Overslaan en naar de inhoud gaan

Studium Generale

AP Hogeschool organiseert in academiejaar 2020-2021 voor de elfde keer de lezingencyclus Studium Generale - Leerstoel Kinsbergen.

Studium Generale is een initiatief van AP Hogeschool in samenwerking met deSingel Internationale Kunstcampus en Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen

studium_privacy_def_2.gif

Over het jaarthema

Privacy

Op tien dinsdagavonden, gespreid over het academiejaar, worden studenten, docenten en publiek uitgenodigd voor verfrissende reflecties en een verrijkende dialoog. In academiejaar 2020-2021 handelt de lezingenreeks Studium Generale over het thema Privacy.

Privacy is een universeel mensenrecht. Niet enkel uw persoonsgegevens, maar zelfs uw autonomie en integriteit worden erdoor beschermd. Het recht op privacy is een voorwaarde voor alle andere mensenrechten en maakt deel uit van de Belgische grondwet en Europese regelgeving. Maar onze privacy komt steeds meer onder druk te staan.

In de strijd tegen misdaad en terrorisme wordt privacy al te vaak als pasmunt ingezet. Denk maar aan slimme ANPR-camera’s die registreren wat we doen en laten op straat, de digitale vingerafdruk in de identiteitskaart, de dataretentiewet die telecombedrijven verplicht onze communicatiegegevens bij te houden. Bovendien gooien we vrijwillig onze persoonsgegevens te grabbel in ruil voor het gebruiksgemak of entertainment van ogenschijnlijk onschuldige digitale toepassingen. Voor heel wat bedrijven zijn die gegevens goud waard.

Waarom doen we dat? En hebben we wel degelijk ‘niets te verbergen’? Welke prijs zijn we bereid te betalen voor de bescherming van onze veiligheid, onze gezondheid? Hoe veilig zijn onze gegevens in de handen van bedrijven en overheden? Tien boeiende sprekers met diverse expertise belichten het thema 'privacy' vanuit soms heel onverwachte hoeken.

Programma

GRENSSCHERMUTSELINGEN: OVER DE DYNAMIEK VAN HET PRIVATE EN HET PUBLIEKE {WALTER WEYNS}
 • Nederlands  

 • Dinsdag 13 oktober 2020 van 19.00 tot 20.00 uur 

 • Gezien de coronamaatregelen zal deze lezing als online live stream doorgaan.   

Beschouwingen over privacy gaan vandaag meestal over digitalisering, algoritmes, data science, AI en surveillance. Dat is begrijpelijk, want privacy zoals we dat tot voor kort kenden zal de huidige technologische ontwikkelingen niet overleven. Toch moeten we de gevolgen van de digitale revolutie voor onze privacy in een ruimer cultuurhistorisch kader plaatsen. Het vertrekpunt van deze lezing is dat de grens privaat/publiek in het verleden op heel verschillende manieren werd ingevuld. Die grens is meer een spanninsgveld en een dynamiek dan een simpele afbakening. We kunnen pas goed begrijpen wat er nu aan de gang is wanneer we de huidige transformatie vergelijken met eerdere, even ingrijpende herschikkingen van die grens. En dus vullen we de analyse van elektronische platformen en dataopslag aan met antropologische en cultuursociologische inzichten. Bestonden er culturen zonder privacy? Wat was er eerst: een private of een publieke sfeer? Hoe beïnvloedt de transformatie van de publieke sfeer de privacy - en omgekeerd? Hoe staat privacy in verhouding tot civilité, burgerschap? En ook: is privacy een bolwerk dat op het punt staat te begeven? En wat een mensbeeld, als daar nog sprake van is, komt er dan in de plaats? 

 

! WEGENS ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN HEEFT PAUL VAN TIGCHELT ZIJN LEZING HELAAS MOETEN ANNULEREN !

Resilience to radicalisation {Paul Van Tigchelt}
 • in English 

 • Tuesday October 27th, 2020 from 7 till 8 pm  
 • Due to the corona measures this lecture will be held as an online live stream.

