Overslaan en naar de inhoud gaan
project

KYSS 2.0

Context

Soft skills winnen aan belang op de arbeidsmarkt. VDAB wil daarom meer inzetten op inschatting en bewustwording van soft skills. Een middel om te werken aan bewustwording is het aanbieden van een zelfrapportage-vragenlijst aan de hand waarvan gebruikers hun eigen soft skills kunnen inschatten.

In de periode 2019-2021 voerde AP Hogeschool het ESF-project Kickstart Your Soft Skills, kortgezegd KYSS, uit waarbij we een zelfrapportage-vragenlijst ontwikkelden om 16 soft skills in te schatten. Hiervoor werd een betrouwbare normering van de vragenlijst gevalideerd aan de hand van onderzoek uitgevoerd door AP Hogeschool. De vragenlijst resulteert in een score die opgenomen en beschreven wordt in een individueel feedbackrapport. Naast de scores bevat dit feedbackrapport ook op de scores gebaseerde feedback voor elk van de opgenomen skills. VDAB was partner in dit ESF-project, daardoor werden 13 van de 16 soft skills in KYSS geselecteerd uit het soft skills-ABC van VDAB dat 26 soft skills bevat.

In de periode 2021-2022 voerde VDAB een vervolgonderzoek uit naar gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van KYSS. De resultaten van dit onderzoek leiden tot een vervolgstap, namelijk de uitbreiding van de KYSS-vragenlijst met 13 extra soft skills uit het soft skills ABC van VDAB en de inbouw ervan in VDAB-omgeving.

Projectdoelen
  1. De uitbreiding van de bestaande KYSS-vragenlijst met 13 extra soft skills (conform het soft skills-ABC van VDAB).
  2. De uitvoering van onderzoek naar items, het opstellen van schalen en het onderzoeken van validiteit, betrouwbaarheid en normering van scores.
  3. De aanlevering van de vereiste informatie en ondersteuning om technologische (IT-)ontwikkelingen binnen de VDAB-omgeving mogelijk te maken.
  4. Het schrijven van feedback teksten voor de 13 nieuwe soft skills.

De opdracht gebeurt in een samenwerking tussen AP Hogeschool en VDAB.