Overslaan en naar de inhoud gaan
extra onderwijsvak
Secundair Onderwijs voor extra onderwijsvak

Leerkracht Secundair Onderwijs: extra onderwijsvak

Ben je al leerkracht en wil je je huidige onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Of beschik je over een diploma van een specifieke lerarenopleiding of een verkorte educatieve bachelor in combinatie met hogere studies, maar droom je ervan om een extra onderwijsvak te geven? Dan is het verkorte traject Secundair Onderwijs de ideale formule voor jou.

Iets voor jou?

Zin in een nieuwe uitdaging? Wil je graag je huidige onderwijsbevoegdheid in het secundair onderwijs uitbreiden? Dan is dit traject iets voor jou. Je verwerft een extra lesbevoegdheid voor een onderwijsvak dat je zelf kiest. Je kan het verkorte traject volgen als je voldoet aan een van deze diplomavoorwaarden.

 • Jij bent leerkracht secundair onderwijs en bezit een diploma geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) Secundair Onderwijs, een specifieke lerarenopleiding (SLO) of een diploma van een specifieke lerarenopleiding in combinatie met een bachelor- of een masteropleiding.
 • Je bent een leerkracht kleuter- of lager onderwijs en in het bezit van een diploma geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) Kleuter- of Lager Onderwijs.

Heb je nog geen pedagogische bekwaamheid? Dan is het uniek combitraject, een geïntegreerd programma, ook een mogelijkheid. Lees er meer over in de tabbladen hieronder.

Wat leer je?

De opleiding is opgebouwd uit vakinhoud, werkplekleren en stage. Het programma is een mooie mix van lessen, opdrachten en ateliers op de campus, zelfstudie en ervaring opdoen op de werkplek.

 • Vakinhoud: in de vakinhoudelijke opleidingsonderdelen leer je de kennis en vaardigheden die je straks zal overbrengen op de leerlingen uit je klas. Je verwerkt de vakinhoud voornamelijk via zelfstudie. Zo studeer je vlot tijds- en plaatsonafhankelijk.
 • Werkplekleren en stage: praktijk staat centraal in dit traject. Al vanaf het prille begin doe je stage. Tijdens die stage en met behulp van taken leer je de didactische kneepjes van het vak, met ondersteuning van een ervaren vakmentor op je school. Ook je stagebegeleider staat tijdens het traject voor je klaar. Reken op professionele coaching van een enthousiast lectorenteam.

Wie word je?

Jij wordt een spontane, betrokken leerkracht die met passie en kennis van zaken het nieuw gekozen vak overbrengt. Je zet als leerkracht maximaal in op de leerwinst voor alle leerlingen, en maakt echt het verschil.

Flexibel studeren

In deze opleiding hoef je niet fulltime achter de schoolbanken te zitten. We doen er alles zodat je je studietijd perfect kan combineren met je werk, gezin of studentenstatuut

 • Flexibiliteit, check! Je kan in hoge mate met je lectoren bespreken hoe je je lessenrooster invult of studietijd zelf plant en organiseert.
 • Het traject rond je al in een jaar af. Wil je liever de studielast verlagen? Kies dan voor een gespreid traject. Je doet er dan iets langer over, bijvoorbeeld anderhalf jaar, maar het verhoogt de kans op slagen. 
 • Ook wanneer je nog geen pedagogische bekwaamheid hebt en je nog niet over de juiste diploma's beschikt, bestaat er een flexibel traject. In dit unieke combitraject combineer je nieuwe vakkennis en verwerf je pedagogische bekwaamheid. 
 • Kies je voor een knelpuntvak, dan word je gesubsidieerd door VDAB. De aanvraag hiervoor dien je best zelf in bij VDAB.

Studies tonen aan dat er de komende jaren een substantieel tekort zal ontstaan aan goed gevormde leerkrachten secundair onderwijs. Een extra onderwijsbevoegdheid zorgt ervoor dat je breed inzetbaar bent. Je kan ook specifiek kiezen voor een knelpuntvak.

