Overslaan en naar de inhoud gaan
Bedrijfsmanagement

Accountancy-Fiscaliteit

Kies je voor de afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit van de opleiding Bedrijfsmanagement dan volg je je passie voor cijfers. Je wordt een specialist in accounting, fiscale optimalisatie en financiële controle van een onderneming. Maar je blijft niet stilstaan bij de cijfers, je leert die cijfers ook om te zetten in concrete oplossingen en sterke resultaten. We trainen je in het formuleren van adviezen die mee de toekomst van de business bepalen. Je wordt een doorzetter en vertrouwenspersoon, stressbestendig maar tegelijk sociaal en contactvaardig.

Iets voor jou?

Wil je graag cijfers analyseren en interpreteren, en zoek je graag het verhaal achter die cijfers? Wil je het management inspireren en adviseren, en op die manier impact hebben in jouw onderneming? Dan is Accountancy-Fiscaliteit iets voor jou. Door automatisering en digitalisering verandert het beroep in sneltempo. Gelukkig ben jij er om de boekingen te controleren. Je optimaliseert de boekhoudkundige verwerking, werkt nauwkeurig en probleemoplossend. 

131017AP Meistraat Bedrijfsmanagement Accountancy-fiscaliteit Financie- en verzekeringswezen (6)_1.jpgWat leer je?

 • Je leert alles over analytisch boekhouden, fiscale optimalisatie, financiële analyse en controleleer.
 • Je wordt een moderne accountant-fiscalist die vertrouwd is met de nieuwste digitale tools en software.
 • Je leert professioneel communiceren in het Nederlands, Engels én Frans.
 • Je verwerft inzicht in management, recht en ondernemen.
 • Je ontwikkelt de nodige soft skills zoals samenwerken in team en time-management.

Onze opleiding hecht veel belang aan persoonlijke ontwikkeling en 21st century skills. Naast grondige vakkennis en talenkennis, zorgen zelfsturing, creatief denken en sociale en culturele vaardigheden voor de juiste attitude op de werkplek. Samen bouwen we voort aan je wendbaarheid en veerkracht.

Wie word je?

Iemand die verzekerd is van werk! Je diploma is dé toegangspoort tot een brede waaier aan boeiende beroepen als werknemer of zelfstandige. Zo kan je kiezen voor een job als boekhouder in een bedrijf of accountantskantoor, maar je kan je ook vestigen als zelfstandige accountant of belastingconsulent. Bovendien kan je ook terecht in de boekhouding of financiële dienst van grote internationale ondernemingen. Ook de overheid weet jouw kwaliteiten te waarderen. Aan jou de keuze!

Gemeenschappelijk eerste semester

Het eerste semester is een periode van proeven en oriënteren waarin we veel belang hechten aan een juiste studiekeuze. Via probleemgestuurd onderwijs maak je grondig kennis met de vier afstudeerrichtingen van de opleiding. Pas in het tweede semester kies je dan een afstudeerrichting die het beste bij jou past. Je kan hierbij rekenen op onze lectoren die als échte coaches jouw keuzeproces begeleiden en jouw groei stimuleren.

Vanaf dag één volgen we jouw ontwikkeling dan ook van dichtbij op. Aan de hand van diverse niet-bindende instaptoetsen (Nederlands, Frans, Engels en Wiskunde) houden we je een spiegel voor. Op basis van de testresultaten, versterken we gericht jouw startcompetenties via extra contacturen (3u Frans en 3u Engels per week in plaats van 2u per week). Een succesvolle heroriëntering naar een boeiende graduaatsopleiding is ook mogelijk binnen de hogeschool.

Vanaf het tweede semester maak je een keuze om je te verdiepen in één specifieke afstudeerrichting. In het derde jaar ligt de focus op interesses en verruimen. Via een cross-over business project, meerdere keuzetrajecten, bachelorproef en stage werk je aan het verwerven van kennis en inzichten over disciplines heen.

We hechten veel belang aan attitudetraining en professionele ontwikkeling. Je verwerft belangrijke 21st century skills waarbij we vooral focussen op zelfregulering, creatief denken en internationale competenties. Daartoe krijg je in het eerste jaar per klas van ongeveer 35 studenten een klasmentor toegewezen, die jou persoonlijk begeleidt aan de hand van onderwijsleergesprekken en meerdere individuele coachingsgesprekken. Je staat er niet alleen voor!

