Overslaan en naar de inhoud gaan
Secundair Onderwijs

Aardrijkskunde

Terug naar Secundair Onderwijs

Leraar Aardrijkskunde, iets voor jou? 

 • Je stelt je wel eens vragen over hoe onze planeet ontstaan is en hoe het leven op aarde tot stand kwam.
 • Je hebt een gezonde interesse in onze samenleving en hoe die zich ontwikkelt, zowel lokaal als op wereldniveau. Denk aan economische structuren en politieke systemen.
 • Je heb zin om je tanden te zetten in natuurlijke verschijnselen (fysische geografie) en in culturele verschijnselen (sociale geografie). Deze combinatie maakt het vak net uniek.
 • Jij wil wel meer weten over actuele thema’s als duurzaamheid, klimaatverstoring, migratie, energiewinning, voedselzekerheid … en nadenken over mogelijke antwoorden.
 • Technologie en digitale tools zijn je niet vreemd.
 • Elke les opnieuw ben ik verwonderd over de schoonheid van de aarde. Samen ontrafel je complexe vraagstukken, discussieer je over de actualiteit en leer je je plek als wereldburger kennen. Ik durf luidop te dromen en denken over hoe we onze wereld beter kunnen inrichten. 

  Samira El Bahri

Programma

Programma Academiejaar 2024-25

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

 • Je legt een korte indoor en outdoor instaptoets af.
 • Binnen de leerlijnen topografie, geografische informatiesystemen (GIS), actualiteit en terreintechnieken verken je een tiental thematische modules. Verwacht je aan zowel fysisch-geografische als socio-economische thema’s. Dit wordt de basis voor je vakinhoudelijke expertise.
 • Regelmatig stap je de deur uit bijvoorbeeld voor excursies en veldwerk.
 • In de lessen vakdidactiek ga je al aan de slag met de praktijk voor onderwijsgebieden aardrijkskunde en de ruimte. Je leert thematisch clusteren door in groep een aardrijkskundig lesthema uit te werken en functionele lesvoorbereidingen af te werken.
 • De leerlijnen topografie, GIS, actualiteit en terreintechnieken lopen door in complexere opdrachten en contexten. 
 • In de onderdelen 'vakinhoud' in het tweede en derde jaar diep je thema’s uit die afwisselend worden lesgegeven in even en oneven jaren. Zo komen socio-geografische thema’s aan bod als de geopolitieke wereldorganisatie, economische verschuivingen en ontwikkelingsproblematieken in de wereld (oneven jaar). Of er staan fysisch-geografische thema’s op het programma rond aarde, atmosfeer en oceanen. Verwacht je ook aan een pakket kosmografie (even jaren).  
 • We sturen je geregeld erop uit voor veldwerk. Wat dacht je aan een bezoek aan Londen of Parijs voor exploratie? 
 • Vakdidactiek: focus ligt nu op leselementen uniek voor het vak aardrijkskunde. Je bouwt expertise op in kaart- en atlasgebruik, integreert visuele hulpmiddelen en cijfermateriaal, stelt interactief lesmateriaal op, versterkt je terreintechniek … Je leert ook breed evalueren, systeemdenken en ervaringsgerichte werkvormen toepassen. 
 • Je bent nu zelfsturend expert in de leerlijnen topografie, GIS, actualiteit en terreintechnieken.
 • In de onderdelen 'vakinhoud' in het tweede en derde jaar diep je thema’s uit die afwisselend worden lesgegeven in even en oneven jaren. Zo komen socio-geografische thema’s aan bod als de geopolitieke wereldorganisatie, economische verschuivingen en ontwikkelingsproblematieken in de wereld (oneven jaar). Of er staan fysisch-geografische thema’s op het programma rond aarde, atmosfeer en oceanen. Verwacht je ook aan een pakket kosmografie (even jaren). 
 • In de lessen vakdidactiek pas je leerinhouden aardrijkskunde toe in uitdagende projecten, zowel binnen het eigen onderwijsvak als in samenwerkingen met andere vakken. Hierbij komen terreintechnieken en excursies als complexe werkvorm aan bod.
All abroad!

Aardrijkskunde beleef je het beste 'on the field'. Daarom zit er heel wat veldwerk in ons programma verweven. Je trekt ook naar het buitenland, bijvoorbeeld voor de expertenklas 'alfa-steden' of voor een INternationaal InleefProject (INIP). Met je medestudenten kom je in een uitdagende mega-stad terecht (zoals Londen of Parijs) en ga je er zelf op onderzoek. Je bestudeert niet enkel het landschap en de omgeving, maar duikt ook in de socio-geografische eigenaardigheden van de stad. Geschiedenis, cultuur, natuur, economie, landschap … komen allemaal samen in deze onvergetelijke, meerdaagse uitstap. 

Leraar aardrijkskunde
In het onderwijs

Je studeert af met een brede kennis in zowel exacte als sociale wetenschappen. En dat maakt van jou een uniek profiel. Je gaat in je lessen aan de slag met uiteenlopende onderwerpen en kan die ook integreren in boeiende projecten die je leerlingen aan het denken zetten. De actualiteit speelt een belangrijke rol in de leerstof die je aanreikt waardoor twee schooljaren nooit hetzelfde uitzien voor jou. Bovendien biedt dat mooie kansen om je lessen steeds weer boeiend en relevant te maken. Ook online tools horen bij jouw onderwijsvak. Je bent er helemaal in thuis weet ook hoe je je leerlingen hiermee aan de slag laat gaan.

Omdat het belangrijk is om als aardrijkskundeleerkracht ‘bij de les’ te blijven, nodigen we oud-studenten jaarlijks uit voor ons professionaliseringsnetwerk Aardrijkskunde. Hier bespreken we de actualiteit in het aardrijkskunde-onderwijs en maak je kennis met nieuwe competenties.

In het onderwijs staat je diploma garant voor een boeiende job en werkzekerheid, want er is een groot tekort aan leraren aardrijkskunde. Je kan terecht in de eerste en tweede graad van het volledige secundair onderwijs. Daarnaast kan je ook aan de slag als leraar STEM en Maatschappelijke Vorming (MAVO) in de eerste graad, of leraar Project Algemene Vakken-STEM in tweede en derde graad.

Door het tekort aan leraren aardrijkskunde in de derde graad zien we oud-studenten geregeld ook in deze functie terecht komen. Een mooie opportuniteit, mits extra inzet en professionalisering.

Sta je liever met een been in de praktijk, of op zoek naar een loopbaan buiten het onderwijs? Dan kan je met je diploma ook aan de slag als educatief medewerker of deskundige bij musea, natuurkundige centra, sterrenwachten, meteorologische diensten, …   

Nog niet klaar met studeren?
 • Wist je dat je via een verkort programma van 45 studiepunten in één jaar nog een extra onderwijsbevoegdheid kan halen?
 • We zien oud-studenten met zin in verdere verdieping ook doorstromen naar universitaire masteropleidingen Geografie, Geologie of Geschiedenis via een schakelprogramma.