Overslaan en naar de inhoud gaan
Bedrijfsmanagement

Accountancy-Fiscaliteit

Kies je voor de afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit van de opleiding Bedrijfsmanagement dan volg je je passie voor cijfers. Je wordt een specialist in accounting, fiscale optimalisatie en financiële controle van een onderneming. Maar je blijft niet stilstaan bij de cijfers, je leert die cijfers ook om te zetten in concrete oplossingen en sterke resultaten. We trainen je in het formuleren van adviezen die mee de toekomst van de business bepalen. Je wordt een doorzetter en vertrouwenspersoon, stressbestendig maar tegelijk sociaal en contactvaardig.

Iets voor jou?

Wil je graag cijfers analyseren en interpreteren, en zoek je graag het verhaal achter die cijfers? Wil je ondernemers inspireren en adviseren of samen met het management buigen over de cijfers zodat jij impact hebt op de verschillende doelstellingen van het bedrijf? Dan is Accountancy-Fiscaliteit iets voor jou. Door automatisering en digitalisering verandert het beroep in sneltempo. Gelukkig ben jij er om de boekingen te controleren. Je optimaliseert de boekhoudkundige verwerking, werkt nauwkeurig en probleemoplossend. 

131017AP Meistraat Bedrijfsmanagement Accountancy-fiscaliteit Financie- en verzekeringswezen (6)_1.jpgWat leer je?

 • Je leert alles over analytisch boekhouden, fiscale optimalisatie, financiële analyse en controleleer.
 • Je wordt een moderne accountant-fiscalist die vertrouwd is met de nieuwste digitale tools en software.
 • Je leert professioneel communiceren in het Nederlands, Engels én Frans.
 • Je verwerft inzicht in management, recht en ondernemen.
 • Je ontwikkelt de nodige soft skills zoals samenwerken in team en time-management.

Onze opleiding hecht veel belang aan persoonlijke ontwikkeling en 21st century skills. Naast grondige vakkennis en talenkennis, zorgen zelfsturing, creatief denken en sociale en culturele vaardigheden voor de juiste attitude op de werkplek. Samen bouwen we voort aan je wendbaarheid en veerkracht.

Wie word je?

Iemand die verzekerd is van werk! Je diploma is dé toegangspoort tot een brede waaier aan boeiende beroepen als werknemer of zelfstandige. Zo kan je kiezen voor een job als boekhouder in een bedrijf of accountantskantoor, maar je kan je ook vestigen als zelfstandige accountant of belastingconsulent. Bovendien kan je ook terecht in de boekhouding of financiële dienst van grote internationale ondernemingen. Ook de overheid weet jouw kwaliteiten te waarderen. Aan jou de keuze!

Gemeenschappelijk eerste semester

Het eerste semester is een periode van proeven en oriënteren waarin we veel belang hechten aan een juiste studiekeuze. Via probleemgestuurd onderwijs maak je grondig kennis met de vier afstudeerrichtingen van de opleiding. Pas in het tweede semester kies je dan een afstudeerrichting die het beste bij jou past. Je kan hierbij rekenen op onze lectoren die als échte coaches jouw keuzeproces begeleiden en jouw groei stimuleren.

Vanaf dag één volgen we jouw ontwikkeling dan ook van dichtbij op. Aan de hand van diverse niet-bindende instaptoetsen (Nederlands, Frans, Engels en Wiskunde) houden we je een spiegel voor. Op basis van de testresultaten, versterken we gericht jouw startcompetenties via extra contacturen (3u Frans en 3u Engels per week in plaats van 2u per week). Een succesvolle heroriëntering naar een boeiende graduaatsopleiding is ook mogelijk binnen de hogeschool.

Vanaf het tweede semester maak je een keuze om je te verdiepen in één specifieke afstudeerrichting. In het derde jaar ligt de focus op interesses en verruimen. Via een cross-over business project, meerdere keuzetrajecten, bachelorproef en stage werk je aan het verwerven van kennis en inzichten over disciplines heen.

We hechten veel belang aan attitudetraining en professionele ontwikkeling. Je verwerft belangrijke 21st century skills waarbij we vooral focussen op zelfregulering, creatief denken en internationale competenties. Daartoe krijg je in het eerste jaar per klas van ongeveer 35 studenten een klasmentor toegewezen, die jou persoonlijk begeleidt aan de hand van onderwijsleergesprekken en meerdere individuele coachingsgesprekken. Je staat er niet alleen voor!

