Overslaan en naar de inhoud gaan
Bedrijfsmanagement

Supply Chain Management

Zonder het complexe, wereldwijde logistieke raderwerk zou ons dagelijkse leven er helemaal anders zien. Of hoe denk je dat de winkelrekken elke dag opnieuw gevuld raken met producten uit verre landen of exotisch fruit uit Hawaï? De haven van Antwerpen is één van de grootste havens van Europa en is een logistieke draaischijf in de wereldwijde handel. Daarnaast kent de regio veel afgeleide tewerkstelling: distributiecentra, expeditiebedrijven, transportfirma’s, rederijen, logistiek vastgoed met magazijnfuncties, ... In dit alles zou jij wel eens een rol kunnen spelen. De afstudeerrichting Supply Chain Management heette voordien Logistiek Management.

Iets voor jou?

Je kiest voor een sector die door de globalisering en digitalisering sterk aan het veranderen is. Je vraagt je af hoe goederenstromen op de meest efficiënte wijze kunnen georganiseerd worden. Je doorziet de grote processen van het supply chain management en je bent gepassioneerd door de geheimen van e-commerce. Want je bent gebeten door de organisatie van transport (weg-, spoor-, maritiem- of luchtvervoer), het beheren en analyseren van de voorraad(hoogte) en het in kaart brengen en optimaliseren van interne en externe goederen- en gegevensstromen.

logistiek.PNGWat leer je?

 • Je bestudeert de nationale en internationale transportregels en -modi.
 • Je verdiept je in het warehousemanagement en supply chain management.
 • Je leert de wereldwijde informatiestromen modelleren en gebruiken om tot efficiëntere logistieke processen te komen.
 • Je leert professioneel te communiceren in het Nederlands, Engels én Frans. Je kan bijkomend kiezen voor Spaans of Duits.
 • Je verwerft inzicht in management, recht en ondernemen.
 • Je ontwikkelt de nodige soft skills zoals samenwerken in team en time-management.

Onze opleiding heeft veel belang aan persoonlijke ontwikkeling en 21st century skills. Naast grondige vakkennis en talenkennis, zorgen zelfsturing, creatief denken en sociale- en culturele vaardigheden voor de juiste attitude op de werkplek. Samen bouwen we verder aan je wendbaarheid en veerkracht.

Wie word je?

Iemand die verzekerd is van een job! Antwerpen is een draaischijf van de mondiale logistieke handel. Bedrijven in en rond de haven van Antwerpen zijn voortdurend op zoek naar logistieke profielen waardoor er een tekort is aan logistieke specialisten. Rond de haven bevinden zich bovendien talrijke distributiecentra. Je kan aan de slag in de sector van het transport, expeditie, productie, warehousing of douane. Daarnaast kan je ook terecht in de service logistiek zoals bij gemeenten of evenementen.

Gemeenschappelijk eerste semester

Het eerste semester is een periode van proeven en oriënteren waarin we veel belang hechten aan een juiste studiekeuze. Via probleemgestuurd onderwijs maak je grondig kennis met de vier afstudeerrichtingen van de opleiding. Pas in het tweede semester kies je dan een afstudeerrichting die het beste bij jou past. Je kan hierbij rekenen op onze lectoren die als échte coaches jouw keuzeproces begeleiden en jouw groei stimuleren.

Vanaf dag één volgen we jouw ontwikkeling dan ook van dichtbij op. Aan de hand van diverse niet-bindende instaptoetsen (Nederlands, Frans, Engels en Wiskunde) houden we je een spiegel voor. Op basis van de testresultaten, versterken we gericht jouw startcompetenties via extra contacturen (3u Frans en 3u Engels per week in plaats van 2u per week). Een succesvolle heroriëntering naar een boeiende graduaatsopleiding is ook mogelijk binnen de hogeschool.

Vanaf het tweede semester maak je een keuze om je te verdiepen in één specifieke afstudeerrichting. In het derde jaar ligt de focus op interesses en verruimen. Via een cross-over business project, meerdere keuzetrajecten, bachelorproef en stage werk je aan het verwerven van kennis en inzichten over disciplines heen.