Werk je al als leerkracht in het onderwijs? Dan is het mogelijk om je stage uit te voeren op je huidige school. Dankzij de begeleiding van een mentor op je werkplek en een lector van de hogeschool krijg je alle leerkansen aangeboden om te slagen.

De campus waar je les hebt, is een levendige leeromgeving die voorzien is van alle moderne faciliteiten. Het gebouw aan het Eilandje is uitstekend bereikbaar dankzij een vlotte metro- en tramverbinding. Je geraakt er uiteraard ook goed te voet, met de fiets of de auto. Op de campus vind je niet enkel klasgenoten, maar ontmoet je ook studenten uit andere lerarenopleidingen. Zo leer je van en met elkaar, want wie weet, kom je elkaar later nog eens tegen op de werkvloer.

AP Hogeschool staat voor kwalitatief onderwijs. Al onze opleidingen ondergaan een grondige kwaliteitscheck. Zo ben je gerust dat de richting die je volgt niet alleen kwaliteitsvol en up-to-date is, maar ook de laatste ontwikkelingen van de arbeidsmarkt volgt. Na je studie ben je dus zeker van de juiste expertise en kan je met een gerust hart de werkvloer op. 

De kwaliteitscriteria zijn vastgelegd door deze externe organisaties: 

 • de European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG);
 • en de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS). 

Meer weten? Lees er alles over op ap.be/kwaliteit

De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat de kwaliteit van de educatieve bacheloropleiding Secundair Onderwijs is gegarandeerd. Het kwaliteitsrapport kan je hier raadplegen.

Programma

Het programma telt 45 studiepunten. Je kan het al op een jaar afronden, of spreiden over een langere periode. Wil je meer informatie over de vakken in jouw studieprogramma? Klik dan op de paarse balken en ontdek alle bijbehorende details. Of download de printbare pdf-versie en ontvang het volledige programma per mail.

Programma Academiejaar 2024-25

 • Verkort traject - 1 onderwijsvak (knelpunt) : 45 SP
  OPLEIDINGSONDERDELEN SP
  • Biologie
   Uitleg: Je moet alle opleidingsonderdelen volgen.
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   Vakinhoud A biologie 15
   Vakinhoud B biologie 12
   Stage A + WPL Biologie 3
   Stage B + WPL Biologie 3
   Stage C + WPL Biologie 12
  • Frans
   Uitleg: Je moet alle opleidingsonderdelen volgen.
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   Vakinhoud A Frans 15
   Vakinhoud B Frans 12
   Stage A + WPL Frans 3
   Stage B + WPL Frans 3
   Stage C + WPL Frans 12
  • Nederlands
   Uitleg: Je moet alle opleidingsonderdelen volgen.
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   Vakinhoud A Nederlands 15
   Vakinhoud B Nederlands 12
   Stage A + WPL Nederlands 3
   Stage B + WPL Nederlands 3
   Stage C + WPL Nederlands 12
  • Wiskunde
   Uitleg: Je moet alle opleidingsonderdelen volgen.
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   Vakinhoud A wiskunde 15
   Vakinhoud B wiskunde 12
   Stage A + WPL Wiskunde 3
   Stage B + WPL Wiskunde 3
   Stage C + WPL Wiskunde 12

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

In de vakinhoudelijke opleidingsonderdelen leer je de kennis en vaardigheden die je zal overbrengen op leerlingen van het secundair onderwijs. Deze vakinhouden verwerf je onder andere door zelfstudie. Zo studeer je tijds- en plaatsonafhankelijk en op je eigen tempo.

Uiteraard sta je er nooit alleen voor. Je wordt goed begeleid in je leerproces, onder andere door leerknooppunten of contactmomenten op woensdagnamiddag. Daar krijg je gerichte feedback van een vaklector, antwoord op al je vragen of extra oefentechnieken. 

Vanaf de start van de opleiding loop je stage, zodat je de theorie meteen kan omzetten in de praktijk. Je leert hoe je de nieuwe vakinhoud het best overbrengt via oefeningen en leerervaringen. Daarnaast doe je ook aan reflectie. Samen met je mentor en stagebegeleider blik je terug op wat goed was en waar je uitdagingen liggen. Minstens een keer per stageperiode krijg je bezoek van je stagebegeleider, die ook steeds bereikbaar is van op afstand.