Je bent de architect van jouw studieloopbaan en krijgt vanaf het tweede jaar de kans om via vier keuzetrajecten kleur te geven aan jouw ontwikkeling: accountancy, fiscaliteit of ondernemerschap. Je kan ook opleidingsonderdelen opnemen uit het schakelprogramma naar de masteropleiding.

Praktijk is overal aanwezig in de opleiding. Je sluit je studies af met een lange werkveldstage van 13 weken. We kiezen daarnaast voor nieuwe werkvormen zoals probleemgestuurd onderwijs, zelfstudie via digitale leerpaden, geïntegreerde of multidisciplinaire praktijkprojecten, ‘real cases’, … Daarnaast spelen we spelen voortdurend in op trends zoals Yuki, Silverfin,… We werken uiteraard ook samen met werkveldpartners met naam en faam.

AP Hogeschool staat voor kwalitatief onderwijs. Al onze opleidingen ondergaan een grondige kwaliteitscheck. Zo ben je gerust dat de richting die je volgt niet alleen kwaliteitsvol en up-to-date is, maar ook de laatste ontwikkelingen van de arbeidsmarkt volgt. Na je studie ben je dus zeker van de juiste expertise en kan je met een gerust hart de werkvloer op. 

De kwaliteitscriteria zijn vastgelegd door deze externe organisaties: 

 • de European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG);
 • en de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS). 

Meer weten? Lees er alles over op ap.be/kwaliteit

De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat de kwaliteit van de bacheloropleiding Bedrijfsmanagement is gegarandeerd. Het kwaliteitsrapport kan je hier raadplegen.

Programma

Programma Academiejaar 2023-24

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

Het eerste semester is gemeenschappelijk voor alle afstudeerrichtingen van de opleiding Bedrijfsmanagement. Je verwerft een basiskennis van alle disciplines en spitst je toe op algemene economische en bedrijfskundige kennis en inzichten, aangevuld met de nodige digital skills en taalvaardigheden. In MyTalent focussen we op jouw persoonlijke ontwikkeling en zelfsturing. Aan het einde van het eerste semester maak je een begeleide keuze voor een afstudeerrichting.

Vanaf het tweede semester richten we ons op opleidingsonderdelen met specifieke boekhoudkundige en fiscale inhoud. 

Je verdiept je in diverse aspecten van accounting en fiscaliteit. Je wordt geleidelijk specialist in vennootschapsboekhouden en financiële domeinen als bedrijfsfinanciering en kostenbeleid. Fiscale topics zoals personen- en vennootschapsbelasting of BTW hebben geen geheimen meer voor jou. Je breidt je kennis van het Frans en Engels uit om ook in deze talen zakelijk te kunnen communiceren. Je voert ook een geïntegreerd praktijkproject uit, en in het tweede jaar kies je bovendien een keuzetraject. Hierbij heb je keuze uit vier trajecten: Ofwel verdiep je jouw boekhoudkundige expertise in het keuzetraject ‘accountancy’. Ofwel kies je voor ‘fiscaliteit’ en word je een echte belastingexpert. Of je ontdekt jouw ondernemerstalent binnen de keuzerichting ‘ondernemerschap’. Tot slot kan je er ook voor kiezen om opleidingsonderdelen op te nemen uit het schakelprogramma naar de masteropleiding. 

Je zal enkel nog lessen volgen in het eerste semester. Je verruimt je horizon met het vervolg van jouw keuzetraject (3 studiepunten) en een cross-over business project. Je verdiept je in controleleer, financiële analyse en vermogensplanning. Je speelt het business game High Pro in samenwerking met prominente accountingbedrijven Yuki en PriceWaterhouseCoopers (PwC). Het laatste semester van je opleiding spendeer je volledig aan jouw (buitenlandse) stage en bachelorproef.

Je bent de architect van jouw studieloopbaan en krijgt vanaf het tweede jaar de kans om via vier keuzetrajecten kleur te geven aan jouw ontwikkeling.

Accountancy

Laat de boekhouding en de cijfers uit de jaarrekening jou niet los? Wil je je graag nog verder verdiepen in de accountancysector? Dan is het keuzetraject ‘accountancy’ jou op het lijf geschreven! In dit traject scherp je jouw boekhoudkundige vaardigheden verder aan en leer je meer over interne controle, financieel beheer en consolidatie.  

Je leert onder andere op welke manier de controleprocessen in een organisatie worden beheerst, welke risico’s zich kunnen voordoen in een organisatie en hoe deze te managen.  

