Overslaan en naar de inhoud gaan

Studium Generale

AP Hogeschool organiseert in academiejaar 2021-2022 voor de 12e keer de lezingencyclus Studium Generale - Leerstoel Kinsbergen.

Studium Generale is een initiatief van AP Hogeschool in samenwerking met deSingel Internationale Kunstcampus en Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen

Webafbeelding HOOP.PNG

Over het jaarthema

2021-2022 | Hoop

Als we de media mogen geloven, lijkt het of er vandaag nog weinig is om hoopvol over te zijn. Epidemiologische, sociale en financiële crisissen volgen elkaar in sneltempo op en voorspellingen over de toekomst van onze planeet zijn allerminst positief. Waar de industrialisering ons in de vorige eeuw nog welvaart bracht, zien we vandaag vooral de negatieve gevolgen ervan in de vorm van massaconsumptie en ecologische roofbouw. Bovendien lijkt de gevestigde wereldorde niet opgewassen tegen de uitdagingen van onze samenleving vandaag. 

Toch zijn er ook heel wat andere, positieve, verhalen. Hoopgevende praktijken, vaak gegroeid vanuit burgerinitiatieven en voortgestuwd door een gedeeld ideaal. Voorbeelden die ons tonen hoe een duurzamere landbouw- en energievoorziening mogelijk is. Hoe onderwijs en gezondheidszorg beter kunnen inspelen op de noden van een diverse, inclusieve maatschappij. Of hoe het herdenken van politieke en economische systemen kan leiden tot een faire verdeling van rijkdommen. Hoop is in die context geen utopie of naïef geloof in een onbereikbaar ideaal, maar een concrete praktijk. Deze verhalen tonen ons dat positieve veranderingen, hoe klein ook, een groot verschil kunnen maken.

In de lezingenreeks Studium Generale van 2021-22 nodigt AP Hogeschool 10 markante sprekers uit om het thema hoop vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Wat betekent de kracht van hoop in onze psyché? Hoe bevrijden we ons van cynisme en een gevoel van machteloosheid? En welke antwoorden kunnen we formuleren op de problemen die zich vandaag en in de toekomst stellen?
 

Programma

Dinsdag 12 oktober 2021 om 19 u

 • De kracht van hoop 
 • Bleri Llhesi: filosoof & politicoloog (VUB), jongerenwerker en mensenrechtenactivist 
 • Gele zaal, campus deSingel 

‘In tijden van cynisme zijn we hoop steeds meer als iets naïefs gaan zien’, stelt filosoof en jongerenwerker Bleri Lleshi. ‘Terwijl hoop ons net vooruitstuwt, ook in moeilijke dagen. Vanuit hoop kunnen we positieve veranderingen realiseren, hoe klein ook.' Verhalen van hoop liggen voor het oprapen. Of het nu gaat om Spaanse slotenmakers die weigeren mensen uit hun huis zetten, Britse schoonmakers die een waardig loon afdwingen, Duitse piloten die weigeren vluchtelingen te deporteren of Belgische gezinnen die vluchtelingen opvangen. De vraag is: waarom kennen we die voorbeelden nauwelijks? Waarom heerst de negativiteit?

 

Tuesday October 26, 2021 at 7 pm

 • The Global Politics of Hope - Resistance and Critique beyond Destruction
 • Ana Cecilia Dinerstein: critical theorist and activist (University of Bath)
 • Online livestream 

