Overslaan en naar de inhoud gaan
Secundair Onderwijs

Biologie en natuurwetenschappen

Terug naar Secundair Onderwijs

Leraar biologie of natuurwetenschappen, iets voor jou?

 • Je bent gefascineerd door alles wat leeft: het menselijk lichaam, planten, dieren … Jij bent benieuwd hoe en waarom iets functioneert.  
 • Wetenschappen en STEM-vakken zoals biologie, chemie, fysica schrikken jou niet af
 • Je hebt goesting om anderen enthousiast te maken rond ecologie en duurzaam leven.
 • Jij hebt interesse om je verder te verdiepen in biotechnologie. Denk maar aan thema’s als DNA-modificatie, genetische technologie in de voedingsindustrie, …
 • Jij hebt in het middelbaar minstens tot en met de tweede graad een wetenschappelijke basis gehad. In het eerste semester van de opleiding herhalen we de basis in snel tempo. 
 • Ik heb gekozen voor biologie omdat het me enorm aansprak hoe de levende wereld in elkaar zit. Ik was nieuwsgierig naar de werking van verschillende organismes. Ik vond het dan ook heel boeiend om meer te weten te komen over hoe planten, dieren en mensen omgaan met elkaars aanwezigheid. Als je leerkracht wil worden, moet je zeker een vak kiezen waar je enthousiast over bent en waarover je kennis wil doorgeven.

  Kylie De Cuyper

Programma

Programma Academiejaar 2024-25

 • 1. Secundair Onderwijs : 60 SP
  OPLEIDINGSONDERDELEN SP
  • Biologie
   Uitleg: Je moet alle opleidingsonderdelen volgen.
   Opmerking: Je moet ook volgende keuzeoptie nemen: Muzikale Opvoeding of Aardrijkskunde of Frans of Niet-confessionele zedenleer of Engels of Wiskunde of Geschiedenis of Project Algemene Vakken of Techniek of Gezondheidsopvoeding of Economie.
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   Algemene didactiek I 3
   Academische ateliers I + II 3
   Thematische didactiek I 3
   Designlab I Word leraar 3
   BI vakinhoud I.1 NW De plant en zijn omgeving 3
   BI vakinhoud I.2 NW Materie en interactie 3
   BI vakinhoud I.3 NW Kracht en energie 3
   BI vakinhoud II.1 De mens en zijn lichaam 3
   BI vakinhoud II.2 De mens in interactie met zijn omgeving 3
   BI vakinhoud II.3 Biodiversiteit 3
   BI vakdidactiek II 3
   BI designlab II stage 1 3
   + 24 studiepunten van het andere gekozen onderwijsvak
 • 2. Secundair Onderwijs : 60 SP
  OPLEIDINGSONDERDELEN SP
  Academische ateliers III + IV 3
  Designlab III + IV Muzee 6
  Groeiportfolio III+IV 3
  Kies je accent III+IV 3
  Thematische didactiek III 3
  Thematische didactiek IV 3
  • Afstudeerprofiel III + IV
   Uitleg: Je moet 1 opleidingsonderdeel kiezen.
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   Zorg III + IV 3
   Eventorganisatie III + IV 3
   STE(A)M III + IV 3
   CLIL III + IV 3
   Gezondheid III + IV 3
   Kennismaking met één extra onderwijsvak! III + IV 3
   Actief burgerschap in de diverse samenleving 3
   + 24 studiepunten van het andere gekozen onderwijsvak
  • Biologie
   Uitleg: Je moet alle opleidingsonderdelen volgen.
   Opmerking: Je moet ook volgende keuzeoptie nemen: Muzikale Opvoeding of Aardrijkskunde of Frans of Niet-confessionele zedenleer of Engels of Wiskunde of Geschiedenis of Project Algemene Vakken of Techniek of Gezondheidsopvoeding of Economie.
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   BI vakinhoud III.1 Ecologie en duurzame ontwikkeling 3
   BI vakinhoud III.2 Erfelijkheid en evolutie van de mens (even jaren) 3
   BI vakinhoud IV.1 Review basisleerstof biologie uit TS1 3
   BI vakdidactiek III 3
   BI Werkplekleren III + IV 6
   + 24 studiepunten van het andere gekozen onderwijsvak
 • 3. Secundair Onderwijs : 60 SP
  OPLEIDINGSONDERDELEN SP
  Designlab V WELT 3
  Groeiportfolio V + VI 3
  Internationaal inleefproject 3
  Kies je designlab V + VI 6
  Kies je uitbreidingsstage V + VI 3
  Werkplekleren V + VI, voor de twee onderwijsvakken 21
  • Afstudeerprofiel V + VI
   Uitleg: Je moet 1 opleidingsonderdeel kiezen.
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   Professionalisering minor 3
   CLIL V + VI 3
   Zorg V + VI 3
   Gezondheid V + VI 3
   Eventorganisatie V + VI 3
   Kennismaking met één extra onderwijsvak V + VI 3
   STE(A)M V + VI 3
   + 24 studiepunten van het andere gekozen onderwijsvak
  • Biologie
   Uitleg: Je moet alle opleidingsonderdelen volgen.
   Opmerking: Je moet ook volgende keuzeoptie nemen: Muzikale Opvoeding of Aardrijkskunde of Frans of Niet-confessionele zedenleer of Engels of Wiskunde of Geschiedenis of Project Algemene Vakken of Techniek of Gezondheidsopvoeding of Economie.
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   BI Vakinhoud V.1 Adaptaties en evolutie 3
   BI vakinhoud V.2 Erfelijkheid en evolutie van de mens (even jaren) 3
   BI vakdidactiek V 3
   + 24 studiepunten van het andere gekozen onderwijsvak