We hechten veel belang aan attitudetraining en professionele ontwikkeling. Je verwerft belangrijke 21st century skills waarbij we vooral focussen op zelfregulering, creatief denken en internationale competenties. Daartoe krijg je in het eerste jaar per klas van ongeveer 35 studenten een klasmentor toegewezen, die jou persoonlijk begeleidt aan de hand van onderwijsleergesprekken en meerdere individuele coachingsgesprekken. Je staat er niet alleen voor!

Je bent de architect van jouw studieloopbaan en krijgt vanaf het tweede jaar de kans om via vier keuzetrajecten kleur te geven aan jouw ontwikkeling: Smart Logistics, Green Logistics of Ondernemerschap. Je kan ook opleidingsonderdelen opnemen uit het schakelprogramma naar de masteropleiding.

Praktijk is overal aanwezig in de opleiding. Je sluit je studies af met een lange werkveldstage van 13 weken. We kiezen daarnaast voor nieuwe werkvormen zoals probleemgestuurd onderwijs, zelfstudie via digitale leerpaden, geïntegreerde of multidisciplinaire praktijkprojecten, ‘real cases’, … Daarnaast spelen we spelen voortdurend in op trends zoals de impact van Internet of Things, big data, artificiële intelligentie, stadsdistributie, omnichannel logistics, … We werken uiteraard ook samen met werkveldpartners met naam en faam.

Programma

Programma Academiejaar 2023-24

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

Het eerste semester is gemeenschappelijk voor alle afstudeerrichtingen van de opleiding Bedrijfsmanagement. Je verwerft een basiskennis van alle disciplines en spitst je toe op algemene economische en bedrijfskundige kennis en inzichten, aangevuld met de nodige digital skills en taalvaardigheden. In MyTalent focussen we op jouw persoonlijke ontwikkeling en zelfsturing. Aan het einde van het eerste semester maak je een begeleide keuze voor een afstudeerrichting.

Vanaf het tweede semester richten we ons op opleidingsonderdelen met specifieke logistieke inhoud.

Je verdiept je in diverse aspecten van logistiek en warehousemanagement. Je verwerft diepgaande kennis in de verschillende transportmodi (maritiem, weg, spoor, lucht, binnenvaart). Je wordt geleidelijk specialist in douane, accijnzen en BTW, en leert meer over financieel management en het berekenen van de kostprijs. Je breidt je kennis van het Frans, Engels en Duits of Spaans uit om in deze talen zakelijk te kunnen communiceren. Je voert ook een geïntegreerd praktijkproject uit en kiest tot slot een keuzetraject (6 studiepunten): Smart Logistics, Green Logistics of Ondernemerschap. Je kan ook opleidingsonderdelen opnemen uit het schakelprogramma naar de masteropleiding.

Je zal enkel nog lessen volgen in het eerste semester. Je verruimt je horizon met het vervolg van jouw keuzetraject (3 studiepunten) en een cross-over business project. Je verdiept je verder in BTW, douane en accijnzen, internationaal transportrecht, kwaliteitsmanagement en ERP-pakketten. Het laatste semester van je opleiding spendeer je volledig aan jouw (buitenlandse) stage en bachelorproef

Je bent de architect van jouw studieloopbaan en krijgt vanaf het tweede jaar de kans om via vier keuzetrajecten kleur te geven aan jouw ontwikkeling.

Smart logistics

Transport, logistiek en warehousing is een sector die snel evolueert onder invloed van nieuwe technologieën en optimalisatiestrategieën. Deze technologische innovaties zijn nodig om tot bedrijfseconomische efficiëntiewinsten te komen bij transportbedrijven en logistieke operatoren, maar ook voor het bereiken van milieudoelstellingen.

De laatste jaren is gebleken dat de logistieke sector een proeftuin is waar nieuwe technologieën zoals Internet of Things, Industrie 4.0, Machine Learning en Artificiële intelligentie verder worden ontwikkeld en toegepast. Onder impuls van data-driven decision making worden beslissingen sneller genomen op basis van een veelheid aan informatie. Logistieke spelers hebben dan ook nood aan goed opgeleide werkkrachten die op de hoogte zijn van deze nieuwe technologieën, hun toepassingen en economische voordelen.