Je bent de architect van jouw studieloopbaan en krijgt vanaf het tweede jaar de kans om via vier keuzetrajecten kleur te geven aan jouw ontwikkeling: Digitale projecten in accountancy & fiscaliteit, International business of Ondernemerschap. Je kan ook opleidingsonderdelen opnemen uit het schakelprogramma naar de masteropleiding.

Praktijk is overal aanwezig in de opleiding. Je sluit je studies af met een lange werkveldstage van 13 weken. We kiezen daarnaast voor nieuwe werkvormen zoals probleemgestuurd onderwijs, zelfstudie via digitale leerpaden, geïntegreerde of multidisciplinaire praktijkprojecten, ‘real cases’, … Daarnaast spelen we spelen voortdurend in op trends zoals Yuki, Silverfin,… We werken uiteraard ook samen met werkveldpartners met naam en faam.

Programma

Programma Academiejaar 2023-24

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

Het eerste semester is gemeenschappelijk voor alle afstudeerrichtingen van de opleiding Bedrijfsmanagement. Je verwerft een basiskennis van alle disciplines en spitst je toe op algemene economische en bedrijfskundige kennis en inzichten, aangevuld met de nodige digital skills en taalvaardigheden. In MyTalent focussen we op jouw persoonlijke ontwikkeling en zelfsturing. Aan het einde van het eerste semester maak je een begeleide keuze voor een afstudeerrichting.

Vanaf het tweede semester richten we ons op opleidingsonderdelen met specifieke boekhoudkundige en fiscale inhoud. 

Je verdiept je in diverse aspecten van accounting en fiscaliteit. Je wordt geleidelijk specialist in vennootschapsboekhouden en financiële domeinen als bedrijfsfinanciering en kostenbeleid. Fiscale topics zoals personen- en vennootschapsbelasting of BTW hebben geen geheimen meer voor jou. Je breidt je kennis van het Frans en Engels uit om ook in deze talen zakelijk te kunnen communiceren. Je voert ook een geïntegreerd praktijkproject uit, en kiest een keuzetraject (6 studiepunten): Digitale projecten in accountancy & fiscaliteit, International business of Ondernemerschap. Je kan ook opleidingsonderdelen opnemen uit het schakelprogramma naar de masteropleiding.

Je zal enkel nog lessen volgen in het eerste semester. Je verruimt je horizon met het vervolg van jouw keuzetraject (3 studiepunten) en een cross-over business project. Je verdiept je in controleleer, financiële analyse en vermogensplanning. Je speelt het business game High Pro in samenwerking met prominente accountingbedrijven Yuki en PriceWaterhouseCoopers (PwC). Het laatste semester van je opleiding spendeer je volledig aan jouw (buitenlandse) stage en bachelorproef.

Je bent de architect van jouw studieloopbaan en krijgt vanaf het tweede jaar de kans om via vier keuzetrajecten kleur te geven aan jouw ontwikkeling.

Digitale projecten

De digitale omwenteling die de sector momenteel meemaakt is gigantisch, en dus ook gigantisch spannend! 

Klanten verwachten niet alleen uitstekende producten aan een correcte prijs, kwaliteitsvolle dienstverlening en persoonlijk advies maar ook een superieure digitale klantenbeleving. ‘Digital First’ is het nieuwe normaal. Accountancy en IT gaan steeds meer hand in hand. 

Werk je graag mee aan deze spannende (r)evolutie? Dan leren wij jou hoe een multidisciplinair projectteam werkt. Welke projectmethoden bestaan er? Wie neemt welke rol op binnen een project? Hoe testen we de resultaten? Hoe sturen we bij waar nodig? Hoe rapporteren we aan de verschillende stakeholders en leveren we tijdig een resultaat op? Samen, in een sfeer van open communicatie komen we tot een gebruiksvriendelijke toepassing waar de klant steeds centraal staat. 

