Lerarenopleiding Lager Onderwijs | AP Hogeschool Overslaan en naar de inhoud gaan

Lager Onderwijs

  Troeven

  Doen doen doen

  Onze opleiding Lager Onderwijs is heel praktijkgericht. Je doet elk jaar stages in uiteenlopende schoolomgevingen. Zo ben je helemaal voorbereid om meteen aan de slag te gaan na je studies.

  Je leert van elkaar

  Binnen de lerarenopleiding van AP heerst een warme en gezellige sfeer waar lectoren, stagebegeleiders en medestudenten open met elkaar communiceren. We doen aan co-teaching, want met twee bereik je meer dan alleen. En we werken nauw samen met het werkveld. We kunnen elkaar zo veel leren. 

  Leren op jouw maat & focus op persoonlijke groei

  We stemmen onze opleiding af op de talenten die onze studenten meebrengen. Indien je al een opleiding achter de rug hebt of op een andere manier al vaardigheden hebt opgebouwd, kan je een aanvraag indienen om je studietraject te verkorten. Onder begeleiding van je lectoren concentreer je op je persoonlijke groei. Je kan rekenen op heel wat coaching en supervisie in je ontwikkeling tot leraar. We motiveren je om kritisch na te denken over de lesinhoud, de activiteiten en materialen die je gebruikt. We confronteren je voortdurend met uitdagingen en vernieuwing. We hebben een sterke ondernemingszin en gaan op onderzoek.

  Leg je eigen accent

  We vinden het belangrijk dat jouw opleiding ‘op maat’ is. Daarom krijg je tijdens je lerarenopleiding voldoende ruimte om je eigen accent te leggen via vier accenttrajecten.

  Al in je eerste jaar volg je een aantal workshops waarbij je kennis maakt met de vier accenten (thema’s) die we aanbieden

  • Outdoor education
  • Urban education
  • Creativiteit
  • STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Technology)

  Op basis van deze workshops kies jij het accent dat het beste bij je past. In het tweede jaar verken je dit accent in één opleidingsoverschrijdend vak.

  In het derde jaar spit je jouw gekozen accent helemaal uit in je in de eindstage en/of je eindwerk.

  Werkplektraject

  Echt weten hoe het er aan toegaat in het lager Onderwijs? Dan kan je via de unieke, kwaliteitsvolle stage van het werkplektraject één jaar lang drie weekdagen meelopen in een schoolteam. Zo leer je de job, de school, de leerlingen en je collega’s door en door kennen. We lijsten hieronder nog enkele voordelen op van het werkplektraject:

  • De garantie op een leerrijk en kwaliteitsvol stagetraject
  • Een intense wisselwerking tussen praktijk en theorie
  • Ongelooflijk veel praktijkervaring binnen één jaar
  • Een zeer sterk CV op het einde van je opleiding

  Meer informatie kan je lezen op deze pagina over het werkplektraject.

  Programma

  Het modeltraject van de opleiding bestaat uit zes semesters, verspreid over drie jaar. Je ontwikkelt stapsgewijs alle competenties die een startende leerkracht nodig heeft.

  Aanloopmodule

  De opleiding start met een intensieve aanloopmodule. Samen met je medestudenten ga je aan de slag met een aantal uitdagingen. Aan de hand hiervan stellen we voor jou een individueel groeiprofiel op waarin sterke en zwakke punten aan bod komen. Dat is de basis voor het vervolg van je opleiding en je professionele ontwikkeling. 

  Voor bepaalde punten, die we erg belangrijk vinden voor een kleuterjuf of -meester in spe, kan het zijn dat we je een verbeteringstraject aanbevelen. Zo kan je bijvoorbeeld je taalvaardigheid, je stemgebruik of je algemene en culturele ontwikkeling bijspijkeren.

  Opleidingsonderdelen

  Elk semester bestaat uit een breed en divers pakket aan opleidingsonderdelen: taal, wiskunde, communicatie, sport en gezondheid, didactische technieken, wereldoriëntatie, ... Er gaat ook aandacht naar diversiteit in de klas en je maatschappelijke rol als leraar. In de loop van het jaar kan je heel wat punten verdienen met praktijkopdrachten: stages, korte klasovernames, observatie-opdrachten, groepswerken, ... Het beste leer je op de werkplek. 

