Navorming - Additionele Radiotherapie | AP Hogeschool Overslaan en naar de inhoud gaan

Navorming - Additionele Radiotherapie

Deze opleiding is een organisatie van AP Hogeschool Antwerpen en Karel de Grote-Hogeschool.

Het KB van 20/07/2001 houdende het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 30/08/2001.

In dit Koninklijk Besluit staat dat de werkgever op vraag van het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle (FANc) voor elke werknemer die gebruik maakt van bronnen van ioniserende stralingen een getuigschrift kan voorleggen waarin vermeld wordt dat de werknemer een gepaste opleiding heeft gevolgd en hierin geslaagd was.

Toelatingsvoorwaarden

Deze opleiding staat open voor elke werknemer die gebruik maakt van bronnen van ioniserende stralingen, alsook voor de laatstejaarsstudenten Verpleegkunde. De cursus omvat 10 contacturen.
Opgelet: de opleiding start enkel bij een minimum van 5 studenten. 

Praktische informatie

Lesdagen
27-03-2021 van 8.00u – 18.00u    AZ Sint-Augustinus

Prijs
€ 100
PowerPointpresentaties en eventuele cursussen worden doorgestuurd via mail.
Het verschuldigde bedrag kan je storten na ontvangst van de factuur. Na betaling is jouw inschrijving definitief.

Deze navorming komt niet in aanmerking voor educatief verlof.

Inschrijving
Je kan je inschrijven voor deze navorming via het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina.
Kies hierbij voor code 2104.

Uiterste inschrijvingsdatum: 11/03/2021
De organisatie behoudt zich het voorrecht de opleiding te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen.

Locatie
Zie lesdagen hierboven.

Contact
Coördinatie: diane.hoornaert@ap.be
Secretariaat: permanentevorming.gw@ap.be
T 03 220 54 70