Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoek aan AP

AP Hogeschool verricht onderzoek binnen een groot aantal studiegebieden in haar vier departementen, twee Schools of Arts en een centrale onderzoeksgroep. Hiermee beschikt AP over een uniek en divers onderzoeksterrein. Alle onderzoeksactiviteiten zijn gebaseerd op drie gemeenschappelijke speerpunten, waarin het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en het onderzoek in de kunsten beide hun specifieke kenmerken behouden.

Speerpunten

Multidisciplinariteit

De uitdagingen waarmee we in onze maatschappij te maken krijgen, worden steeds complexer. Ze vragen om een multidisciplinaire benadering, zowel in onderzoek als in de beroepspraktijk. Om duurzame oplossingen te bekomen is het belangrijk dat er partnerschappen ontstaan over disciplines heen en tussen alle betrokken stakeholders. AP Hogeschool beschikt over een brede waaier aan expertise op vlak van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en is dan ook de ideale speler om aan de slag te gaan met multidisciplinaire vraagstukken.

Interactie met het onderwijs

Bij AP is er een sterke verbinding tussen onderzoek en onderwijs. De resultaten en methoden van onderzoek worden geïntegreerd in de opleidingsprogramma's. Door onderzoek te verrichten ontwikkelt het onderwijzend personeel zijn vakinhoudelijke expertise. En ook studenten krijgen bij AP de mogelijkheid om mee te werken aan onderzoeksprojecten, om zo hun onderzoekscompetenties verder te ontwikkelen. Het uitbouwen van het onderzoek zorgt voor een onderzoeksinfrastructuur die ook het onderwijs ten goede komt. 

Interactie met het werkveld

Zowel het artistiek als het praktijkgericht onderzoek bij AP vertrekt steeds vanuit een probleemstelling uit de praktijk. Bedrijven, overheidsinstellingen en organisaties uit de (para)medische, sociale of culturele sector doen beroep op de onderzoeksexpertise van AP voor hun specifieke vragen en behoeften. Omgekeerd zal AP Hogeschool, vanuit zijn expertise, het werkveld op de hoogte houden van innovaties, nog niet onderkende problemen en uitdagingen.

2020 in cijfers

  • 0Onderzoekers
  • 0Praktijkgerichte projecten
  • 0Artistieke projecten