Extremism and terrorism do not occur in a vacuum. They are often preceded by a process of polarisation and radicalisation. Alienation from our society makes individual vulnerable to being influenced by all kinds of extremist ideologies (left-wing, right-wing, Jihadi-Salafi). The Internet plays a major part in this: half of the world's population is connected to the World Wide Web. Never has there been so much information and never has the risk of being influenced by mis- or disinformation been so great. So the challenges are many. Faced with the hybridisation of the threat are the security services. They have to predict the unpredictable. From all the available data, they must try to extract the important elements and identify the triggers why people resort to violence. In addition, society must remain critical and not be fooled by the infodemic that is coming our way. The role of the media in balanced and nuanced reporting is essential here.

 

'Pick a dessert and we reveal which Hogwarts professor you are': social media and your data {Hilde Van den Bulck}
 • in English 

 • Tuesday November 10th, 2020 from 7 till 8 pm  

 • Due to the corona measures this lecture will be held as an online live stream.  

Digital platforms aimed at creating social networks - better known under the misnomer social media - are an inherent part of our lives. We are 'all' on Facebook, Twitter, Instagram and, yes, TikTok. With every click, upload, comment and fun quiz we provide a tremendous amount of private data that feed the algorithms of all kind. Trading these data with so-called third parties is an inherent part of the business model of digital platforms. The talk explores the relative value of these data for the various parties involved as well as important legal and ethical issues. To this end, we combine results from empirical research with more abstract considerations regarding (data) privacy and related concepts such as trust, surveillance, but also consumers as digital laborers. Ultimately, we want to provide food for thought: when it comes to our privacy and digital network platforms: are we too concerned or not nearly concerned enough? 

 

Privacy is the mirror of humanity {Sally Ghannoum}
 • in English 

 • Tuesday November 24th, 2020 from 7 till 8 pm  

 • Due to the corona measures this lecture will be held as an online live stream.  

As an artist coming from Syria, you have already faced a lot of challenges. Coming out of war and starting a new life in Europe where privacy is a big concern, here comes the challenge of sharing your private life through art and business. Privacy is to keep the windows of your house closed, but there is no harm in opening them to the sunlight. It is a sign of being alive if you are a number in the files. But it makes your life so much more valuable, if you are human and reach out to the new society around you. 

 

Jouw privacy door de ogen van een hacker {Inti De Ceukelaire}
 • Nederlands  

 • Dinsdag 8 december 2020 van 19.00 tot 20.00 uur   

 • Gezien de coronamaatregelen zal deze lezing als online live stream doorgaan.  

Inti De Ceukelaire mag je naast een ethische hacker ook een ethische stalker noemen: hij ontmaskerde voor het TV-programma 'Opgejaagd' een heleboel cyberstalkers, ontwikkelde een 'Facebook Scanner' om privacyproblemen bij Facebook aan te vechten én wist het prive e-mailadres van first lady Melania Trump te bemachtigen. In deze praktische sessie laat Inti in zijn kaarten kijken, toont hij hoe moeilijk het is om je online anonimiteit en privacy te behouden, en wijst hij ons op veelgemaakte fouten die zelfs de beste cybercriminelen de das omdeden. 

 

GENERATIE INFORMATIE {JINNIH BEELS}
 • Nederlands  

 • Dinsdag 23 februari 2021 van 19.00 tot 20.00 uur 

 • Gezien de coronamaatregelen zal deze lezing als online live stream doorgaan.   

Google, Facebook, Instagram, TikTok,… are watching you. Waarom delen we liever met Instagram dan met de politie? In digitale tijden anno 2020, wordt een gigantische hoeveelheid persoonlijke data verzameld. Van je leeftijd, je partner en je interesses bij internetbedrijven tot je locatie en vingerafdrukken door de overheid. Waar ligt de grens tussen privacy en de noodzaak tot een informatiegestuurde politie? Wat zijn de voor- en nadelen van informatiegaring? En hoe bewust (willen) we hiermee omgaan? Jinnih Beels, huidig schepen voor onderwijs en jeugd in Antwerpen, maar in een vorig leven 17 jaar lang politieambtenaar, laat er haar licht over schijnen.