Verder verdiep je je in het financieel beheer van een organisatie. Je leert verschillende beheerstechnieken aan zodat je de ondernemer een financieel advies kan verlenen.  

Ten slotte leer je verschillende consolidatiemethodes aan die je helpen om de structuur van moeder- en dochtervennootschappen beter te begrijpen en voeg je hun cijfers samen zodat je zicht krijgt op de financiële situatie van de groep. 

Door het volgen van dit keuzetraject bekom je bovendien bijkomende vrijstellingen, naast de basisvrijstellingen, voor aanverwante vakken en toelatingsexamens van het ITAA. 

Wil je je verdiepen in het uitdagende belastingstelsel en de fiscaliteit verder ontdekken? Dan is het keuzetraject ‘fiscaliteit’ de juiste optie!  

In een eerste keuzevak zal je leren welke regels van toepassing zijn wanneer goederen worden in- en uitgevoerd via de douane. Daarnaast bestudeer je de toepassing van accijnzen, een indirecte belasting die geldt op de verkoop of gebruik van bepaalde goederen. 

Het tweede keuzevak gaat dieper in op lokale en internationale belastingen. Je bestudeert gewestelijke, provinciale en gemeentebelastingen en de daarbij horende bevoegdheden. Maar je kijkt ook over de landsgrenzen en gaat dieper in op de internationale belastingplicht.  

Ten slotte zal je in het opleidingsonderdeel ‘fiscale procedure’ meer leren over de aangiftes, bewijsmiddelen, onderzoeksbevoegdheden en andere fiscale procedures.  

Door het volgen van dit keuzetraject bekom je bovendien bijkomende vrijstellingen, naast de basisvrijstellingen, voor aanverwante vakken en toelatingsexamens van het ITAA. 

Ondernemen is de motor van onze economie. Je bent ondernemend ingesteld en je houdt wel van een berekend risico. Je wil graag afwisseling en je wil iets waardecreërend opbouwen voor jezelf en voor de samenleving. Je droomt ervan om ooit een eigen zaak op te starten in de profitsector, de sociale of culturele sector. Via dit keuzetraject krijg je de kans om al tijdens jouw studie een eigen zaak op te starten indien je dat wenst.

Ondernemen start bij het herkennen van kansen en creativiteit. In het opleidingsonderdeel Creativiteit en innovatie leer je hoe je een inspirerende toekomstvisie kan ontwikkelen en hoe je ideeën kan omzetten in concrete activiteiten die de meeste waarde genereren.

Vervolgens ga je in het opleidingsonderdeel Management voor de ondernemer concreet aan de slag met jouw idee. Je leert waar je de ondersteuning en financiële middelen kan vinden om jouw activiteiten verder te ontwikkelen. Je stelt een businessplan en een financieel plan op voor de financiële duurzaamheid van jouw activiteit.

Als kers op de taart, ga je in het opleidingsonderdeel Project ondernemerschap in groep een concreet actieplan opstellen om jouw doelen te bereiken. Je definieert de verschillende stappen en mijlpalen die nodig zijn om jouw zaak te kunnen opstarten. En misschien studeer jij dan af als een volwaardige ondernemer met een eigen zaak!

In dit keuzetraject krijg je de kans om tijdens jouw bacheloropleiding reeds drie opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma naar de masteropleiding Organisatie en Management (UA) op te nemen. Het gaat om de opleidingsonderdelen inleiding tot de bedrijfskunde, onderzoeksmethodologie en inleiding tot de financiële verslaggeving. Op die manier neem je al een voorsprong zodat je na jouw bachelordiploma vlot kan starten aan een universitaire opleiding!

Internationalisering loopt dwars door alle leerlijnen van de opleiding. Wij bereiden je professioneel en persoonlijk voor op de kosmopolitische samenleving van vandaag en morgen. De opleiding creëert een stimulerende leeromgeving waar je de mogelijkheid krijgt om internationale en interculturele competenties te verwerven. Door middel van buitenlandse ervaringen en internationalisation@home ontwikkel je je tot een wereldburger die met een brede blik en een open houding in de wereld staat en sociaal betrokken is. Internationalisering is ingebed in het curriculum door middel van een mobility window en de integratie van internationale projecten. Daarnaast ondersteunt de opleiding ook initiatieven met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden.

