Overslaan en naar de inhoud gaan

Leerkrediet

In het hoger onderwijs heb je voor bepaalde opleidingen leerkrediet nodig om je te kunnen inschrijven. Maar wat is dat nu precies? En hoe werkt dat? In vijf vragen en antwoorden leggen wij het voor je uit!

1. Wat is leerkrediet?

Het leerkrediet is een 'rugzak' van 140 studiepunten die je als student bij het begin van je hogere studies ontvangt als je inschrijft voor:

 • een diplomacontract voor een initiële bachelor- of masteropleiding
 • een creditcontract (= je volgt slechts een aantal opleidingsonderdelen)
   

Gedurende je studieloopbaan verlies en verwerf je leerkrediet, afhankelijk van je studievoortgang.

 • Als je inschrijft voor een opleidingsonderdeel zet je een deel van leerkrediet in. Deze hoeveelheid is vastgelegd per opleidingsonderdeel.
 • Aan het einde van het academiejaar kan je deze studiepunten terugwinnen of verliezen: 
  • Ben je (in eerste of tweede zit) niet geslaagd voor een vak? Dan ben je de ingezette leerkrediet voor dat opleidingsonderdeel kwijt. 
  • Ben je (in eerste of tweede zit) wel geslaagd voor een vak? Dan krijg je de ingezette leerkrediet voor dat opleidingsonderdeel terug.
  • Als startende student krijg je de eerste 60 ingeschreven studiepunten waar je voor slaagt, bovendien als eenmalige bonus dubbel terug. 
    

Het leerkrediet heeft dus een invloed op je verdere studieloopbaan. Voor de meeste opleidingen kan je namelijk alleen maar inschrijven als je voldoende leerkrediet hebt. 

 • Aan de hand van je leerkrediet kunnen zowel jij als je hogeschool / universiteit evalueren hoe je studies vlotten
 • Het leerkrediet stimuleert jou dus om een doordachte studiekeuze te maken (of eventueel tijdig van studie te switchen).
 • Als je meerdere keren na elkaar voor onvoldoende opleidingsonderdelen slaagt, kan je leerkrediet op geraken en moet je je studies stoppen. Maar geen paniek, als je er tijdig achter komt dat de opleiding die je hebt gekozen toch niets voor jou is, kan je nog uitschrijven of van opleiding veranderen met behoud van (een deel van) je leerkrediet.

Snap je het nog niet helemaal? No worries, hieronder leggen we alles in detail uit. 

  2. Wat is een studiepunt ook alweer?

  Het leerkrediet werkt op basis van studiepunten.

  • Studiepunten drukken de studieomvang uit van een opleiding of opleidingsonderdeel. 1 studiepunt = 25 à 30 uren studieactiviteit. Hierin zit de tijd die je in de les doorbrengt, studeert, taken en projecten maakt, examens aflegt, ... Bijvoorbeeld: een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten komt dus overeen met 75 à 90 uren studieactiviteit. Hoe meer studiepunten een opleidingsonderdeel waard is, hoe zwaarder het vak doorweegt in je programma. 
  • In de meeste opleidingen bestaat een academiejaar in een modeltraject uit 60 studiepunten oftewel 1.500 à 1.800 uren studieactiviteit. Voor die opleidingen ben je tijdens het academiejaar dus gemiddeld zo'n 45 uur per week met je opleiding bezig - een voltijdse bezigheid! 

  3. Hoe werkt het leerkrediet?

  Startpakket 

  Iedere student die voor de eerste keer start in het Vlaamse hoger onderwijs krijgt een leerkredietsaldo van 140.

  Je zet voor elk opleidingsonderdeel leerkrediet in als je:

  • inschrijft voor een opleiding waarvoor het leerkrediet van toepassing is, of
  • inschrijft voor een opleidingsonderdeel onder creditcontract 
    

  Studievoortgang

  Het leerkrediet helpt je studievoortgang in kaart brengen. Tijdens je opleiding kan je gaandeweg leerkrediet verwerven of verliezen.

