Overslaan en naar de inhoud gaan
Kleuteronderwijs

Leraar Kleuteronderwijs

In de lerarenopleiding Kleuteronderwijs - ook beschikbaar als flexibel programma in het flextraject - leer je het beste in jonge kinderen naar boven halen. Dankzij jouw enthousiaste, creatieve en doelgerichte manier van lesgeven zie je hen groeien en met verwondering grote sprongen in hun ontwikkeling maken. Bij AP doe je als kleuterleerkracht in spé veel praktijkervaring op zodat je helemaal klaar bent voor de job.

Iets voor jou?

Heb je interesse in de ontwikkeling van kleuters en tonnen goesting om hier een belangrijke rol in te spelen? Merk je dat jonge kinderen helemaal op hun gemak zijn in jouw buurt? Beschik je over een sterke verbeelding, een gezonde dosis creativiteit en kan je jezelf verplaatsen in de leefwereld van jonge kinderen? Ben je bereid om de verantwoordelijkheden van een leerkracht erbij te nemen? Heb je wel zin in een beetje avontuur? En werk je bovendien ook graag in team met andere leerkrachten? Dan is deze opleiding iets voor jou!

kleuteronderwijs.jpgWat leer je?

 • Je gaat actief aan de slag met taal, boeken, dans, muziek, media en nog veel meer. 
 • Je leert hoe te communiceren met kleuters.
 • Je leert activiteiten en lessen vormgeven vanuit de spontane nieuwsgierigheid van kleuters.
 • Je ontdekt hoe je met iedereen - ook met ouders - warme relaties kan aangaan.
 • Je leert het verschil te maken en samen met je collega's zorg te dragen voor de ontwikkeling van elke kleuter.

Wie word je?

Jij studeert af als een spontane en warme kleuterleerkracht die kleine kinderen helpt groeien. Je weet perfect hoe je voor hen een positieve en stimulerende omgeving creëert waarin taal, betrokkenheid, diversiteit en samenwerking centraal staan. Je maakt een heleboel leuke en leerrijke lessen vanuit je inzicht in onze maatschappij, verschillende culturen en de leefwereld van jonge kinderen. Je bent leerkracht in de school maar je hebt ook een maatschappelijke rol. Je kan goed samenwerken met professionals van binnen en buiten de school. Je bent en blijft kritisch voor de maatschappij en jezelf. Je maakt indruk op morgen.

Doen doen doen

Je leert hoe het eraan toe gaat voor leraren op de kleuterschool, doordat je vroeg en vaak naar je ‘werkplek’ - een stageschool - gaat. In het eerste en tweede jaar ben je bijna elke week één dag op dezelfde school. In het derde jaar zelfs twee dagen om de school en verschillende klassen grondig te leren kennen. Daarnaast zijn er ook werkplekweken waar je oefent in het lesgeven. Enkele voordelen van het werkplekleren:

 • De garantie op een leerrijk en kwaliteitsvol stagetraject
 • Een intense wisselwerking tussen praktijk en theorie
 • Ongelooflijk veel praktijkervaring binnen één jaar
 • Een zeer sterk CV op het einde van je opleiding

Binnen onze lerarenopleidingen heerst een warme sfeer, waarin lectoren, werkplekbegeleiders en medestudenten open met elkaar communiceren. We doen aan co-teaching, want met twee bereik je meer dan alleen. Je kan tijdens je traject rekenen op doorgedreven coaching en supervisie. En we werken nauw samen met het werkveld. Want we kunnen van elkaar zoveel leren. 

We stemmen onze opleiding af op de talenten die onze studenten meebrengen. Indien je al een opleiding achter de rug hebt of op een andere manier al vaardigheden hebt opgebouwd, kan je een eventuele vrijstellingen aanvragen. Onder begeleiding van je lectoren concentreer je op je persoonlijke groei en we motiveren je om kritisch na te denken over je lesinhoud, de activiteiten en de materialen die je gebruikt. We zoeken voortdurend naar uitdagingen en vernieuwing. We hebben een sterke ondernemingszin en gaan op onderzoek.

We vinden het belangrijk dat jouw opleiding ‘op maat’ is. Daarom krijg je tijdens je lerarenopleiding voldoende ruimte om je eigen accent te leggen. In het eerste jaar werk je aan je leraarsvaardigheden op basis van je eigen noden en is er een keuzemodule. In het tweede jaar kan je kiezen uit een aantal accenttrajecten die je opleiding een specifiek pluspunt geven. En in het derde jaar kan je kiezen uit verschillende keuzetrajecten van telkens drie opleidingsonderdelen. 