Erasmus

In het derde jaar krijg je de kans om in het eerste semester op Erasmus-uitwisseling te gaan en zo een semester in het buitenland te studeren. In het laatste semester kan je bovendien een stage van 13 weken lopen in het buitenland. Zo kan je je talenkennis nog wat meer bijspijkeren, leer je nieuwe culturen kennen en op die manier ervaar je ook hoe het is om in een internationale context professioneel samen te werken. Hiervoor stelt de opleiding beurzen te beschikking.

Den Haag

Internationale en interculturele competenties verwerf je ook op de eigen campus. Door het gebruik van internationale vakliteratuur, internationale gastdocenten, international weeks, collaborative online international learning, … verruim je je blik. Verschillende opleidingsonderdelen worden ook in een andere taal gedoceerd.

Meteen aan de slag

Bachelors in het Bedrijfsmanagement die gespecialiseerd zijn in Accountancy-Fiscaliteit zijn zeer gegeerd op de arbeidsmarkt. Het beroep van accountant/fiscalist is dan ook al jaren een knelpuntberoep.

Je diploma is dé toegangspoort tot een brede waaier aan boeiende beroepen als werknemer of zelfstandige. Zo kan je kiezen voor een job als boekhouder in een bedrijf of accountantskantoor, maar je kan je ook vestigen als zelfstandige accountant of belastingconsulent. Bovendien kan je ook terecht in de boekhouding of financiële dienst van grote internationale ondernemingen. Ook de overheid weet jouw kwaliteiten te waarderen. Aan jou de keuze!

Studeer je graag verder? Ook dat kan! Met jouw diploma ligt de weg via een schakelprogramma naar een masteropleiding helemaal open.

Duurt dat te lang? Je kan in anderhalf tot twee jaar ook een tweede bachelor Bedrijfsmanagement behalen in een andere afstudeerrichting. Aan jou de keuze!

Vervolgtraject

Studenten met een graduaatsdiploma Accounting Administration (van eender welke hogeschool) hebben toegang tot het vervolgtraject. Dit traject omvat 91 studiepunten.

Dagtraject

Het dagtraject is gespreid over twee academiejaren: 43 studiepunten in jaar 1, 48 studiepunten in jaar 2. Je sluit de opleiding af met een verkorte stage van 35 werkdagen.  Je volgt les samen met de studenten uit het voltijdse modeltraject.

Programma Academiejaar 2023-24

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Als je al een bachelordiploma op zak hebt, bieden we enkele verkorte programma’s aan. Contacteer je trajectbegeleider om te weten te komen hoe je programma er zal uitzien.

Alle vaardigheden, kennis en inzichten die je in de les opdoet, breng je in de praktijk tijdens projecten, bedrijfssimulaties, de stage en je bachelorproef.

Project business start-up (tweede jaar)

Boekhouders en accountants worden vaak geconfronteerd met ‘starters’ die ze moeten begeleiden bij de opstart van hun onderneming: van een haalbaarheidsonderzoek tot het opstellen van een business plan. In dit opleidingsonderdeel werk je in groepjes, waarbij je een bedrijfsactiviteit kiest waarbij je de starter gaat begeleiden. Zo maak je een oprichtingsakte ‘op maat’ en stel je een financieel plan op. In dit project ga je aan de slag in het Engels en worden er ook ICT-vaardigheden geïntegreerd.

Project

Je krijgt in het laatste jaar de kans om deel te nemen aan de business game 'High Pro' in samenwerking met de externe partner PriceWaterhouseCoopers (PwC). Een uitdagend en leerrijk project waarbij je getriggerd wordt om de verworven kennis toe te passen in een interactieve casestudy, waar ook een kritische blik op de actuele sectorspecifieke topics en (digitale) evoluties niet mag ontbreken.

De finale, het moment waar de studenten in groep het beste van zichzelf kunnen geven voor een professionele jury en de strijd aangaan met andere hogescholen, vormt het sluitstuk van het High Pro-project.

Je komt in dit groepswerk voor realistische uitdagingen te staan en het biedt je de mogelijkheid om te tonen dat je met een gezonde portie ambitie klaar bent om een boeiende en mooie carrière uit te bouwen.

Tijdens de Bizzgames duik je in de rol van een echte finance professional en streef je samen met je team naar de titel van beste financiële adviseurs. Aan de hand van beschikbare boekhouddata krijg je toegang tot een fictief boekhoudkantoor en een range aan klanten. Wanneer je de cijfers hebt geanalyseerd, formuleer je concrete adviezen voor je klant.  

