Overslaan en naar de inhoud gaan

Orthopedagogie

 • Dagtraject
 • Verkort programma mogelijk
 • Vervolgtraject op graduaat/HBO5

Vijf trajecten

In het derde jaar besteed je heel wat tijd aan een zelfgekozen traject en stage binnen een bepaald thema. Onze keuzetrajecten zijn afgestemd op het werkveld. Dat maakt ze erg actueel en toekomst-proof.

Ben jij geboeid door crisishulp en criminologisch gedrag? Jongeren uit verschillende achtergronden samenbrengen in de grootstad? Of kom jij met een geweldig initiatief om het leefklimaat in woonzorgcentra te verbeteren? Wat je ook kiest, met onze nieuwe trajecten ben je voorbereid om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

  Troeven

  Brede vorming, eigen interesses

  We bieden je – vooral in het eerste en tweede jaar - een stevig en breed basisprogramma aan, waarin je kennismaakt met verschillende thema’s en doelgroepen uit het orthopedagogisch werkveld. Maar we vinden het ook belangrijk om in te spelen op jouw interesses. Daarom krijg je doorheen de opleiding  de kans om jezelf te verdiepen in groepen en onderwerpen die jij belangrijk vindt. Wil jij kansen creëren voor kinderen en jongeren? Heb jij een hart voor ouderenzorg? Zet je straks innoverende projecten op in een zorgcentrum, of ga je aan de slag met buurtwerk? Gaandeweg je leerproces laten we je zelf ontdekken waar jij enthousiast van wordt. In je derde jaar bestaat je programma zelfs voor het grootste deel uit een specialisatietraject.

  Bruggen BOUWen

  Net zoals jouw toekomstige rol, speelt deze opleiding zich af midden in de samenleving. Daarom brengen we je al van in het eerste jaar voortdurend in contact met het werkveld. Je bouwt je eerste ervaring op door aan community building te doen bij organisaties uit de buurt. Voorlezen voor kinderen, huiswerkbegeleiding, senioren begeleiden op uitstap … Jij kiest een of meerdere projecten uit een databank en trekt erop uit. Zo bereiden we je voor op het ‘echte’ werk in de langdurige stages. In het tweede jaar ondersteun je met een team medestudenten een voorziening uit de buurt, en ook je afstudeerproject is een samenwerking met het werkveld. Jij werkt voor een organisatie of instelling een complexe vraag uit. Ten slotte nodigen we ook praktijkexperten en getuigen uit op de campus voor inspirerende lezingen of workshops rond inclusie, verslaving, seksualiteit, rouw, enzovoort.

  PROFITEER VAN ONS UITGEBREID NETWERK

  Jij krijgt tijdens de opleiding een online platform ter beschikking met een overzicht van onze partnerorganisaties. Hierin zitten alle connecties voor de opdrachten die jij straks in het werkveld gaat afleggen. We beschikken over een uitgebreid netwerk van meer dan 600 plekken, dus no stress als je straks voor het eerste op stage gaat. Je kiest er zelf een plek uit, waar jij enthousiast van wordt. Een eigen organisatie in gedachten? Geen probleem, wij breiden ons netwerk graag uit, jouw ideeën zijn welkom. Onze stagebegeleiders leggen het eerste contact met de nieuwe plek, en maken de nodige afspraken zodat jij een inspirerende ervaring kan opdoen.

  Wij supporteren voor jouw succes

  Het eerste jaar hoger onderwijs is voor veel studenten beslissend. Wij laten je in ieder geval niet aan je lot over! Zo krijgt elke eerstejaars aan de start van zijn programma een ‘coach’ toegewezen, een student uit het tweede jaar. Die maakt je wegwijs in de opleiding, staat voor je klaar als je het nodig hebt, loodst je door je eerste blokperiode, … En als je die eerste horde hebt genomen, wacht je in je tweede jaar de leerrijke ervaring om zelf een nieuwkomer te coachen. Naast deze ondersteuning organiseren we in het eerste semester van je programma ook proefexamens. Dat geeft je al een goed beeld van waar je staat. Bovendien heb je dan al een deel leerstof een eerste keer verwerkt.

