Overslaan en naar de inhoud gaan

Peter David

Na een master aan de KUL in 1985 en een lerarenopleiding volgde Peter een professionele bachelor in Accountancy en Fiscaliteit bij Groep T (UCCL). Later verdiepte hij zich in onderwijsbeleid en behaalde een master in het Onderwijsmanagement in 2007 (UAntwerpen).

Hij was enkele jaren werkzaam in de internationale omgeving van ontwikkelingssamenwerking en kende vervolgens een rijke en gevarieerde onderwijsloopbaan waarbij hij diverse (kader)functies bekleedde. Hij werkte ook als lector en coördinator van de lerarenopleiding in het volwassenenonderwijs. Hij was actief in de resonantiecommissie over de VOET ‘leren leren’. Deze rijke achtergrond maakte de weg vrij om binnen AP Hogeschool aan de slag te gaan met projecten binnen het thema overgang secundair-hoger onderwijs.

Sinds 2008 werkt hij op AP Hogeschool aan verschillende projecten die de aanleiding vormden voor het ontwikkelen van de gebruiksvriendelijke digitale tools Lemo I en II en Kickstart. Het duurzaam vertalen van onderwijsonderzoek en –innovatie naar concrete onderwijscontexten en onderwijsmiddelen is zijn focus.

Projecten