Overslaan en naar de inhoud gaan
Secundair Onderwijs voor extra onderwijsvak

Leraar Secundair Onderwijs: extra onderwijsvak

Je bent al leraar en je wil jouw onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Of je beschikt over een diploma van een specifieke lerarenopleiding of een educatieve bachelor verkort in combinatie met hogere studies en het kriebelt om een extra onderwijsvak te geven? Dan is ons Verkort Traject Secundair Onderwijs voor jou de ideale formule!

Iets voor jou?

Zin in een nieuwe uitdaging? Wil je graag je onderwijsbevoegdheid in het secundair onderwijs uitbreiden? Dan is dit traject iets voor jou. Je verwerft een extra lesbevoegdheid voor één onderwijsvak dat je kiest.

Als je aan één van de volgende diplomavoorwaarden voldoet, kan je dit verkorte traject volgen:

 • Jij bent leraar secundair onderwijs en bezit een diploma geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) Secundair, een specifieke lerarenopleiding (SLO) of een diploma van een specifieke lerarenopleiding in combinatie met een bachelor- of een masteropleiding.
 • Je bent een leraar lager onderwijs in het bezit van een diploma geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) Lager Onderwijs
 • Je bent een leraar kleuteronderwijs in het bezit van een diploma geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) Kleuteronderwijs

so.jpgWat leer je?

 • De opleiding is opgebouwd uit: vakinhoud, werkplekleren en stage. Het programma bestaat uit een mooie mix van lessen, opdrachten en ateliers op de campus, zelfstudie en ervaring opdoen op de werkplek.
 • In de vakinhoudelijke opleidingsonderdelen leer je de kennis en vaardigheden die jij straks zal overbrengen op je leerlingen. Die vergaar je voornamelijk via zelfstudie. Zo kan je tijds- en plaatsonafhankelijk werken.
 • Praktijk staat centraal in dit traject. Al van aan de start van het programma doe je stage. Tijdens die stage en met behulp van leertaken leer je de didactische kneepjes van het vak, met ondersteuning van een ervaren vakmentor op je school. Ook je stagebegeleider van AP staat tijdens je traject voor je klaar. Je kan rekenen op een professionele coaching van ons enthousiast lectorteam.
   

Wie word je?

Jij wordt een spontane, betrokken leraar die met passie en kennis van zaken je nieuw gekozen vak overbrengt. Jij zet als leraar maximaal in op leerwinst voor alle leerlingen. Je wordt  een leraar die het verschil maakt. 

Flexibel studeren

Je kan in hoge mate met je lectoren bespreken hoe je je lessenrooster invult zodat je je studies kan afstemmen op je persoonlijke situatie. Ook de mogelijkheid om je studiepunten te spreiden om de haalbaarheid van het verkort traject te garanderen, is zeker mogelijk.Je kan dit diploma op een jaar halen of spreiden over een langere periode. Je kan deze opleiding combineren met je werk, gezin of je studentenstatuut. Ten slotte wordt de opleiding, als je voor een knelpuntvak kiest, ook gesubsidieerd door de VDAB. 

Studies tonen aan dat er de komende jaren een substantieel tekort zal ontstaan aan goed gevormde leerkrachten secundair onderwijs. Een extra onderwijsbevoegdheid zorgt ervoor dat je breed inzetbaar bent. Je kan ook specifiek kiezen voor een knelpuntvak.

Werk je al als leraar in het onderwijs? Dan kan je met de juiste begeleiding door een ervaren mentor op jouw school, kiezen om je stage op je eigen werkplek te lopen. Dankzij de begeleiding door een mentor op je werkplek én een lector van de hogeschool krijg je alle leerkansen aangeboden om te slagen.

De campus waar je les hebt is een levendige leeromgeving, uitgerust met moderne faciliteiten. Het gebouw aan het Eilandje is uitstekend bereikbaar dankzij de nieuwe metro- en tramverbindingen. Je geraakt er uiteraard ook vlot te voet, met de fiets of de wagen. Je treft op campus Spoor Noord niet alleen je lesgenoten aan, maar ontmoet er ook studenten uit andere lerarenopleidingen. Je leert van en met elkaar. Want wie weet, kom je hen later op de werkvloer opnieuw tegen?