Onder andere in de opleidingsonderdelen 'niet-confessionele zedenleer' en 'Islamitische godsdienst' proberen we iedere student wegwijs te maken in onze samenleving met focus op inclusieve zorg.

Het modeltraject van de bachelor Kleuteronderwijs bestaat uit zes semesters verspreid over drie jaar. Je ontwikkelt stapsgewijs de verschillende competenties die een startende leraar nodig heeft. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen en het aantal studiepunten. Elk semester bestaat uit een breed en divers pakket aan opleidingsonderdelen: communicatie, muzische vorming, onderwijstechnieken, creatief leren, wereldoriëntatie, ... 

Regelmatig werken vanaf de eerste maanden is hét succesrecept om je studieloopbaan tot een goed einde te brengen. In deze richting zal je niet veel stilzitten. 

Programma

Programma Academiejaar 2023-24

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

De opleiding start met een motiverende week vol workshops waarin je je talenten en vaardigheden als toekomstige leraar kan ontdekken. Samen met je medestudenten ga je aan de slag met een aantal uitdagingen. Aan de hand hiervan leren we je tijdens die week hoe je je eigen groeiprofiel opstelt waarin je sterktes maar ook je werkpunten aan bod komen. Het kan zijn dat je bepaalde werkpunten hebt die erg belangrijk zijn voor een leraar kleuteronderwijs. We bieden je in het eerste jaar dan ook mogelijkheden om hieraan te werken. Zo kan je bijvoorbeeld je taalvaardigheid of algemene en culturele ontwikkeling bijspijkeren.

De lerarenopleiding vergt veel van je studie- en planvaardigheden. Twijfel je of de opleiding haalbaar is voor jou? Dan kan je de opleiding ook over vier jaar (in plaats van drie) spreiden. Als je het vierjarig traject combineert met een intensief programma 'Learn to Study', verhoogt je aanzienlijk jouw slaagkansen.

Programma

Programma Academiejaar 2023-24

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Learn to Study is een workshopreeks onder begeleiding van ervaren trajectbegeleiders en lectoren die je studievaardigheden helemaal scherpstellen. Doordat je je maar voor een deel van de vakken inschrijft, heb je extra tijd. Deze tijd gebruik je om de workshopreeks van Learn to Study te volgen, samen met andere studenten die zich  hebben ingeschreven voor dit studietraject. 

De workshopreeks beslaat verschillende onderdelen om je studievaardigheden helemaal op punt te krijgen. Zo leer je hoe de lessen en cursussen zijn opgebouwd, en maak je kennis met de (digitale) schoolomgeving. Ook spijker je je taalvaardigheden bij en leer je efficiënt studeren, structureren, schematiseren en samenvatten.

NOG VRAGEN?

Inge Landuyt (ingeborg.landuyt@ap.be) beantwoordt graag al je vragen.

Meteen aan de slag

Met een succesvolle stage op je cv is de kans groot dat je meteen aan de slag kan na je opleiding, zeker als het om vervangingen gaat. Vooral kleuterscholen in stedelijke omgevingen zijn permanent op zoek naar nieuwe krachten.

Heb je na het behalen van je diploma Kleuteronderwijs nog zin in meer? Dan zijn er heel wat mogelijkheden. Een postgraduaat Niet-Confessionele Zedenleer bijvoorbeeld. Of misschien wil je nog een extra onderwijsbevoegdheid behalen? In één jaar kan je een extra diploma Secundair Onderwijs of Lager Onderwijs behalen.

Heb je academische ambities? Volg dan een schakelprogramma om een master te behalen in de Opleidings- en onderwijswetenschappen of Pedagogische wetenschappen (BrusselGent of Leuven). Van onze afgestudeerden stroomt 15 tot 40 procent door naar een universitaire opleiding, waarvan de meesten ook effectief een diploma behalen.

Trek er op uit

Breng tijdens je opleiding enkele maanden in het buitenland door. Hiermee doe je niet enkel een unieke ervaring op, maar investeer je ook in je persoonlijke ontwikkeling als toekomstige leraar. We bieden twee internationale mogelijkheden aan:

 • Loop drie maanden stage in een ontwikkelingsland: Marokko, Zuid-Afrika, Kenia, Peru, Oeganda, Bali of Suriname.
 • Trek er vijf maanden op uit voor een Erasmusuitwisseling aan één van onze Europese partners. We hebben goede samenwerkingsverbanden met scholen in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Spanje, Kroatië, Nederland, ...