De mens is een gewoontedier en onze kijk op anderen is al gauw gebaseerd op vastgeroeste stereotypen. De deur naar de wereld staat open en waar je ook gaat kijken, al snel merk je culturele verschillen en diverse tradities. Het is belangrijk te begrijpen hoe mensen het aanpakken in andere landen en te komen tot een ‘gemeenschappelijke taal’ om zo (handels)barrières te overwinnen, zeker ook als het aankomt op zaken doen. In het keuzetraject ‘International business’ word je ondergedompeld in het internationaal zakenwezen. Je leert hoe onze internationale betrekkingen precies in elkaar zitten en je krijgt een beeld van het belang van verschillende internationale instellingen.

Nadat het institutioneel kader wordt geschetst, neem je een duik in een cultureel bad. De bewustwording van hoe culturen functioneren, zorgt ervoor dat de gewenste bruggen gebouwd worden om dichter tot elkaar te kunnen komen. Je wordt voorbereid op het cross-cultureel management waarin je de tips & tricks leert van intercultureel handel drijven.

Politieke situaties, pandemieën, handelsconflicten, enz., we leven in een wereld die continu verandert. Je volgt de topics in internationale handel op de voet en ontdekt hoe internationale handel een stempel drukt op de vele aspecten van het ondernemen.  

Ondernemen is de motor van onze economie. Je bent ondernemend ingesteld en je houdt wel van een berekend risico. Je wil graag afwisseling en je wil iets waardecreërend opbouwen voor jezelf en voor de samenleving. Je droomt ervan om ooit een eigen zaak op te starten in de profitsector, de sociale of culturele sector. Via dit keuzetraject krijg je de kans om al tijdens jouw studie een eigen zaak op te starten indien je dat wenst.

Ondernemen start bij het herkennen van kansen en creativiteit. In het opleidingsonderdeel Creativiteit en innovatie leer je hoe je een inspirerende toekomstvisie kan ontwikkelen en hoe je ideeën kan omzetten in concrete activiteiten die de meeste waarde genereren.

Vervolgens ga je in het opleidingsonderdeel Management voor de ondernemer concreet aan de slag met jouw idee. Je leert waar je de ondersteuning en financiële middelen kan vinden om jouw activiteiten verder te ontwikkelen. Je stelt een businessplan en een financieel plan op voor de financiële duurzaamheid van jouw activiteit.

Als kers op de taart, ga je in het opleidingsonderdeel Project ondernemerschap in groep een concreet actieplan opstellen om jouw doelen te bereiken. Je definieert de verschillende stappen en mijlpalen die nodig zijn om jouw zaak te kunnen opstarten. En misschien studeer jij dan af als een volwaardige ondernemer met een eigen zaak!

In dit keuzetraject krijg je de kans om tijdens jouw bacheloropleiding reeds drie opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma naar de masteropleiding Organisatie en management (UA) op te nemen. Het gaat om de opleidingsonderdelen Inleiding tot de bedrijfskundeOnderzoeksmethodologie en Inleiding tot de financiële verslaggeving. Op die manier neem je al een voorsprong zodat je na jouw bachelordiploma vlot kan starten aan een universitaire opleiding!

Internationalisering loopt dwars door alle leerlijnen van de opleiding. Wij bereiden je professioneel en persoonlijk voor op de kosmopolitische samenleving van vandaag en morgen. De opleiding creëert een stimulerende leeromgeving waar je de mogelijkheid krijgt om internationale en interculturele competenties te verwerven. Door middel van buitenlandse ervaringen en internationalisation@home ontwikkel je je tot een wereldburger die met een brede blik en een open houding in de wereld staat en sociaal betrokken is. Internationalisering is ingebed in het curriculum door middel van een mobility window en de integratie van internationale projecten. Daarnaast ondersteunt de opleiding ook initiatieven met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden.

Erasmus

In het derde jaar krijg je de kans om in het eerste semester op Erasmus-uitwisseling te gaan en zo een semester in het buitenland te studeren. In het laatste semester kan je bovendien een stage van 13 weken lopen in het buitenland. Zo kan je je talenkennis nog wat meer bijspijkeren, leer je nieuwe culturen kennen en op die manier ervaar je ook hoe het is om in een internationale context professioneel samen te werken. Hiervoor stelt de opleiding beurzen te beschikking.