This lecture responds to the urgency to grasp the utopian content of present struggles and grassroots experiments seeking to create alternative forms of social reproduction that create a habitable and enjoyable planet. The world's multidimensional 'crisis' necessitates urgent and bold responses. The unprecedented global situation combines economic, energy, food, poverty, climate, political and environmental emergencies and requires an urgent re-evaluation of humanity's problems. The increasing impossibility of attaining a peaceful, sustainable, and dignified human and non-human life on the planet denotes a 'crisis of civilisation' (Burch and Tamayo; Lander; Escobar). I posit that the key to unlocking the critical global situation resides with those communities creating alternative practices for sustainable life at the grassroots. Their significance of vital practices for a transition from planet crisis to Planet Hope cannot be overemphasised.  However, critical theorists remain unconvinced and insist that any attempt to create an alternative will become absorbed into the system; therefore, following T.W. Adorno, they suggest that all we can do is say NO. I explore this epistemological/ political disconnect between contemporary global radical praxis and critical theory.  By considering Ernst Bloch's materialist philosophy of hope and his ontology of becoming, I argue that prefigurative struggles are not 'positive praxis' -as neo-Adornian critical theorists insinuate, but 'critical affirmations' that offer a sophisticated form of negation: to embrace life against destruction. The global politics of hope is a decolonising, feminist, pluriversal form of politics that navigates contradictions seeking to weave situated resistances into a global tapestry of collective actions in defence of life. By so doing, they create alternative social synthesis to the capitalist-colonial-heteropatriarchal that dominates the world today.

 

Tuesday November 9, 2021 at 7 pm

 • The Future is Unwritten
 • Serge De Gheldere: climate activist 
 • Yellow hall, campus deSingel

How placing sustainability at the core of your company’s business strategy will improve financial performance and risk management, foster innovation and corporate responsibility, strengthen your brand and build customer loyalty. 

 

Dinsdag 23 november 2021 om 19 u

VOLZET
 • HOU VAST, een warm pleidooi voor een positieve attitude en meer engagement naar jongeren
 • Ingrid De Jonghe: oprichter TEJO (Therapeuten voor jongeren)
 • Gele zaal, campus deSingel

In deze lezing vertelt Ingrid De Jonghe, oprichter van TEJO ‘Therapeuten voor jongeren’, over onze jongeren, wat ze denken, wat ze voelen, wat ze dromen, wensen …
Vanuit de verontwaardiging over wachtlijsten voor hulpverlening in een individualistische, bange en complexe samenleving waar jongeren dwalen, kunnen we niet de andere kant uitkijken. Vanuit die gedachte is 12 jaar geleden TEJO ontstaan: samen met gedreven vrijwilligers een therapeutisch aanbod aanreiken aan jongeren, anoniem en gratis.

De gewezen Franse diplomaat Stephan Hessel bracht in 2011 zijn appel tot actievoering in ‘Indignez-vous’ en ‘Engagez-vous’: de weg van vreedzaam verzet, de weg naar bewuste actie en hoop op een positieve beweging en verandering voor jong en oud. Ingrid De Jonghe geeft graag meer uitleg over de HOU VAST-beweging die gericht is op preventie, verbinding en nieuwe solidariteit.

Verandering is niet enkel iets van grote beslissingen of ingrijpende activiteiten. Als er genoeg mensen zich inzetten voor iets eenvoudigs en vanzelfsprekends als een betere attitude, dan zal dat vanzelf belangrijke veranderingen teweegbrengen.
Waarop wachten we nog, laten we NU beginnen!

 

Dinsdag 7 december 2021 om 19 u

 • Changemanagement in organisaties
 • Hildegard Hermans, hoofd HR in het UZA (Universitair Ziekenhuis Antwerpen) 
 • Gele zaal, campus deSingel 
 • Opgelet! Omwille van de coronamaatregelen gaat deze lezing online door. Gasten worden via mail (verder) op de hoogte gebracht. 

Loopbanen zijn voortdurend in beweging. Soms worden ze van buitenaf geïnitieerd en worden we erdoor ‘overvallen’ (kijk maar naar covid), soms zijn ze organisatie-oogpunt noodzakelijk (en volgen ze de opeenvolgende fases die verandering teweeg brengt) en soms gaan we zelf op zoek naar verandering in ons professioneel leven. In deze lezing, die interactief mag zijn, geef ik een persoonlijke inkijk vanuit mijn ervaring als HR-directeur van het UZA

 

Dinsdag 8 februari 2022 om 19 u

 • Vuur voor een nieuwe vooruitgang
 • Mohamed Ridouani: politicus (Vooruit) en burgemeester van Leuven 
 • Gele zaal, campus deSingel
 • Opgelet! Omwille van omstandigheden gaat deze lezing online door. Gasten worden via mail (verder) op de hoogte gebracht. 