  Regelmatig werken vanaf de eerste maanden is hét succesrecept om je studieloopbaan tot een goed einde te brengen. In deze richting zal je niet veel stilzitten. 

  Flexibel programma

  Ben je al aan het werk of wil je je gezinsleven met studies combineren? Of ben je net afgestudeerd met een bachelor Secundair Onderwijs of Kleuteronderwijs? Dan is het flextraject Lager Onderwijs misschien iets voor jou. Hierin combineer je hoorcolleges en praktijkopdrachten met thuis- of zelfstudie. De lessen of contactmomenten gaan telkens door op dinsdagavond en/of donderdagavond van 18 tot 22 uur.

  Het flextraject leidt naar een volwaardig bachelordiploma Lager Onderwijs.

  De omvang van je flexprogramma hangt af van je achtergrond:

  • Kom je rechtstreeks van het secundair onderwijs? Dan omvat het flextraject 180 studiepunten
  • Heb je een bachelor- of masterdiploma in een niet-onderwijsrichting? Dan omvat het flextraject 120 studiepunten
  • Heb je een al een bachelor of master in het onderwijs? Dan omvat het flextraject 60 studiepunten.

  Leerkracht zijn staat centraal
  Elke week sta je één dag voor de klas. Vanaf het eerste semester leer je van en werk je samen met je toekomstige collega’s. Nadat je voldoende ruimte hebt gekregen om kennis te maken met het klas- en schoolgebeuren, bieden we je kansen om te participeren en zelf lesmomenten uit te werken. Je kans steeds rekenen op de ondersteuning van mentoren en begeleidende lectoren vanuit de hogeschool.

  Innovatieve werkvormen
  Onze innovatieve werkvormen maken het mogelijk om je studie te combineren met een gezin of een job. Je studeert de leerstof thuis. Tijdens de contactmomenten met lectoren of op het discussieforum bespreek je problemen en casussen en verwerf je een dieper inzicht in de leerstof. Sociale media en andere digitale tools ondersteunen je tijdens groepstaken en individuele opdrachten.

  Niet zeker of het je wel lukt? Schrijf je enkel in voor een eerste semester
  Tijdens het eerste semester gaan een sterk inhoudelijk aanbod en het leren op de werkplek hand in hand. Op deze manier kan je de kennis en vaardigheden die je op de hogeschool verwerft meteen toepassen in de klaspraktijk. Dankzij deze praktijkgerichte aanpak, kom je snel te weten of de gekozen opleiding iets voor jou is, en kan je je vervolgens inschrijven voor het resterende academiejaar.

  Spreiding studieprogramma
  Studeren combineren met werken en een gezin mag je niet onderschatten. Tracht daarom op voorhand zorgvuldig in te schatten of de studiebelasting haalbaar is. We bieden je immers de mogelijkheid om je studieprogramma te spreiden over een periode die aangepast is aan jouw ritme.

  Betaald educatief verlof
  De flextrajecten kregen een erkenning voor betaald educatief verlof, een stelsel van individueel opleidingsverlof. Het wordt omschreven als het recht voor werknemers die bepaalde opleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn voor het volgen van de opleiding met behoud van het normale loon. Alle studenten die voldoen aan de regelgeving hebben recht op educatief verlof voor de contacturen die gevolgd worden. 

  NOG VRAGEN?
  Hiervoor kan je steeds terecht bij Heidi Adriaensen via heidi.adriaensen@ap.be en/of 03 220 33 36.

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Leerkracht lager onderwijs is en blijft een knelpuntberoep. Zeker in een stedelijke omgeving kan je na je studies zo goed als zeker onmiddellijk aan de slag.

  Verder studeren

  Heb je zin in meer? Dan zijn er heel wat mogelijkheden. Een postgraduaat Niet-Confessionele Zedenleer bijvoorbeeld. Of misschien wil je nog een extra onderwijsbevoegdheid behalen? Na je opleiding kan je in één jaar een extra diploma Secundair Onderwijs of Kleuteronderwijs behalen.