Den Haag

Internationale en interculturele competenties verwerf je ook op de eigen campus. Door het gebruik van internationale vakliteratuur, internationale gastdocenten, international weeks, collaborative online international learning, … verruim je je blik. Verschillende opleidingsonderdelen worden ook in een andere taal gedoceerd.

Meteen aan de slag

Bachelors in het Bedrijfsmanagement die gespecialiseerd zijn in Accountancy-Fiscaliteit zijn zeer gegeerd op de arbeidsmarkt. Het beroep van accountant/fiscalist is dan ook al jaren een knelpuntberoep.

Je diploma is dé toegangspoort tot een brede waaier aan boeiende beroepen als werknemer of zelfstandige. Zo kan je kiezen voor een job als boekhouder in een bedrijf of accountantskantoor, maar je kan je ook vestigen als zelfstandige accountant of belastingconsulent. Bovendien kan je ook terecht in de boekhouding of financiële dienst van grote internationale ondernemingen. Ook de overheid weet jouw kwaliteiten te waarderen. Aan jou de keuze!

Studeer je graag verder? Ook dat kan! Met jouw diploma ligt de weg via een schakelprogramma naar een masteropleiding helemaal open.

Duurt dat te lang? Je kan in anderhalf tot twee jaar ook een tweede bachelor Bedrijfsmanagement behalen in een andere afstudeerrichting. Aan jou de keuze!

Vervolgtraject

Studenten met een graduaatsdiploma Accounting Administration (van eender welke hogeschool) hebben toegang tot het vervolgtraject. Dit traject omvat 91 studiepunten.

Dagtraject

Het dagtraject is gespreid over twee academiejaren: 43 studiepunten in jaar 1, 48 studiepunten in jaar 2. Je sluit de opleiding af met een verkorte stage van 35 werkdagen.  Je volgt les samen met de studenten uit het voltijdse modeltraject.

Programma Academiejaar 2023-24

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Als je al een bachelordiploma op zak hebt, bieden we enkele verkorte programma’s aan. Contacteer je trajectbegeleider om te weten te komen hoe je programma er zal uitzien.

Momenteel worden alle lessen in dagonderwijs aangeboden. Voor heel wat opleidingsonderdelen is het echter mogelijk de leerstof zelfstandig en tijd- en plaatsonafhankelijk te verwerken. Dit kan via digitale instructie en digitale leerpaden die we via onze platformen aanbieden. Je neemt best contact op met de trajectbegeleider voor meer informatie.

Alle vaardigheden, kennis en inzichten die je in de les opdoet, breng je in de praktijk tijdens projecten, bedrijfssimulaties, de stage en je bachelorproef.

Project business start-up (tweede jaar)

Boekhouders en accountants worden vaak geconfronteerd met ‘starters’ die ze moeten begeleiden bij de opstart van hun onderneming: van een haalbaarheidsonderzoek tot het opstellen van een business plan. In dit opleidingsonderdeel werk je in groepjes, waarbij je een bedrijfsactiviteit kiest waarbij je de starter gaat begeleiden. Zo maak je een oprichtingsakte ‘op maat’ en stel je een financieel plan op. In dit project ga je aan de slag in het Engels en worden er ook ICT-vaardigheden geïntegreerd.

Project

Je krijgt in het laatste jaar de kans om deel te nemen aan de business game 'High Pro' in samenwerking met de externe partner PriceWaterhouseCoopers (PwC). Een uitdagend en leerrijk project waarbij je getriggerd wordt om de verworven kennis toe te passen in een interactieve casestudy, waar ook een kritische blik op de actuele sectorspecifieke topics en (digitale) evoluties niet mag ontbreken.

De finale, het moment waar de studenten in groep het beste van zichzelf kunnen geven voor een professionele jury en 'the battle' aangaan met andere hogescholen, vormt het sluitstuk van het High Pro-project.

Je komt in dit groepswerk voor realistische uitdagingen te staan en het biedt je de mogelijkheid om te tonen dat je met een gezonde portie ambitie klaar bent om een boeiende en mooie carrière uit te bouwen.