Je kan het traject van 45 studiepunten in één jaar afronden. Wil je de opleiding combineren met een job of gezin? Afhankelijk van je eigen mogelijkheden, je voorkennis en de complexiteit van de te verwerven competenties, raden we soms aan om het traject over anderhalf jaar te spreiden. Indien je dat wenst, kan je tijdens een gesprek met de vaklector je beginsituatie nagaan en je startcompetenties in kaart brengen. 

De opleiding is opgebouwd uit: vakinhoud, werkplekleren en stage. Het programma bestaat uit een mooie mix van lessen, opdrachten en ateliers op de campus, zelfstudie en ervaring opdoen op de werkplek.

Programma academiejaar 2023-24

Programma Academiejaar 2023-24

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

In de vakinhoudelijke opleidingsonderdelen leer je de kennis en vaardigheden die jij zal overbrengen op leerlingen van het secundair onderwijs. Deze vakinhouden verwerf je vooral door zelfstudie. Dit geeft je de ruimte om plaats- en tijdsonafhankelijk, op je eigen tempo te studeren met de leermaterialen die voor jou worden voorzien.

Je staat er niet alleen voor. Jij wordt begeleid door onze lectoren in je leerproces. Je neemt deel aan een aantal leerknooppunten of contactmomenten op woensdagnamiddag. Je krijgt gerichte feedback van een vaklector die je vragen beantwoordt en mogelijkheden biedt om specifieke vaardigheden en technieken in te oefenen.

Je stond of staat al voor de klas. Mogen ervaren hoe jij je leerlingen een stapje verder brengt geeft je een boost. Naast het beheersen van de nieuwe vakinhoud, wil je ook weten hoe je die best overbrengt via oefeningen en leerervaringen. Tijdens je stage krijg je die oefenkansen. Ook de specifieke aanpak bij het overbrengen van een vak leer je op de werkvloer. Leren en vakmanschap ontwikkelen doe je vervolgens door middel van reflectie: de motor van ontwikkeling. Samen met je mentor en stagebegeleider kijk je terug op wat goed was en waar je uitdagingen liggen.  

Stage loop je al van bij start van je opleiding zodat je de aangereikte theorie meteen kan omzetten in de praktijk.  

Je stagebegeleider van de hogeschool bezoekt je minstens één maal per stageperiode en is beschikbaar vanop afstand.

Je kan deze verkorte opleiding standaard volgen voor onderstaande vakken. Interesse in een ander onderwijsvak? Neem dan contact op met de trajectbegeleider om te bekijken hoe het traject er voor jou kan uitzien.

Biologie

Als leraar biologie - natuurwetenschappen sta je mee aan de wieg van het ontwikkelingsproces van de ‘knappe koppen’ van de toekomst. Je helpt leerlingen wetenschappelijk 'geletterd' maken, zodat ze voor zichzelf en voor de maatschappij bewuste keuzes kunnen maken. 

VAKINHOUD 

We starten vanuit de natuurwetenschappen uit de eerste graad secundair onderwijs. Je bespreekt zowel biologische als chemische en fysische onderwerpen. 
 
Voor biologie staan het menselijk lichaam en gezondheid centraal. Je gaat dieper in op de levende natuur: wat is leven, de cel en celdelingen, de structuur en fysiologie van bloemplanten, de verschillende diergroepen, de samenhang tussen de omgeving en het levende.  Ook aanpassingen aan de primaire levensbehoeften van gewervelde dieren worden besproken. 

Je gaat aan de slag met ontdekkend en onderzoekend leren, onder andere via microscopische studies, dissecties, excursies en experimenten. 

Daarnaast bestudeer je hoe het menselijk lichaam reageert op externe en interne prikkels: het zenuw- en spierstelsel, het hormonaal stelsel en het skelet. 
 
Ook de gedragsleer of ethologie komt aan bod, zowel vanuit historisch als hedendaags perspectief. 
 
Biologie studeren kan niet zonder aandacht te hebben voor biodiversiteit. Je duikt in de evolutie, het ontstaan van het leven, en de indeling van Woese. Daarnaast focussen we op bacteriologie en biotechnologie. 