Een oud gezegde stelt dat als het vuur dooft de wolven naderen. Veel mensen hebben het gevoel dat vandaag het maatschappelijke vuur op doven staat. Laten we dat vuur met overtuiging en nieuwe energie weer aanwakkeren. Meer dan ooit tevoren leven we in een tijd waar individualisme, eenzaamheid en vervreemding centraal staat. Corona stelt dat op scherp. Maar corona toont ons ook de contouren van een betere toekomst. Dit is een pleidooi voor nieuwe dromen, voor meer verbondenheid en samenwerking.

 

Dinsdag 15 februari 2022 om 19 u 

 • Opera als kunstvorm van de hoop
 • Jan Vandenhouwe: artistiek directeur Opera Ballet Vlaanderen 
 • Gele zaal, campus deSingel

Februari, 1933. Kort na de machtsovername van Adolf Hitler, een van de donkerste momenten uit de geschiedenis van de mensheid, gaat Der Silbersee van de Joodse componist Kurt Weill in première in Duitsland. Snel na de eerste uitvoeringen werd het stuk bestempeld als ontaard en verdween het uit de theaters. De Joodse dirigent Gustav Brecher pleegde zelfmoord op de vlucht voor het Naziregime, de regisseur en Kurt Weill zelf konden ternauwernood ontsnappen en bouwden in het buitenland hun carrière verder uit.

Ondanks de zware kritiek aan het adres van het oprukkende fascisme eindigt Der Silbersee met hoopgevende, haast utopische muziek. Het koor zingt: ‘Alles wat is, is beginnen en verliest zich nog achter de tijd; zoals de uren van de nacht verstrijken bij het aanbreken van ‘t licht.’ Ook op de meest uitzichtloze momenten is er hoop en moet je verder.

Dat lijkt op het eerste gezicht eerder naïef gesteld, maar muziek kan die visie op de meest geloofwaardige wijze overbrengen. Zodra je de slotzang uit Der Silbersee hoort en voelt, geloof je op dat ene moment dat de wereld anders kan zijn. Dat is de kracht van opera sinds het prille ontstaan van het genre rond het jaar 1600 en blijft een primaire waarde doorheen zijn geschiedenis.

Denk maar aan de allereerste opera L’Orfeo van Monteverdi, waarin de kracht van muziek de dood overwint; of aan de Mozart-Da-Ponte-opera’s waarin steeds een perspectief opent naar een betere wereld. Daar is Anne Teresa De Keersmaekers Così fan tutte, dat op het programma staat bij OBV in het voorjaar, een uitgelezen voorbeeld van. Die gedachte is ook elementair in de grote werken van Verdi en Wagner, die samenkomen in Alain Platels C(H)OEURS 2022. Ook talrijke andere stukken die in Antwerpen en Gent te zien zijn, zoals Wim Henderickx’ wereldcreatie De bekeerlinge, zijn van dit idee doordrongen.

In de politiek werd talrijke malen opnieuw bewezen dat utopieën gevaarlijk kunnen zijn, in de kunst kunnen ze ons perspectief geven. Opera is bij uitstek de kunstvorm waarin de stemlozen een stem en outsiders een podium krijgen.

 

Dinsdag 15 Maart 2022 om 19 u 

 • Nieuwe rituelen voor nieuwe tijden
 • Barbara Raes: onderzoeker en oprichter Beyond the Spoken
 • Gele Zaal, campus deSingel
 • Update 08/03/2022: Deze lezing zal in het Nederlands gegeven worden.

Rituelen zijn universeel belangrijke pijlers om betekenis te geven aan sociale, psychologische en levensbeschouwelijke processen. Terwijl traditionele rituelen in grote mate verdwenen zijn uit onze Westerse cultuur, zien we tegelijkertijd een behoefte aan betekenisvolle nieuwe rituele praktijken. Die behoefte is vooral voelbaar in periodes van rouw, transitie en opeengestapelde crisissen. Het belang van afscheid nemen, het creëren van de juiste vormentaal, het vinden en gebruiken van de gepaste woorden, komen dan veel meer centraal te staan.  

