Overslaan en naar de inhoud gaan
Departement

Onderwijs & Training

Zit er een toekomstig leerkracht in jou, en zoek je een goede lerarenopleiding? Het departement Onderwijs en Training van AP heeft dan de opleiding voor jou: of je nu leraar kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs wil worden; of je dat nu voltijds of deeltijds via een flextraject wil volgen. Het kan!

AP breidt haar lerarenopleidingen uit

nieuw.pngVanaf september 2019 kan je, naast onze gekende lerarenopleidingen Kleuter-, Lager- en Secundair Onderwijs, ook ook bij ons terecht om leraar te worden met de vakkennis die je al hebt. Heb je al 3 jaar werkervaring of behaalde je al een bachelor diploma en voel je het kriebelen om binnen jouw vakdomein les te geven? Dan kan dat bij AP! Bekijk ons volledige aanbod

Het laatste nieuws over onze opleidingen

Een overzicht van onze opleidingen

Studeren op jouw maat

Flextrajecten Kleuter- en Lager Onderwijs

Altijd al gedroomd om een klas te leiden, maar beschik je door je job of je gezin niet over de mogelijkheid om een voltijdse dagopleiding te volgen? Dan zijn onze flextrajecten Kleuter- of Lager Onderwijs helemaal voor jou! 

Waarom kiezen voor een flexibel traject?

Mogelijkheid om enkel voor het eerste semester in te schrijven
Tijdens het eerste semester gaan een sterk inhoudelijk aanbod en het leren op de werkplek hand in hand. Op deze manier kan je de kennis en vaardigheden die je op de hogeschool verwerft meteen toepassen in de klaspraktijk. Dankzij deze praktijkgerichte aanpak kom je snel te weten of de gekozen opleiding iets voor jou is en kan je vervolgens inschrijven voor het resterende academiejaar.

Afstandsonderwijs
Het aantal contactmomenten wordt beperkt tot een minimum: één tot twee avonden per week. Hierdoor kan je zelf bepalen wanneer je studeert. De lessen gaan 's avonds door en worden gekoppeld aan de nodige zelfstudiepakketten die je telkens een stapje verder brengen in je leerproces.

Innovatieve werkvormen
Onze innovatieve werkvormen maken het mogelijk om je studie te combineren met een gezin of een job. Je studeert de leerstof thuis. Tijdens de contactmomenten met lectoren of op het discussieforum en sociale media bespreek je problemen en casussen en verwerf je een dieper inzicht in de leerstof. 

Spreiding studieprogramma
Studeren combineren met werken en een gezin mag je niet onderschatten. Probeer daarom op voorhand zorgvuldig in te schatten of de studiebelasting haalbaar is. We bieden je immers de mogelijkheid om je studieprogramma te spreiden over een periode die aangepast is aan jouw ritme.

Leerkracht zijn staat centraal
Elke week sta je één dag voor de klas. Vanaf het eerste semester leer je van en werk je samen met je toekomstige collega’s. Nadat je voldoende ruimte hebt gekregen om kennis te maken met het klas- en schoolgebeuren, bieden we je kansen om te participeren en zelf lesmomenten uit te werken. Je kans steeds rekenen op de ondersteuning door mentoren en begeleidende lectoren vanuit de hogeschool.

Betaald educatief verlof
De flextrajecten kregen een erkenning voor betaald educatief verlof, een stelsel van individueel opleidingsverlof. Het wordt omschreven als het recht voor werknemers die bepaalde opleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn voor het volgen van de opleiding met behoud van het normale loon. Alle studenten die voldoen aan de regelgeving hebben recht op educatief verlof voor de contacturen die gevolgd worden. 

Helemaal wat je zoekt?

Ga naar de opleidingspagina van de opleiding van jouw voorkeur en bekijk het flexibel programma dat we jou aanbieden. 

Kleuteronderwijs 

Lager Onderwijs

Verkort Traject Secundair Onderwijs

Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres.

De verkorte trajecten voor een bijkomend onderwijsvak zijn er voor studenten die al in het bezit zijn van een diploma van een geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) Secundair onderwijs, Kleuter- of Lager onderwijs, maar ook voor studenten die beschikken over een diploma van een specifieke lerarenopleiding (SLO) in combinatie met een bachelor- of masterdiploma. 

Let op: Als je een Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid, beter gekend als het GPB-diploma hebt behaald (de SLO bestaat nog maar sinds 2007), volg je eerst een verkort traject om te ‘upgraden’ naar een SLO. Daarna kan je jouw onderwijsvakken op AP Hogeschool uitbreiden.

Helemaal wat je zoekt?

Ga naar de opleidingspagina van Secundair Onderwijs en bekijk het verkort programma dat we jou aanbieden. 

Vervolgopleidingen

Het departement Onderwijs en Training biedt verschillende vervolgopleidingen en vormingen op maat aan.

Een overzicht

Onderzoek

Diverse lectoren uit de lerarenopleidingen van zowel kleuter-, lager als secundair onderwijs zijn bij onze onderzoeksprojecten nauw betrokken. We schenken grote aandacht aan een intensieve betrokkenheid van het werkveld en een gegarandeerde maatschappelijke return. Hoe is het gesteld met de leesattitude van instromende studenten en hoe zetten we onze studenten aan om (nog) meer te lezen? Op welke manier kunnen we onze lerarenopleiding duurzaam en data gestuurd innoveren? Wat zijn de effecten en de concrete meerwaarde van werkplekleren in de lerarenopleiding? Hoe zorgen we ervoor dat onze studenten hun leerproces meer zelf in handen nemen en zelfsturender worden?  Wil u extra informatie omtrent deze en andere onderzoeken? 

Naar onderzoeksportaal