  JOUW GROEI IS DE BESTE EVALUATIE

  Examens, deadlines, punten … Krijg je al stress? Geen nood, want in deze opleiding beoordelen we jou op meer dan de schoolse maatstaven. Jouw groei is voor ons het belangrijkste resultaat. We volgen je op doorheen je programma aan de hand van een eigen groeiportfolio. Hierin verzamel je vanaf het eerste jaar de inspanningen die je doet om bijvoorbeeld aan je motivatie, taal, leermethode te werken. Maar ook relevante engagementen die je buiten de campusmuren opdoet, zoals jeugdbeweging, huiswerkbegeleiding en mantelzorg, komen hierin. Met deze vorm van permanente evaluatie en opvolging verzamel je gaandeweg studiepunten om in je laatste jaar te verzilveren.

  Programma

  Modeltraject

  Download het modeltraject met de opleidingsonderdelen in het eerste jaar van het vernieuwde bachelorprogramma Orthopedagogie. 

  Lees hieronder verder wat je in grote lijnen kan verwachten in alle drie de jaren van het programma. 

  Eerste jaar

  Je gaat van start met een stevige basis theorie en de praktische vaardigheden die hieraan verbonden zijn. Je verdiept je onder andere in (Levensloop)Psychologie, Sociologie, (Ortho)Pedagogiek en Hulpverlening en Recht. Daarnaast ga je ook actief aan de slag met onderdelen die focussen op groeps- en teamwerk, creatieve en sportieve werkvormen en online hulpverlening.

  Tijdens de Inclusiedag maak je persoonlijk kennis met een aantal belangrijke doelgroepen en thema’s uit het brede orthopedagogisch werkveld, aan de hand van workshops en getuigenissen. Dat geeft je alvast een idee waar je latere interesses kunnen liggen.

  Je werkt aan je persoonlijke groeiportfolio aan de hand van leerprocesbegeleiding, en je doet aan community service learning door je in te zetten bij partnerorganisaties uit de buurt die je hulp kunnen gebruiken.

  Een paar weken voor je eerste examenperiode organiseren we proefexamens. Dan heb je al een deel leerstof verwerkt en weet je waar je aan toe bent. Een aantal vakken hebben een opdracht of paper als evaluatievorm, en voltooi je dus voor de blok- en examenperiode.

  Tweede jaar

  Je duikt nu meer in de diepte, met vakken als orthopedagogische handelingskaders, diversiteit en cultuursensitief handelen. Je leert steeds meer over heel concrete problematieken, als psychische -, emotionele – en gedragsproblemen, fysieke beperkingen, rouw en angst.  Het is nu ook jouw beurt om een eerstejaarsstudent uit de opleiding te begeleiden, en leert zo heel wat coachende vaardigheden.

  En we maken ruimte voor een internationale ervaring, buiten de landsgrenzen of op de campus.

  Voor je eerste lange stage kies je een boeiende plek uit een databank van meer dan 600 voorzieningen, of je brengt zelf een organisatie aan. Je krijgt hiervoor ook nog de nodige EHBO-skills aangereikt.

  Je sluit het jaar af door je gedurende zes weken te verdiepen in een groepsproject voor een voorziening uit de buurt. Jullie kiezen uit een aanbod van doelgroepen en onderwerpen. Dat kan gaan van verslaving over psychiatrische problematiek tot vluchtelingenwerk.

  Derde jaar

  Welke problematieken en doelgroepen je verder uitdiept, kan je nu zelf bepalen. Je hebt namelijk al heel wat ervaring en kennis opgedaan om te beslissen waar jouw hart naar uitgaat.

  Om het jou niet te moeilijk te maken, hebben we vijf thematische trajecten samengesteld die het volledige werkveld omvatten. Jij volgt hierin één specialiserend opleidingsonderdeel en gaat een semester lang op stage. Je kiest hiervoor zelf een boeiende stageplek uit onze databank. 

  Ook tijdens je stage hechten we nog steeds veel belang aan je coachende vaardigheden. Jij krijgt dan ook de opdracht om een professional uit je omgeving met een hulpvraag te begeleiden.