 

HOE GAAN DE MEDIA OM MET PRIVACY? {TIM PAUWELS}
 • Nederlands  

 • Dinsdag 2 maart 2021 van 19.00 tot 20.00 uur 

 • Gezien de coronamaatregelen zal deze lezing als online live stream doorgaan.   

Journalisten en redacties moeten rekening houden met regels rond privacy. VRT Nieuwsombudsman Tim Pauwels legt uit waarom er over slachtoffers en/of daders soms bericht wordt met hun initialen en soms met hun volledige naam. Wanneer beslist een redactie om bepaalde personen onherkenbaar in beeld te brengen, mogen familieleden gefilmd worden wanneer ze slecht nieuws te horen krijgen en kunnen bekende personen zich ook beroepen op het recht op privacy?

 

The lecture Cross-border behaviour online {Julia Day} had to be cancelled and will be replaced by:
Sexting: an introduction to sexuality in a digital world {Tom Vandries}
 • in English 

 • Tuesday March 16th 2021 from 7 till 8 pm   

 • Due to the corona measures this lecture will be held as an online live stream.  

In this lecture Tom Vandries (Sensoa) will take you into the wonderful world of sexting. We will dwell on the various forms of sexting. When does it contribute to healthy sexual development? When is it transgressive and/or punishable? Finally, we will elaborate on the responsilbility of the various actors such as the individual receiver, software developer and society.  

 

INTERVIEW MET JITSKE VAN DE VEIRE: SCHENENSCHOPPER OP UW DAGELIJKSE INSTAFEED {JITSKE VAN DE VEIRE}
 • Nederlands  

 • Dinsdag 30 maart 2021 van 19.00 tot 20.00 uur 

 • Gezien de coronamaatregelen zal deze lezing als online live stream doorgaan.   

Jitske Van de Veire schuift haar privacy opzij om maatschappelijke onderwerpen aan te kaarten die onderbelicht zijn. Zelfliefde, het lichaam, geaardheid... Ze geeft zichzelf letterlijk en figuurlijk bloot. Het liefst op sociale media waar, hoe groter het taboe dat er wordt aangekaart, hoe meer reacties er komen. Als we ergens niet over praten, hoe gaan we taboes doorbreken? En wat heeft privacy hiermee te maken? Volgens Jitske Van de Veire: Alles.

 

! MAURITS MARTIJN HEEFT ZIJN LEZING HELAAS MOETEN ANNULEREN 

PERSONALISATIE VERSUS PRIVACY {BART GOETHALS}
 • Nederlands  

 • Donderdag 6 mei 2021 van 19.00 tot 20.00 uur 

 • Gezien de coronamaatregelen zal deze lezing als online live stream doorgaan.   

In verschillende lezingen van deze Studium Generale kwamen data science, artificiële intelligentie en algoritmes aan bod die worden gebruikt door onder meer Google, Facebook, Netflix en Amazon. 'Magische technologie' die vaak een bedreiging vormt voor onze privacy. Maar hoeveel weten we eigenlijk over die algoritmes? En hoe magisch zijn ze? In deze lezing licht Bart Goethals (hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen) een tipje van de sluier en geeft hij inkijk in de achterliggende technologie van deze systemen.

Praktisch

 • Deelname is gratis. 
 • Gezien de coronamaatregelen bieden we deze lezingen als online livestream aan. 
 • Inschrijven is verplicht en kan via onderstaand formulier (tot 12.00 u op de dag zelf).
 • Na inschrijving ontvangt u vlak voor de start van de lezing de link naar de livestream in uw mailbox. 
 • Nog vragen? Mail ons: studiumgenerale@ap.be.
 • Vind ons ook op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

 

Alle inschrijvingen voor deze lezingenreeks zijn intussen afgesloten.