Overslaan en naar de inhoud gaan
Secundair Onderwijs

Biologie en natuurwetenschappen


Terug naar Secundair Onderwijs
 • Ik heb gekozen voor biologie omdat het me enorm aansprak hoe de levende wereld in elkaar zit. Ik was nieuwsgierig naar de werking van verschillende organismes. Ik vond het dan ook heel boeiend om meer te weten te komen over hoe planten, dieren en mensen omgaan met elkaars aanwezigheid. Als je leerkracht wil worden, moet je zeker een vak kiezen waar je enthousiast over bent en waarover je kennis wil doorgeven.

  Kylie De Cuyper

Onderwijsvak in vogelvlucht

Eerste jaar
 • Natuurwetenschappen uit de eerste graad secundair onderwijs: eerste semester herhaling van deel kennis en vaardigheden uit het secundair onderwijs
 • Biologische thema’s: wat is leven, biomoleculen, cel en celdelingen, structuur en fysiologie van bloemplanten, diergroepen, fundamentele bouwstenen van levend materiaal
 • Het menselijk lichaam en gezondheid: externe en interne prikkels via zintuigen, het zenuw- en spierstelsel, hormonaal stelsel en het skelet. Gedragsleer of ethologie, o.a. op basis van een verkenning in de Antwerpse Zoo. 
 • (Bio)Chemische onderwerpen: materie en interactie. Bouw, eigenschappen en reacties van atomen en moleculen, anorganische en organische stoffen. 
 • Biofysica: bewegingsleer en anatomie van dieren. Bij energie en kracht bekijken we a.d.h.v. proeven fenomenen van de niet-levende natuur en hoe deze het leven kunnen beïnvloeden.
 • Ontdekkend en onderzoekend leren: microscopisch onderzoek, dissecties, excursies en experimenten
 • Biodiversiteit en taxonomie: classificatie (ordenen), nomenclatuur (naamgeving) en identificatie (beschrijving) van levende organismen
 • Vakdidactiek: leerlijn (natuur)wetenschappen van basisonderwijs tot secundair onderwijs. Ingrediënten van een boeiende les natuurwetenschappen/biologie, praktijkoefeningen, de levende wereld in de klas, leerlingen kritisch laten denken
 Tweede jaar
 • Ecologie en educatie voor duurzame ontwikkeling: jongeren stimuleren bewuste dagelijkse keuzes te maken en kritisch laten nadenken over hun ecologische, economische en sociale impact
 • Veldonderzoek: vijverstudie met didactische focus
 • Praktijkproject: geïntegreerd STEM-project voor eerste graad A-stroom
 • Vakdidactiek: veilig omgaan met chemicaliën in practica, excursies organiseren, differentiëren, competentiegericht evalueren, relevant lesmateriaal ontwikkelen, taalontwikkelend lesgeven
Derde jaar
 • Veldonderzoek: gras- en bosland.  Didactische leerwandelingen en veldwerk. Sporenplanten en geleedpotige dieren, evolutiegedachte en -theorieën
 • Erfelijkheid: bouw van DNA en genetica, overdracht van genetische info, mutaties en erfelijkheid, vergelijkende chromosoomkaarten
 • Biotechnologie: biologische processen voor genetische modificatie
 • Vakdidactiek: coöperatieve werkvormen als mogelijkheid om te differentiëren, internationale focus biologieonderwijs, digitale leerpaden, administratieve taken van een leerkracht

Modeltraject Academiejaar 2022-23

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Project in de kijker

Duurzaamheid op jongerenmaat

In een team met collega-studenten verdiep je je in een actueel ecologisch vraagstuk. Dat kan gaan van waterschaarste in Vlaanderen over de onzichtbare vijand luchtvervuiling tot een zero waste levensstijl.

Je doet niet enkel inhoudelijk onderzoek naar je thema, maar brengt het onderwerp ook tot leven op maat van jongeren tussen 12 en 14 jaar. Je ontwikkelt een boeiend STEM-project dat je leerlingen uitdaagt en prikkelt om mee na te denken over oplossingen. Je presenteert in team het project aan een jury van STEM-leerkrachten uit het werkveld.

Aan de slag met je diploma

In het onderwijs

Je studeert af als leerkracht natuurwetenschappen en biologie en kan aan de slag in alle onderwijsnetten van het secundair onderwijs, in eerste, tweede (alle finaliteiten) of derde graad (arbeidsfinaliteit).

Vanuit je kennis en interesse maak je jongeren enthousiast over alles wat te maken heeft met de levende natuur en duurzaam leven. Jij stimuleert leerlingen in hun wetenschappelijke vorming. Zo draag je er ook aan bij dat ze voor zichzelf en de maatschappij bewuste keuzes zullen maken. Je prikkelt hen om te ontdekken hoe levende organismen functioneren. Helpt hen verbanden leggen, en kritisch nadenken over biologische en ecologische vraagstukken.

Je kan ook aan de slag als leerkracht in het volwassenonderwijs of de ziekenhuisschool.

En daarbuiten

Sta je liever nog met een been in de praktijk, of wil jij een kijkje nemen buiten het onderwijs? Met je kennis van natuurwetenschappen, biologie en biotechnologie is er plek voor jou bij bedrijven en organisaties die gericht zijn op natuureducatie, denk aan STEM-activiteiten van bibliotheken, STEM-academies, … Je kan aan de slag als gids of educatief medewerker bij musea, instellingen als Technopolis, dierentuinen, natuurorganisaties of in natuurreservaten. Ook overheidsinstellingen met focus op natuur en omgeving zijn een optie. Ten slotte zijn er uitgeverijen en ontwikkelaars die op zoek zijn naar jouw expertise voor het samenstellen van IT-toepassingen, digitale games en tools en educatief materiaal rond natuurwetenschappen en STEM.

Verder studeren

Nog niet klaar met studeren?