Overslaan en naar de inhoud gaan

Permanente vorming Gezondheid en Welzijn

Het departement Gezondheid en Welzijn biedt heel wat vervolgopleidingen en navormingen voor de social profitsector. Hieronder vind je een overzicht.

Banaba's - PostgraduatenLangdurige vormingen - Studiedagen - Workshops

Banaba's
 • Banaba - Autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief
  Je bent of wilt professioneel bezig zijn met personen met een autismespectrumstoornis (ASS). Je wilt een expert worden op vlak van ASS. Banaba ASS is de enige Vlaamse opleiding op bachelorniveau die specifiek over autismespectrumstoornissen gaat. 
  Lees meer over de banaba Autismespectrumstoornissen.
   
 • Banaba - Oncologie
  Deze opleiding is een gezamenlijk initiatief van AP Hogeschool Antwerpen, Arteveldehogeschool Gent en Karel de Grote Hogeschool in het kader van de wettelijke bepalingen rond de maatregelen voor het behalen van de bijzondere beroepstitel ‘Verpleegkundige gespecialiseerd in oncologie’. Als verpleegkundige ben je een spilfiguur in de zorg voor oncologische patiënten. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team. Deze opleiding verschaft gespecialiseerde kennis en vaardigheden op het terrein van oncologie en bevordert de kwaliteit van de gespecialiseerde verpleegkundige zorgverlening.
  Lees meer over de banaba Oncologie.

 

Postgraduaten
 • Postgraduaat - Bemiddeling in familiale zaken
  Wil je leren hoe je mensen kan helpen omgaan met verschillen? Doe je in je huidig beroep (zoals leerkrachten, consultants, artsen, politici, advocaten, juristen, trainers, therapeuten, leerlingbegeleiders, ombudsen) aan bemiddeling of zou je dit meer willen doen? Wil jij je verder professionaliseren in bemiddeling? Dan is deze opleiding iets voor jou! 
  Lees meer over het postgraduaat Bemiddeling in familiale zaken
 • Postgraduaat - Coaching
  Een recente evolutie is dat organisaties steeds vaker werken met interne coaches. Interne coaches kunnen we omschrijven als professionals die binnen de eigen organisatie de rol opnemen om – vaak naast een andere rol binnen de organisatie – andere medewerkers te coachen vanuit een niet-hiërarchische rol. 
  Lees meer over het postgraduaat Coaching
 • Postgraduaat - Vrijwilligerswerk
  Geef je vrijwilligersorganisatie een boost dankzij deze opleiding. Je leert niet alleen vrijwilligers werven, on-boarden en maximaal behouden maar ook hoe je succesvolle interne én externe samenwerkingen opzet.
  Vrijwilligerswerk
 • Postgraduaat - Diabeteseducator
  Het aantal personen met diabetes mellitus neemt alsmaar toe. Veel zorgverleners worden geconfronteerd met deze problematiek. In het postgraduaat Diabeteseducator besteden we aandacht aan de verschillende rollen die een diabeteseducator vervult: expert, educator, consulent, innovator en ondernemer. Naast het uitdiepen van de theorie besteden we voornamelijk aandacht aan de praktische aspecten van diabeteszorg en de multidisciplinaire interacties. Na het volgen van de opleiding kan je met de nieuwste wetenschappelijke inzichten de diabeteszorg in de eerste lijn coördineren. 
  Lees meer over het postgraduaat Diabeteseducator.
 • Postgraduaat - Open Jeugdwerk
  In het postgraduaat Open Jeugdwerk verbreden we het handelingskader van jeugdwerkers en andere professionals in de jeugdsector.
  Lees meer over het postgraduaat Open Jeugdwerk
 • Postgraduaat - Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (VIHP)
  Deze vorming leidt verpleegkundigen op voor de specifieke context van de huisartsenpraktijk. Hierin ondersteunt de VIHP autonoom huisartsen bij het behandelen, begeleiden en verzorgen van de patiënten in de eerstelijn. De opleiding speelt pro-actief in op het veranderd zorglandschap.
  Lees meer over het postgraduaat VIHP.
 • Postgraduaat - Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg
  Je bent in het bezit van een bachelordiploma Verpleegkunde en je wil het verschil maken voor patiënten op levensbedreigende momenten? Deze banaba levert je de titel bachelor in de Intensieve zorg en spoedgevallenzorg. 
  Lees meer over de banaba Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg.
 • Postgraduaat - Supervisie, Intervisie, Coaching (S.I.C.)
  In deze opleiding leer je zelfsturing en reflectie ontwikkelen. Daarmee verhoog je je professionele deskundigheid in het begeleiden van studenten en professionals. De opleiding duurt twee jaar en bestaat uit twee op elkaar volgende leertrajecten. Na het afronden van beide leertrajecten ontvang je een getuigschrift van het ‘Postgraduaat Begeleidingskunde’. Het is ook mogelijk om enkel het eerste leertraject te volgen.
  Lees meer over het postgraduaat SIC
 • Postgraduaat - Werken met de context
  Dit postgraduaat wil medewerkers die tewerkgesteld zijn in de social profit (jeugdhulpverlening en mensen met een beperking) opleiden om in de context van en met cliënten aan het werk te gaan.
  Lees meer over het postgraduaat Werken met de context.
 • Postgraduaat - Geestelijke gezondheidszorg
  Dit postgraduaat leidt medewerkers die tewerkgesteld zijn in de geestelijke gezondheidszorg of met bijzondere interesse hierin op om ‘als mens’ mee het verschil te blijven maken
  Lees meer over het postgraduaat geestelijke gezondheidszorg