Barbara Raes richtte in 2016 Beyond the Spoken op. Een werkplaats voor niet-erkend verlies. In deze praktijk creëert ze samen met kunstenaars nieuwe afscheidsrituelen. In haar lezing vertelt ze over hoe de samenwerking tussen de zorg en de kunsten kan bijdragen tot welzijnsbevorderende alternatieven bij moeilijke momenten. Ze brengt ons een hoopgevend verhaal over hoe de cocreatie van nieuwe rituelen op lange termijn zal leiden tot meer sociale cohesie. 
 

 

Tuesday March 29, 2022 at 7 pm

FULLY BOOKED, NO MORE SEATS AVAILABLE
 • Africa on the crossroads 
 • Loïc De Cannière, filosoof en econoom
 • Yellow hall, campus deSingel

The conference entitled “Africa at the crossroads” describes the current state of affairs of the continent and provides an outlook for the coming decades.  Africa is facing huge challenges and threats. At the same time, the continent produces hopeful signs for a better future for all Africans.  

Africa will significantly influence European and global societies of the 21st century. The continent experiences a demographic explosion which will have an unseen impact on the global balance of economic and political power.  In 2050, Africa will have the youngest population in the world, while other regions in the world are ageing and even shrinking. This evolution can be a source of opportunities. But population growth also represents a potential threat: it can trigger unemployment, unrest and violent conflicts. 
Africa’s poverty is increasing. The gap with the rest of the world widens. World Bank predicts that in 2050, nine out of ten extreme poor people in the world will be African. Many governments have not been successful in combating poverty. We try to understand why this is the case. We discuss potential root causes of failing African governance. We investigate the potential impact of poverty on intercontinental migration. 

The continent possesses enormous assets: it has a huge surface of arable land and a unique reservoir of natural resources. African society is dual with modern industry and high-tech companies on the one hand and an informal economy of millions of micro-entrepreneurs and smallholder famers on the other hand. Starting from the resilience and creativity of the population, we try to understand how a trajectory to welfare and wellbeing for all Africans could look like. 

Finally, we will discuss the relationship between Europe and Africa. We will investigate whether Europe’s Africa policy is adequate and fair.
The conference aims to underscore the importance of the African continent for Europe’s future. It appeals for more interest, respect and responsibility for this formidable and inspiring continent.

 

Dinsdag 19 april 2022 om 19 u

Opgelet: Deze lezing wordt verplaatst naar dinsdag 26 april 2022 van 20 tot 22 uur! 

U kan uw komst voor de lezing op 26 april (her)bevestigen via onderstaand inschrijfformulier. Gasten die zich reeds hadden ingeschreven voor de lezing van 19 april worden hiervan ook persoonlijk verwittigd via mail.

 • Is er hoop voor de kinder- en jeugdpsychiatrie?

 • Peter Adriaenssens: kinder- en jeugdpsychiater
 • Witte zaal, campus deSingel

Peter Adriaenssens zal een lans breken voor de urgentie rond geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren, zeker nu de coronapandemie de noodzaak hieraan nogmaals heef bevestigd.  Tegelijkertijd is er een positieve evolutie merkbaar: we zien maatschappelijk een groeiende  aandacht voor de geestelijke gezondheid.  Méér en méér worden psychische problemen bespreekbaar, en ook beleidsmatig noteren we een groeiende aandacht voor psychisch welzijn van kinderen en jongeren.  Daarnaast merken we ook een grote veerkracht bij veel kinderen en jongeren, die hen kan helpen om te gaan met moeilijke situaties.

Praktisch

 • Deelname is gratis. 
 • Inschrijven verplicht via onderstaand inschrijfformulier en kan tot 12u op de dag zelf (of zolang er plaatsen beschikbaar zijn).
   
