aan de taal- en toelatingsvoorwaarden om je in te schrijven voor de opleiding van jouw keuze? Prima, dan kan je nu van start gaan met de online inschrijving. 

  Stap 3

  Finaliseer je inschrijving

  Na je online inschrijving ontvang je een mail van de studentenadministratie met de praktische informatie om je inschrijving te vervolledigen. De inschrijvingen voor het academiejaar 2021-2022 verlopen volledig online. Hou daarom je mailbox goed in de gaten, en lees alle informatie grondig door.

  Studenten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en de Koninklijke Academie Antwerpen kunnen hun inschrijving pas afronden na het slagen voor de toelatingsproef en/of nadat ze toelating hebben gekregen om de opleiding aan te vangen. 

  Wat bezorg ik digitaal aan de hogeschool

  De volgende documenten hebben we zeker nodig om je inschrijving te finaliseren:

  • Een kopie van je diploma secundair onderwijs of van een ander studiebewijs, of en attest op basis waarvan je kan worden toegelaten tot de opleiding.

  • Je identiteitsgegevens (digitaal in te lezen in je online inschrijving of via een kopie van je identiteitskaart)

  • Als je vorig schooljaar/academiejaar recht had op een schooltoeslag of studietoelage: een attestering van de schooltoeslag of van de toekenning van de afdeling Studietoelagen van de Vlaamse Overheid.