  Het vak Management en Innovatie bereidt je voor op leidinggevende taken in je loopbaan. Je krijgt ook de kans om over het muurtje te kijken en een opleidingsonderdeel op te nemen uit een ander programma, zoals het schakelprogramma naar een masteropleiding of uit een bacheloropleiding zoals Toegepaste Psychologie.

  In je afstudeerproject werk je met medestudenten een ambitieus probleem uit het werkveld uit. Elk team krijgt een reëel vraagstuk van een van onze partnerorganisaties voorgeschoteld. Voorbeelden van afgelopen projecten zijn: ontwerp een auti-vriendelijke speelplaats, implementeer herstelgericht werken voor jongeren in een instelling voor bijzondere jeugdzorg, zet een kunstproject op voor kinderen/jongeren met gedrags- en emotionele problemen, onderzoek hoe je detentieschade kan verminderen voor een Vlaamse Hulpgevangenis, …

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Jij kan als praktijkgerichte orthopedagoog onmiddellijk aan de slag op verschillende plekken in de sociale sector. De opleiding is zo breed dat je met uiteenlopende doelgroepen en in diverse omgevingen kan werken. Denk maar aan leefgroepwerker in centra in de bijzondere jeugdzorg of gemeenschapsinstellingen, initiatieven voor opvoedingsondersteuning, drughulpverlening, bij organisaties voor migranten of vluchtelingen, woonzorgcentra, in de zorg voor mensen met een beperking… Mogelijkheden genoeg!

  Onze afgestudeerden worden door het werkveld sterk gewaardeerd voor hun kritische en constructieve houding en hun ortho(ped)agogische vaardigheden. De competentie die je tijdens de opleiding verwerft zijn dan ook gebaseerd op bestaande noden in het werkveld. De vernieuwde opleiding is erg actueel en toekomst-proof.

  Verder studeren

  Bacheloropleidingen als Sociaal Werk, Ergotherapie, Toegepaste Psychologie en de lerarenopleidingen sluiten goed aan bij onze opleiding. Je komt in aanmerking voor vrijstellingen of verkorte programma’s.

  De opleiding is ook een goede voorbereiding op een universitaire studie. Via een schakelprogramma kan je een masterdiploma behalen in Sociaal Werk, Psychologie, Pedagogie of Criminologie.

  In het derde jaar bieden we trouwens keuzevakken aan die je voorbereiden op verder studeren. Je kan onder andere kiezen uit vakken uit de opleiding bachelor Toegepaste Psychologie (bijvoorbeeld Statistiek) of de master Sociaal Werk aan de Universiteit Antwerpen.

  Internationaal

  Voel je het internationale kriebelen? Zet je koffers alvast klaar, want doorheen de opleiding stippel jij een eigen internationaal parcours uit. 

  In het eerste jaar kan je een vak gedeeltelijk in het buitenland volgen. Je verblijft dan met je klasgenoten en lector een week in Nederland.

  In het tweede jaar kan je kiezen om de internationale week thuis of aan de AVANS Hogeschool in Breda te volgen, samen met studenten uit verschillende Europese landen.

  En in het derde jaar behoort een semester stagelopen in het buitenland tot de mogelijkheden via het traject Beyond Borders. Van Zweden tot Zuid-Afrika, van Amerika tot Nepal, je bepaalt zelf je bestemming.

  Daarnaast maakt elke derdejaarsstudent een internationale studiereis voor zijn afstudeerproject. Samen met je projectgroep kies je het land van bestemming en de organisaties die jullie hiervoor willen bezoeken. 

  INTERNATIONALISERING @ HOME 

  Ook op de hogeschool zelf word je internationaal geprikkeld. Doorheen de opleiding vinden er verschillende activiteiten met een buitenlands tintje plaats. Zo is er de internationale namiddag voor eerstejaarsstudenten waar derdejaarsstudenten getuigen over hun buitenlandse stages. Voor de internationale week ontvangen we een week lang internationale gastsprekers en studenten uit het buitenland. Ook in andere opleidingsonderdelen komen internationale thema’s aan bod.