In deze competitie neem je het op tegen andere teams binnen AP Hogeschool, maar ook tegen andere hogescholen. Een boeiende en erg leerrijke ervaring waarin je kan goochelen met cijfers en je competitiedrang op de proef wordt gesteld. 

Afstuderen doe je na een geslaagde werkveldstage van 13 weken in binnen- of buitenland. Tijdens deze stage krijg je de mogelijkheid verder te werken aan de leerresultaten die je nog onvoldoende beheerst om te kunnen afstuderen. De activiteiten van de stage en jouw zelfreflectie rapporteer je aan de hand van stagedagboeken. Je stagebegeleider en – mentor volgt jou tijdens je hele stageproces.

De bachelorproef heeft de vorm van een individueel praktijkgebaseerd actieonderzoek. Je formuleert een onderzoeksvraag die gerelateerd is aan jouw stageplaats, werkt die onderzoeksvraag verder uit tijdens de stage en rapporteert de resultaten aan de hand van een individueel werkstuk dat je ook presenteert voor een vakjury.

FAQ over deze opleiding

 • Is er voorkennis vereist om te kunnen starten?

  Boekhouden, Economie, Financiën

  We starten volledig vanaf nul, dus je hebt geen economische voorkennis nodig. Een economische vooropleiding is mooi meegenomen, maar geen must.

  Talen

  Om de lessen vlot te kunnen volgen is wel een goede kennis van Frans en Engels vereist. In het eerste jaar krijg je immers niet alleen aparte taalvakken Frans en Engels, ook enkele andere vakken worden in het Engels gedoceerd.  

  • Als je in het secundair een 3-tal uur Frans / Engels per week hebt gekregen, zou dat zeker moeten volstaan.
  • Iedere student legt bij de start van de opleiding een screeningstest voor Frans en Engels af. Zo kunnen we jouw taalniveau bepalen en waar nodig intensieve bijscholing op maat voorzien. 
  • Als je het vereiste instroomniveau (A2 voor Frans en B1 voor Engels) niet haalt, krijg je 1 uur taalles per week extra.
  • Begin september organiseren we traditioneel een stoomcursus van 1 week waarmee je jouw kennis kan opfrissen of bijschaven.

   

  Natuurlijk zal het (extra) inzet vergen om je in nieuwe materie in te werken. Maar dit geldt voor eender welke richting in het hoger onderwijs. Ook inzet en motivatie zijn erg belangrijke factoren voor je slaagkansen. 

   

 • Wat zijn jullie troeven?

  Sinds academiejaar 2020-2021 werken we met een nieuw curriculum om jou nog beter klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

  • Je kiest pas vanaf semester 2 definitief een afstudeerrichting. Semester 1 is gemeenschappelijk: zo krijg je een goede basis, kan je proeven van alle afstudeerrichtingen en een doordachte keuze maken. 
  • Net zoals aan de universiteit werken we met een semestersysteem. Het academiejaar bestaat uit 2 semesters van telkens 13 weken, gevolgd door een examenperiode. 
  • Je kan rekenen op ruime ondersteuning. Zo zetten we voor startende studenten bijvoorbeeld extra in op taalbegeleiding Engels en Frans. 
  • Het curriculum is helemaal afgestemd op de noden van het werkveld. Via de leerlijn MyTalent verwerf je bijvoorbeeld professionele attitudes en 21st century skills zoals zelfsturing, timemanagement, teamwork ...
  • Je krijgt de kans om heel wat praktijkervaring op te doen en loopt in het allerlaatste semester van je derde jaar 13 weken stage in het werkveld. 

 • Ik twijfel tussen een bachelor en een graduaat?

  Naast de bachelor Bedrijfsmanagement - Accountancy-Fiscaliteit kan je bij AP ook kiezen voor het graduaat Accounting Administration. 

  Waarom het interessant kan zijn om voor een graduaat te kiezen:

  •  Een graduaat heeft een lager leerniveau en stoomt je in 2 jaar klaar voor een specifiek beroep.
  • Je kan rekenen op massaal veel praktijkervaring via oefeningen, simulaties, werkplekleren ...
  • Theorie krijg je in kleinere hoeveelheden én steeds met directe link naar de praktijk.
  • Tijdens de opleiding leer je ook een gepaste studiemethode ontwikkelen. 
  • In dit graduaat krijg je geen vreemde talen.

  Je kan ook gerust beide doen: als je je graduaatsdiploma hebt behaald, kan je via een vervolgtraject (2 jaar) nog een professionele bachelor bij behalen.