Overslaan en naar de inhoud gaan

Permanente vorming Gezondheid en Welzijn

Het departement Gezondheid en Welzijn biedt heel wat vervolgopleidingen en navormingen voor de social profitsector. Hieronder vind je een overzicht.

Banaba's - PostgraduatenLangdurige vormingen - Studiedagen - Workshops

Banaba's
 • Banaba - Autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief
  Je bent of wilt professioneel bezig zijn met personen met een autismespectrumstoornis (ASS). Je wilt een expert worden op vlak van ASS. Banaba ASS is de enige Vlaamse opleiding op bachelorniveau die specifiek over autismespectrumstoornissen gaat. 
  Lees meer over de banaba Autismespectrumstoornissen.
Postgraduaten
 • Postgraduaat - Bemiddeling in familiale zaken
  Wil je leren hoe je mensen kan helpen omgaan met verschillen? Doe je in je huidig beroep (zoals leerkrachten, consultants, artsen, politici, advocaten, juristen, trainers, therapeuten, leerlingbegeleiders, ombudsen) aan bemiddeling of zou je dit meer willen doen? Wil jij je verder professionaliseren in bemiddeling? Dan is deze opleiding iets voor jou! 
  Lees meer over het postgraduaat Bemiddeling in familiale zaken
 • Postgraduaat - Coaching
  Een recente evolutie is dat organisaties steeds vaker werken met interne coaches. Interne coaches kunnen we omschrijven als professionals die binnen de eigen organisatie de rol opnemen om – vaak naast een andere rol binnen de organisatie – andere medewerkers te coachen vanuit een niet-hiërarchische rol. 
  Lees meer over het postgraduaat Coaching
 • Postgraduaat - Diabeteseducator
  Het aantal personen met diabetes mellitus neemt alsmaar toe. Veel zorgverleners worden geconfronteerd met deze problematiek. In het postgraduaat Diabeteseducator besteden we aandacht aan de verschillende rollen die een diabeteseducator vervult: expert, educator, consulent, innovator en ondernemer. Naast het uitdiepen van de theorie besteden we voornamelijk aandacht aan de praktische aspecten van diabeteszorg en de multidisciplinaire interacties. Na het volgen van de opleiding kan je met de nieuwste wetenschappelijke inzichten de diabeteszorg in de eerste lijn coördineren. 
  Lees meer over het postgraduaat Diabeteseducator.
 • Postgraduaat - Gespecialiseerde Verpleegkundige in de Kritische Zorgen
  Het postgraduaat Gespecialiseerde Verpleegkundige in de Kritische Zorg is een boeiende specialisatie voor (net)afgestudeerden van de bacheloropleiding Verpleegkunde of verpleegkundigen uit het werkveld die zich willen verdiepen in de kritische zorg.
  Lees meer over de het postgraduaat Gespecialiseerde Verpleegkundige in de Kritische Zorgen
 • Postgraduaat - Supervisie, Intervisie, Coaching (S.I.C.)
  In deze opleiding leer je zelfsturing en reflectie ontwikkelen. Daarmee verhoog je je professionele deskundigheid in het begeleiden van studenten en professionals. De opleiding duurt twee jaar en bestaat uit twee op elkaar volgende leertrajecten. Na het afronden van beide leertrajecten ontvang je een getuigschrift van het ‘Postgraduaat Begeleidingskunde’. Het is ook mogelijk om enkel het eerste leertraject te volgen.
  Lees meer over het postgraduaat SIC
 • Postgraduaat - Verpleegkundig Consulent
  Het postgraduaat Verpleegkundig Consulent reikt je de nodige kennis en tools aan om als gespecialiseerde verpleegkundige, opleider en adviesverlener binnen je expertisedomein aan de slag te gaan. Deze opleiding wordt uniek bij AP aangeboden. 
 • Postgraduaat - Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (VIHP)
  Deze vorming leidt verpleegkundigen op voor de specifieke context van de huisartsenpraktijk. Hierin ondersteunt de VIHP autonoom huisartsen bij het behandelen, begeleiden en verzorgen van de patiënten in de eerstelijn. De opleiding speelt pro-actief in op het veranderd zorglandschap.
  Lees meer over het postgraduaat VIHP.
 • Postgraduaat - Vrijwilligerswerk
  Geef je vrijwilligersorganisatie een boost dankzij deze opleiding. Je leert niet alleen vrijwilligers werven, on-boarden en maximaal behouden maar ook hoe je succesvolle interne én externe samenwerkingen opzet.
  Vrijwilligerswerk

 

