Overslaan en naar de inhoud gaan

Studium Generale

AP Hogeschool organiseert in academiejaar 2021-2022 voor de 12e keer de lezingencyclus Studium Generale - Leerstoel Kinsbergen.

Studium Generale is een initiatief van AP Hogeschool in samenwerking met deSingel Internationale Kunstcampus en Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen

Webafbeelding HOOP.PNG

Over het jaarthema

2021-2022 | Hoop

Als we de media mogen geloven, lijkt het of er vandaag nog weinig is om hoopvol over te zijn. Epidemiologische, sociale en financiële crisissen volgen elkaar in sneltempo op en voorspellingen over de toekomst van onze planeet zijn allerminst positief. Waar de industrialisering ons in de vorige eeuw nog welvaart bracht, zien we vandaag vooral de negatieve gevolgen ervan in de vorm van massaconsumptie en ecologische roofbouw. Bovendien lijkt de gevestigde wereldorde niet opgewassen tegen de uitdagingen van onze samenleving vandaag. 

Toch zijn er ook heel wat andere, positieve, verhalen. Hoopgevende praktijken, vaak gegroeid vanuit burgerinitiatieven en voortgestuwd door een gedeeld ideaal. Voorbeelden die ons tonen hoe een duurzamere landbouw- en energievoorziening mogelijk is. Hoe onderwijs en gezondheidszorg beter kunnen inspelen op de noden van een diverse, inclusieve maatschappij. Of hoe het herdenken van politieke en economische systemen kan leiden tot een faire verdeling van rijkdommen. Hoop is in die context geen utopie of naïef geloof in een onbereikbaar ideaal, maar een concrete praktijk. Deze verhalen tonen ons dat positieve veranderingen, hoe klein ook, een groot verschil kunnen maken.

In de lezingenreeks Studium Generale van 2021-22 nodigt AP Hogeschool 10 markante sprekers uit om het thema hoop vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Wat betekent de kracht van hoop in onze psyché? Hoe bevrijden we ons van cynisme en een gevoel van machteloosheid? En welke antwoorden kunnen we formuleren op de problemen die zich vandaag en in de toekomst stellen?
 

Programma

Hou deze pagina in de gaten. Het programma van Studium Generale 2021-2022 wordt binnenkort bekendgemaakt. 

Praktisch

 • Deelname is gratis. 
 • Inschrijven kan zodra het programma bekend is.
 • Nog vragen? Mail ons: studiumgenerale@ap.be.
 • Vind ons ook op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

 

Eerdere edities

  2020-2021

  2020-2021 | PRIVACY

  Privacy is een universeel mensenrecht. Niet enkel uw persoonsgegevens, maar zelfs uw autonomie en integriteit worden erdoor beschermd. Het recht op privacy is een voorwaarde voor alle andere mensenrechten en maakt deel uit van de Belgische grondwet en Europese regelgeving. Maar onze privacy komt steeds meer onder druk te staan.

  In de strijd tegen misdaad en terrorisme wordt privacy al te vaak als pasmunt ingezet. Denk maar aan slimme ANPR-camera’s die registreren wat we doen en laten op straat, de digitale vingerafdruk in de identiteitskaart, de dataretentiewet die telecombedrijven verplicht onze communicatiegegevens bij te houden. Bovendien gooien we vrijwillig onze persoonsgegevens te grabbel in ruil voor het gebruiksgemak of entertainment van ogenschijnlijk onschuldige digitale toepassingen. Voor heel wat bedrijven zijn die gegevens goud waard.

  Waarom doen we dat? En hebben we wel degelijk ‘niets te verbergen’? Welke prijs zijn we bereid te betalen voor de bescherming van onze veiligheid, onze gezondheid? Hoe veilig zijn onze gegevens in de handen van bedrijven en overheden? Tien boeiende sprekers met diverse expertise belichten het thema 'privacy' vanuit soms heel onverwachte hoeken.

  Gastsprekers

  Walter Weyns, socioloog en cultuurcriticus (UAntwerpen)
  Grensschermutselingen. Over de dynamiek van het private en het publieke.

  Hilde Van den Bulck, hoogleraar Communicatiewetenschappen (UAntwerpen)
  Pick a Dessert and We Reveal Which Hogwarts Professor You Are: Social Media and Your Data.

  Sally Ghannoum, kunstenaar
  Privacy is the mirror of humanity.

  Inti De Ceukelaire, ethisch hacker
  Jouw privacy door de ogen van een hacker.

  Jinnih Beels, Antwerps schepen voor onderwijs en jeugd
  Generatie informatie. 

  Tim Pauwels, ombudsman VRT Nieuws
  Hoe gaan de media om met privacy? 

  Tom Vandries, Sensoa
  Sexting: an introduction to sexuality in a digital world.

