Overslaan en naar de inhoud gaan
Secundair Onderwijs

Leerkracht Secundair Onderwijs

Kies je voor leerkracht secundair onderwijs? Dan ga je voor een van de boeiendste beroepen in onze samenleving. Je studeert af als leerkracht met lesbevoegdheid voor twee onderwijsvakken die je zelf kiest. En met een van onze vijf mogelijke afstudeerprofielen beschik je over een extra troef op de arbeidsmarkt. Alle onderwijsnetten – zowel het officieel als het vrij onderwijs – staan te trappelen om jou straks met open armen te ontvangen!

Iets voor jou?

Zie jij jezelf voor een klas staan en heb jij het in je om jongeren enthousiast te maken met jouw kennis? Wil jij jongeren helpen zich te ontplooien en het beste uit zichzelf te halen? Heb je tonnen goesting om boeiende lessen te ontwerpen? Kan je jezelf verplaatsen in de leefwereld van pakweg 12- tot 18-jarigen? Heb jij ambitie om straks een brede rol op te nemen in een schoolorganisatie? Dan word jij een gedroomde leerkracht.

secundair-onderwijs.jpgWat leer je?

 • 18 boeiende onderwijsvakken waaruit je er twee kiest om vakexpert in te worden. Bij AP kan je ook gaan voor unieke onderwijsvakken als mode, project kunstvakken, muziek, Islamitische godsdienst of niet-confessionele zedenleer.
 • Stippel zelf een traject uit. Studeer af met een uniek lerarenprofiel, een extra troef op de arbeidsmarkt. Kies je bijvoorbeeld voor de optie CLIL dan kan je je vakken ook in een andere taal dan het Nederlands geven. Of je kiest voor het afstudeerprofiel gezondheidscoach en combineert dat met lichamelijke opvoeding en biologie.
 • Duik in de vakinhouden in onze expertklassen en leer hoe je jongeren die aanleert. We geven je heel wat vaardigheden mee om je vakexpertise met passie door te geven. Uiteraard laten we je ook dóen. Je krijgt ruim de mogelijkheid om het lesgeven te oefenen, eerst voor je medestudenten en natuurlijk ook voor de klas.
 • Vernieuwd programma met focus op authentiek leren. Meer dan de helft van de opleiding sta je in de praktijk. Zo doe je vanaf het eerste jaar al ervaring op in het onderdeel designlabs. En samen met je medestudenten ontwikkel je onderwijsproducten voor onze partnerscholen.  
 • Doorgedreven persoonlijke coaching van lectoren, input van leerkrachten uit het werkveld en begeleide zelfreflectie. Zo word jij straks een straffe en ondernemende leraar.

Wie word je?

Jij studeert af als spontane en warme leerkracht, een vakexpert die jongeren inspireert. Je kan met je diploma terecht in alle onderwijsnetten, mét de zekerheid dat een toffe school jou snel aan boord wil nemen. In jouw klas heerst er een positieve en stimulerende sfeer waarin betrokkenheid, diversiteit en samenwerking meer dan loze begrippen zijn. Je hebt inzicht in de cultuur en leefwereld van je leerlingen en weet perfect daarop in te spelen.

Dankzij je afstudeerprofiel heb je stevige competenties om ook andere rollen op te nemen dan het leraarschap. Ook over de schoolmuren liggen mogelijkheden voor jouw expertise en ervaring, eventueel in combinatie met een lerarenjob.  

Doen en leren

Leerkracht word je niet enkel door te leren, maar vooral door te doen. En door te reflecteren op wat je deed, en opnieuw te doen. In het begin gebeurt dit onder nauwe begeleiding en coaching van onze lectoren. Maar doorheen je traject laten we je steeds meer zelfstandig werken. Je zal zelf merken dat wat je leert uit de lessen hand in hand gaat met praktijk en dat je niet nodeloos theorie moet verwerken. Dat is de enige manier om je voor te bereiden op de complexe taken en verwachtingen die je als leerkracht te wachten staan.

In het vernieuwde programma zit praktijkervaring van bij de start op twee verschillende manieren in je opleiding verwerkt: je trekt op stage, én je gaat in designlabs aan de slag met uitdagingen van onze partnerscholen. In een team met studenten uit andere vakdomeinen werk je elk semester gedurende enkele weken voor de designlabs een project voor een secundaire school uit. Verwacht je aan projecten als MuZee, waarbij je outdooractiviteiten opzet voor 12-14-jarigen aan zee, naschoolse activiteiten organiseren, enzovoort. Nog meer praktijk? Vanaf trajectschijf drie is er voor elke student een 'werkplektraject'.

