Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Skills Navigator

De Vlaams - Nederlandse Delta is goed voor een tewerkstelling van om en bij de 5 miljoen mensen. Door de digitalisering, automatisering en robotisering van de havensector is er een sterk toenemende vraag naar hogere technische profielen. Dit opent enerzijds ongekende mogelijkheden voor alle economische sectoren in en rond de havengebieden, maar anderzijds stelt dit zowel de arbeidsmarkt als het onderwijs voor grote uitdagingen. Wil de regio zijn positie van voorloper in innovatie behouden, dan moet ze de juiste mensen met de nodige ‘21st century skills’ kunnen leveren.

Zeven partners uit Nederland en zeven uit Vlaanderen werken samen op drie inhoudelijke acties: 

  1. Onderzoek naar 21st century skills voor de havengebieden; 
  2. De ontwikkeling of bijsturing van werkgeversarrangementen; 
  3. De ontwikkeling van een matchingstool.

AP Hogeschool neemt de coördinatie op voor het werkpakket rond 21ste-eeuwse vaardigheden. 
Aan de hand van een literatuurreview van bestaand onderzoek maken we een inschatting van trends en ontwikkelingen in de economie en zorgen we voor een overzicht van 21ste-eeuwse vaardigheden die nodig zijn. We vertrekken vanuit recente onderzoeksrapporten over skills voor de arbeidsmarkt in Nederland en Vlaanderen. Het overzicht van relevante 21st century skills voor de havengebieden dat als resultaat uit de review komt, dient als basis voor vacature- en veldonderzoek.
Met een vacatureonderzoek gaan we na welke 21ste-eeuwse skills in en rond de havengebieden in vacatures gevraagd worden. We vergelijken ook of er in de Nederlandse en Vlaamse havengebieden dezelfde dan wel verschillende skills gevraagd worden. 
Met een veldonderzoek gaan na in hoeverre de ervaring op het terrein in overeenstemming is met de resultaten van de literatuurreview en het vacatureonderzoek. We consulteren werkgevers en arbeidsbemiddelaars, in alle havengebieden. De hoofdvraag daarbij is: Welke skills vraagt het werkveld, nu en in de toekomst? 
In een tweede deel van het veldonderzoek spitsen we ons toe op innoverende bedrijven die al verder in de toekomst kijken om de evoluerende skills-noden in te schatten. We consulteren ook opleidingsverstrekkers om na te gaan hoe zij zich voorbereiden op de vraag naar 21ste-eeuwse vaardigheden en hoe zij een samenwerking met werkgevers en het werkveld zien evolueren om aan de evoluerende skillsvraag te voldoen.

Vanuit de onderzoeksresultaten informeren we werkgevers, arbeidsbemiddelaars en opleidingsverstrekkers. De rapportages zijn ook een belangrijke input voor de andere twee inhoudelijke acties van het project.

Interreg website