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

 • Natuurwetenschappen uit de eerste graad secundair onderwijs: eerste semester herhaling van deel kennis en vaardigheden uit het secundair onderwijs
 • Biologische thema’s: wat is leven, biomoleculen, cel en celdelingen, structuur en fysiologie van bloemplanten, diergroepen, fundamentele bouwstenen van levend materiaal
 • Het menselijk lichaam en gezondheid: externe en interne prikkels via zintuigen, het zenuw- en spierstelsel, hormonaal stelsel en het skelet. Gedragsleer of ethologie, o.a. op basis van een verkenning in de Antwerpse Zoo. 
 • (Bio)Chemische onderwerpen: materie en interactie. Bouw, eigenschappen en reacties van atomen en moleculen, anorganische en organische stoffen. 
 • Biofysica: bewegingsleer en anatomie van dieren. Bij energie en kracht bekijken we a.d.h.v. proeven fenomenen van de niet-levende natuur en hoe deze het leven kunnen beïnvloeden.
 • Ontdekkend en onderzoekend leren: microscopisch onderzoek, dissecties, excursies en experimenten
 • Biodiversiteit en taxonomie: classificatie (ordenen), nomenclatuur (naamgeving) en identificatie (beschrijving) van levende organismen
 • Vakdidactiek: leerlijn (natuur)wetenschappen van basisonderwijs tot secundair onderwijs. Ingrediënten van een boeiende les natuurwetenschappen/biologie, praktijkoefeningen, de levende wereld in de klas, leerlingen kritisch laten denken
 • Ecologie en educatie voor duurzame ontwikkeling: jongeren stimuleren bewuste dagelijkse keuzes te maken en kritisch laten nadenken over hun ecologische, economische en sociale impact
 • Veldonderzoek: vijverstudie met didactische focus
 • Praktijkproject: geïntegreerd STEM-project voor eerste graad A-stroom
 • Vakdidactiek: veilig omgaan met chemicaliën in practica, excursies organiseren, differentiëren, competentiegericht evalueren, relevant lesmateriaal ontwikkelen, taalontwikkelend lesgeven
 • Veldonderzoek: gras- en bosland.  Didactische leerwandelingen en veldwerk. Sporenplanten en geleedpotige dieren, evolutiegedachte en -theorieën
 • Erfelijkheid: bouw van DNA en genetica, overdracht van genetische info, mutaties en erfelijkheid, vergelijkende chromosoomkaarten
 • Biotechnologie: biologische processen voor genetische modificatie
 • Vakdidactiek: coöperatieve werkvormen als mogelijkheid om te differentiëren, internationale focus biologieonderwijs, digitale leerpaden, administratieve taken van een leerkracht
Duurzaamheid op jongerenmaat

In een team met collega-studenten verdiep je je in een actueel ecologisch vraagstuk. Dat kan gaan van waterschaarste in Vlaanderen over de onzichtbare vijand luchtvervuiling tot een zero waste levensstijl.

Je doet niet enkel inhoudelijk onderzoek naar je thema, maar brengt het onderwerp ook tot leven op maat van jongeren tussen 12 en 14 jaar. Je ontwikkelt een boeiend STEM-project dat je leerlingen uitdaagt en prikkelt om mee na te denken over oplossingen. Je presenteert in team het project aan een jury van STEM-leerkrachten uit het werkveld.

In het onderwijs

Je studeert af als leerkracht natuurwetenschappen en biologie en kan aan de slag in alle onderwijsnetten van het secundair onderwijs, in eerste, tweede (alle finaliteiten) of derde graad (arbeidsfinaliteit).

Vanuit je kennis en interesse maak je jongeren enthousiast over alles wat te maken heeft met de levende natuur en duurzaam leven. Jij stimuleert leerlingen in hun wetenschappelijke vorming. Zo draag je er ook aan bij dat ze voor zichzelf en de maatschappij bewuste keuzes zullen maken. Je prikkelt hen om te ontdekken hoe levende organismen functioneren. Helpt hen verbanden leggen, en kritisch nadenken over biologische en ecologische vraagstukken.

Je kan ook aan de slag als leerkracht in het volwassenonderwijs of de ziekenhuisschool.

Sta je liever nog met een been in de praktijk, of wil jij een kijkje nemen buiten het onderwijs? Met je kennis van natuurwetenschappen, biologie en biotechnologie is er plek voor jou bij bedrijven en organisaties die gericht zijn op natuureducatie, denk aan STEM-activiteiten van bibliotheken, STEM-academies, … Je kan aan de slag als gids of educatief medewerker bij musea, instellingen als Technopolis, dierentuinen, natuurorganisaties of in natuurreservaten. Ook overheidsinstellingen met focus op natuur en omgeving zijn een optie. Ten slotte zijn er uitgeverijen en ontwikkelaars die op zoek zijn naar jouw expertise voor het samenstellen van IT-toepassingen, digitale games en tools en educatief materiaal rond natuurwetenschappen en STEM.

Nog niet klaar met studeren?