Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Kleuteronderwijs (flextraject)

Leraar Kleuteronderwijs in flextraject

 • Avondtraject
 • Flextraject
 • Verkort programma mogelijk
 • Start in februari mogelijk

  Troeven

  Praktijk en theorie gaan hand in hand

  Van bij de start van je opleiding loop je wekelijks stage op een dag naar keuze. Je leert dus meteen theorie in praktijk omzetten en wat je leert, toets je af tijdens contactmomenten.  Vanaf het eerste semester leer je van en werk je samen met je toekomstige collega’s. Je kan uiteraard rekenen op de ondersteuning van mentoren en begeleidende lectoren vanuit de hogeschool.

  Beperkt aantal contactmomenten

  Je bepaalt voor een groot stuk zelf hoe je je studietijd organiseert. Je komt naar de campus voor een beperkt aantal contactmomenten op dinsdag- en/of donderdagavond waar we je de essentie van de theorie aanreiken of je kan oefenen met theoretische inzichten. Je krijgt instructies hoe je daarnaast verder zelfstandig aan de slag kan. Tijdens dit hele proces staat ons lectorenteam vol praktijkervaring altijd klaar om je te ondersteunen, ook vanop afstand.

  Trajecten op maat van werkstudenten

  Afhankelijk van je vooropleiding, hebben we een programma opgesteld dat afgestemd is op jouw profiel en wat jij nodig hebt om een goede leraar te worden. Je kan ook je persoonlijke programma samenstellen. We bieden je bijvoorbeeld de mogelijkheid om je studieprogramma te spreiden over een periode die aangepast is aan jouw ritme.

  Inschrijven en starten in september en februari

  Het is mogelijk om je bij de start van de opleiding in te schrijven voor slechts één semester en je kan zowel in september als februari starten. Dankzij de praktijkgerichte aanpak kom je snel te weten of de gekozen opleiding iets voor jou is en kan je je vervolgens inschrijven voor het resterende programma.

  LIO-traject (leraar in opleiding)

  Als je al een bachelor- of masterdiploma hebt behaald, dan kan je tijdens het volgen van deze opleiding al aan de slag gaan in het onderwijs. Via dit LIO-traject sta je dan tijdens je opleiding voor je eigen klas. We zorgen vervolgens voor aangepaste en degelijke begeleiding en ondersteuning. Werk jij al in het onderwijs, maar heb je nog geen lerarendiploma. Neem dan bij interesse zeker contact op met de studietrajectbegeleider, zodat bekeken kan worden of jouw werksituatie in aanmerking komt.

  Vlaams opleidingsverlof

  De flextrajecten kregen een erkenning voor Vlaams opleidingsverlof, een stelsel van individueel opleidingsverlof. Het wordt omschreven als het recht voor werknemers die bepaalde opleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn voor het volgen van de opleiding met behoud van het normale loon. Alle studenten die voldoen aan de regelgeving hebben recht op educatief verlof voor de contacturen die gevolgd worden. 

  Programma 180SP

  Als je deze opleiding start met het diploma van secundair onderwijs, dan omvat het flextraject 180 studiepunten. Na dit driejarige traject ben je de leraar die zin heeft om met kleuters aan de slag te gaan, die het beste van zichzelf wil geven om het beste in kinderen naar boven te halen.

  Eerste jaar

  Tijdens het eerste jaar van je opleiding focus je op hoe jij op een speelse manier doelgerichte activiteiten kan uitvoeren. Op een praktijkgerichte manier maak je kennis met het kleuteronderwijs. Praktijk en theorie gaan steeds hand in hand. Je leert hoe je op een boeiende manier verhalen kan vertellen, de taal van kleuters kan stimuleren. Je leert hoe je kleuters kan prikkelen om zichzelf en de wereld rondom zich te leren kennen.

  Tweede jaar

  In het tweede jaar wordt je pedagogische en didactische kennis uitgebreid en krijg je meer inzicht in verschillende onderwijsvisies en -systemen. Dit helpt je om jouw rol als leraar binnen onze samenleving scherper te stellen.

  Derde jaar

  Tijdens het derde jaar zet je verder in op de ingeslagen weg. Je krijgt ruimte om je te verdiepen in zaken die jij belangrijk vindt. Dit doe je door het uitwerken van je bachelorproef en het inzetten op je eigen professionele ontwikkeling.