Langdurige vormingen
 • Navorming - Referentieverpleegkunde Diabeteszorg
  Het aantal personen met diabetes mellitus neemt alsmaar toe. Veel zorgverleners worden geconfronteerd met deze problematiek. Een referentieverpleegkundige in de diabeteszorg is een verpleegkundige die in het kader van de reguliere beroepsuitoefening een bijkomende opleiding heeft gevolgd van tenminste 40 uur in de diabeteszorg. 
  Lees meer over de navorming Referentieverpleegkunde Diabeteszorg. 
 • Navorming - Activerende ondersteuning van leerkrachten 
  In deze vorming gaan we dieper in op de veranderende positie van het zorgteam op school.  Het GOL(l)D-concept ‘Gericht ondersteunen van Leerkrachten in het Leren omgaan met Diversiteit’ vormt de rode draad.
  Lees meer over de navorming Activerende ondersteuning van leerkrachten.
 • Navorming - Leidinggeven voor teamverantwoordelijken
  Deze opleiding telt acht lesdagen en wil teamverantwoordelijken wegwijzers en handvatten aanreiken om als leidinggevende coachend aan de slag te gaan.
  Lees meer over de navorming Leidinggeven voor teamverantwoordelijken.
 • Navorming - Centrale Sterilisatiemedewerker
  Deze navorming wordt georganiseerd in samenwerking met de vzw Vereniging Sterilisatie in het Ziekenhuis en richt zich naar alle personeelsleden die tewerkgesteld zijn in sterilisatiediensten en alle personen die belangstelling hebben voor sterilisatie van medische hulpmiddelen. 
  Lees meer over de navorming Centrale sterilisatiemedewerker.
 • Navorming - Radioprotectie (AP)
  De navorming Radioprotectie staat open voor elke werknemer die gebruik maakt van bronnen van ioniserende stralingen en voor laatstejaars Verpleegkunde. Naast de bij- en nascholing Radioprotectie kan je ook een bijscholing Nucleaire geneeskunde en Radiotherapie volgen (onder voorbehoud). 
  Lees meer over de navorming radioprotectie.
 • Navorming - Additionele Radiotherapie
  De navorming additionele Radioprotectie staat open voor elke werknemer die gebruik maakt van bronnen van ioniserende stralingen en voor laatstejaars Verpleegkunde. 
  Lees meer over de navorming additonele radioptherapie
 • Navorming - Additionele Nucleaire Geneeskunde
  De navorming additionele Nucleaire geneeskunde staat open voor elke werknemer die gebruik maakt van bronnen van ioniserende stralingen en voor laatstejaars Verpleegkunde. 
  Lees meer over de navorming additonele radioprotectie.
 • Navorming - Mentor Klinisch Onderwijs
  Als stagementor ondersteun en stuur je het leerproces van de student op de stageplaats. In de navorming Mentor Klinisch Onderwijs leer je hoe je dat professioneel aanpakt.
  Lees meer over de navorming Mentor Klinisch Onderwijs
   
Micro Degree Toegepaste Psychologie
 • Eénjarige programma’s die het werkveld de kans bieden om gericht bij te scholen. Maar ook zonder voorkennis is het mogelijk om in te stappen voor een laagdrempelige introductie in de psychologie. 
  Lees meer over micro degrees

   

Studiedagen, workshops en bijscholingen
 • Online training - Sense of Home coach
  De train-de-trainer ‘sense of home’ is een opleiding waarin u zich het sense of home gedachtengoed  helemaal eigen maakt om medewerkers in het WZC te kunnen opleiden om dit waar te maken in de praktijk.
  Lees meer over Sense of Home Coach
   
 • Online workshopreeks - Uitdagend gedrag anders begrijpen
  Als professional krijg je wel eens te maken met gedrag van cliënten dat jou uitdaagt. Maar wat is uitdagend gedrag? Hoe ontstaat het? Waarom daagt het jou uit? En hoe kan je er mee omgaan? In een online reeks van drie voormiddagen rond challenging behaviour zoeken we een antwoord op deze vragen 
  Lees meer over deze workshopreeks
   
 • Trainingsmodules over seksuele gezondheid
  Ben jij gezondheidsprofessional of sociale zorgprofessional en werk jij met de 45-plussers? Dan zijn onderstaande modules interessant voor jou!
 • Studiedag Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg
  Deze studiedag met boeiende en actuele onderwerpen wordt georganiseerd in functie van het behoud van de Bijzondere Beroepstitel Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg.
  Lees meer over deze studiedag 
   
 • Navormingscyclus: autisme en ontregeld gedrag
  In een reeks van 4 vormingsavonden trachten we de vaardigheden van autismehulpverleners om ontregeld gedrag bij mensen met autisme aan te pakken, te vergroten. 
  Lees meer over deze navorming
   
 • Bijscholing- Miskraambegeleiding dagopleiding
  In samenwerking met Miriam van Kreij, oprichter van Miskraambegeleiding Nederland, wordt er een dagopleiding Miskraambegeleiding georganiseerd. Tijdens deze workshop focussen we op de psychosociale en emotionele kant van miskramen.
  Lees meer over deze bijscholing
   
 • Webinar Bijscholing - Miskraambegeleiding 
  Tijdens deze webinar wordt er gefocust op de impact die een miskraam op een vrouw, man of gezin kan hebben. Er zullen concrete tips meegedeeld worden en je zal weten wat je juist moet zeggen en doen om vrouwen met een miskraam écht te helpen.
  Lees meer over deze bijscholing
   
 • Workshop: Reanimatie van moeder en baby in de thuissituatie
  Tijdens deze vier uur – durende, interactieve workshop worden je skills rond Basic Life Support opgefrist. Zowel het reanimeren van moeder als baby komt aan bod door middel van de aangeboden kennis te combineren met het inoefenen van vaardigheden.
  Lees meer over deze bijscholing
   
 • Bijscholing studenten: mensenrechten in de geboortezorg
  Tijdens deze interactieve bijscholing voor studenten Vroedkunde verduidelijken we de mensenrechten in de geboortezorg. We bespreken de verschillende vormen van geweld in de verloskamer en geven handvaten mee om in de praktijk op een correcte, respectvolle manier te communiceren.
  Lees meer over deze bijscholing

 

Vind je de vorming, opleiding of workshop niet die je zoekt?

Contacteer ons dan voor een opleiding op maat van jouw organisatie.