Afstuderen doe je na een geslaagde werkveldstage van 13 weken in binnen- of buitenland. Tijdens deze stage krijg je de mogelijkheid verder te werken aan de leerresultaten die je nog onvoldoende beheerst om te kunnen afstuderen. De activiteiten van de stage en jouw zelfreflectie rapporteer je aan de hand van stagedagboeken. De resultaten en reflecties licht je mondeling toe aan je vaklectoren aan het einde van de stageperiode.

De bachelorproef heeft de vorm van een individueel praktijkgebaseerd actieonderzoek. Je formuleert een onderzoeksvraag die gerelateerd is aan jouw stageplaats, werkt die onderzoeksvraag verder uit tijdens de stage en rapporteert de resultaten aan de hand van een individueel werkstuk dat je ook presenteert voor een vakjury.

FAQ over deze opleiding

 • Is er voorkennis vereist om te kunnen starten?

  Boekhouden, Economie, Financiën

  We starten volledig vanaf nul, dus je hebt geen economische voorkennis nodig. Een economische vooropleiding is mooi meegenomen, maar geen must.

  Talen

  Om de lessen vlot te kunnen volgen is wel een goede kennis van Frans en Engels vereist. In het eerste jaar krijg je immers niet alleen aparte taalvakken Frans en Engels, ook enkele andere vakken worden in het Engels gedoceerd.  

  • Als je in het secundair een 3-tal uur Frans / Engels per week hebt gekregen, zou dat zeker moeten volstaan.
  • Iedere student legt bij de start van de opleiding een screeningstest voor Frans en Engels af. Zo kunnen we jouw taalniveau bepalen en waar nodig intensieve bijscholing op maat voorzien. 
  • Als je het vereiste instroomniveau (A2 voor Frans en B1 voor Engels) niet haalt, krijg je 1 uur taalles per week extra.
  • Begin september organiseren we traditioneel een stoomcursus van 1 week waarmee je jouw kennis kan opfrissen of bijschaven.

   

  Natuurlijk zal het (extra) inzet vergen om je in nieuwe materie in te werken. Maar dit geldt voor eender welke richting in het hoger onderwijs. Ook inzet en motivatie zijn erg belangrijke factoren voor je slaagkansen. 

   

 • Wat zijn jullie troeven?

  Sinds academiejaar 2020-2021 werken we met een nieuw curriculum om jou nog beter klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

  • Je kiest pas vanaf semester 2 definitief een afstudeerrichting. Semester 1 is gemeenschappelijk: zo krijg je een goede basis, kan je proeven van alle afstudeerrichtingen en een doordachte keuze maken. 
  • Net zoals aan de universiteit werken we met een semestersysteem. Het academiejaar bestaat uit 2 semesters van telkens 13 weken, gevolgd door een examenperiode. 
  • Je kan rekenen op ruime ondersteuning. Zo zetten we voor startende studenten bijvoorbeeld extra in op taalbegeleiding Engels en Frans. 
  • Het curriculum is helemaal afgestemd op de noden van het werkveld. Via de leerlijn MyTalent verwerf je bijvoorbeeld professionele attitudes en 21st century skills zoals zelfsturing, timemanagement, teamwork ...
  • Je krijgt de kans om heel wat praktijkervaring op te doen en loopt in het allerlaatste semester van je derde jaar 13 weken stage in het werkveld. 

 • Ik twijfel tussen een bachelor en een graduaat?

  Naast de bachelor Bedrijfsmanagement - Accountancy-Fiscaliteit kan je bij AP ook kiezen voor het graduaat Accounting Administration. 

  Waarom het interessant kan zijn om voor een graduaat te kiezen:

  •  Een graduaat heeft een lager leerniveau en stoomt je in 2 jaar klaar voor een specifiek beroep.
  • Je kan rekenen op massaal veel praktijkervaring via oefeningen, simulaties, werkplekleren ...
  • Theorie krijg je in kleinere hoeveelheden én steeds met directe link naar de praktijk.
  • Tijdens de opleiding leer je ook een gepaste studiemethode ontwikkelen. 
  • In dit graduaat krijg je bijvoorbeeld Engels, maar geen Frans.

  Je kan ook gerust beide doen: als je je graduaatsdiploma hebt behaald, kan je via een vervolgtraject (2 jaar) nog een professionele bachelor bij behalen.