  Modeltraject Academiejaar 2022-23

  • Kleuteronderwijs avondtraject na secundair onderwijs modeltraject 1 : 60 SP
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   Diversiteit en onderwijs 3
   Ervaringsgericht leren 3
   Leraar in interactie A 3
   Lerarenlabs A 3
   Muzisch werken en leren A 3
   Onderwijs en samenleving 3
   Onderwijstendensen 3
   Leren met kleuters A 3
   Leren met kleuters B 3
   Professioneel ontwikkelen 2 profiel C 3
   Projectmatig werken 3
   Uit de startblokken profiel C 3
   Vakdidactiek taal A 3
   Vakdidactiek wiskundige initiatie A 3
   Werkplekleren Profiel C 1+2 18
  • Kleuteronderwijs avondtraject na secundair onderwijs modeltraject 2 : 60 SP
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   Kies je accent 3
   Kleuters coachen 3
   Leraar in interactie B 3
   Muzisch werken en leren B 3
   Onderwijsvisies in beeld 3
   Onderzoeken 3
   Partners in onderwijs 3
   Professioneel ontwikkelen 3-4 profiel C 3
   Vakdidactiek lichamelijke opvoeding 3
   Vakdidactiek wereldoriëntatie 6
   Werkplekleren Profiel C 3+4 21
   Zorg voor diversiteit A 3
   • Islamitische godsdienst A
    Uitleg: Je moet 1 opleidingsonderdeel kiezen.
    OPLEIDINGSONDERDELEN SP
    Geloofsleer en het leven van de profeet 5 3
    Inleiding tot de koranwetenschappen en aanbiddingen 6 3
    Godsdienst, cultuur en zedelijkheid 6 3
   • Niet-confessionele zedenleer A
    Uitleg: Je moet 1 opleidingsonderdeel kiezen.
    OPLEIDINGSONDERDELEN SP
    Vrijzinnig humanisme 5 3
    Ethiek en wereldburgerschap 6 3
    Morele opvoeding 6 3
   • Professionele uitdieping A
    Uitleg: Je moet 1 opleidingsonderdeel kiezen.
    OPLEIDINGSONDERDELEN SP
    Cultuureducatie op school 5 3
    Mindful voor de klas 6 3
    Filosoferen met kinderen 5 3
    Breed bewegen 5 3
    Zorg dragen in team 3
    Iedereen DigiTaal 3
    GOK op de emancipatorische, democratische school! 3
    Mindful voor de klas 3
  • Kleuteronderwijs avondtraject na secundair onderwijs modeltraject 3 : 60 SP
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   Bachelorproef 6
   Internationaal inleefproject 3
   Lerarenlabs B 3
   Samenwerkingen in onderwijs 3
   Professioneel ontwikkelen 5-6 profiel C 3
   Vakdidactiek taal B 3
   Vakdidactiek wiskundige initiatie B 3
   Wegwijs in de samenleving 3
   Werkplekleren Profiel C 5+6 24
   Zorg voor diversiteit B 3
   • Islamitische godsdienst B
    Uitleg: Je moet 2 opleidingsonderdelen kiezen.
    OPLEIDINGSONDERDELEN SP
    Geloofsleer en het leven van de profeet 5 3
    Inleiding tot de koranwetenschappen en aanbiddingen 6 3
    Godsdienst, cultuur en zedelijkheid 6 3
   • Niet-confessionele zedenleer B
    Uitleg: Je moet 2 opleidingsonderdelen kiezen.
    OPLEIDINGSONDERDELEN SP
    Vrijzinnig humanisme 5 3
    Ethiek en wereldburgerschap 6 3
    Morele opvoeding 6 3
   • Professionele uitdieping B
    Uitleg: Je moet 2 opleidingsonderdelen kiezen.
    OPLEIDINGSONDERDELEN SP
    Cultuureducatie op school 5 3
    Mindful voor de klas 6 3
    Filosoferen met kinderen 5 3
    Breed bewegen 5 3
    Zorg dragen in team 3
    Iedereen DigiTaal 3
    GOK op de emancipatorische, democratische school! 3
    Mindful voor de klas 3