  Jitske Van de Veire, ondernemer en influencer
  Schenenschopper op uw dagelijkse instafeed

  Bart Goethals, hoogleraar UAntwerpen
  Personalisatie vs privacy. 

  2019-2020

  2019-2020 | WAARDIGHEID

  Welke beginselen staan voor ons vast? Op welke manier is waardigheid een mensenrecht? Wie is ons ideale voorbeeld in de wereld van de kunsten, of die van justitie? Is voor de media waardigheid nog een scherp concept? En welke evolutie heeft het concept doorgemaakt binnen de gezondheidszorg?

  Tien diverse gastsprekers belichten dit jaar hoe zij hun waardigheid en die van hun omgeving benaderen. Hoe kiezen zij het rechte pad? Hoe houden ze een open oog, een zuiver hart, het hoofd hoog in waardigheid? In alles willen waarachtig zijn, maar niettemin het zwijgen verkiezen… Moet je om waardigheid overeind te houden, de waarheid geweld aandoen? Advocaat zijn voor de rechten van de zwakkeren, maar de natuur rondom ons een tweede plaats gunnen. Technologie ontwikkelen als maatschappelijke meerwaarde, met een robot die het oordeel velt? Als de voorgaande thema’s Grenzen, Passie, Conflict, Vertrouwen en Lust uw nieuwsgierigheid prikkelden, zal Waardigheid daarvoor dit jaar niet onderdoen.

  Gastsprekers 

  Mieke De Ketelaere, director Artificial Intelligence IMEC
  Artificial intelligence: real potential or hype?
   
  Latifa Chebaa, MOPA (Moslims en Palliatieve Ondersteuning)
  Einde leven en sterven in waardigheid binnen de Islam.
   
  Kristof Calvo, GROEN
  Kati Verstrepen, mensenrechtenadvocaat
  Het recht op een ‘mens’waardig leven.
   
  Mathieu Charles, Minderhedenforum
  Less than human: politics of dignity, Enlightment and colonial strategies.
   
  Jeroen Olyslaegers, schrijver en theatermaker
  Tussen Medusa en de Minotaurus
   
  Baldwin Van Gorp, hoogleraar journalistiek
  The many faces of the journalist: from the detached watchdog to the critical change agent.
   
  Jan Blommaert, sociolinguist and linguistic anthropologist
  Language and dignity. 
   
  Jan Vandenhouwe, intendant OperaBallet Vlaanderen
   

  2018-2019

  2018-2019 | LUST

  Wat doet ons met de lippen smakken? Wat streelt onze oren? Wat laat ons zwelgen in geur en kleur? We houden ervan de diepst menselijke motieven te doorgronden. Tegelijk willen we onze zinnen strelen en snakken we naar het allerfijnste. In deze negende editie van Studium Generale vormt het thema Lust de rode draad. Studium Generale - Leerstoel Kinsbergen nodigt een verrassend gezelschap van experts uit die het begrip vanuit hun eigen perspectief en achtergrond exploreren. Soms onschuldig, soms gevaarlijk, soms persoonlijk, soms algemeen menselijk. We laten onder meer een psychiater, een bioloog, een parfumspecialist, een chef-kok, een sommelier en een seksuoloog hun licht werpen op het jaarthema. Zo interessant en stimulerend als de titels Grenzen, Passie, Conflict, Vertrouwen de afgelopen edities zijn geweest, zo boeiend zal dit academiejaar het thema Lust met ons worden besproken.

  Gastsprekers

  Lieven Jonckheere, psychoanalyticus Hogeschool Gent
  Aseksualiteit: een manier om, in tijden van #metoo, de eer aan zichzelf te houden? 
   
  Sofie Albrecht, scent expert and author of ‘De Parfumwijzer’
  Scents that seduce: a story of nature & nurture.
   
  Wim Slabbinck, seksuoloog en auteur voor Charlie Magazine
  Seks is een basisrecht.
   
  Dirk Draulans, bioloog en schrijver
  Het succes van slechte seks.
   
  Prof. dr. Geert Dom, psychiatrist at Psychiatric Centre Alexian Brothers
  Addiction, the disease of non-enjoyment.
   
  Seppe Nobels, chef-kok van Graanmarkt 13 & Ole Deschout, bioboer
  Vegetables That Sparkle the Conversation - Greens That Taste Like Friendship: een interview. 
   
  Anke Brouwers, lecturer at the Department of Literature, University of Antwerp
  The Lusty Men: Stardom and Masculinity in Hollywood of the 1950s.
   
  Kurt Van Eeghem, televisie- en radiopresentator
  Lust voor het oor.
   
  Sepideh Sedaghatnia, sommelier
  Wines, The Ultimate Lust.
   
  Gerbert Bakx, oprichter Academie voor Levenslust
  De strategie van het geluk.