In het tweede jaar werk je aan je internationale en interculturele competenties in het opleidingsonderdeel internationaal inleefproject. Je bereidt in kleine teams, samengesteld met studenten Kleuteronderwijs, Lager en Secundair Onderwijs, een onderzoeksvraag uit het werkveld voor en voert die uit in scholen en lerarenopleidingen in bijvoorbeeld Spanje, Frankrijk, Nederland, Estland, Duitsland of Senegal.

Lukt het voor jou niet om een volldige week naar het buitenland te trekken? Dan kan je een aangepast Internationaal inleefproject @ Home volgen waarbij je dezelfde competenties leert. Aan jou de vrije keuze dus! 

Je hoeft niet noodzakelijk zelf erop uit te trekken om een buitenlandse ervaring op te doen. Bij ons kan dat ook hier, in hartje Antwerpen! 

 • In je tweede jaar neem je deel aan de ‘International week’ die we organiseren met de Hogeschool Zeeland. Je volgt allerlei workshops gegeven door - vaak buitenlandse - gastdocenten met thema’s die raken aan de accenttrajecten binnen de opleidingen.
 • Voor het European Project Semester (EPS) kom je terecht in een divers team van studenten uit binnen- en buitenland uit verschillende disciplines. Jullie krijgen een uitdagend project voorgeschoteld, recht uit het werkveld. Je leert samenwerken met studenten met een andere achtergrond, zoals productontwikkelaars, ICT’ers, sociaal-cultureel werkers, ... met vaak verbluffende projectresultaten tot gevolg.
 • Werk je graag samen met internationale studenten Sociaal Werk, Orthopedagogie en studenten uit de lerarenopleidingen? Ben jij uitermate geboeid door hoe maatschappelijke vraagstukken en stedelijke samenlevingsproblemen aangepakt kunnen worden? Werk dan mee in een multidisciplinair team aan innovatieve, creatieve oplossingen en geef zo mee een antwoord op de vraagstukken van vandaag en morgen die elke grootstad ervaart. ES-MC is een programma van 30 studiepunten, volledig in het Engels. Dit programma biedt een ideale oplossing voor studenten die graag een internationale ervaring willen opdoen, zonder effectief naar het buitenland te gaan.
De starttoets voor de lerarenopleiding: voor wie geldt dit?

Als je eraan denkt om te kiezen voor de educatieve bacheloropleidingen Kleuteronderwijs, Lager of Secundair Onderwijs, moet je de Starttoets lerarenopleiding maken voordat je je inschrijft aan een Vlaamse hogeschool. De toets is een initiatief van de overheid en heeft als doel jou als aankomende student een goed beeld te geven van je eigen startniveau. Zo weet je waar je staat met je basiskennis: waar liggen je sterktes en wat beheers je minder? Dan kan je van meetaf aan inzetten op mindere punten. 

Opgelet: heb je al een bachelor-, master- of licentiaatsdiploma? Dan ben je vrijgesteld van deelname aan de starttoets Nederlands. Ook wie wil inschrijven in een educatieve graduaatsopleiding is vrijgesteld van deelname. 

De Starttoets peilt in eerste instantie naar competenties Nederlands omdat taal in alle lerarenopleidingen van groot belang is. Aankomende studenten Lager Onderwijs leggen ook een Starttoets af voor de onderdelen Frans en wiskunde. 

Je legt dus een toets af voor deze onderdelen:

 • Educatieve bachelor Kleuteronderwijs: Nederlands
 • Educatieve bachelor Secundair Onderwijs: Nederlands
 • Educatieve bachelor Lager Onderwijs: Nederlands, Frans en wiskunde

De Starttoets is verplicht. Met een bewijs van deelname aan de Starttoets kan je je sowieso inschrijven voor een lerarenopleiding, of je nu geslaagd bent of niet. Nadat je alle onderdelen hebt afgelegd, kan je een attest van deelname downloaden dat een academiejaar geldig is. Bij je definitieve inschrijving aan AP (of een andere hogeschool) moet je dat bewijs van deelname voorleggen.

Haal je het streefcijfer niet, dan kan je je nog steeds inschrijven voor je lerarenopleiding. Je volgt dan wel voor of tijdens je opleiding een verplicht online remediëringstraject. Jouw resultaten worden enkel gedeeld met de hogeschool waar je uiteindelijk inschrijft. We voorzien vanuit AP ook ondersteunend materiaal, of hulp of maat aan om jou hierbij te begeleiden. Zo werken samen met jou eventuele tekorten tijdig weg. 