Jij studeert af als een one-of-a-kind leerkracht, want minstens de helft van je programma is afgestemd op jouw interesses. Bij de start maak je een combinatie van twee onderwijsvakken uit een aanbod van 19 boeiende domeinen (onder voorbehoud). Vakkennis is cruciaal voor jouw rol als leerkracht later, dus we gaan in je vorming voor niet minder dan ‘vakexpert’.

Vanaf het tweede jaar bepaal je zelf een afstudeerprofiel uit vijf keuzes. Zo kan je extra expertise opbouwen in onder andere CLIL (aanleren in een vreemde taal), gezondheidscoaching, leercoaching/zorgleerkracht, STE(A)M of ondernemen/eventorganisator. 

Er is aandacht voor ieders talenten en leerproces. Aan de start van je traject meten we je persoonlijke leermotivatie en brengen we voor de komende jaren in kaart waar je sterktes liggen en waar je werkpunten. We houden de lat hoog in onze lerarenopleiding: we stellen ambitieuze, maar realistische verwachtingen en stimuleren groei. We zien erop toe om steeds een mooi evenwicht te bewaren tussen uitdaging enerzijds, en begeleiding anderzijds.

We moedigen je aan om tijdens je opleiding gebruik te maken van ons uitgebreid netwerk van partnerscholen, en ervaring op te doen in álle onderwijsnetten, dus zowel het officieel of vrij gesubsideerd (katholiek) onderwijs. We brengen je in contact met de scholen uiteraard voor je stages, maar ook voor zomerschoolactiviteiten en praktijkprojecten in de designlabs.

Hieronder vind je een beschrijving van de opleidingsonderdelen uit het vernieuwde eerste jaar. Het tweede en derde jaar uit het uitklapbare modeltraject bestaan nog uit de oude opleidingsonderdelen, en zullen later verder aangevuld worden. 

Programma

Programma Academiejaar 2023-24

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

Je kiest twee onderwijsvakken. Hierbij is het belangrijk dat de vakken uit verschillende groepen komen. Bijvoorbeeld: de combinatie Frans en Wiskunde, of de combinatie Biologie/Natuurwetenschappen en Lichamelijke opvoeding

De onderdelen Vakinhoud nemen een groot deel van je programma in het eerste jaar in beslag. Samen met je medestudenten die hetzelfde onderwijsvak kozen, word je er tot vakexpert opgeleid. Je legt hier het fundament van je vakkennis. Ook ontdek je hoe je als leerkracht een leven lang kan blijven leren, want kennis over een vak blijft niet stilstaan natuurlijk. In combinatie met de onderdelen Vakdidactiek word jij hier een straffe leerkracht die leerlingen kan inspireren, begeesteren en met goesting laat leren. 

Algemene didactiek, Thematische didactiek en Vakdidactiek: in deze opleidingsonderdelen leer je – kort door de bocht – de kunst van het lesgeven. Je ontdekt hoe je als leerkracht kennis, vaardigheden en attitudes doorgeeft aan leerlingen. Je krijgt hiervoor de nodige theorie aangereikt, én leert die meteen toepassen aan de hand van simulatieoefeningen, rollenspelen en opdrachten. Je leert van en met je medestudenten.

Je start met Algemene Didactiek, een overkoepelende inleiding in het ‘leren onderwijzen’. Je krijgt een stevige basis mee met de nodige theoretische inzichten. In het tweede semester vertaal je die inzichten concreet naar je twee gekozen onderwijsvakken in de onderdelen Vakdidactiek. Een goede mix theorie en praktijk leert je de aanpak en methodes om specifieke vakinhoud aan te leren aan je leerlingen. Thematische Didactiek is een nieuw onderdeel waarin je aan de slag gaat met overkoepelende onderwerpen uit het lesgeven: digitale didactiek, de knepen van het vragen stellen, doelgericht feedback geven, evaluatievormen, enzovoort.

Doorheen het programma krijg je ruim de mogelijkheid om authentieke praktijkervaring op te doen. Twee programmaonderdelen focussen volledig op praktijk: stages en de designlabs. Al in je eerste jaar zetten we je voor de klas voor observaties en co-teaching. We werken nauw samen met scholen uit alle onderwijsnetten om je van bij de start in de onderwijspraktijk onder te dompelen. Hierdoor ervaar je zelf hoe theorie en praktijk uit de lessen samenkomen én ontdek je al snel hoe een schoolorganisatie functioneert.