  Heb je academische ambities? Volg dan een schakelprogramma om een master te behalen in de Opleidings- en onderwijswetenschappen, Pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting Orthopedagogiek of Pedagogiek en onderwijskunde) of Psychologie. Van onze studenten stroomt 15 tot 40 procent door naar een universitaire opleiding, waarvan de meeste ook effectief een diploma behalen.

  Internationaal

  Trek erop uit

  Breng tijdens je opleiding enkele maanden in het buitenland door. Hiermee doe je niet enkel een unieke ervaring op, maar investeer je ook in je persoonlijke ontwikkeling als toekomstige leraar. We bieden drie internationale mogelijkheden aan:

  • Loop drie maanden stage in een ontwikkelingsland: Malawi, Marokko, Zuid-Afrika, Kenia, Peru of Suriname.
  • Trek er vijf maanden op uit voor een Erasmusuitwisselingen aan één van onze Europese partners. We hebben goede samenwerkingsverbanden met scholen in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Spanje, Kroatië, Nederland en Turkije.
  • Ga op onderzoek tijdens een Internationaal inleefproject. Je bereidt in kleine teams samengesteld met studenten Kleuteronderwijs, Lager en Secundair Onderwijs een onderzoeksvraag uit het werkveld voor en voert die uit in scholen en lerarenopleidingen in bijvoorbeeld Spanje, Frankrijk, Nederland, Estland, Kroatië of de Verenigde Staten.

  Internationale projecten op eigen bodem

  Je hoeft niet noodzakelijk zelf erop uit te trekken om een buitenlandse ervaring op te doen. Bij ons kan dat ook hier, in hartje Antwerpen! 

  • In je tweede jaar doe je mee aan onze International STEAM-week in Lier, en volg je samen met studenten Kleuteronderwijs een aantal workshops van buitenlandse gastdocenten rond ‘STEAM education’. Dat staat voor Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Via muziek, theater, schilderkunst, poppenspel, ... leer je kinderen enthousiast maken voor techniek, biologie, wiskunde, technologie en andere wetenschappen.
  • Voor het European Project Semester (EPS) kom je terecht in een divers team van studenten uit binnen- en buitenland uit verschillende disciplines. Jullie krijgen een uitdagend project voorgeschoteld, recht uit het werkveld. Je leert samenwerken met studenten met een andere achtergrond, zoals productontwikkelaars, ICT’ers, sociaal-cultureel werkers, ... met vaak verbluffende projectresultaten tot gevolg.

  Verplichte instaptoets

  De ‘verplichte, niet-bindende instaptoets voor de lerarenopleiding: Wat voor beestje is dit?

  Verplicht

  Op initiatief van de Vlaamse overheid leggen alle aankomende studenten van de lerarenopleidingen voortaan een instaptoets af. Bij je definitieve inschrijving leg je een bewijs van deelname voor. 

  Niet-bindend

  Dit is géén toelatingsproef. Zelfs indien je resultaten minder goed zijn dan je zelf had gehoopt of verwacht, mag je toch starten in onze lerarenopleidingen.

  Instaptoets

  Die instaptoets helpt je om zicht te krijgen op je niveau bij aanvang van je opleiding tot leerkracht en heeft als doel jou als beginnende student een spiegel voor te houden over je startcompetenties.  Indien je zelf vindt dat je voor de start of tijdens het eerste jaar van je lerarenopleiding een extra duwtje in de rug kan gebruiken, dan helpen wij je daar heel graag bij. Indien je dat zelf niet nodig acht, dan hoef je van ons aanbod geen gebruik te maken. Jij zit met andere woorden aan het stuur!

  Overal in Brussel en Vlaanderen

  De instaptoets geldt voor alle aankomende studenten van de lerarenopleidingen Kleuter-, Lager en Secundair Onderwijs, voor welke hogeschool in Vlaanderen en Brussel je ook kiest dus.

   

  De instaptoets: Waar, wat en hoe?

  Je legt de instaptoets thuis af op een moment dat jou dat het beste past. Dat kan vanaf 18 april 2018 via www.onderwijskiezer.be voor het academiejaar 2018-2019. Nadat je instaptoets doorliep, ontvang je een bewijs van deelname. Dat document heb je nodig om je te kunnen inschrijven voor een van onze lerarenopleidingen. 