 • Het onderdeel Nederlands leg je af tijdens een afnamemoment aan een hogeschool naar keuze.
 • De onderdelen Frans en wiskunde (enkel voor Lager Onderwijs) leg je thuis online af.
 • De duur van de Starttoetsen is vastgelegd op 90 minuten + 30 minuten extra. Elke deelnemer krijgt dit extra half uur, onafhankelijk of de deelnemer een erkende functiebeperking heeft of niet. Voor extra tijd kan en hoeft dus geen aanvraag ingediend te worden
 • De Starttoets is kosteloos en inschrijven voor een afnamemoment voor het onderdeel Nederlands kan tot vijf werkdagen op voorhand via de website van de Vlaamse Hogescholenraad.

Naast de instaptoets voorzien we vanuit de opleiding een (niet-bindende) screening aan de start van je academiejaar. De beide zijn erop gericht om jou zo gericht mogelijk te ondersteunen. Ze vormen een goede start in aanloop naar jouw toekomstige job als leerkracht, misschien wel het mooiste beroep denkbaar!

Meer info en proefversie van de starttoets

FAQ over deze opleiding

 • Waar kan ik aan de slag met mijn diploma?

  Je mag in alle onderwijsnetten lesgeven: 

  • onderwijs van steden en gemeenten

  • gemeenschapsonderwijs (GO!)  

  • katholiek onderwijs  

 • Is er voorkennis vereist om te kunnen starten?

  Als je wil starten in de lerarenopleiding moet je eerst een Starttoets lerarenopleiding afleggen voordat je je inschrijft aan een Vlaamse hogeschool. De toets is een initiatief van de overheid en heeft als doel jou als aankomende student een goed beeld te geven van je eigen startniveau. Zo weet je waar je staat met je basiskennis: waar liggen je sterktes en wat beheers je minder? Dan kan je van meetaf aan inzetten op die mindere punten. Bij je definitieve inschrijving bij AP (of een andere hogeschool) leg je een bewijs van deelname voor.

  Deze starttoets is:

  • Gratis. Je kan tussen 1 juli en 30 september de Starttoets afleggen. Dat gebeurt op één van de verschillende locaties doorheen Vlaanderen. De keuze is helemaal aan jou. De Starrtoets is kosteloos en inschrijven kan tot twee weken voor het afnamemoment. Meer praktische info hierover volgt later.
  • Verplicht door de overheid voor iedere student die wil starten in een lerarenopleiding (Kleuter-, Lager of Secundair Onderwijs) aan eender welke hogeschool in Vlaanderen en Brussel.
  • Bindend. Nadat je alle onderdelen hebt afgelegd, kan je een attest van deelname downloaden dat een academiejaar geldig is. Bij je definitieve inschrijving aan AP (of een andere hogeschool) leg je dat bewijs van deelname voor. Indien je het streefcijfer op de toets niet haalt, en je wil inschrijven aan een hogeschool, zal je verplicht een remediëringstraject moeten volgen. Deze remediëring bestaat minstens uit een online traject, dat je zowel vóór de start van je opleiding kan volgen, als na de start tijdens het academiejaar.

  De Starttoets is erop gericht om jou zo gericht mogelijk te ondersteunen. Ze vormen een goede start in aanloop naar jouw toekomstige job als leerkracht, misschien wel het mooiste beroep denkbaar!

 • Hoeveel uur per week heb ik les?

  Lessen worden ingepland van maandag tot vrijdag.  

  • Je start nooit vroeger dan 8 uur en eindigt nooit later dan 18 uur.  

  • Je hebt meestal 4 à 6 uur les per dag.  

  • Je hebt niet per se elke dag les.  

  • Het lesrooster met de exacte dagen en uren krijg je bij de start van het semester.

 • Hoe worden de examens georganiseerd?

  Onze opleiding werkt met een semestersysteem. Je hebt examens in januari en juni (en eventueel herexamens in augustus).   

 • Kan ik zelf kiezen in welke school ik stage loop?

  • In het eerste en tweede jaar: krijg je vanuit de opleiding een stageschool toegewezen. Hierbij houden we zeker rekening met bereikbaarheid. We werken nauw samen met scholen die vertrouwd zijn met onze manier van werken en waar ook altijd medestudenten aan de slag zijn.  
  • In het derde jaar: kan je zelf solliciteren voor een plaats bij een van onze partnerscholen.