Wil je weten welke systemen, databronnen en methoden worden toegepast in Smart Logistics operaties? Wil je weten hoe je de impact van data-gedreven beslissingen kan berekenen? Of hoe je voorspellingen kan maken in een complexe economische context?

We staan open om jou de meest recente ontwikkelingen in Smart Logisics te leren en ze met jou te bespreken!

De logistieke sector is vandaag nog één van de meest vervuilende sectoren. Productieprocessen zijn vaak vervuilend en stoten veel CO2 uit, transport gebeurt nog veel te vaak op basis van fossiele brandstoffen en er wordt nog te weinig nagedacht over herbruikbaarheid van componenten en producten. Geloof jij wel dat logistiek en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan? Wil je graag mee nadenken over duurzame oplossingen voor logistieke spelers? Dan is de keuze Green Logistics iets voor jou!

In dit keuzetraject kom je meer te weten over duurzaamheid en hoe we economische, sociale en ecologische belangen op elkaar kunnen afstemmen. Economische groei blijft immers het streefdoel maar wel op een duurzame manier. We gaan dieper in op concepten zoals Circulaire Economie en Duurzame Energie en Transport, om in het laatste jaar een duurzame oplossing uit te werken voor een reëel probleem binnen een logistiek bedrijf. 

Ondernemen is de motor van onze economie. Je bent ondernemend ingesteld en je houdt wel van een berekend risico. Je wil graag afwisseling en je wil iets waardecreërend opbouwen voor jezelf en voor de samenleving. Je droomt ervan om ooit een eigen zaak op te starten in de profitsector, de sociale of culturele sector. Via dit keuzetraject krijg je de kans om al tijdens jouw studie een eigen zaak op te starten indien je dat wenst.

Ondernemen start bij het herkennen van kansen en creativiteit. In het opleidingsonderdeel Creativiteit en innovatie leer je hoe je een inspirerende toekomstvisie kan ontwikkelen en hoe je ideeën kan omzetten in concrete activiteiten die de meeste waarde genereren.

Vervolgens ga je in het opleidingsonderdeel Management voor de ondernemer concreet aan de slag met jouw idee. Je leert waar je de ondersteuning en financiële middelen kan vinden om jouw activiteiten verder te ontwikkelen. Je stelt een businessplan en een financieel plan op voor de financiële duurzaamheid van jouw activiteit.

Als kers op de taart, ga je in het opleidingsonderdeel Project ondernemerschap in groep een concreet actieplan opstellen om jouw doelen te bereiken. Je definieert de verschillende stappen en mijlpalen die nodig zijn om jouw zaak te kunnen opstarten. En misschien studeer jij dan af als een volwaardige ondernemer met een eigen zaak!

In dit keuzetraject krijg je de kans om tijdens jouw bacheloropleiding reeds drie opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma naar de masteropleiding Maritiem en logistiek management (UA) op te nemen.

Je kan eveneens schakelen naar de masteropleiding Organisatie en Management (UA), ook dan neem je deel aan drie opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma. Op die manier neem je al een voorsprong zodat je na jouw bachelordiploma vlot kan starten aan een universitaire opleiding!

Internationalisering loopt dwars door alle leerlijnen van de opleiding. Wij bereiden je professioneel en persoonlijk voor op de kosmopolitische samenleving van vandaag en morgen. De opleiding creëert een stimulerende leeromgeving waar je de mogelijkheid krijgt om internationale en interculturele competenties te verwerven. Door middel van buitenlandse ervaringen en internationalisation@home ontwikkel je je tot een wereldburger die met een brede blik en een open houding in de wereld staat en sociaal betrokken is. Internationalisering is ingebed in het curriculum door middel van een mobility window en de integratie van internationale projecten. Daarnaast ondersteunt de opleiding ook initiatieven met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden.