  *modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

  Download een printklare pdf-versie

  Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

  Programma 120SP

  Als je deze opleiding start met reeds een bachelor- of masterdiploma op zak, dan omvat het flextraject 120 studiepunten. In deze opleiding ligt de focus op het verwerven van leraarsvaardigheden. Algemene bachelor- of mastercompetenties heb je namelijk al verworven. Tijdens dit tweejarige traject leer je hoe je, vertrekkend vanuit de leefwereld van jonge kinderen, op een speelse manier doelgerichte en goed onderbouwde activiteiten kan uitvoeren. Je leert hoe je samen met collega’s kan inzetten op een optimaal schoolbeleid en schoolklimaat.

  Eerste jaar

  In het eerste jaar van deze opleiding maak je kennis met het kleuteronderwijs en met je rol als leraar. Tijdens contactmomenten en door middel van praktijkgerichte opdrachten wordt een stevige pedagogische en didactische basis gelegd. Je leert hoe je kleuters kan prikkelen om zichzelf en de wereld rondom te leren kennen, hoe je de taal van jonge kinderen stimuleert en op een boeiende manier verhalen kan vertellen.

  Tweede jaar

  Het tweede jaar biedt je de kans om je kennis en vaardigheden verder te verdiepen tijdens je stages en lesmomenten. Kennis over verschillende onderwijsvisies en -systemen helpen je om jouw rol als leraar binnen onze samenleving scherper te stellen.

  Modeltraject Academiejaar 2022-23

  • Kleuteronderwijs Avondtraject na bachelor of master modeltraject 1 : 60 SP
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   Diversiteit en onderwijs 3
   Ervaringsgericht leren 3
   Kleuters coachen 3
   Lerarenlabs A 3
   Muzisch werken en leren A 3
   Leren met kleuters A 3
   Leren met kleuters B 3
   Partners in onderwijs 3
   Professioneel ontwikkelen 2 profiel B 3
   Uit de startblokken profiel B 3
   Vakdidactiek taal A 3
   Vakdidactiek wiskundige initiatie A 3
   Werkplekleren Profiel B 1+2 21
   Zorg voor diversiteit A 3
  • Kleuteronderwijs Avondtraject na bachelor of master modeltraject 2 : 60 SP
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   Leraar in interactie B 3
   Lerarenlabs B 3
   Onderwijsvisies in beeld 3
   Samenwerkingen in onderwijs 3
   Professioneel ontwikkelen 3-4 profiel B 3
   Vakdidactiek lichamelijke opvoeding 3
   Vakdidactiek wereldoriëntatie 6
   Wegwijs in de samenleving 3
   Werkplekleren Profiel B 3+4 24
   Zorg voor diversiteit B 3
   • Professionele uitdieping
    Uitleg: Je moet 1 opleidingsonderdeel kiezen.
    OPLEIDINGSONDERDELEN SP
    Cultuureducatie op school 5 3
    Mindful voor de klas 6 3
    Filosoferen met kinderen 5 3
    Breed bewegen 5 3
    Zorg dragen in team 3
    Iedereen DigiTaal 3
    GOK op de emancipatorische, democratische school! 3
    Mindful voor de klas 3
   • Vakdidactische uitdieping
    Uitleg: Je moet 1 opleidingsonderdeel kiezen.
    OPLEIDINGSONDERDELEN SP
    Muzisch werken en leren B 3
    Vakdidactiek taal B 3
    Vakdidactiek wiskundige initiatie B 3

  *modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

  Download een printklare pdf-versie

  Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

  Programma 60SP

  Als je al een lerarenopleiding doorlopen hebt, omvat dit flextraject nog 60 studiepunten. Je bent al leraar. Dit moet je dus niet meer leren. Gedurende dit éénjarig traject leer je hoe je je reeds verworven vaardigheden kan omzetten naar de specifieke context van het kleuteronderwijs. Tijdens contactmomenten en door middel van praktijkgerichte opdrachten worden tools aangereikt om deze transfer mogelijk te maken.

  De specifieke pedagogische en didactische aanpak voor het kleuteronderwijs staat centraal. Een beperkt keuzeaandeel maakt verdieping in een aantal topics mogelijk.theorie en praktijk gaan gedurende je hele traject hand in hand zodat je het geleerde meteen kan uitproberen in een concrete klascontext.