  2017-2018

  2017-2018 | VERTROUWEN

  Wie durft nog ‘blind vertrouwen’? Ben je sceptisch tegenover nieuwe technologie? Of luister je met argwaan naar de speech van een politicus? Schuilt achter elk succesvol bedrijf corruptie en zijn we weerloos tegen samenzweringen? Nochtans geeft vertrouwen toegang tot nieuwe manieren van samenleven, tot frisse inspiratie, tot onvermoede kunst en geavanceerde wetenschap. Wie werkt er in vertrouwen? We vragen het aan een socioloog en een ombudsvrouw, aan een jonge imam en maar liefst twee vrouwelijke dominees, aan een arts, een filosoof, een zangeres… Na 7 succesvolle lezingenreeksen waaronder Grenzen, Passie en Conflict kiest Studium Generale - Leerstoel Kinsbergen voor academiejaar 2017-2018 de titel Vertrouwen.

  Gastsprekers

  Dr. Abe Geldhof, psychoanalyticus - Departement Psychoanalyse UGent
  Taal als vergif. Een psychoanalytische visie op vertrouwen en wantrouwen.
   
  Dr. Dirk Geldof, sociologist Antwerp University & super diversity expert
  Trust and super diversity in the heart of Europe: between polarization and normalization.
   
  Karla Blomme, ombudsvrouw Stad Antwerpen
  De kracht van een klacht - uitdaging tot positiviteit.
   
  Peter De Keyzer, communications expert & economist
  Growth Makes You Happy - An Optimist’s View of Progress and the Free Market.
   
  Ina Koeman en Petra Schipper, Protestantse dominees
  Vertrouwen, daarvoor moet je met twee zijn.
   
  Kathleen Van Brempt, member EU Parliament (SP.A)
  To reunite, we must restore the basics of human cooperation: Trust.
   
  Khalid Benhaddou, imam & de-radicalisering expert
  Islam in Europa: bedreiging of verrijking.
   
  Petra De Sutter, physician & researcher
  Technological innovation in reproductive medicine and ethical challenges: cause for trust or distrust? 
   
  Willem Elias, cultuurfilosoof
  Filosofie van de vriendschap.
   
  Merlin Spie, performance artist
  Immortal Confidence.
   

  2016-2017

  2016-2017 | GRENZEN

  Grenzen, het overkoepelende thema van Studium Generale - Leerstoel Kinsbergen, ligt zo dicht bij Borderline waarrond de lezingen van Opera/Ballet Vlaanderen in 2016-2017 ingericht worden, dat een nieuwe samenwerking zich bijna opdrong. De grenzen staan inderdaad in het centrum van de actualiteit - in het bijzonder het overschrijden van geografische grenzen.

  Maar de thematiek reikt veel verder en geldt voor ons ganse bestaan: het stellen van grenzen in onze opvoeding, het overwinnen van lichamelijke beperkingen, het doorbreken van barrières in de kunsten, het achterhalen van wetenschappelijke conventies door innovatie, het verlaten van traditionele standpunten in de politiek. Grenzen en het handhaven, vervlakken of negeren ervan, vormen een onmiskenbare karaktertrek van onze culturele evolutie.

  In het Studium Generale worden ook dit jaar vooraanstaande sprekers uit verschillende domeinen van wetenschap, politiek, cultuur en kunsten uitgenodigd, om vanuit hun perspectief het thema van de grenzen maatschappelijk te situeren. In verschillende lezingen geven zij aan een breed geïnteresseerd publiek inzicht in de fascinerende realiteit van de grens.

  Gastsprekers

  Walter Weyns, hoofddocent departement Sociologie, Universiteit Antwerpen
  Overkoepelende inleiding tot “Grenzen”.
   
  John Maes, advocaat, Lid van de Antwerpse balie, Specialiteit strafrecht en strafprocesrecht
  Is de straf de straf?
   
  Alicja Gescinska, philosopher & author
  Liberation. 
   
  Emma Lesuis, autonomous story teller & documentary maker
  Racial boundaries in South-Africa.
   
  Ine Roox, journalist & auteur
  Italië, de schaduwkant van een zonovergoten land.
   
  Lieven Annemans, professor of Health Economics, University of Ghent
  Boundaries to health care.
   
  Maryam H’Madoun, economist, Muslima and activist

   
  Jan Raes, intendant van het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam
  Excellentie en de grenzen van de haalbaarheid.
   
  Rudi Vranckx, internationaal journalist
  Oorlogsjournalistiek, grensconflicten.
   
  Kathleen Van Brempt, politician for sp.a (social-democrat party), European MP
  Europe.
   
  Kader Abdolah, Iraans-Nederlandse auteur
  Gevlucht en terecht gekomen.
   
  Wim Henderickx, musicus, componist, docent aan Koninklijk Conservatorium Antwerpen