Er zijn twee type onderwijsvakken.

 • Knelpuntvakken: dit zijn de vakken waarvoor er momenteel een groot leerkrachtentekort is. Deze vakken zijn biologie, Frans, Nederlands en wiskunde. Het programma voor deze vakken is erg flexibel opgesteld, zodat je slechts vier woensdagnamiddagen per semester les hebt. Met gerichte leer- en doeopdrachten kan je heel flexibel je studie zelfgestuurd organiseren en plannen.
 • Andere onderwijsvakken: deze vakken leiden niet naar een knelpuntberoep. Het gaat over aardrijkskunde, economie, Engels, geschiedenis, gezondheidsopvoeding, islamitische godsdienst, mode muziek, niet-confessionele zedenleer, project algemene vakken of techniek. Als je kiest voor een van deze onderwijsvakken, volg je les samen met studenten uit de reguliere dagopleiding Secundair Onderwijs. Reken gemiddeld op ongeveer vier halve dagen les op de campus per week. 
Knelpuntvak: biologie

Vakinhoud

 • Natuurwetenschappen uit de eerste graad secundair onderwijs: eerste semester herhaling van deel kennis en vaardigheden uit het secundair onderwijs. Je bespreekt zowel biologische als chemische als fysische onderwerpen. 
 • Biologische thema’s: wat is leven, biomoleculen, cel en celdelingen, structuur en fysiologie van bloemplanten, diergroepen, fundamentele bouwstenen van levend materiaal. Ook aanpassingen aan de primaire levensbehoeften van gewervelde dieren komen aan bod.
 • Ontdekkend en onderzoekend leren, onder andere via microscopische studies, dissecties, excursies en experimenten. 
 • Het menselijk lichaam en gezondheid: externe en interne prikkels via zintuigen, het zenuw- en spierstelsel, hormonaal stelsel en het skelet. Gedragsleer of ethologie, vanuit historisch als hedendaags perspectief. 
 • Biodiversiteit: je duikt in de evolutie, het ontstaan van het leven en de indeling van microbioloog Carl Woese. Daarnaast focus je op bacteriologie en biotechnologie. 
 • Ecologie en duurzame ontwikkeling: je staat stil bij bewuste dagelijkse keuzes en hun ecologische, economische en sociale impact, en hoe je met jongeren hierrond kunt werken.   

Didactiek

 • Vakdidactiek: leerlijn (natuur)wetenschappen van basisonderwijs tot secundair onderwijs.Je bouwt hierin heel wat vakspecifieke kennis op. 
 • Ontdekkend en onderzoekend leren: je leert boeiende lessen opbouwen aan de hand van praktijkoefeningen en organiseert excursies. 
 • Competentiegericht evalueren op basis van vaardigheden, kennis en attitudes. 
 • Lesmaterialen ontwikkelen: op maat van je doelgroep zoals cursusteksten, instructie- en werkbladeren, spelmateriaal, digitaal materiaal ... 

Vakinhoud

Stap voor stap breid je de Franse grammatica en woordenschat van het secundair onderwijs verder uit. Je verdiept je in de Franse geschiedenis en cultuur aan de hand van filmmateriaal en literatuur. 

Didactiek

Leerkracht word je door te doen. Aan de hand van concrete voorbeelden leer je hoe je op een gevarieerde en motiverende manier kennis en vaardigheden overbrengt op de leerlingen uit je klas. Hiervoor kan je je creativiteit zelf volop inzetten. Je volgt ook specifieke didactiek rond het aanleren van een vreemde taal

Vakinhoud

In het hele traject is er zowel aandacht voor taal als voor literatuur. Bij de start ligt de klemtoon op het taalsysteem: spelling en grammatica. Ook werk je aan je schriftelijke en mondelinge taal. Je verkent het aanbod jeugdliteratuur. 

