Overslaan en naar de inhoud gaan
project

360° Learning

Probleemschets

Professioneel hoger onderwijs kan worden beschouwd als een strategisch partnerschap in leren, waarin studenten, opleidingen en het werkveld de voornaamste actoren vormen. Deze actoren hebben behoefte aan een kwaliteitsvol instrumentarium om het leren en soft skills van studenten in kaart te brengen en te ondersteunen. 

In eerder onderzoek ontwikkelde de cel onderwijsonderzoek van de AP Hogeschool instrumenten die het leren in een professionele context (Kickstart) of de kwaliteit van de leeromgeving (Kameleon-Q30) diagnosticeren. De bestaande instrumenten vertrekken echter vaak vanuit één perspectief, terwijl onderzoek aantoont dat een 360°-aanpak dat leren vanuit verschillende hoeken analyseert een krachtig instrument is. De instrumenten complementeren vanuit de andere twee actoren kan dus een meerwaarde betekenen. Bovendien ontbreekt soms ondersteuningsmateriaal, waardoor actoren niet effectief met diagnoseresultaten aan de slag kunnen. Ten slotte zijn de bestaande instrumenten los van elkaar ontwikkeld, wat gebruikerservaring bemoeilijkt en waardoor het onduidelijk is hoe tools samenhangen en leeruitkomsten voorspellen. 

Onderzoeksdoel

Via het 360° learning project ontwikkelen we met drie actoren op basis van participatief onderzoek een ondersteuningstool om het professioneel leren en soft skills te diagnosticeren en ondersteunen. Vervolgens onderzoeken we de samenhang van de gebruikservaring en het ondersteuningsmateriaal en de impact hiervan. 

Methodologie

Methodologisch volgen we tijdens het eerste projectjaar het opzet van ontwerpgericht onderzoek. Daarbij maken we gebruik van participatief onderzoek om de noden, ontwikkelbehoeften en designprincipes vastgesteld door actoren te onderzoeken aan de hand van focusgroepen en design teams. Het tweede projectjaar bevat een tweede ontwerpcyclus en effect- en tevredenheidsstudie waarbij we focussen op ondersteuningsmateriaal, gebruikerservaring, de gepercipieerde impact en effectiviteit van het ondersteuningsmateriaal en onderzoeksdisseminatie.