Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Steunpunt centrale toetsen

Een samenwerkingsverband van 5 universiteiten en 2 hogescholen gaat centrale toetsen ontwikkelen die alle Vlaamse leerlingen vanaf 2023 op 4 momenten in hun schoolcarrière zullen afleggen. Het samenwerkingsverband zal koepeloverschrijdende en wetenschappelijk gevalideerde proeven uitwerken en de scholen vanaf 2023 ondersteunen bij de afname.

In dit steunpunt zal de AP Hogeschool haar expertise inzetten bij het ontwikkelen van de feedbackdashboards. De inbreng van AP heeft als doel om een toegankelijk schoolfeedbacksysteem te creëren dat tegemoet komt aan de informatiebehoeften van schoolleiders, leraren, leerlingen, ouders, overheidsinstanties en andere gebruikers. Tegelijk wil AP in het feedbacksysteem handvatten inbouwen voor gebruikers zodat ze de beschikbare informatie correct kunnen interpreteren en voor reflectie kunnen aanwenden. De ontwikkeling ervan gebeurt via de methodiek van Service Design (Stickdorn et al., 2018). Rekening houdend met inzichten uit de literatuur over feedback (Hattie & Timperley, 2007) en gebaseerd op desk research, analyse van good practices, expertconsultatie en gebruikersonderzoek wordt een ontwerpkader ontwikkeld waaraan het feedbacksysteem moet voldoen. Via herhaaldelijke cycli van ‘ontwikkelen-meten-leren’ (Ries, 2013) worden vervolgens gebruiksvriendelijke, adaptieve dashboards ontwikkeld voor verschillende gebruikersgroepen en onderwijsniveaus. Deze worden in de centrale toetsen geïmplementeerd.