Erasmus

In het derde jaar krijg je de kans om in het eerste semester op Erasmus-uitwisseling te gaan en zo een semester in het buitenland te studeren. In het laatste semester kan je bovendien een stage van 13 weken lopen in het buitenland. Zo kan je je talenkennis nog wat meer bijspijkeren, leer je nieuwe culturen kennen en op die manier ervaar je ook hoe het is om in een internationale context professioneel samen te werken. Hiervoor stelt de opleiding beurzen te beschikking.

Internationale en interculturele competenties verwerf je ook op de eigen campus. Door het gebruik van internationale vakliteratuur, internationale gastdocenten, international weeks, collaborative online international learning, … verruim je je blik. Verschillende opleidingsonderdelen worden ook in een andere taal gedoceerd.

Meteen aan de slag

Bachelors in het Bedrijfsmanagement die gespecialiseerd zijn in Logistiek Management zijn zeer gegeerd op de arbeidsmarkt. De Antwerpse haven wordt jouw natuurlijke biotoop: expeditiebedrijven en transportfirma’s staan nu al op je te wachten.

Antwerpen is een draaischijf van de mondiale logistieke handel. Bedrijven in en rond de haven van Antwerpen zijn voortdurend op zoek naar logistieke profielen waardoor er een tekort is aan logistieke specialisten. Rond de haven bevinden zich bovendien talrijke distributiecentra. Je kan aan de slag in de sector van het transport, expeditie, productie, warehousing of douane. Daarnaast kan je ook terecht in de service logistiek zoals bij gemeenten of evenementen.

Studeer je graag verder? Ook dat kan! Met jouw diploma ligt de weg via een schakelprogramma naar een masteropleiding helemaal open.

Duurt dat te lang? Je kan in anderhalf tot twee jaar ook een tweede bachelor Bedrijfsmanagement behalen in een andere afstudeerrichting. Aan jou de keuze!

Verkorte programma's

Als je al een bachelordiploma op zak hebt, bieden we enkele verkorte programma’s aan. Contacteer je trajectbegeleider om te weten te komen hoe je programma er zal uitzien.

Als je de volledige graduaatsopleiding Transport en Logistiek met succes doorlopen hebt, kan je het diploma van Bachelor in het Bedrijfsmanagement met afstudeerrichting Supply Chain Management behalen na het volgen van een vervolgtraject van 104 studiepunten (douanedeclaratie) of 107 studiepunten (wegvervoer). Je dient hiervoor te rekenen op twee jaar bijkomende studie

Programma Academiejaar 2023-24

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Programma Academiejaar 2023-24

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Alle vaardigheden, kennis en inzichten die je in de les opdoet, breng je in de praktijk tijdens projecten, bedrijfssimulaties, de stage en je bachelorproef.

Project global forwarding (tweede jaar)

Logistiek medewerkers zijn de architecten van de Supply Chain. Ze zorgen ervoor dat goederen over de hele wereld tijdig op hun bestemming geraken. In dit opleidingsonderdeel werk je in groepjes, waarbij je de keuze maakt voor een product dat geëxporteerd wordt vanuit Antwerpen naar een welbepaalde plek in de wereld. Je maakt een analyse van de lokale markt en de lokale eisen voor import, en vervolgens kijk je na welke exportformaliteiten er nodig zijn. Je beslist welke opeenvolging van transportvorm het best geschikt is om de goederen op bestemming te krijgen, en welke bedrijven de beste prijs/kwaliteit-dienstverlening bieden. Samen met de douane- en verzekeringsaspecten kom je tot een volledig expeditiedossier dat je samen met je groepsleden opstelt in het Frans en presenteert. Ook in het Frans, natuurlijk. Je rapport is opgesteld volgens de NBN-normen in Word en de berekeningen doe je aan de hand van Excel. De presentatie doe je aan de hand van Powerpoint of een beter alternatief. 

Afstuderen doe je na een geslaagde werkveldstage van 13 weken in binnen- of buitenland. Tijdens deze stage krijg je de mogelijkheid verder te werken aan de leerresultaten die je nog onvoldoende beheerst om te kunnen afstuderen. De activiteiten van de stage en jouw zelfreflectie rapporteer je aan de hand van stagedagboeken. De resultaten en reflecties licht je mondeling toe aan je vaklectoren aan het einde van de stageperiode.