  Uit welke onderdelen bestaat de instaptoets? Moet je jezelf voorbereiden op deze instaptoets? Wat moet ik bij de hand hebben en waarop moet ik letten vooraleer ik thuis de instaptoets opstart? … Om een antwoord te bieden op deze en andere vragen goot de Vlaamse Hogescholenraad alle informatie over de instaptoets voor lerarenopleidingen in een overzichtelijke folder.

  Lijkt het je fijn om de instaptoets samen met andere studenten en in aanwezigheid van één van onze lectoren af te leggen? Dan ben je van harte welkom op campus Spoor Noord - Noorderplaats op de volgende data:

  • Infoavond woensdag 27 juni (van 16 uur tot 19 uur) - lokaal 02.008
  • Infoavond donderdag 6 september (van 17 uur tot 20 uur) - lokaal 02.008
  • Woensdag 12 september (van 09 uur tot 12 uur) - lokaal 02.008
  • Vrijdag 14 september (van 13 uur tot 16 uur) - lokaal 02.008 

  Mocht je na het invullen van de instaptoets verdere vragen hebben over jouw keuze voor onze lerarenopleidingen, dan helpt onze lector je uiteraard heel graag verder.

   

  Niet helemaal tevreden met je resultaten? Geen paniek!

  • Je motivatie is immers belangrijker dan je resultaten voor de instaptoets.
  • De instaptoets is slechts een momentopname waarin bovendien lang niet alle vaardigheden van een toekomstige leerkracht aan bod komen.

  In de lerarenopleidingen van AP Hogeschool screenen we jouw vaardigheden en kennis bovendien sowieso aan de start van je eerste academiejaar.  

  Met de resultaten van de instaptoets en van deze screening in de hand, bekijken we dan samen jou hoe we je slaagkansen optimaal kunnen garanderen. Denk daarbij aan hulpmiddelen zoals:

  • online tools om vaardigheden zoals spelling of rekenen te oefenen;
  • bijspijkercursussen;
  • individuele begeleiding, zoals door studenten van de lerarenopleidingen secundair onderwijs voor Frans;
  • studiebegeleiding;
  • coachingsgesprekken om je vorderingen te bespreken;
  • eventueel een deeltijdtraject, waarbij je twee in plaats van één jaar doet over je eerste trajectschijf van in totaal 60 studiepunten.

  Zowel de instaptoets als onze screening aan de start van je academiejaar zijn erop gericht om jou zo gericht mogelijk te ondersteunen: een goede start dus in aanloop naar jouw toekomstige job als leerkracht, misschien wel het mooiste beroep denkbaar!

  Start-to-Study

  Start-to-Study is een workshopreeks onder begeleiding van ervaren trajectbegeleiders en lectoren die je studievaardigheden helemaal scherpstellen. Dit doe je in combinatie met een gespreide opleiding van vier jaar in plaats van drie jaar. In het eerste jaar schrijf je je in voor 33 studiepunten op in plaats van 60. Hierdoor hoef je een heel aantal lessen niet mee te doen en heb je extra tijd. Deze tijd gebruik je om de workshopreeks van Start-to-Study te volgen. Je neemt aan de workshops deel met andere studenten die zich ook hebben ingeschreven voor dit studietraject. Door het vierjarig traject te combineren met Start-to-Study  mag je er zeker van zijn dat je je slaagkansen aanzienlijk verhoogt.

  Wat leer je zoal met Start-to-Study?

  De workshopreeks beslaat verschillende onderdelen om je studievaardigheden helemaal op punt te krijgen. Zo leer je hoe de lessen en cursussen zijn opgebouwd, een maak je kennis met de (digitale) schoolomgeving. Ook spijker je je taalvaardigheden bij en leer je efficiënt studeren, structureren, schematiseren en samenvatten.

  Nog vragen?

  Lectoren Patrice De Feyter(patrice.defeyter@ap.be) en Ingeborg Landuyt (ingeborg.landuyt@ap.be) beantwoorden graag al je vragen.

Deze opleidingen kunnen ook interessant zijn voor jou