In onze unieke designlabs maak je samen met medestudenten die een ander vak gekozen hebben onderwijs voor echte scholen. Als team ga je een ‘challenge’ aan en werk je een bruikbaar eindproduct uit voor het onderwijsveld: lessenpakketten samenstellen, een vakoverschrijdende projectweek aan zee, extra-curriculaire activiteiten opzetten, ... Je vertrekt steeds vanuit een bestaande onderzoeksvraag uit de praktijk. In deze onderdelen leer je ook reflecteren op je eigen groei als leerkracht en stel je een persoonlijk ontwikkelingsplan op.

 • Designlab 1: kennismaking met het  lerarenberoep

In dit designlab onderzoek je de verscheidenheid van het lerarenberoep, en de vaardigheden die je nodig zal hebben. Je start on campus met voorbereidende workshops over lichaamstaal, ontwikkelingspsychologie en algemene leraarsvaardigheden. Gastsprekers uit het onderwijs komen hun ervaring met het beroep toelichten. Vervolgens trek je zelf naar scholen voor observaties in kleine groepen en onder begeleiding van een leercoach.

Tegelijkertijd ga je aan de slag met een eigen psycho-sociaal onderzoek: waarom wil jij leerkracht worden en welke type leerkracht wil jij zijn? Je verkent je sterktes en werkpunten. Zo leggen we de basis voor jouw groeitraject als leerkracht.

 • Designlab 2: jouw fundamenten van het lesgeven

In het tweede designlab in semester twee bundel je wat je tot dan toe al zag van vakinhoud, didactiek en communicatie. Voor beide onderwijsvakken werk je minilesjes uit voor medestudenten uit andere expertises. Daarna evolueer je naar volwaardige lessen per vak. Je wordt hierbij uiteraard professioneel bijgestaan door een lector/coach.  

Voor sommige onderwijsvakken trekken studenten hiervoor al echt naar een stageschool. Zo lopen studenten Bewegingsrecreatie en Project Kunstvakken al vanaf november stage in het werkveld. Voor de onderwijsvakken Lichamelijke en Muzikale Opvoeding is dat vanaf het tweede semester.

De Academische Ateliers komen in beide semesters aan bod (jaaronderdeel). Hierin komt alles aan bod wat met taal en communicatie in het onderwijs te maken heeft. Uit ervaring weten we dat taal en taalgebruik succesfactoren zijn in onze opleiding. Taal is dan ook het instrument van de leerkracht. Onze aanpak gaat veel breder dan spelling en taalgebruik. In de ateliers ga je aan de slag met vaardigheden als spreken voor groepen, stemgebruik, leren argumenteren, vergaderen, communiceren met ouders, enzovoort. Hierin zit altijd ook een aspect cultuur verweven. Zo verdiep je je in latere fases in topics als meertaligheid in de klas en communiceren met anderstalige leerlingen en ouders.

Op basis van een instapmeting bepalen we jouw startprofiel voor de ateliers. Afhankelijk daarvan kijken we waar we je extra uitdaging kan gebruiken en op welke domeinen je nog kan inzetten.

Trek erop uit

Breng tijdens je opleiding enkele maanden in het buitenland door. Hiermee doe je niet enkel een unieke ervaring op, maar investeer je ook in je persoonlijke ontwikkeling als toekomstige leerkracht. We hebben drie mogelijkheden in de aanbieding voor jou:

 • Neem deel aan IOKOS: internationale onderwijsprojecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking: Marokko, Zuid-Afrika, Kenia, Oeganda, Peru, Indonesië, Senegal of Suriname.
 • Trek er vijf maanden op uit voor een Erasmusuitwisselingen aan één van onze Europese partners. We hebben goede samenwerkingsverbanden met scholen in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Spanje, Kroatië, Nederland, ...
 • Ga op onderzoek tijdens een Internationaal inleefproject. Je bereidt in kleine teams samengesteld met studenten Kleuteronderwijs, Lager en Secundair Onderwijs een onderzoeksvraag uit het werkveld voor en voert die uit in scholen en lerarenopleidingen in bijvoorbeeld Spanje, Frankrijk, Nederland, Estland, Kroatië of de Verenigde Staten.