Vervolgens bestudeer je de taal  in relatie tot tijd, ruimte en maatschappij. Deze aandacht voor onder andere de taalvariatie sluit aan bij de zorg voor de sociaal-culturele variatie, diversiteit. Onze blik op literatuur verruimt met fictie in de literatuurgeschiedenis, film, theater en poëzie

Ten slotte bestudeer je hoe het taalbeleid op school eruit kan zien. Ook kiezen, lezen en bespreken we samen één roman en zetten we onze verkenning van de Nederlandse literatuur verder.  

Didactiek

Je koppelt de toegepaste didactiek aan de vakinhoud: je werkt zelf aan de vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken en maakt telkens de vertaalslag naar de klaspraktijk in het middelbaar onderwijs. Je krijgt concrete voorbeelden van typelesjes en lesvoorbereidingen, individuele begeleiding en feedback op voorbereidingen, taken en presentaties. 

Je leert didactisch omgaan met nieuwe media en maakt jongeren enthousiast voor lezen. Je ontdekt hoe je inductief, interactief en activerend  leerlingen kan uitdagen, ook al is Nederlands hun tweede taal is of ze een lees- of  schrijfprobleem hebben.  

Vakinhoud

Centraal in je programma staat de leerstof wiskunde van de eerste en tweede graad secundair onderwijs. We baseren ons op de leerplannen wiskunde voor het ASO. We maken ook ruimte voor leerstofonderdelen die in het secundair onderwijs niet op het programma staan, maar die nodig zijn om de materie beter te beheersen, zoals logica en verzamelingenleer. Ook leerstof uit de derde graad secundair onderwijs nemen we onder de loep. Zo begrijp je waar je leerstof naartoe leidt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kegelsneden. 

Didactiek

Naast de vakinhoud komt ook de didactiek, de kunst van het onderwijzen, aan bod. Je analyseert uitgebreid de verschillende opleidingsonderdelen. Hoe zit dit wiskundig in elkaar? Welke aanpak, volgorde of methode kies je best om dit aan te leren? 

We maken gebruik van ervarings- en onderzoeksgebaseerde methodes in het lesgeven. Eerst leer je de theorie aan, daarna oefen je die in via praktijkopdrachten. Tot slot test je je kunde zelf uit tijdens de stages, en krijg je feedback.  

Wil je graag een ander onderwijsvak dan de knelpuntvakken toevoegen aan je bevoegdheid? Dan heb je keuze uit:

Voor deze vakken volg je deels les met de studenten uit de reguliere opleiding Secundair Onderwijs. Je studeert flexibel, maar moet toch rekening houden vier halve dagen les per week op de campus. Neem contact op met onze trajectbegeleider voor een programma op maat. 

 

Uniek combitraject

Heb je al een bachelor- of masterdiploma, maar nog geen lerarenopleiding gevolgd? En droom je er toch van om les te geven in een bepaald onderwijsvak, dat niet aansluit bij jouw eerder behaalde diploma? Goed nieuws, want dan kan je vanaf dit academiejaar een uniek en verkort combitraject volgen aan AP. Dit traject is een combinatie van deze twee opleidingen: 

Door de verkorte educatieve bachelor te combineren met de inhoudelijke focus op een extra onderwijsvak (bv. wiskunde, Nederlands, biologie, islamitische godsdienst …) is er geen overlap tussen beide programma’s. Het programma van 60 studiepunten combineert eentje van 45 studiepunten tot een krachtig geïntegreerd programma van 90 studiepunten. Zo verwerf je op anderhalf jaar niet enkel je pedagogische bekwaamheid, maar ook maximaal inzicht (en rechten) in een vakgebied dat jou passioneert. Twee vliegen en twee diploma's in één klap dus.

Benieuwd naar het modeltraject met vakken en bijhorende studiepunten? Bekijk dan hier het standaardprogramma van het verkort combitraject. Kies je voor het onderwijsvak muziek, dan ziet het traject er iets anders uit. Je studeert dan na twee jaar af. Bekijk dat programma hier.