 

Langdurige vormingen
 • Navorming - Referentieverpleegkunde Diabeteszorg
  Het aantal personen met diabetes mellitus neemt alsmaar toe. Veel zorgverleners worden geconfronteerd met deze problematiek. Een referentieverpleegkundige in de diabeteszorg is een verpleegkundige die in het kader van de reguliere beroepsuitoefening een bijkomende opleiding heeft gevolgd van tenminste 40 uur in de diabeteszorg. 
  Lees meer over de navorming Referentieverpleegkunde Diabeteszorg. 
 • Navorming - Activerende ondersteuning van leerkrachten 
  In deze vorming gaan we dieper in op de veranderende positie van het zorgteam op school.  Het GOL(l)D-concept ‘Gericht ondersteunen van Leerkrachten in het Leren omgaan met Diversiteit’ vormt de rode draad.
  Lees meer over de navorming Activerende ondersteuning van leerkrachten.
 • Navorming - Leidinggeven voor teamverantwoordelijken
  Deze opleiding telt acht lesdagen en wil teamverantwoordelijken wegwijzers en handvatten aanreiken om als leidinggevende coachend aan de slag te gaan.
  Lees meer over de navorming Leidinggeven voor teamverantwoordelijken.
 • Navorming - Centrale Sterilisatiemedewerker
  Deze navorming wordt georganiseerd in samenwerking met de vzw Vereniging Sterilisatie in het Ziekenhuis en richt zich naar alle personeelsleden die tewerkgesteld zijn in sterilisatiediensten en alle personen die belangstelling hebben voor sterilisatie van medische hulpmiddelen. 
  Lees meer over de navorming Centrale sterilisatiemedewerker.
 • Navorming - Radioprotectie (AP)
  De navorming Radioprotectie staat open voor elke werknemer die gebruik maakt van bronnen van ioniserende stralingen en voor laatstejaars Verpleegkunde. Naast de bij- en nascholing Radioprotectie kan je ook een bijscholing Nucleaire geneeskunde en Radiotherapie volgen (onder voorbehoud). 
  Lees meer over de navorming radioprotectie.
 • Navorming - Additionele Radiotherapie
  De navorming additionele Radioprotectie staat open voor elke werknemer die gebruik maakt van bronnen van ioniserende stralingen en voor laatstejaars Verpleegkunde. 
  Lees meer over de navorming additonele radioptherapie
 • Navorming - Additionele Nucleaire Geneeskunde
  De navorming additionele Nucleaire geneeskunde staat open voor elke werknemer die gebruik maakt van bronnen van ioniserende stralingen en voor laatstejaars Verpleegkunde. 
  Lees meer over de navorming additonele radioprotectie.
 • Navorming - Mentor Klinisch Onderwijs
  Als stagementor ondersteun en stuur je het leerproces van de student op de stageplaats. In de navorming Mentor Klinisch Onderwijs leer je hoe je dat professioneel aanpakt.
  Lees meer over de navorming Mentor Klinisch Onderwijs
 • Navorming - Inclusie in de klas 
  In de navorming Inclusie in de klas bekijken we hoe inclusie een werkbaar concept kan zijn in de klas en de school, vertrekkend van concrete voorbeelden.
  Lees meer over de navorming Inclusie in de klas
   