  Ben je aan het einde van het academiejaar voor een opleidingsonderdeel:

  • Geslaagd? Dan krijg je leerkrediet terug.
  • Niet geslaagd? Dan ben je dat leerkrediet kwijt . 
  • Getolereerd of gedelibereerd voor een bepaald opleidingsonderdeel? Ook dan ben je dat leerkrediet kwijt.
    

  Indien je al een masterdiploma hebt behaald of het hoger onderwijs zonder diploma hebt verlaten en je saldo leerkrediet lager is dan 60, dan wordt je leerkrediet eenmalig terug opgebouwd tot 60 a rato van 10 studiepunten per academiejaar. 

  Nieuwe studenten krijgen een duwtje in de rug. De eerste 60 studiepunten aan opleidingsonderdelen waarvoor je slaagt onder diplomacontract in het Vlaams Hoger Onderwijs, krijg je eenmalig als bonus dubbel terug. Deze 60 punten leerkrediet hoeven niet binnen één academiejaar, één opleiding of één instelling te vallen.
   

  Voorbeeld

  Je schrijft je voor de eerste keer in voor het eerste bachelorjaar van een opleiding (60 studiepunten). 

  startpakket 140 SP
  ingezet leerkrediet - 60 SP
  totaal leerkrediet start academiejaar = 80 SP 


  Aan het eind van het academiejaar ben je voor het merendeel van je vakken geslaagd en heb je voor slechts 1 vak van 6 studiepunten een onvoldoende. 

  • Het leerkrediet van de opleidingsonderdelen waarvoor je niet geslaagd bent, ben je kwijt. 
  • Het leerkrediet van de opleidingsonderdelen waarvoor je wel geslaagd bent, krijg je verdubbeld (bonus) terug. 
  jouw leerkrediet bij start academiejaar  80 SP
  verworven leerkrediet (geslaagde opleidingsonderdelen) + 54 SP
  verdubbelingsbonus  + 54 SP
  totaal leerkrediet einde academiejaar = 188 SP


  Je hebt dus 188 punten leerkrediet over om naar het tweede bachelorjaar te gaan en je resterende vak van het eerste jaar mee te nemen.
   

  Hoe kan ik mijn leerkrediet opvolgen?

  Je kan je persoonlijk leerkrediet opvolgen op jouw Burgerprofiel van de Vlaamse Overheid door in te loggen met je e-identiteitskaart of een federaal token.

  Voor info en advies op maat kan je altijd terecht bij onze studietrajectbegeleiders of de studentenbegeleiders via studentenbegeleiding@ap.be

  Ik wil uitschrijven voor een opleidingsonderdeel? 

  • Schrijf je uit voor de grensdatum van het opleidingsonderdeel? Dan behoud je je leerkrediet voor dat opleidingsonderdeel.
  • Schrijf je uit na de grensdatum van het opleidingsonderdeel? Dan verlies je je leerkrediet voor dat opleidingsonderdeel.
    

  Ik wil als generatiestudent van opleiding veranderen?

  Ben je een student die zich dit academiejaar voor de eerste keer inschreef met een diplomacontract voor een bacheloropleiding in het Vlaams hoger onderwijs? Dan ben je een generatiestudent en geldt voor jou een aparte regeling wanneer je uitschrijft voor een opleiding en nadien binnen hetzelfde academiejaar inschrijft in een andere opleiding.

  Als je verandert van opleiding (lees: je schrijft je uit en daarna meteen opnieuw in voor een andere opleiding):

  • voor 1 december: wordt het volledige opgenomen leerkrediet teruggegeven
  • tussen 1 december en 15 maart: wordt de helft (afgerond naar boven) van het opgenomen leerkrediet teruggegeven
  • na 15 maart: krijg je geen opgenomen leerkrediet terug
    

  Opgelet: Als je verandert van opleiding moet je na je uitschrijving uit de ene opleiding meteen opnieuw inschrijven voor een andere opleiding.  