Je hoeft niet noodzakelijk zelf erop uit te trekken om een buitenlandse ervaring op te doen. Bij ons kan dat ook hier, in hartje Antwerpen! 

Voor het European Project Semester (EPS), bijvoorbeeld, kom je terecht in een divers team van studenten uit binnen- en buitenland uit verschillende disciplines. Jullie krijgen een uitdagend project voorgeschoteld, recht uit het werkveld. Je leert samenwerken met studenten met een andere achtergrond, zoals productontwikkelaars, ICT’ers, sociaal-cultureel werkers, ... met vaak verbluffende projectresultaten tot gevolg.

Droom je ervan om een echte ‘changemaker’ te worden? Dan zit je goed. Want dit internationale semester richt zich op toekomstige leerkrachten, maatschappelijk werkers of sociaal pedagogisch werkers die met hun talenten echt het verschil willen maken in de complexe grootstedelijke realiteit die de stad Antwerpen kenmerkt. Het Community Engaged Learning-semester bestaat uit één geïntegreerde cursus (30 ECTS-credits) die het eigenlijke projectwerk combineert met de academische kaders die nuttig en nodig zijn om de projectuitdaging met succes te realiseren, (verdere) training in interculturele communicatie en supervisiemomenten waarin je leert reflecteren op je eigen leerproces en dat van je studententeam. De voertaal in de studententeams en met de docenten is Engels.

Gespreid programma

De lerarenopleiding vergt veel van je studie- en planvaardigheden. Twijfel je daarom of de opleiding haalbaar is voor jou? Dan kan je deze ook over vier jaar (in plaats van drie) spreiden. Je schrijft je in het eerste jaar dan in voor 48 studiepunten. Hierdoor verlaag je je studiebelasting.

Daarnaast kan je contact opnemen met het Student Center om samen met hen je studieplanning of studiemethode te bespreken. Zij bieden je graag richtlijnen voor een (digitale) schoolomgeving, tips om te structureren, schematiseren, … Valt de studiebelasting toch beter mee dan eerst gedacht? Dan kan je nog steeds een bijkomende inschrijving voor semester twee aanvragen en op die manier toch afstuderen in één academiejaar. 

De workshopreeks beslaat verschillende onderdelen om je studievaardigheden helemaal op punt te krijgen. Zo leer je hoe de lessen en cursussen zijn opgebouwd, en maak je kennis met de (digitale) schoolomgeving. Ook spijker je je taalvaardigheden bij en leer je efficiënt studeren, structureren, schematiseren en samenvatten.

Ben je al in het bezit van één van deze diploma's? 

 • Diploma Secundair Onderwijs en pedagogische bekwaamheid: dan kan jij je onderwijsbevoegdheid voor twee afstudeeropties behalen in twee academiejaren. De behaalde onderwijsbevoegdheid geeft je recht op 60 studiepunten vrijstelling.

  Wil je de studiebelasting verlagen? Dan kan je uiteraard kiezen om er drie academiejaren de tijd voor te nemen.
   
 • Master- of bacheldiploma met een pedagogische achtergrond: dan ontvang je een vast vrijstellingspakket van 48 studiepunten. Voor de vakinhouden kan je nagaan of je op basis van behaalde credits bijkomend vrijstellingen kan aanvragen. Je kan in maximum 132 studiepunten een onderwijsbevoegdheid behalen in twee onderwijsvakken. 
   
 • Je kan er ook voor kiezen eerst je diploma te behalen van de educatieve bachelor Secundair Onderwijs waardoor je een onderwijsbevoegdheid zal behalen in functie van je basisdiploma, vervolgens kan je een extra onderwijsbevoegdheid behalen in 45 studiepunten.

Je bent (bijna) leerkracht, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Of je beschikt over een diploma van een specifieke lerarenopleiding in combinatie met hogere studies en het kriebelt om een extra onderwijsvak te geven? Dan is het verkort traject Secundair Onderwijs: extra onderwijsvak helemaal voor jou!

NOG VRAGEN?

Onze trajectbegeleiders, Diana Wets (diana.wets@ap.be) en Maja Christians (maja.christiaens@ap.be) beantwoorden graag al je vragen.

