Leerkrediet | AP Hogeschool Overslaan en naar de inhoud gaan

Leerkrediet

In het hoger onderwijs heb je voor bepaalde opleidingen leerkrediet nodig om je te kunnen inschrijven. Maar wat is dat nu precies? En hoe werkt dat? In vijf vragen en antwoorden leggen wij het voor je uit!

1. Wat is leerkrediet?

Elke student die zich voor de eerste keer inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit krijgt 140 studiepunten aan leerkrediet. Die heb je nodig om te kunnen inschrijven voor een opleiding waarvoor het leerkrediet van toepassing is:

 • een bachelor- of masteropleiding die je volgt onder een diplomacontract;
 • de opleidingsonderdelen die je volgt onder een creditcontract.

Gedurende je studieloopbaan verlies en verwerf je leerkrediet, afhankelijk van je studievorderingen. Het leerkrediet stimuleert jou om een doordachte studiekeuze te maken, of om eventueel tijdig te studieswitchen. Aan de hand van je leerkrediet kunnen zowel jij als de hogeschool of universiteit controleren hoe je studies vlotten. Als je meerdere keren na elkaar voor onvoldoende opleidingsonderdelen slaagt, kan je leerkrediet op geraken en moet je je studies stoppen. Maar geen paniek, als je er tijdig achter komt dat de opleiding die je hebt gekozen toch niets voor jou is, kan je nog uitschrijven of van opleiding veranderen met behoud van (een deel van) je leerkrediet.

2. En wat is een studiepunt ook alweer?

Studiepunten drukken de studieomvang uit van een opleiding of opleidingsonderdeel. Eén studiepunt staat voor 25 à 30 uren studieactiviteit. Een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten komt dus overeen met 75 à 90 uren studieactiviteit. Hierin zit de tijd die je in de les doorbrengt, studeert, taken en projecten maakt, examens aflegt, ...  Hoe meer studiepunten een opleidingsonderdeel waard is, hoe zwaarder het vak doorweegt in je programma. 

In de meeste opleidingen bestaat een academiejaar in een modeltraject uit 60 studiepunten oftewel 1.500 à 1.800 uren studieactiviteit. Voor die opleidingen ben je tijdens het academiejaar dus gemiddeld zo'n 45 uur per week met je opleiding bezig - een voltijdse bezigheid! 

3. Hoe werkt het leerkrediet?

Iedereen in het Vlaamse hoger onderwijs start zijn studiecarrière met een leerkrediet van 140 studiepunten. Indien je inschrijft voor een opleiding waarvoor het leerkrediet van toepassing is of voor een opleidingsonderdeel onder creditcontract, wordt voor elk opleidingsonderdeel studiepunten van dit krediet ingezet

 • Voorbeeld: je schrijft je in voor het eerste bachelorjaar van een opleiding. Er worden dan 60 studiepunten van je leerkrediet afgetrokken. Je houdt van je startkrediet van 140 studiepunten nog 80 studiepunten over. 

Slaag je voor een opleidingsonderdeel? Dan worden de bijhorende studiepunten aan het einde van het jaar terug bij je leerkrediet geteld. Slaag je niet, of wordt een tekort getolereerd of gedelibereerd? Dan ben je de studiepunten voor dat opleidingsonderdeel kwijt. Bonus! Om nieuwe studenten een duwtje in de rug te geven, krijg je de eerste 60 studiepunten waarvoor je slaagt, dubbel terug. Deze 60 studiepunten hoeven niet binnen één academiejaar, één opleiding of één instelling te vallen.

 • Voorbeeld: in je eerste jaar slaag je voor alles behalve een vak van zes studiepunten. Er worden aan het einde van het jaar 108 studiepunten (de 54 studiepunten waarvoor je bent geslaagd werden verdubbeld) aan je krediet terug toegevoegd. De zes studiepunten van het vak waarvoor je een onvoldoende hebt gehaald, ben je helaas kwijt. Je hebt nu 80 + 108 = 188 studiepunten leerkrediet over om naar het tweede jaar te gaan en het resterende vak van je eerste jaar mee te nemen. 

Indien je al een masterdiploma hebt behaald of het hoger onderwijs zonder diploma hebt verlaten en je saldo leerkrediet lager is dan 60, dan wordt je leerkrediet eenmalig terug opgebouwd tot 60 a rato van 10 studiepunten per academiejaar. Je kan je persoonlijk leerkrediet opvolgen op het studentenportaal van de Vlaamse Overheid door in te loggen met je e-identiteitskaart of een federaal token.

Conclusie: het leerkrediet geeft aan hoe jouw studies vooruit gaan. Je trekt dus best op tijd aan de alarmbel als jouw opleiding je niet ligt of als je denkt dat je opleiding te zwaar is. Onze studietrajectbegeleiders staan altijd klaar om je te helpen! 