Ten slotte staan ecologie en duurzame ontwikkeling in het onderwijs op het programma. Bewuste dagelijkse keuzes en hun ecologische, economische en sociale impact komen aan bod. We leren je hoe je met jongeren hierrond kunt werken.   

DIDACTISCHE HANDVATTEN  

 • We maken je vertrouwd met de leerlijn “natuurwetenschappen van basisonderwijs tot secundair onderwijs”. Je bouwt hierin heel wat vakspecifieke kennis op. 
 • We leren je hoe je een les natuurwetenschappen opbouwt met aandacht voor het ontdekkend en onderzoekend leren. Je leert practica en excursies organiseren. 
 • We dompelen je onder in competentiegericht evalueren op basis van vaardigheden, kennis en attitudes. 
 • Je ontwikkelt lesmaterialen op maat van je doelgroep: cursusteksten, instructie- en werkbladeren, spelmateriaal, digitaal materiaal, ... 
 • Je wordt aangemoedigd tot ‘big ideas’ in functie van STEM. 

rans is zo veel meer dan een nuttige wereldtaal ... Het is de sleutel tot een ongelooflijk rijk cultureel patrimonium.  

VAKINHOUD 

Stap voor stap breid je de Franse grammatica en woordenschat van het secundair onderwijs verder uit. Je verdiept je in de Franse geschiedenis en cultuur aan de hand van filmmateriaal. We gaan aan de slag met literatuur. 

DIDACTISCHE HANDVATTEN  

Aan de hand van concrete voorbeelden stomen we je klaar voor je taak als leerkracht. Je leert hoe je op een gevarieerde en motiverende manier kennis en vaardigheden overbrengt op je leerlingen. Hierbij krijg je genoeg ruimte om je eigen creativiteit in te zetten. 

Je volgt specifieke didactiek rond het aanleren van een vreemde taal. 

Taal en dus ook Nederlands helpt mensen om contact te maken met anderen, gevoelens te uiten, informatie te verwerken, gedachten te ordenen, … Het is een  uitdaging om jongeren daarbij te begeleiden en te ondersteunen. Nederlands is een hoofdvak waardoor je vele contacturen in dezelfde klas staat. Dit stelt je in staat om een band op te bouwen met de leerlingen. 

VAKINHOUD 

In je hele traject hebben we zowel aandacht voor taal als voor literatuur. Bij de start ligt de klemtoon op het taalsysteem: spelling en grammatica. Ook werk je aan je schriftelijke en mondelinge taal. Je verkent het aanbod jeugdliteratuur. 

Vervolgens bestudeer je de taal  in relatie tot tijd, ruimte en maatschappij. Deze aandacht voor o.a. de taalvariatie sluit aan bij de zorg voor de sociaal-culturele variatie, diversiteit. Onze blik op literatuur verruimt met fictie in de literatuurgeschiedenis, film, theater en poëzie. 

Tenslotte bekijken we hoe een taalbeleid op school eruit kan zien. Ook kiezen, lezen en bespreken we samen één roman en zetten we onze verkenning van de Nederlandse literatuur verder.  

DIDACTISCHE HANDVATTEN 

We koppelen de toegepaste didactiek aan de vakinhoud: we werken zelf aan de vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken en maken telkens de vertaalslag naar de klaspraktijk in het middelbaar onderwijs. Je krijgt concrete voorbeelden van typelesjes en lesvoorbereidingen, individuele begeleiding en feedback op voorbereidingen, taken en presentaties. 

Je leert didactisch omgaan met nieuwe media en maakt jongeren enthousiast voor lezen. Je ontdekt hoe je inductief, interactief en activerend  leerlingen kan uitdagen, ook al is Nederlands hun tweede taal of hebben ze een  lees- of  schrijfprobleem.  

Wij moeten je niet vertellen dat wiskunde leuk is. Zien hoe verschillende delen logisch in elkaar passen, hoe je na lang zoeken plots het licht ziet, hoe een onoverkomelijk lijkende oefening plots makkelijk wordt, … dat zijn leuke en leerzame momenten eigen aan wiskunde. Het 'Ah, nu snap ik het'-moment ook bij je leerlingen laten ondervinden, dat maakt dit onderwijsvak zo boeiend! 