Update!
 • Door een last minute wijziging moet de lezing van dinsdag 8 februari online georganiseerd worden. Gasten worden via mail (verder) op de hoogte gebracht. 
 • De lezing op dinsdag 15 maart door Barbara Raes zal in het Nederlands i.p.v. Engels gehouden worden. Gasten worden ook via mail (verder) op de hoogte gebracht. 

Eerdere edities

  2020-2021

  2020-2021 | PRIVACY

  Privacy is een universeel mensenrecht. Niet enkel uw persoonsgegevens, maar zelfs uw autonomie en integriteit worden erdoor beschermd. Het recht op privacy is een voorwaarde voor alle andere mensenrechten en maakt deel uit van de Belgische grondwet en Europese regelgeving. Maar onze privacy komt steeds meer onder druk te staan.

  In de strijd tegen misdaad en terrorisme wordt privacy al te vaak als pasmunt ingezet. Denk maar aan slimme ANPR-camera’s die registreren wat we doen en laten op straat, de digitale vingerafdruk in de identiteitskaart, de dataretentiewet die telecombedrijven verplicht onze communicatiegegevens bij te houden. Bovendien gooien we vrijwillig onze persoonsgegevens te grabbel in ruil voor het gebruiksgemak of entertainment van ogenschijnlijk onschuldige digitale toepassingen. Voor heel wat bedrijven zijn die gegevens goud waard.

  Waarom doen we dat? En hebben we wel degelijk ‘niets te verbergen’? Welke prijs zijn we bereid te betalen voor de bescherming van onze veiligheid, onze gezondheid? Hoe veilig zijn onze gegevens in de handen van bedrijven en overheden? Tien boeiende sprekers met diverse expertise belichten het thema 'privacy' vanuit soms heel onverwachte hoeken.

  Gastsprekers

  Walter Weyns, socioloog en cultuurcriticus (UAntwerpen)
  Grensschermutselingen. Over de dynamiek van het private en het publieke.

  Hilde Van den Bulck, hoogleraar Communicatiewetenschappen (UAntwerpen)
  Pick a Dessert and We Reveal Which Hogwarts Professor You Are: Social Media and Your Data.

  Sally Ghannoum, kunstenaar
  Privacy is the mirror of humanity.

  Inti De Ceukelaire, ethisch hacker
  Jouw privacy door de ogen van een hacker.

  Jinnih Beels, Antwerps schepen voor onderwijs en jeugd
  Generatie informatie. 

  Tim Pauwels, ombudsman VRT Nieuws
  Hoe gaan de media om met privacy? 

  Tom Vandries, Sensoa
  Sexting: an introduction to sexuality in a digital world.

  Jitske Van de Veire, ondernemer en influencer
  Schenenschopper op uw dagelijkse instafeed

  Bart Goethals, hoogleraar UAntwerpen
  Personalisatie vs privacy. 

  2019-2020

  2019-2020 | WAARDIGHEID

  Welke beginselen staan voor ons vast? Op welke manier is waardigheid een mensenrecht? Wie is ons ideale voorbeeld in de wereld van de kunsten, of die van justitie? Is voor de media waardigheid nog een scherp concept? En welke evolutie heeft het concept doorgemaakt binnen de gezondheidszorg?

  Tien diverse gastsprekers belichten dit jaar hoe zij hun waardigheid en die van hun omgeving benaderen. Hoe kiezen zij het rechte pad? Hoe houden ze een open oog, een zuiver hart, het hoofd hoog in waardigheid? In alles willen waarachtig zijn, maar niettemin het zwijgen verkiezen… Moet je om waardigheid overeind te houden, de waarheid geweld aandoen? Advocaat zijn voor de rechten van de zwakkeren, maar de natuur rondom ons een tweede plaats gunnen. Technologie ontwikkelen als maatschappelijke meerwaarde, met een robot die het oordeel velt? Als de voorgaande thema’s Grenzen, Passie, Conflict, Vertrouwen en Lust uw nieuwsgierigheid prikkelden, zal Waardigheid daarvoor dit jaar niet onderdoen.

  Gastsprekers 

  Mieke De Ketelaere, director Artificial Intelligence IMEC
  Artificial intelligence: real potential or hype?
   