De bachelorproef heeft de vorm van een individueel praktijkgebaseerd actieonderzoek. Je formuleert een onderzoeksvraag die gerelateerd is aan jouw stageplaats, werkt die onderzoeksvraag verder uit tijdens de stage en rapporteert de resultaten aan de hand van een individueel werkstuk dat je ook presenteert voor een vakjury.

FAQ over deze opleiding

 • Is er voorkennis vereist om te kunnen starten?

  Om de lessen vlot te kunnen volgen is een goede voorkennis van Frans en Engels vereist. In het eerste jaar krijg je immers niet alleen aparte taalvakken Frans en Engels, ook enkele andere vakken worden in het Engels gedoceerd.  

  • Als je in het secundair een 3-tal uur Frans / Engels per week hebt gekregen, zou dat zeker moeten volstaan.
  • Iedere student legt bij de start van de opleiding een screeningstest voor Frans en Engels af. Zo kunnen we jouw taalniveau bepalen en waar nodig intensieve bijscholing op maat voorzien. 
  • Als je het vereiste instroomniveau (A2 voor Frans en B1 voor Engels) niet haalt, krijg je 1 uur taalles per week extra.
  • Begin september organiseren we traditioneel een stoomcursus van 1 week waarmee je jouw kennis kan opfrissen of bijschaven.

 • Wat zijn jullie troeven?

   

  Sinds academiejaar 2020-2021 werken we met een nieuw curriculum om jou nog beter klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

  • Je kiest pas vanaf semester 2 definitief een afstudeerrichting. Semester 1 is gemeenschappelijk: zo krijg je een goede basis, kan je proeven van alle afstudeerrichtingen en een doordachte keuze maken. 
  • Net zoals aan de universiteit werken we met een semestersysteem. Het academiejaar bestaat uit 2 semesters van telkens 13 weken, gevolgd door een examenperiode. 
  • Je kan rekenen op ruime ondersteuning. Zo zetten we voor startende studenten bijvoorbeeld extra in op taalbegeleiding Engels en Frans. 
  • Het curriculum is helemaal afgestemd op de noden van het werkveld. Via de leerlijn MyTalent verwerf je bijvoorbeeld professionele attitudes en 21st century skills zoals zelfsturing, timemanagement, teamwork ...
  • Je krijgt de kans om heel wat praktijkervaring op te doen en loopt in het allerlaatste semester van je derde jaar 13 weken stage in het werkveld. 

 • Ik twijfel tussen een bachelor en een graduaat?

  Naast de bachelor Bedrijfsmanagement - Supply Chain Management kan je bij AP ook kiezen voor het graduaat Transport en Logistiek. 

  Waarom het interessant kan zijn om voor een graduaat te kiezen:

  •  Een graduaat heeft een lager leerniveau en stoomt je in 2 jaar klaar voor een specifiek beroep.
  • Je kan rekenen op massaal veel praktijkervaring via oefeningen, simulaties, werkplekleren ...
  • Theorie krijg je in kleinere hoeveelheden én steeds met directe link naar de praktijk.
  • Tijdens de opleiding leer je ook een gepaste studiemethode ontwikkelen. 

  Je kan ook gerust beide doen: als je je graduaatsdiploma hebt behaald, kan je via een vervolgtraject (2 jaar) nog een professionele bachelor bij behalen. 

 • Kan ik stage lopen (in het buitenland)?

  In het laatste semester van je opleiding loop je 13 weken stage. 

  • Je mag zelf een stageplaats aanbrengen, dus een stage in het buitenland behoort zeker ook tot de mogelijkheden.
  • Of je nu voor een stage binnen of buiten Europa kiest: er zijn heel wat beurzen ter beschikking om je financieel te ondersteunen. 
  • Fun fact: heel wat afgestudeerden kregen/krijgen een aanbieding om te starten op hun stageplek.