  Modeltraject Academiejaar 2022-23

  • Kleuteronderwijs Avondtraject modeltraject na EBA Secundair onderwijs - 60 SP
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   Ervaringsgericht leren 3
   Lerarenlabs A 3
   Muzisch werken en leren A 3
   Leren met kleuters B 3
   Professioneel ontwikkelen 2 profiel A 3
   Projectmatig werken 3
   Specifieke context 3
   Vakdidactiek lichamelijke opvoeding 3
   Vakdidactiek taal A 3
   Vakdidactiek wereldoriëntatie profiel A 3
   Vakdidactiek wiskundige initiatie A 3
   Werkplekleren Profiel A 1+2 24
   • Vakdidactische uitdieping
    Uitleg: Je moet 1 opleidingsonderdeel kiezen.
    OPLEIDINGSONDERDELEN SP
    Muzisch werken en leren B 3
    Vakdidactiek taal B 3
    Vakdidactiek wiskundige initiatie B 3

  *modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

  Download een printklare pdf-versie

  Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Er is momenteel nog steeds een groot tekort aan kleuterjuffen- en meesters. Met een succesvolle stage op je cv is de kans groot dat je meteen aan de slag kan na je opleiding, al dan niet in een vervangingsopdracht. Vooral kleuterscholen in stedelijke omgevingen zijn permanent op zoek naar nieuwe krachten.

  Verder studeren

  Heb je na het behalen van je diploma Kleuteronderwijs nog zin in meer? Dan zijn er heel wat mogelijkheden. Een postgraduaat Niet-Confessionele Zedenleer bijvoorbeeld. Of misschien wil je nog een extra onderwijsbevoegdheid behalen? In één jaar kan je een extra diploma Secundair Onderwijs of Lager Onderwijs behalen.

  Verplichte instaptoets

  De ‘verplichte, niet-bindende instaptoets voor de lerarenopleiding: Wat voor beestje is dit?

  Verplicht en niet-bindend

  De instaptoets is een initiatief van de Vlaamse overheid. Alle aankomende studenten van de educatieve bacheloropleidingen Kleuteronderwijs, Lager en Secundair Onderwijs in Vlaanderen en Brussel leggen voortaan een instaptoets af. Bij je definitieve inschrijving bij AP (of een andere hogeschool) leg je een bewijs van deelname voor. Dit is géén toelatingsproef. Zelfs indien je resultaten minder goed zijn dan je zelf had gehoopt of verwacht, mag je toch starten in onze lerarenopleidingen. 

  Instaptoets

  Die instaptoets helpt je om zicht te krijgen op je niveau bij aanvang van je opleiding tot leerkracht en heeft als doel jou als beginnende student een spiegel voor te houden over je startcompetenties.  Indien je zelf vindt dat je voor de start of tijdens het eerste jaar van je lerarenopleiding een extra duwtje in de rug kan gebruiken, dan helpen wij je daar heel graag bij. Indien je dat zelf niet nodig acht, dan hoef je van ons aanbod geen gebruik te maken. Jij zit met andere woorden aan het stuur!

  De instaptoets: Waar, wat en hoe?

  Je kan de instaptoets gratis online afleggen. Meer info vind je op de website van de overheid. Na de test krijg je een bewijs van deelname, een document dat je nodig hebt om in te schrijven voor de lerarenopleidingen.

  Mocht je na het invullen van de instaptoets verdere vragen hebben over jouw keuze voor onze lerarenopleidingen, dan helpt de studietrajectbegeleider je uiteraard heel graag verder. Contactgegevens vind je telkens op onze opleidingspagina's. 

  Proefversie

  Omdat we al onze (toekomstige) studenten zo goed mogelijk ondersteunen, hebben we een proefversie met verbetersleutel van de instaptoets uitgewerkt. Deze vind je op de pagina 'Instaptoets downloaden'.

  Niet helemaal tevreden met je resultaten? Geen paniek!

  • Je motivatie is immers belangrijker dan je resultaten voor de instaptoets.
  • De instaptoets is slechts een momentopname waarin bovendien lang niet alle vaardigheden van een toekomstige leerkracht aan bod komen.