  Latifa Chebaa, MOPA (Moslims en Palliatieve Ondersteuning)
  Einde leven en sterven in waardigheid binnen de Islam.
   
  Kristof Calvo, GROEN
  Kati Verstrepen, mensenrechtenadvocaat
  Het recht op een ‘mens’waardig leven.
   
  Mathieu Charles, Minderhedenforum
  Less than human: politics of dignity, Enlightment and colonial strategies.
   
  Jeroen Olyslaegers, schrijver en theatermaker
  Tussen Medusa en de Minotaurus
   
  Baldwin Van Gorp, hoogleraar journalistiek
  The many faces of the journalist: from the detached watchdog to the critical change agent.
   
  Jan Blommaert, sociolinguist and linguistic anthropologist
  Language and dignity. 
   
  Jan Vandenhouwe, intendant OperaBallet Vlaanderen
   

  2018-2019

  2018-2019 | LUST

  Wat doet ons met de lippen smakken? Wat streelt onze oren? Wat laat ons zwelgen in geur en kleur? We houden ervan de diepst menselijke motieven te doorgronden. Tegelijk willen we onze zinnen strelen en snakken we naar het allerfijnste. In deze negende editie van Studium Generale vormt het thema Lust de rode draad. Studium Generale - Leerstoel Kinsbergen nodigt een verrassend gezelschap van experts uit die het begrip vanuit hun eigen perspectief en achtergrond exploreren. Soms onschuldig, soms gevaarlijk, soms persoonlijk, soms algemeen menselijk. We laten onder meer een psychiater, een bioloog, een parfumspecialist, een chef-kok, een sommelier en een seksuoloog hun licht werpen op het jaarthema. Zo interessant en stimulerend als de titels Grenzen, Passie, Conflict, Vertrouwen de afgelopen edities zijn geweest, zo boeiend zal dit academiejaar het thema Lust met ons worden besproken.

  Gastsprekers

  Lieven Jonckheere, psychoanalyticus Hogeschool Gent
  Aseksualiteit: een manier om, in tijden van #metoo, de eer aan zichzelf te houden? 
   
  Sofie Albrecht, scent expert and author of ‘De Parfumwijzer’
  Scents that seduce: a story of nature & nurture.
   
  Wim Slabbinck, seksuoloog en auteur voor Charlie Magazine
  Seks is een basisrecht.
   
  Dirk Draulans, bioloog en schrijver
  Het succes van slechte seks.
   
  Prof. dr. Geert Dom, psychiatrist at Psychiatric Centre Alexian Brothers
  Addiction, the disease of non-enjoyment.
   
  Seppe Nobels, chef-kok van Graanmarkt 13 & Ole Deschout, bioboer
  Vegetables That Sparkle the Conversation - Greens That Taste Like Friendship: een interview. 
   
  Anke Brouwers, lecturer at the Department of Literature, University of Antwerp
  The Lusty Men: Stardom and Masculinity in Hollywood of the 1950s.
   
  Kurt Van Eeghem, televisie- en radiopresentator
  Lust voor het oor.
   
  Sepideh Sedaghatnia, sommelier
  Wines, The Ultimate Lust.
   
  Gerbert Bakx, oprichter Academie voor Levenslust
  De strategie van het geluk.

  2017-2018

  2017-2018 | VERTROUWEN

  Wie durft nog ‘blind vertrouwen’? Ben je sceptisch tegenover nieuwe technologie? Of luister je met argwaan naar de speech van een politicus? Schuilt achter elk succesvol bedrijf corruptie en zijn we weerloos tegen samenzweringen? Nochtans geeft vertrouwen toegang tot nieuwe manieren van samenleven, tot frisse inspiratie, tot onvermoede kunst en geavanceerde wetenschap. Wie werkt er in vertrouwen? We vragen het aan een socioloog en een ombudsvrouw, aan een jonge imam en maar liefst twee vrouwelijke dominees, aan een arts, een filosoof, een zangeres… Na 7 succesvolle lezingenreeksen waaronder Grenzen, Passie en Conflict kiest Studium Generale - Leerstoel Kinsbergen voor academiejaar 2017-2018 de titel Vertrouwen.

