Overslaan en naar de inhoud gaan
Kleuteronderwijs (flextraject)

Leraar Kleuteronderwijs in flextraject

Type

Educatieve Bachelor

Duur

3 Jaar

 • Avondtraject
 • Flextraject
 • Verkort programma mogelijk
 • Start in februari mogelijk

In het flextraject van de lerarenopleiding Kleuteronderwijs leer je het beste in jonge kinderen naar boven te halen. Bij AP doe je als kleuterjuf of –meester in spé veel praktijkervaring op om je pedagogische en didactische competenties ten volle te ontwikkelen. Het flextraject Kleuteronderwijs omvat afhankelijk van je vooropleiding 60 tot 180 studiepunten en leidt net als het standaardtraject naar het volwaardige bachelordiploma Kleuteronderwijs. Je kan het programma opstarten in september of februari.

Iets voor jou?

Heb je zin in een nieuwe uitdaging? Ben je al aan het werk of wil je je gezinsleven met studies combineren? Dan is het flextraject Kleuteronderwijs iets voor jou. Als je een diploma secundair onderwijs, een bachelor- of masterdiploma, een bachelor in het onderwijs (lager of secundair onderwijs) behaalde, kan je met deze opleiding starten.

kleuteronderwijs.jpgWat leer je?

 • Vanuit de leefwereld van kleuters leer je een boeiend aanbod te creëren dat elk kind van de groep stimuleert
 • Je leert hoe te communiceren met kleuters en hoe je hen betrokken kan houden.
 • We brengen je gefundeerde socio-culturele kennis bij, zodat alle kinderen zich goed voelen in je klas.
 • Je leert hoe je samen met collega’s kan zorgen voor een veilig en warm schoolklimaat en hoe je mee kan werken aan een goed schoolbeleid.

Wie word je?

Jij studeert af als een spontane en warme kleuterjuf of -meester die jonge kinderen helpt groeien. Je weet perfect hoe je voor hen een positieve en stimulerende omgeving creëert waarin taal, betrokkenheid, diversiteit en samenwerking centraal staan. Je maakt een heleboel leuke en leerrijke lessen vanuit je inzicht in onze maatschappij, verschillende culturen en de leefwereld van jonge kinderen. Je bent leerkracht in de school maar je hebt ook een maatschappelijke rol. Constructief werk je samen met externe partners. Je bent en blijft kritisch voor de maatschappij en jezelf. Je maakt indruk op morgen.

Troeven

Praktijk en theorie gaan hand in hand

Van bij de start van je opleiding loop je wekelijks stage op een dag naar keuze. Je leert dus meteen theorie in praktijk omzetten en wat je leert, toets je af tijdens contactmomenten.  Vanaf het eerste semester leer je van en werk je samen met je toekomstige collega’s. Je kan uiteraard rekenen op de ondersteuning van mentoren en begeleidende lectoren vanuit de hogeschool.

Beperkt aantal contactmomenten

Je bepaalt voor een groot stuk zelf hoe je je studietijd organiseert. Je komt naar de campus voor een beperkt aantal contactmomenten op dinsdag- en/of donderdagavond waar we je de essentie van de theorie aanreiken of je kan oefenen met theoretische inzichten. Je krijgt instructies hoe je daarnaast verder zelfstandig aan de slag kan. Tijdens dit hele proces staat ons lectorenteam vol praktijkervaring altijd klaar om je te ondersteunen, ook vanop afstand.

Trajecten op maat van werkstudenten

Afhankelijk van je vooropleiding, hebben we een programma opgesteld dat afgestemd is op jouw profiel en wat jij nodig hebt om een goede leraar te worden. Je kan ook je persoonlijke programma samenstellen. We bieden je bijvoorbeeld de mogelijkheid om je studieprogramma te spreiden over een periode die aangepast is aan jouw ritme.

Inschrijven en starten in september en februari

Het is mogelijk om je bij de start van de opleiding in te schrijven voor slechts één semester en je kan zowel in september als februari starten. Dankzij de praktijkgerichte aanpak kom je snel te weten of de gekozen opleiding iets voor jou is en kan je je vervolgens inschrijven voor het resterende programma.

LIO-traject (leraar in opleiding)

Als je al een bachelor- of masterdiploma hebt behaald, dan kan je tijdens het volgen van deze opleiding al aan de slag gaan in het onderwijs. Via dit LIO-traject sta je dan tijdens je opleiding voor je eigen klas. We zorgen vervolgens voor aangepaste en degelijke begeleiding en ondersteuning. Werk jij al in het onderwijs, maar heb je nog geen lerarendiploma. Neem dan bij interesse zeker contact op met de studietrajectbegeleider, zodat bekeken kan worden of jouw werksituatie in aanmerking komt.

Vlaams opleidingsverlof

De flextrajecten kregen een erkenning voor Vlaams opleidingsverlof, een stelsel van individueel opleidingsverlof. Het wordt omschreven als het recht voor werknemers die bepaalde opleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn voor het volgen van de opleiding met behoud van het normale loon. Alle studenten die voldoen aan de regelgeving hebben recht op educatief verlof voor de contacturen die gevolgd worden. 