Meer info

Meteen aan de slag

Je kan als leerkracht aan de slag in het secundair onderwijs, en dat in alle onderwijsnetten. Zeker in een stedelijke omgeving is de kans groot dat je snel een toffe job vindt. Kies je voor het onderwijsvak Lichamelijke Opvoeding? Dan kan je ook in het basisonderwijs aan de slag. En wie voor Project Kunstvakken kiest, kan in het deeltijds kunstonderwijs starten.

Daarnaast heb je met je afstudeerprofiel stevige competenties om ook andere rollen op te nemen dan het leraarschap. In de ruime schoolorganisatie zal jij een belangrijke schakel zijn, maar ook over de schoolmuren liggen mogelijkheden. We stimuleren onze leerkrachten om hun educatieve expertise en ervaring in te zetten buiten de schoolomgeving.

Zin in meer? Dan heb je wel wat mogelijkheden, een postgraduaat Niet-Confessionele Zedenleer bijvoorbeeld.

Of kies voor het verkorte traject Secundair Onderwijs en behaal op één jaar tijd de bevoegdheid voor een extra onderwijsvak. Of misschien wil je een bijkomend diploma Lager Onderwijs of Kleuteronderwijs behalen? Ook dat kan via een flextraject.

Via een vakspecifiek aanbod Techniek kan je jouw technische kennis aanscherpen en onderwijzen. Ga aan de slag met STEM on het secundair onderwijs (in samenwerking met RVO-Society) en geef wetenschapsvakken in het secundair en/of lager onderwijs, of kleuteronderwijs op een speelse en leuke manier vanuit de leefwereld van jongeren. Dit is een samenwerking van AP Hogeschool en GO!

De starttoets voor de lerarenopleiding: voor wie geldt dit?

Als je eraan denkt om te kiezen voor de educatieve bacheloropleidingen Kleuteronderwijs, Lager of Secundair Onderwijs, moet je de Starttoets lerarenopleiding maken voordat je je inschrijft aan een Vlaamse hogeschool. De toets is een initiatief van de overheid en heeft als doel jou als aankomende student een goed beeld te geven van je eigen startniveau. Zo weet je waar je staat met je basiskennis: waar liggen je sterktes en wat beheers je minder? Dan kan je van meetaf aan inzetten op mindere punten. 

Opgelet: heb je al een bachelor-, master- of licentiaatsdiploma? Dan ben je vrijgesteld van deelname aan de starttoets Nederlands. Ook wie wil inschrijven in een educatieve graduaatsopleiding is vrijgesteld van deelname. 

De Starttoets peilt in eerste instantie naar competenties Nederlands omdat taal in alle lerarenopleidingen van groot belang is. Aankomende studenten Lager Onderwijs leggen ook een Starttoets af voor de onderdelen Frans en wiskunde. 

Je legt dus een toets af voor deze onderdelen:

 • Educatieve bachelor Kleuteronderwijs: Nederlands
 • Educatieve bachelor Secundair Onderwijs: Nederlands
 • Educatieve bachelor Lager Onderwijs: Nederlands, Frans en wiskunde

De Starttoets is verplicht. Met een bewijs van deelname aan de Starttoets kan je je sowieso inschrijven voor een lerarenopleiding, of je nu geslaagd bent of niet. Nadat je alle onderdelen hebt afgelegd, kan je een attest van deelname downloaden dat een academiejaar geldig is. Bij je definitieve inschrijving aan AP (of een andere hogeschool) moet je dat bewijs van deelname voorleggen.

Haal je het streefcijfer niet, dan kan je je nog steeds inschrijven voor je lerarenopleiding. Je volgt dan wel voor of tijdens je opleiding een verplicht online remediëringstraject. Jouw resultaten worden enkel gedeeld met de hogeschool waar je uiteindelijk inschrijft. We voorzien vanuit AP ook ondersteunend materiaal, of hulp of maat aan om jou hierbij te begeleiden. Zo werken samen met jou eventuele tekorten tijdig weg. 

 • Het onderdeel Nederlands leg je af tijdens een afnamemoment aan een hogeschool naar keuze.
 • De onderdelen Frans en wiskunde (enkel voor Lager Onderwijs) leg je thuis online af.
 • De duur van de Starttoetsen is vastgelegd op 90 minuten + 30 minuten extra. Elke deelnemer krijgt dit extra half uur, onafhankelijk of de deelnemer een erkende functiebeperking heeft of niet. Voor extra tijd kan en hoeft dus geen aanvraag ingediend te worden
 • De Starttoets is kosteloos en inschrijven voor een afnamemoment voor het onderdeel Nederlands kan tot vijf werkdagen op voorhand via de website van de Vlaamse Hogescholenraad.

