Overslaan en naar de inhoud gaan

Ellen De Bruyne

Ellen behaalde een master in de Pedagogische Wetenschappen met onderscheiding aan de Universiteit Gent in 2011. Als wetenschappelijk onderzoeker werkte ze mee aan verschillende projecten zoals het PISA-onderzoek, beleidsevaluatie van de lerarenopleidingen, begrijpend leesonderzoek, sleutels van effectieve begrijpend leesdidactiek (VLOR) en CLIL. Als doctoraatsstudent was zij betrokken bij het LEMMA-onderzoeksproject of Language, Education, and Memory in Mutilingualism and Academia aan de UGent waarbij haar onderzoek focuste op academisch lezen van studenten in een vreemde taal. Vervolgens maakte zij deel uit van het team dat beleidsmatig instond voor de opstart van de educatieve masteropleidingen en ontwikkelde bijvoorbeeld een online leerpad voor masterproeven. Haar onderzoeksinteresse omvat begrijpend lezen, online leren, Engels als instructietaal, academisch lezen, eye tracking en leren in hoger onderwijs. 

Sinds december 2019 maakt Ellen deel uit van de cel onderwijsonderzoek aan AP hogeschool waar ze binnen de expertisegebieden “leren in het (hoger) onderwijs” en “gebruik van data in innovatie en begeleiding” PWO-projecten coördineert zoals flexibilisering in hoger onderwijs (FlexistAP) en Learning Analytics at AP (LAP!) en daarnaast ook meewerkt aan de toelatingsproef voor de graduaatsopleidingen. 
 

Projecten