  Gastsprekers

  Dr. Abe Geldhof, psychoanalyticus - Departement Psychoanalyse UGent
  Taal als vergif. Een psychoanalytische visie op vertrouwen en wantrouwen.
   
  Dr. Dirk Geldof, sociologist Antwerp University & super diversity expert
  Trust and super diversity in the heart of Europe: between polarization and normalization.
   
  Karla Blomme, ombudsvrouw Stad Antwerpen
  De kracht van een klacht - uitdaging tot positiviteit.
   
  Peter De Keyzer, communications expert & economist
  Growth Makes You Happy - An Optimist’s View of Progress and the Free Market.
   
  Ina Koeman en Petra Schipper, Protestantse dominees
  Vertrouwen, daarvoor moet je met twee zijn.
   
  Kathleen Van Brempt, member EU Parliament (SP.A)
  To reunite, we must restore the basics of human cooperation: Trust.
   
  Khalid Benhaddou, imam & de-radicalisering expert
  Islam in Europa: bedreiging of verrijking.
   
  Petra De Sutter, physician & researcher
  Technological innovation in reproductive medicine and ethical challenges: cause for trust or distrust? 
   
  Willem Elias, cultuurfilosoof
  Filosofie van de vriendschap.
   
  Merlin Spie, performance artist
  Immortal Confidence.
   

  2016-2017

  2016-2017 | GRENZEN

  Grenzen, het overkoepelende thema van Studium Generale - Leerstoel Kinsbergen, ligt zo dicht bij Borderline waarrond de lezingen van Opera/Ballet Vlaanderen in 2016-2017 ingericht worden, dat een nieuwe samenwerking zich bijna opdrong. De grenzen staan inderdaad in het centrum van de actualiteit - in het bijzonder het overschrijden van geografische grenzen.

  Maar de thematiek reikt veel verder en geldt voor ons ganse bestaan: het stellen van grenzen in onze opvoeding, het overwinnen van lichamelijke beperkingen, het doorbreken van barrières in de kunsten, het achterhalen van wetenschappelijke conventies door innovatie, het verlaten van traditionele standpunten in de politiek. Grenzen en het handhaven, vervlakken of negeren ervan, vormen een onmiskenbare karaktertrek van onze culturele evolutie.

  In het Studium Generale worden ook dit jaar vooraanstaande sprekers uit verschillende domeinen van wetenschap, politiek, cultuur en kunsten uitgenodigd, om vanuit hun perspectief het thema van de grenzen maatschappelijk te situeren. In verschillende lezingen geven zij aan een breed geïnteresseerd publiek inzicht in de fascinerende realiteit van de grens.

  Gastsprekers

  Walter Weyns, hoofddocent departement Sociologie, Universiteit Antwerpen
  Overkoepelende inleiding tot “Grenzen”.
   
  John Maes, advocaat, Lid van de Antwerpse balie, Specialiteit strafrecht en strafprocesrecht
  Is de straf de straf?
   
  Alicja Gescinska, philosopher & author
  Liberation. 
   
  Emma Lesuis, autonomous story teller & documentary maker
  Racial boundaries in South-Africa.
   
  Ine Roox, journalist & auteur
  Italië, de schaduwkant van een zonovergoten land.
   
  Lieven Annemans, professor of Health Economics, University of Ghent
  Boundaries to health care.
   
  Maryam H’Madoun, economist, Muslima and activist

   
  Jan Raes, intendant van het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam
  Excellentie en de grenzen van de haalbaarheid.
   
  Rudi Vranckx, internationaal journalist
  Oorlogsjournalistiek, grensconflicten.
   
  Kathleen Van Brempt, politician for sp.a (social-democrat party), European MP
  Europe.
   
  Kader Abdolah, Iraans-Nederlandse auteur
  Gevlucht en terecht gekomen.
   
  Wim Henderickx, musicus, componist, docent aan Koninklijk Conservatorium Antwerpen