Klaar voor een uitdagende job als leerkracht in het secundair onderwijs? Verwacht je aan een flexibel programma op maat en met een duidelijke focus op de inhouden van het vak waarin je je wil bekwamen. Je krijgt de nodige pedagogische en didactische skills mee om je bestaande en nieuwe kennis en ervaring te vertalen naar de leefwereld van jongeren.  

Toelatingsvoorwaarden

Als je aan een van de volgende diplomavoorwaarden voldoet, kan je de educatieve bachelor Secundair Onderwijs: extra onderwijsvak volgen.

 • Jij bent leerkracht secundair onderwijs en bezit een diploma geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) Secundair, een specifieke lerarenopleiding (SLO) of een diploma van een specifieke lerarenopleiding in combinatie met een bachelor- of een masteropleiding.
 • Je bent een leerkracht kleuter- of lager onderwijs en in het bezit van een diploma geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) Kleuter- of Lager Onderwijs.

Je programma telt dan 45 studiepunten dat je na een jaar kan afronden. 

Heb je nog geen pedagogische bekwaamheid, maar wel al een bachelor- of masterdiploma? Dan zijn er twee opties. 

 1. Je volgt de verkorte educatieve bachelor Secundair Onderwijs. Je mag dan lesgeven in de onderwijsvakken die aansluiten bij je diploma. Ontdek welke vakken dit zijn op de website van de Vlaamse overheid.
 2. Wil je graag lesgeven in een bepaald onderwijsvak dat niet aansluit bij je eerdere studies? Dan kan je het flexibel combitraject volgen. Je verwerft zowel pedagogische bekwaamheid als nieuwe vakkennis over het gekozen onderwijsvak. Dit programma combineert dus twee aparte opleidingen tot één geïntegreerd programma van 90 studiepunten zonder overlap. Je kan je diploma behalen in anderhalf jaar. 
Meteen aan de slag

Met je diploma kan je zo aan de slag als leerkracht in het secundair onderwijs, en dat in alle onderwijsnetten. Zeker in een stedelijke omgeving vind je ongetwijfeld snel een toffe job.

Als je nog verder wil studeren, zijn er heel wat mogelijkheden.

FAQ over deze opleiding

 • Is er voorkennis vereist om te kunnen starten?

  Als je wil inschrijven voor de educatieve bachelor secundair onderwijs extra onderwijsvak, heb je een bachelor- of masterdiploma en een pedagogische bekwaamheid nodig. 

  Heb je enkel een bachelor- of masterdiploma, maar nog geen pedagogische bekwaamheid? En wil je graag een specifiek onderwijsvak geven dat niet aansluit bij jouw diploma? Dan kan je op anderhalf jaar een uniek combitraject van 90 studiepunten volgen dat deze twee diploma's combineert

 • Voor welke vakken kan ik dit traject volgen?

  • De vier knelpuntvakken: biologie, Frans, Nederlands en wiskunde.
  • De andere onderwijsvakken zijn aardrijkskunde, economie, Engels, gezondheidsopvoeding, geschiedenis, islamitische godsdienst, mode, muzikale opvoeding, niet confessionele zedenleer, project algemene vakken en techniek.

 • Hoeveel uur per week heb ik les?

  • Voor de knelpuntvakken (biologie, Frans, Nederlands en wiskunde) volg je in het eerste semester vier woensdagen telkens van 14 t.e.m. 17 uur. In het tweede semester zijn dit drie woensdagen telkens van 14 t.e.m. 17 uur.
  • Voor de andere onderwijsvakken volg je de lessen samen met de studenten uit het dagtraject. Reken gemiddeld ongeveer vier halve dagen per week.

 • Hoe wordt de stage georganiseerd?

  De praktijk bestaat uit:

  • Stage A en werkplekleren = 5 uur observeren en 10 uur lesgeven
  • Stage B en werkplekleren = 5 uur observeren en 10 uur lesgeven
  • Stage C en werkplekleren = 5 uur observeren en 30 uur lesgeven

  Geef je al les in de doelgroep en het betrokken onderwijsvak? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden stage lopen op je huidige werkplek.