Micro Degree Toegepaste Psychologie
 • Eénjarige programma’s die het werkveld de kans bieden om gericht bij te scholen. Maar ook zonder voorkennis is het mogelijk om in te stappen voor een laagdrempelige introductie in de psychologie. 
  Lees meer over micro degrees

   

Studiedagen, workshops en bijscholingen
 • Online training- Sense of Home 
  Binnen woonzorgcentra is er naast de focus op kwalitatieve zorg steeds meer aandacht voor de kwaliteit van wonen en leven van de bewoners. Maar hoe breng je dit in de praktijk? Waar leg je dan best de nadruk op? 
  Lees meer over Sense of Home
   
 • Online training - Sense of Home coach
  De train-de-trainer ‘sense of home’ is een opleiding waarin u zich het sense of home gedachtengoed  helemaal eigen maakt om medewerkers in het WZC te kunnen opleiden om dit waar te maken in de praktijk.
  Lees meer over Sense of Home Coach
   
 • Online workshopreeks - Uitdagend gedrag anders begrijpen
  Als professional krijg je wel eens te maken met gedrag van cliënten dat jou uitdaagt. Maar wat is uitdagend gedrag? Hoe ontstaat het? Waarom daagt het jou uit? En hoe kan je er mee omgaan? In een online reeks van drie voormiddagen rond challenging behaviour zoeken we een antwoord op deze vragen 
  Lees meer over deze workshopreeks
   
 • Workshopreeks - Werk aan werk
  Werk je in de gezondheidszorg of de welzijnssector? Wil je een boeiende job die jou laat groeien maar tegelijk ook een gezonde werkbalans? Dan vind je werkbaar werk belangrijk! In deze vorming gaan we aan de slag met tools en tips om je werk werkbaar te houden.
  Lees meer over werk aan werk
   
 • Bijscholing Vroedkunde - Mensenrechten in de geboortezorg
  In deze interactieve bijscholing, gegeven door Ruth Sneyers en Sophie Van Cauwelaert, maken we het verschil duidelijk tussen obstetrisch geweld en respectvolle zorg aan de hand van vele voorbeelden, de verschillende vormen van geweld in de verloskamer en mensenrechten in de geboortezorg. 
  Lees meer over deze bijscholing
   
 • Bijscholing Vroedkunde - hechten van perineumletsel
  In twee dagdelen, waarin we vooral praktisch aan de slag zullen gaan, zorgen we ervoor dat je weer helemaal up to date bent. De training wordt voorafgegaan door een e-learning module waarin je jouw theoretische kennis opfrist omtrent de anatomie en de benodigde instrumenten en materialen. 
  Lees meer over deze bijscholing

Wil je onze vervolgopleidingen in de kijker zetten? Download dan onze

poster

Vind je de vorming, opleiding of workshop niet die je zoekt?

Contacteer ons dan voor een opleiding op maat van jouw organisatie.

 • Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen
 • +32 3 220 55 00