  In de lerarenopleidingen van AP Hogeschool screenen we jouw vaardigheden en kennis bovendien sowieso aan de start van je eerste academiejaar.  

  Met de resultaten van de instaptoets en van deze screening in de hand, bekijken we dan samen jou hoe we je slaagkansen optimaal kunnen garanderen. Denk daarbij aan hulpmiddelen zoals:

  • online tools om vaardigheden zoals spelling of rekenen te oefenen;
  • bijspijkercursussen;
  • individuele begeleiding, zoals door studenten van de lerarenopleidingen secundair onderwijs voor Frans;
  • studiebegeleiding;
  • coachingsgesprekken om je vorderingen te bespreken;
  • eventueel een deeltijdtraject, waarbij je twee in plaats van één jaar doet over je eerste trajectschijf van in totaal 60 studiepunten.

  Zowel de instaptoets als onze screening aan de start van je academiejaar zijn erop gericht om jou zo gericht mogelijk te ondersteunen: een goede start dus in aanloop naar jouw toekomstige job als leerkracht, misschien wel het mooiste beroep denkbaar!

  FAQ over deze opleiding

  • Waar kan ik aan de slag met mijn diploma?

   Je mag in alle onderwijsnetten lesgeven: 

   • stedelijk onderwijs 

   • gemeenschapsonderwijs (GO!)  

   • katholiek onderwijs  

  • Is er voorkennis vereist om te kunnen starten?

   Als je wil starten in de lerarenopleiding moet je eerst een online instaptoets afleggen. Hierna krijg je een bewijs van deelname, een document dat je nodig hebt om in te schrijven.

   Deze instaptoets is:

   • Gratis. Je kan 'm online afleggen via www.onderwijskiezer.be waar en wanneer je maar wil.
   • Verplicht door de overheid voor iedere student die wil starten in een lerarenopleiding (Kleuter-, Lager of Secundair Onderwijs) aan eender welke hogeschool in Vlaanderen en Brussel.
   • Niet-bindend. Iedereen die toelatinsgproef heeft afgelegd kan starten. Je resultaat speelt geen rol. De instaptoets dient vooral om (jou) zicht te geven op je startcompetenties.  

   Omdat we al onze (toekomstige) studenten zo goed mogelijk ondersteunen, heeft AP een proefversie met verbetersleutel van de instaptoets uitgewerkt. Deze vind je op de pagina 'Instaptoets downloaden'.

   Meer details vind je onder de tab 'Instaptoets' op deze opleidingspagina.

  • Kan ik deze opleiding met een job combineren?

   Ja, dat kan.

   • Om te beginnen moet je zelf goed evalueren wat voor jou haalbaar is: heb je naast je werk en opleiding bijvoorbeeld ook nog een gezin, hobby’s, andere engagementen?  
   • Ons advies is om in combinatie met de opleiding maximaal 60% te werken. Naast de tijd die je op de campus en op je werkplekschool doorbrengt, is het immers belangrijk dat je ook nog voldoende ruimte hebt om opdrachten te maken, leerstof te verwerken, lessen/activiteiten voor je werkplekleren voor te bereiden.

  • Kan ik zelf kiezen in welke school ik stage loop?

   Doorgaans krijg je een stageschool aangeboden. In het flextraject kan je onder bepaalde voorwaarden zelf je stageschool kiezen.  

  • Hoe worden de examens georganiseerd?

   Onze opleiding werkt met een semestersysteem. Je hebt examens in januari en juni, steeds op lesavonden.   

  • Zijn de lessen verplicht?

   De lessen zijn niet allemaal verplicht, maar uiteraard is het wel aanbevolen om zo veel mogelijk deel te nemen. 

   • Lessen zijn een grote meerwaarde voor jouw leerproces. 
   • Onze lerarenopleiding is een praktijkgerichte opleiding. We vinden het belangrijk om good practices en materialen met onze studenten te delen. 
   • Tijdens lessen kan je onder begeleiding samen oefenen en in dialoog gaan. Het is bewezen dat dit de motivatie en het studiesucces van onze studenten versterkt.  

Deze opleidingen kunnen voor jou ook interessant zijn: