Overslaan en naar de inhoud gaan
Secundair Onderwijs

Wiskunde

Terug naar Secundair Onderwijs

Leraar wiskunde, iets voor jou?

 • Je bent analytisch: een probleemstelling of vraagstuk ontleden en tot een juiste oplossing komen, dat is jouw geluksmomentje  
 • Jij hebt een boon voor de gestructureerde wereld van wiskunde: getallen, regels, formules, logica, sluitende uitkomsten, …
 • Jij hebt zin om te leren hoe je abstracte wiskundige materie in de leefwereld van jongeren kan brengen. Hoe je hen ook dat gelukzalige ‘aha-moment’ kan laten beleven. Onderliggende wiskundige eigenschappen en regels begrijpelijk uitleggen, is een kunst op zichzelf.
 • Idealiter volgde je in het secundair onderwijs al een sterke wiskunderichting (6u of meer).
 • Indien je in het secundair minder uren wiskunde hebt gehad, is er altijd mogelijkheid om bij te spijkeren. Je bent dan ook bereid om zeker in het eerste jaar een tandje bij te steken.
 • De enige manier om wiskunde te leren is door wiskunde te doen, en dat gebeurt in deze opleiding. Door wiskunde toe te passen in praktijkopdrachten ga je pas echt de logica van het vak begrijpen. Dat maakt het net zo boeiend.

  Bram

Programma

Programma Academiejaar 2024-25

 • 1. Secundair Onderwijs : 60 SP
  OPLEIDINGSONDERDELEN SP
  • Wiskunde
   Uitleg: Je moet alle opleidingsonderdelen volgen.
   Opmerking: Je moet ook volgende keuzeoptie nemen: Muzikale Opvoeding of Aardrijkskunde of Frans of Niet-confessionele zedenleer of Biologie of Economie of Geschiedenis of Nederlands of Islamitische godsdienst of Gezondheidsopvoeding of Mode.
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   Algemene didactiek I 3
   Academische ateliers I + II 3
   Thematische didactiek I 3
   Designlab I Word leraar 3
   WI vakinhoud I.1 Verzamelingenleer 3
   WI vakinhoud I.2 Logica 3
   WI vakinhoud I.3 Getallenleer 3
   WI vakinhoud II.1 Meetkunde deel 1 3
   WI vakinhoud II.2 Algebra 3
   WI vakinhoud II.3 Driehoeksmeting 3
   WI vakdidactiek II 3
   WI designlab II stage 1 3
   + 24 studiepunten van het andere gekozen onderwijsvak
 • 2. Secundair Onderwijs : 60 SP
  OPLEIDINGSONDERDELEN SP
  Academische ateliers III + IV 3
  Designlab III + IV Muzee 6
  Groeiportfolio III+IV 3
  Kies je accent III+IV 3
  Thematische didactiek III 3
  Thematische didactiek IV 3
  • Afstudeerprofiel III + IV
   Uitleg: Je moet 1 opleidingsonderdeel kiezen.
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   Zorg III + IV 3
   Eventorganisatie III + IV 3
   STE(A)M III + IV 3
   CLIL III + IV 3
   Gezondheid III + IV 3
   Kennismaking met één extra onderwijsvak! III + IV 3
   Actief burgerschap in de diverse samenleving 3
   + 24 studiepunten van het andere gekozen onderwijsvak
  • Wiskunde
   Uitleg: Je moet alle opleidingsonderdelen volgen.
   Opmerking: Je moet ook volgende keuzeoptie nemen: Muzikale Opvoeding of Aardrijkskunde of Frans of Niet-confessionele zedenleer of Biologie of Economie of Geschiedenis of Nederlands of Islamitische godsdienst of Gezondheidsopvoeding of Mode.
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   WI vakinhoud III.1 Goniometrie (even jaren) 3
   WI vakinhoud III.2 Grafentheorie en elementaire kansberekening (even jaren) 3
   WI vakinhoud IV.1 Ruimtemeetkunde 3
   WI vakdidactiek III 3
   WI Werkplekleren III + IV 6
   + 24 studiepunten van het andere gekozen onderwijsvak
 • 3. Secundair Onderwijs : 60 SP
  OPLEIDINGSONDERDELEN SP
  Designlab V WELT 3
  Groeiportfolio V + VI 3
  Internationaal inleefproject 3
  Kies je designlab V + VI 6
  Kies je uitbreidingsstage V + VI 3
  Werkplekleren V + VI, voor de twee onderwijsvakken 21
  • Afstudeerprofiel V + VI
   Uitleg: Je moet 1 opleidingsonderdeel kiezen.
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   Professionalisering minor 3
   CLIL V + VI 3
   Zorg V + VI 3
   Gezondheid V + VI 3
   Eventorganisatie V + VI 3
   Kennismaking met één extra onderwijsvak V + VI 3
   STE(A)M V + VI 3
   + 24 studiepunten van het andere gekozen onderwijsvak
  • Wiskunde
   Uitleg: Je moet alle opleidingsonderdelen volgen.
   Opmerking: Je moet ook volgende keuzeoptie nemen: Muzikale Opvoeding of Aardrijkskunde of Frans of Niet-confessionele zedenleer of Biologie of Economie of Geschiedenis of Nederlands of Islamitische godsdienst of Gezondheidsopvoeding of Mode.
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   WI Vakdidactiek V 3
   WI Vakinhoud V.1 Goniometrie (even jaren) 3
   WI Vakinhoud V.2 Grafentheorie en elementaire kansberekening (even jaren) 3
   + 24 studiepunten van het andere gekozen onderwijsvak

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

 • We starten met een oriënteringsproef die je kennis van de leerstof wiskunde van de eerste graad secundair onderwijs test. We toetsen ook bewust moeilijkere opgaven en complexere oefeningen om je niveau goed in kaart te brengen. Schrik niet meteen af van het resultaat. Op basis van je resultaat bekijken we waar het eventueel nodig is om bij te spijkeren. We merken bijvoorbeeld dat studenten die minder uren wiskunde kregen nog werken hebben met abstract redeneren en complexere oefeningen waarbij het minder duidelijk is welke leerstof toegepast moet worden.
 • Wiskundige onderdelen: logica, verzamelingenleer, getallenleer, meetkunde, algebra, analytische meetkunde in het vlak en driehoeksmeetkunde
 • Logica en verzamelingenleer vormen de basis voor de wiskunde. Dit is nieuwe leerstof voor iedereen. Je ontdekt hoe je met een beperkt aantal begrippen en procedures de hele wiskunde kan opbouwen en hoe je schijnbaar verschillende structuren als hetzelfde kan beschouwen. 
 • Bij getallenleer bestudeer je in eerste instantie de verzamelingen van de natuurlijke en gehele getallen, daarna de rationale getallen. Met deze kennis in de hand leren we lineaire vergelijkingen en eenvoudige vraagstukken oplossen. In Algebra breiden we deze kennis uit en bestuderen we ook reële getallen en maken we kennis met hogeregraadsvergelijkingen en veeltermbreukvergelijkingen. 
 • Bij meetkunde zie je eerst de eigenschappen van vlakke figuren en transformaties van figuren. Aan de hand van transformaties ontdek je dat vlakke figuren van eenzelfde soort in groepen kan classificeren, die worden gelijkvormige en congruente figuren genoemd. Bij analytische meetkunde kennen we aan punten coördinaten toe zodat we vlakke figuren kunnen karakteriseren aan de hand van vergelijkingen. 
 • Driehoeksmeting vormt de basis van de landmeetkunde. Je leert elementen van een driehoek berekenen door gebruik te maken van beperkte gegevens. 
 • Vakdidactiek: je gaat zelf aan de slag om een goede wiskundeles op te bouwen. Niet enkel het lesgeven staat hierin centraal, maar uiteraard ook de lesvoorbereiding.
 • In de volgende jaren bouw je verder op de basiskennis binnen de verschillende wiskundige onderdelen: complexe getallen (= uitbreiding reële getallen) en goniometrie (uitbreiding driehoeksmeting en abstrahering ervan), uitbreiding cartesische meetkunde met inbegrip van kegelsneden en grafentheorie, elementaire (cartesische) ruimtemeetkunde, statistiek in de praktijk, enzovoort.
 • Vakdidactiek: welke aanpak, volgorde of methode kies je best om verschillende wiskundige onderdelen aan te leren? Digitale tools in de wiskundeles
Simon Stevin in the spotlight

In 2020 'vierden' we de herdenking van het 400-jarig overlijden van Simon Stevin, een Vlaamse pionier in de wiskunde. Hij was trouwens ook de bedenker van het Nederlandstalige woord ‘wiskunde’. Zijn uitzonderlijke werk verdient vast en zeker meer bekendheid bij grote publiek. Daarom ondersteunden studenten Wiskunde van AP erfgoedbibliotheken in een boeiend outreachproject.

Groepjes van studenten stelden zelf een tentoonstelling samen rond Stevin. Hieraan koppelden ze ook een didactisch luik gericht op jongeren. Hun werk werd nadien gepubliceerd in het vaktijdschrift ‘Wiskunde en Onderwijs’ en ter beschikking gesteld om te gebruiken in de klas via de Vlaamse Vereniging van wiskundeleraars.

In het onderwijs

Je studeert af als leerkracht wiskunde en kan aan de slag in alle onderwijsnetten van het secundair onderwijs, in eerste, tweede of (enkel voor finaliteit BSO) derde graad. Dankzij jouw diepgaande kennis van het vak zal je niet snel voor verrassingen komen te staan door vragen van leerlingen. Je weet exact waarvoor je leerstof dient en kan moeiteloos de brug slaan tussen theorie en praktijk. Dat maakt het voor je leerlingen zo boeiend om in je les te zitten. Je prikkelt hen om te ontdekken hoe de verschillende wiskundige onderdelen elk hun eigen nut hebben. Je helpt hen verbanden leggen, en kritisch nadenken over vraagstukken.

Wiskunde is absoluut een knelpuntvak. Er is een groot tekort aan wiskundeleraren in het secundair onderwijs. Scholen staan te trappelen om jou aan de haak te slaan. 

Sta je liever nog met een been in de praktijk, of wil jij een kijkje nemen buiten het onderwijs? Met je analytisch brein is er plek voor jou bij overheden, financiële instellingen, banken en verzekeraars. Bij studie- en rekendiensten van bedrijven of organisaties. Je kan ook als educatief medewerker aan de slag gaan bij uitgeverijen of ontwikkelaars van didactisch materiaal.

Nog niet klaar met studeren?