Overslaan en naar de inhoud gaan
project

e-LIO

e-LIO beoogt twee doelen. Enerzijds ontwikkelen we een educatieve graduaatsopleiding voor LIO-studenten (leerkrachten in opleiding) waarin e-leren een significant deel van de opleiding omvat. We zetten specifiek in op flexibele leerwegen, die asynchroon doorlopen kunnen worden. Op die manier kan de student zelf zijn eigen planning en tijdsindeling opmaken en spelen we maximaal in op de situatie van de student, die vaak een startende job in het onderwijs combineert met privé en de opleiding. Tegelijkertijd ontwikkelen we een draaiboek voor het (om)vormen van bestaande opleidingen en trajecten naar blended opleidingen/trajecten om zo de ‘lessons learned’ uit de omvorming van dit e-LIO-traject te valideren en dissemineren.

De doelgroep van dit e-LIO-traject is duidelijk afgebakend. We gebruiken hiervoor de criteria die gelden voor de instroom in de educatieve graduaatsopleiding, deze studenten moeten de relevante beroepservaring aantonen in een praktijkvak. Daarnaast moeten de studenten bij opstart van de opleiding reeds een lesopdracht hebben van minstens 500 leerkrachturen per jaar in het secundair onderwijs. Deze studenten zijn zij-instromers en ze combineren hun studies vaak met een nieuwe lesopdracht in het onderwijs.

Naast de individuele student die we bereiken, doen we extra inspanningen op vlak van onze bekendmaking naar scholen toe. Als we scholen voldoende informeren over het aanbod van dit e-LIO-traject zal hiermee rekening gehouden worden wanneer zij praktijkleerkrachten wensen aan te werven zonder lerarendiploma.

De projectaanpak is afgestemd op het ADDIE-model, één van de standaarden als het aankomt op instructional design. Het model wordt gebruikt om effectieve leerinterventies en leermateriaal te ontwikkelen. ADDIE is een acroniem voor de vijf kernelementen van een iteratief ontwerpproces: Analyze, Design, Develop, Implement, en Evaluate. In de Analysefase wordt het probleem waarvoor een oplossing wordt gezocht geanalyseerd, zodat in de Designfase de oplossing kan ontworpen worden. De ontwikkeling van de oplossing (‘Develop’) vindt in de volgende fase plaats, waarna de oplossing in de praktijk wordt geïmplementeerd (‘Implement’) en tenslotte wordt geëvalueerd (‘Evaluate’).

De kwaliteitsbewaking in dit project is een gezamenlijk proces waarbij studenten, lesgevers, departement(en) en diverse experten in en buiten de organisatie worden betrokken. Het team van medewerkers en het netwerk spelen hierin een essentiële rol vanuit een metaperspectief.