Naast de instaptoets voorzien we vanuit de opleiding een (niet-bindende) screening aan de start van je academiejaar. De beide zijn erop gericht om jou zo gericht mogelijk te ondersteunen. Ze vormen een goede start in aanloop naar jouw toekomstige job als leerkracht, misschien wel het mooiste beroep denkbaar!

Meer info en proefversie van de starttoets

FAQ over deze opleiding

 • Is er voorkennis vereist om te kunnen starten?

  Als je wil starten in de lerarenopleiding moet je eerst een Starttoets lerarenopleiding afleggen voordat je je inschrijft aan een Vlaamse hogeschool. De toets is een initiatief van de overheid en heeft als doel jou als aankomende student een goed beeld te geven van je eigen startniveau. Zo weet je waar je staat met je basiskennis: waar liggen je sterktes en wat beheers je minder? Dan kan je van meetaf aan inzetten op die mindere punten. Bij je definitieve inschrijving bij AP (of een andere hogeschool) leg je een bewijs van deelname voor.

  Deze starttoets is:

  • Gratis. Je kan tussen 1 juli en 30 september de Starttoets afleggen. Dat gebeurt op één van de verschillende locaties doorheen Vlaanderen. De keuze is helemaal aan jou. De Starrtoets is kosteloos en inschrijven kan tot twee weken voor het afnamemoment. Meer praktische info hierover volgt later.
  • Verplicht door de overheid voor iedere student die wil starten in een lerarenopleiding (Kleuter-, Lager of Secundair Onderwijs) aan eender welke hogeschool in Vlaanderen en Brussel.
  • Bindend. Nadat je alle onderdelen hebt afgelegd, kan je een attest van deelname downloaden dat een academiejaar geldig is. Bij je definitieve inschrijving aan AP (of een andere hogeschool) leg je dat bewijs van deelname voor. Indien je het streefcijfer op de toets niet haalt, en je wil inschrijven aan een hogeschool, zal je verplicht een remediëringstraject moeten volgen. Deze remediëring bestaat minstens uit een online traject, dat je zowel vóór de start van je opleiding kan volgen, als na de start tijdens het academiejaar.

  De Starttoets is erop gericht om jou zo gericht mogelijk te ondersteunen. Ze vormen een goede start in aanloop naar jouw toekomstige job als leerkracht, misschien wel het mooiste beroep denkbaar!

 • Krijg ik veel praktijk?

  Onze lerarenopleiding is praktijkgericht. Uiteraard maken we van jou een leraar die uitblinkt in vakexpertise. Een grondige kennis van je onderwijsvakken is noodzakelijk om je leerlingen te kunnen inspireren. Maar leren vertrekt vanuit concrete, levensechte beroepssituaties. Theorie heeft altijd een rechtstreekse link naar de praktijk.  

 • Ben ik op mezelf aangewezen?

  • In onze opleiding staat contactonderwijs centraal. Wij gaan ervan uit dat de leraar het verschil maakt en je als geen ander bij de les kan houden. Ook het sociale contact vinden we essentieel.  

  • Je zal regelmatig zelfstandig en op eigen tempo opdrachten voorbereiden, leerinhouden & vaardigheden inoefenen ... Dit kan zowel thuis als op de campus in een open leercentrum.  

  • Je kan in beide gevallen rekenen op heel wat persoonlijke begeleiding.

 • Kan ik deze opleiding met een job of gezin combineren?

  Dat kan.  

  • Omdat we in de opleiding werken met een gezonde mix van face-to-face werkvormen enerzijds en activiteiten die we vanop afstand begeleiden anderzijds, kan je studeren op je eigen tempo. Hierdoor is de opleiding vlot(ter) combineerbaar met een job, gezin …  

  • Je moet zelf goed evalueren wat voor jou haalbaar is. Naast de tijd die je op de campus en op je werkplekschool doorbrengt, is wel immers belangrijk dat je ook nog voldoende ruimte hebt om opdrachten te maken, leerstof te verwerken, lessen/activiteiten voor je werkplekleren voor te bereiden …

 • Waar kan ik aan de slag met mijn diploma?

  Je mag in alle onderwijsnetten lesgeven: 

  • stedelijk onderwijs 

  • gemeenschapsonderwijs (GO!)  

  • provinciaal onderwijs

  • katholiek onderwijs