VAKINHOUD 

Centraal in je programma staat de leerstof wiskunde van de eerste en tweede graad secundair onderwijs. We baseren ons op de leerplannen wiskunde voor het ASO. We maken ook ruimte voor leerstofonderdelen die in het secundair onderwijs niet op het programma staan, maar die nodig zijn om de materie beter te beheersen, zoals logica en verzamelingenleer. Ook leerstof uit de derde graad secundair onderwijs nemen we onder de loep. Zo begrijp je waar jouw leerstof naartoe leidt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kegelsneden. 

DIDACTISCHE HANDVATTEN 

Naast de vakinhoud, hechten we uiteraard ook veel belang aan je didactische vaardigheden: de kunst van het onderwijzen. We analyseren uitgebreid de verschillende opleidingsonderdelen. Hoe zit dit wiskundig in elkaar? Welke aanpak, volgorde of methode kies je best om dit aan te leren? 

We maken gebruik van ervarings- en onderzoeksgebaseerde methodes in het lesgeven. Eerst leer je de theorie aan, daarna oefen je die in via praktijkopdrachten. Tot slot test je je kunde zelf uit tijdens de stages, en krijg je feedback.  

Meteen aan de slag

Studies tonen aan dat er de komende jaren een substantieel tekort zal ontstaan aan goed gevormde leerkrachten secundair onderwijs. Een extra onderwijsbevoegdheid zorgt ervoor dat je breed inzetbaar bent. Je kan ook specifiek kiezen voor een knelpuntvak.

Met je diploma kan je zo aan de slag als leerkracht in het secundair onderwijs, en dat in alle onderwijsnetten. Zeker in een stedelijke omgeving vind je ongetwijfeld snel een toffe job.

Zin in meer? Dan heb je wel wat mogelijkheden, een postgraduaat Niet-Confessionele Zedenleer bijvoorbeeld.

Of misschien wil je een bijkomend diploma Lager Onderwijs of Kleuteronderwijs behalen? Ook dat kan via een flextraject. Of kies je voor nog een extra lesbevoegdheid in dit verkorte traject Secundair Onderwijs?

Toelatingsvoorwaarden

Als je aan één van de volgende diplomavoorwaarden voldoet, kan je dit verkorte traject volgen:

 • Jij bent leraar secundair onderwijs en bezit een diploma geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) Secundair, een specifieke lerarenopleiding (SLO) of een diploma van een specifieke lerarenopleiding in combinatie met een bachelor- of een masteropleiding.
 • Je bent een leraar lager onderwijs in het bezit van een diploma geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) Lager Onderwijs
 • Je bent een leraar kleuteronderwijs in het bezit van een diploma geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) Kleuteronderwijs

FAQ over deze opleiding

 • Is er voorkennis vereist om te kunnen starten?

  Als je wil inschrijven voor de educatieve bachelor secundair onderwijs extra onderwijsvak, heb je volgende zaken nodig: 

  • Een bachelor- of masterdiploma 

  • Een pedagogische bekwaamheid  

 • Voor welke vakken kan ik dit traject volgen?

  • Biologie 
  • Frans  

  • Nederlands 

  • Wiskunde  

  Ben je geïnteresseerd in een ander onderwijsvak? Neem dan contact op met de trajectbegeleider om te bekijken hoe het traject er voor jou kan uitzien.

 • Hoeveel uur per week heb ik les?

  Voor de vakinhouden:

  • Semester 1: vier woensdagen telkens van 14u t.e.m. 17u

  • Semester 2: drie woensdagen telkens van 14u t.e.m. 17u

 • Hoe wordt de stage georganiseerd?

  De praktijk bestaat uit:

  • Stage A + werkplekleren = 5 uur observeren en 10 uur lesgeven

  • Stage B + werkplekleren = 5 uur observeren en 10 uur lesgeven

  • Stage C + werkplekleren = 5 uur observeren en 30 uur lesgeven

  Geef je al les in de doelgroep en het betrokken onderwijsvak? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden stage lopen op je huidige werkplek.