  Flexibel studeren

  Gespreid traject

  Is de overstap naar het hoger onderwijs net iets te groot? Schrijf je dan in voor een programma waarbij je het bachelordiploma Orthopedagogie behaalt in vier jaar in plaats van de reguliere drie jaar. Informeer hiervoor bij je trajectbegeleider.  

  Vervolgtraject op graduaat/HBO5

  Je hebt al een graduaatsdiploma Orthopedagogie (niveau 5) en wil dat aanvullen met een bachelordiploma? We bieden een verkort studietraject aan dat je eventueel kan combineren met een job. 

  Wetenschappelijke onderbouwing, orthopedagogische verdieping en competenties op organisatieniveau vormen de basis van dit studietraject.

  De troeven van het traject:

  • Twee jaar durende opleiding
  • Je krijgt 1,5 jaar een afgestemd pakket van opleidingsonderdelen die we op max. 2,5 dagen per week organiseren. Daarna loop je nog een semester stage.
  • Indien je tewerkgesteld bent in een organisatie die inhoudelijk voldoet als stageplaats voor de bacheloropleiding, kan je in semester 4 stagelopen op deze werkplek.

  Goed om weten: als student van het vervolgtraject kom je in aanmerking voor een studietoelage. Je studeert namelijk met een diplomacontract en volgt meer dan 27 studiepunten. De opleiding en alle verkorte programma’s hebben een erkenning voor educatief verlof.

  Volledig overzicht van het programma

  Verkorte trajecten

  Je hebt al een bachelor- of masterdiploma op zak en wil een bijkomend bachelordiploma in de Orthopedagogie behalen? Dan kan je vrijstellingen aanvragen voor vakken die overeenkomen met reeds verworven competenties.

  Voor studenten met een specifieke sociaal-agogische bacheloropleiding zoals Toegepaste Psychologie, Ergotherapie Sociaal Werk of  de lerarenopleidingen Kleuteronderwijs, Lager of Secundair Onderwijs bieden we een verkort programma op maat aan. Je moet dan minder studiepunten behalen en studeert sneller af.

  FAQ over deze opleiding

  • Hoe worden de lessen en examens georganiseerd?

   We werken met een semestersysteem. Dit heeft verschillende voordelen. 

   • Je hebt meer tijd en ruimte om leerstof te verwerken en je opdrachten/examens voor te bereiden. 
   • Je krijgt proefexamens die inzicht bieden in jouw studiemethode. Als je geslaagd bent tellen ze zelfs ineens mee voor je eindresultaat. 
   • Je wordt op meerdere manieren geëvalueerd. Bijvoorbeeld: portfolio, individuele of groepspresentaties, reflectieverslag, paper, mondeling examen, multiple choice examen ... 

   Je hebt examens in januari en juni (en eventueel herexamens in augustus). Elke examenperiode bestaat uit 1 presentatieweek + 3 examenweken. 

   • Tijdens de presentatieweek kan je eerst al je taken en opdrachten inleveren / presenteren
   • Tijdens de examenweken kan je gespreid al je mondelinge en/of schriftelijke examens afleggen

  • Kan ik stage lopen op mijn huidige werkplek?

   Dat kan. Hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden én specifieke goedkeuring is vereist. 

  • Wat zijn jullie troeven?

   De voornaamste troeven van de bachelor Orthopedagogie bij AP Hogeschool zijn:

   • Je kan je opleiding maximaal afstemmen op je eigen talenten en interesses, dankzij een brede waaier aan keuzevakken en zelfgekozen stage. 
   • Je krijgt uitgebreid tijd en ruimte om leerstof te verwerken, dankzij een semestersysteem, proefexamens, gespreide examenweken, meerdere evaluatievormen ...
   • Je kan rekenen op een persoonlijke aanpak: les in kleine groepen, uitgebreide begeleiding en ondersteuning zowel op studievlak als op sociaal vlak. 
   • Je kan ook groeien op vlak van coachen, managen, leidinggeven ...
   • Je hebt brede tewerkstellingskansen en wordt op en top klaargestoomd voor de huidige en toekomstige noden en verwachtingen van het werkveld. 

Deze opleidingen kunnen ook interessant zijn voor jou