Buitenlands diploma | AP Hogeschool Overslaan en naar de inhoud gaan

Buitenlands diploma

Wil je inschrijven met een diploma secundair onderwijs of een ander getuigschrift uit het buitenland? Dan gelden er specifieke toelatingsvoorwaarden en inschrijfprocedures. We maken een onderscheid tussen diploma's behaald in Nederland en in andere landen.

Heb je een diploma uit Nederland?

Je kan een professionele bacheloropleiding in het Vlaamse hoger onderwijs starten met:

 • Een einddiploma van Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
 • Een getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen
 • Een einddiploma van het hoger onderwijs met volledig leerplan
 • Een diploma van middelbaar beroepsonderwijs met kwalificatieniveau 4 (MBO4)

Als je niet over een van deze diploma's beschikt - bijvoorbeeld als je een HAVO-diploma hebt behaald - dan krijg je ook niet automatisch toegang tot een professionele bacheloropleiding in het Vlaamse hoger onderwijs. Check bij het departementale secretariaat of je met je diploma in aanmerking komt voor een inschrijving. Je vindt deze gegevens op de pagina van je opleiding.

Met een HAVO-diploma kan je in principe wel inschrijven voor een HBO5-opleiding (=Associated Degree), op voorwaarde dat je slaagt voor de toelatingsproef HBO5.

Daarnaast moet je als beginnend student aan enkele bijzonderheden voldoen:

 • Om toegelaten te worden tot een HBO5-opleiding moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Dat betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 18 jaar bent. Als je inschrijft tussen 1 september en 31 december, moet je 18 worden vóór 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
 • We raden de meeste studenten met een HAVO-diploma aan om eerst een propedeusejaar te volgen en nadien in te schrijven voor een professionele bacheloropleiding. Dit omdat het studieniveau in een professionele bacheloropleiding doorgaans beter aansluit bij het studieniveau van een HAVO-student.

Heb je een ander buitenlands diploma?

Als je in het buitenland al een diploma hebt behaald, onderzoeken we of jouw diploma toegang geeft tot een professionele bacheloropleiding. Daarvoor hebben we de volgende documenten nodig: 

 • Een kopie van je diploma.
 • Als het diploma is opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Engels of Duits voeg je een beëdigde Nederlandse vertaling toe. 
 • Een ingevuld formulier Aanvraag tot toelating met buitenlands diploma (download hier NL of ENG
 • Een bewijs dat je voldoende Nederlands kan om de opleiding te starten.

Behaalde je je diploma buiten de Europese Unie? Dan moet je ook nog het volgende in orde brengen:

 • Laat een kopie van je diploma legaliseren bij de ambassade of het consulaat van het land waar je het diploma behaalde. ‘Legaliseren' betekent dat een ambtenaar de echtheid van de handtekening op het document bevestigt.  
 • Vraag de ambassade of het consulaat ook een verklaring dat je met het diploma dat je behaalde toegang krijgt tot het hoger en universitair onderwijs. 

Bezorg deze documenten vóór 1 september aan het secretariaat van je departement. Nadat wij je aanvraag hebben onderzocht, laten we je weten of je mag inschrijven.