Uitschrijven voor een opleidingsonderdeel

Bij AP kan je uitschrijven voor een opleidingsonderdeel met behoud van leerkrediet zolang de grensdatum voor een opleidingsonderdeel niet is verstreken. Schrijf je later uit dan de grensdatum, dan verlies je bij uitschrijving je leerkrediet voor dat opleidingsonderdeel.

Als generatiestudent van opleiding veranderen?

Ben je een student die zich dit academiejaar voor de eerste keer inschreef met een diplomacontract voor een bacheloropleiding in het Vlaams hoger onderwijs? Dan ben je een generatiestudent en geldt voor jou een aparte regeling wanneer je uitschrijft voor een opleiding en nadien binnen hetzelfde academiejaar inschrijft in een andere opleiding.

 • Wanneer je van opleiding verandert voor 1 december (dit is uitschrijven en daarna opnieuw inschrijven in een andere opleiding), dan wordt het volledig aantal opgenomen studiepunten terug toegevoegd aan je leerkrediet;
 • Doe je dat tussen 1 december en 15 maart, dan krijg je de helft (afgerond naar boven) van de opgenomen studiepunten terug;
 • Doe je dit na 15 maart, dan krijg je geen leerkrediet meer terug.

Opgelet: van opleiding veranderen voor 1 december betekent dat je je voor 1 december zowel voor de eerste opleiding uitgeschreven hebt, als voor de andere opleiding ingeschreven hebt. Schrijf je je wel voor 1 december uit voor de eerste opleiding, maar bv. pas op 15 februari terug in voor de nieuwe opleiding, dan krijg je maar de helft van je ingezette leerkrediet terug.

Was je student in het hoger onderwijs voor 2008-2009?

Met het studieverleden in het hoger onderwijs vóór het academiejaar 2008-2009 houdt het leerkrediet geen rekening. Ook in dat geval krijg je dus bij de eerste inschrijving 140 studiepunten en kan je eveneens rekenen op de bonus bij het behalen van de eerste 60 studiepunten onder diplomacontract.

Heb je al een diploma behaald in het hoger beroepsonderwijs?

Als je nog niet eerder was ingeschreven in het hoger onderwijs, krijg je bij de eerste inschrijving eenmalig een individueel leerkrediet van 140 studiepunten.

Als je al wel eerder was ingeschreven in het hoger onderwijs, maar vervolgens een diploma hebt behaald in het hoger beroepsonderwijs, en je op het moment van herinschrijving in het hoger onderwijs een leerkrediet hebt dat minder dan 60 studiepunten bedraagt, dan wordt je leerkrediet aangevuld tot 60 studiepunten. In het kader van een opnieuw opgebouwd leerkrediet worden de eerste 60 verworven studiepunten onder diplomacontract niet dubbel terug toegevoegd aan je saldo leerkrediet.

4. Voor wie geldt dit systeem?

Je hebt leerkrediet nodig voor een inschrijving voor:

 • een bachelor- of masteropleiding onder een diplomacontract
 • een of meer opleidingsonderdelen onder een creditcontract.

Je hoeft geen leerkrediet in te zetten voor:

 • een inschrijving onder een examencontract;
 • een inschrijving onder een diplomacontract voor:
  • graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen)
  • een educatieve bacheloropleiding als je al in het bezit bent van een bachelordiploma (vanaf academiejaar 2019-2020);
  • bachelor-na-bacheloropleidingen;
  • schakel- of voorbereidingsprogramma’s;
  • postgraduaatopleidingen;
  • een uitdovend programma van de specifieke lerarenopleiding
  • een educatieve masteropleiding als je al in het bezit bent van een masterdiploma (vanaf academiejaar 2019-2020).
 • het verwerven van een bewijs van bekwaamheid of van vrijstellingen

Een handig overzicht van de verschillende contractsoorten vind je hier terug.

5. Wat als ik geen leerkrediet meer heb?

Heb je geen of onvoldoende leerkrediet, dan mag de hogeschool je inschrijving voor de volledige opleiding of voor een aantal opleidingsonderdelen waarvoor je geen leerkrediet meer ter beschikking hebt, weigeren. AP weigert je inschrijving als je leerkrediet kleiner dan of gelijk aan nul is. Bovendien laat de hogeschool je niet toe meer studiepunten in je studiecontract op te nemen dan dat je nog aan leerkrediet ter beschikking hebt. Er zijn wel uitzonderingen: meer informatie hieromtrent vind je in art. 8.1 van het onderwijs- en examenreglement, dat je kunt raadplegen via de pagina Reglementen.

Als je merkt dat je studie niet zo vlot loopt of jouw studiekeuze niet de juiste was, dan is het dus belangrijk dat je zo snel mogelijk je studiebegeleider contacteert. Er zijn namelijk mogelijkheden om je programma aan te passen, op tijd van opleiding te veranderen of uit te schrijven zodat je niet onnodig leerkrediet verliest.

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan contact op met ons Studie-adviespunt via stap@ap.be.