  • Bijvoorbeeld: uitschrijving uit de ene opleiding voor 1 dec + inschrijving in andere opleiding voor 1 dec? Dan krijg je je ingezette leerkrediet volledig terug. 
  • Bijvoorbeeld: uitschrijving uit de ene opleiding voor 1 dec + inschrijving in andere opleiding pas 15 feb? Dan krijg je maar de helft van je ingezette leerkrediet terug.
    

  Ik was student in het hoger onderwijs voor 2008-2009?

  Met het studieverleden in het hoger onderwijs vóór het academiejaar 2008-2009 houdt het leerkrediet geen rekening. Ook in dat geval krijg je dus ook:

  • een startpakket van 140 punten leerkrediet bij de eerste inschrijving 
  • een bonus bij het behalen van de eerste 60 studiepunten aan opleidingsonderdelen onder diplomacontract 
    

  Ik heb al een diploma behaald in het hoger beroepsonderwijs?

  Als je nog niet eerder was ingeschreven in het hoger onderwijs, krijg je bij de eerste inschrijving eenmalig een individueel leerkrediet van 140 studiepunten.

  Als je al wel eerder was ingeschreven in het hoger onderwijs, maar vervolgens een diploma hebt behaald in het hoger beroepsonderwijs, en je op het moment van herinschrijving in het hoger onderwijs een leerkrediet hebt dat minder dan 60 studiepunten bedraagt, dan wordt je leerkrediet aangevuld tot 60 studiepunten. In het kader van een opnieuw opgebouwd leerkrediet worden de eerste 60 verworven studiepunten onder diplomacontract niet dubbel terug toegevoegd aan je saldo leerkrediet.

  4. Voor wie geldt dit systeem?

  Je hebt leerkrediet nodig voor een inschrijving voor:

  • een initiële bachelor- of masteropleiding onder een diplomacontract
  • een of meer opleidingsonderdelen onder een creditcontract.
    

  Je hoeft geen leerkrediet in te zetten voor:

  • een inschrijving onder een examencontract;
  • een inschrijving onder een diplomacontract voor:
   • graduaatsopleidingen
   • een educatieve bacheloropleiding als je al in het bezit bent van een bachelordiploma
   • bachelor-na-bacheloropleidingen;
   • schakel- of voorbereidingsprogramma’s;
   • postgraduaatopleidingen;
   • een educatieve masteropleiding als je al in het bezit bent van een masterdiploma
  • het verwerven van een bewijs van bekwaamheid of van vrijstellingen

  Een handig overzicht van de verschillende contractsoorten vind je hier terug.

  5. Wat als ik geen leerkrediet meer heb?

  Heb je geen of onvoldoende leerkrediet? Dan mag de hogeschool je inschrijving voor de volledige opleiding of voor een aantal opleidingsonderdelen waarvoor je geen leerkrediet meer ter beschikking hebt, weigeren. 

  • AP weigert je inschrijving als je leerkrediet kleiner dan of gelijk aan nul is.
  • Bovendien laat de hogeschool je niet toe meer studiepunten in je studiecontract op te nemen dan dat je nog aan leerkrediet ter beschikking hebt.
  • Er zijn wel uitzonderingen: meer informatie hieromtrent vind je in art. 8.1 van het onderwijs- en examenreglement.
    

  Als je merkt dat je studie niet zo vlot loopt of jouw studiekeuze niet de juiste was, is het belangrijk dat je zo snel mogelijk je studietrajectbegeleider contacteert. Er zijn namelijk mogelijkheden om je programma aan te passen, op tijd van opleiding te veranderen of uit te schrijven zodat je niet onnodig leerkrediet verliest.

  Meer info of hulp?

  Nog vragen over het leerkrediet?