Programma

Als je nog geen opleiding hoger onderwijs hebt voltooid, en dus start met een diploma secundair onderwijs, omvat het flextraject 180 studiepunten. Na dit driejarige traject ben je de leraar die zin heeft om met kleuters aan de slag te gaan, die het beste van zichzelf wil geven om het beste in kinderen naar boven te halen.

Eerste jaar

Tijdens het eerste jaar van je opleiding focus je op hoe jij op een speelse manier doelgerichte activiteiten kan uitvoeren. Op een praktijkgerichte manier maak je kennis met het kleuteronderwijs. Praktijk en theorie gaan steeds hand in hand. Je leert hoe je op een boeiende manier verhalen kan vertellen, de taal van kleuters kan stimuleren. Je leert hoe je kleuters kan prikkelen om zichzelf en de wereld rondom zich te leren kennen.

Tweede jaar

In het tweede jaar wordt je pedagogische en didactische kennis uitgebreid en krijg je meer inzicht in verschillende onderwijsvisies en -systemen. Dit helpt je om jouw rol als leraar binnen onze samenleving scherper te stellen.

Derde jaar

Tijdens het derde jaar zet je verder in op de ingeslagen weg. Je krijgt ruimte om je te verdiepen in zaken die jij belangrijk vindt. Dit doe je door het uitwerken van je bachelorproef en het inzetten op je eigen professionele ontwikkeling.

Modeltraject Academiejaar 2022-23

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

Verkorte programma's

Heb je al een graduaats-, bachelor- of masterdiploma op zak? Dan kan je een verkort programma afleggen om je diploma te behalen. De duur van dat programma varieert afhankelijk van het type en het domein van je vooropleiding. Hieronder vind je de meest voorkomende verkorte trajecten.

Traject met een bachelor- of masterdiploma (120 STP)

 • Als je deze opleiding start met reeds een bachelor- of masterdiploma op zak, dan omvat het flextraject 120 studiepunten. In deze opleiding ligt de focus op het verwerven van leraarsvaardigheden. Algemene bachelor- of mastercompetenties heb je namelijk al verworven.
 • Tijdens dit tweejarige traject (of meer, als je onderdelen liever spreidt) met focus op didactiek en pedagogie leer je hoe je op een speelse manier doelgerichte en goed onderbouwde activiteiten kan uitvoeren. Je vertrekt daarbij steeds vanuit de leefwereld van jonge kinderen.
 • Je bent niet enkel verantwoordelijke voor de cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen, ze verdienen ook jouw zorg. Je leert hoe je samen met collega’s het verschil kunt maken voor elke kleuter. 
 • Warme relaties aangaan met kinderen en ouders als partner betrekken staan hoog op onze agenda.
 • Ten slotte leer je hoe je samen met collega’s kan inzetten op een optimaal schoolbeleid en schoolklimaat.
 • Zo ziet het modeltraject van het programma 120 studiepunten eruit.

Traject met bachelor- of masterdiploma uit sociale wetenschappen (105 STP)

 • Heb je een bachelor- of masterdiploma uit het sociale domein: toegepaste psychologie, ergotherapie, logopedie en/of audiologische wetenschappen, orthopedagogie, sociaal-cultureel-maatschappelijk werk, pedagogie van het jonge kind, ergotherapie, gezinswetenschappen – pedagogische wetenschappen, agogische wetenschappen, psychologie, opleidings- en onderwijswetenschappen, onderwijskunde? Dan omvat je modeltraject 105 studiepunten. (Heb je een diploma Orthopedagogie: zie verderop) 
 • Focus ligt op het verwerven van leraarsvaardigheden; algemene bachelorcompetenties heb je namelijk al verworven.
 • Daarnaast verwerf je de nodige pedagogisch-didactische vaardigheden: je leert hoe je, vertrekkend vanuit de leefwereld van jonge kinderen, op een speelse manier doelgericht en goed onderbouwde activiteiten kan uitvoeren.
 • Warme relaties aangaan met kinderen en ouders als partner betrekken staan hoog op onze agenda.
 • Je leert hoe je samen met collega’s kan inzetten op een optimaal schoolklimaat.
 • Zo ziet het modeltraject van het programma 105 studiepunten eruit.

Traject met bachelordiploma Orthopedagogie (onderwijs) of Zorgverbreding en Remediërend Leren (90 STP)

 • Heb je een bachelordiploma Orthopedagogie en volgde je een traject met focus op onderwijs(ondersteuning)? Of ben je in het bezit van het diploma van een bachelor-na-bachelordiploma Zorgverbreding en remediërend leren? Dan is dit traject voor jou.
 • Je hebt de nodige bachelorcompetenties verworven en je bent vertrouwd met de school als organisatie en gewend om samen met collega’s zorg te dragen voor elke kleuter.
 • We focussen in jouw traject op de nodige pedagogisch-didactische vaardigheden: je leert hoe je, vertrekkend vanuit de leefwereld van jonge kinderen, op een speelse manier doelgericht en goed onderbouwde activiteiten kan uitvoeren.
 • Zo ziet het modeltraject van het programma 90 studiepunten eruit.

Traject met een educatief bachelordiploma (60 STP)

 • Als je al een educatieve bacheloropleiding hebt doorlopen, volg je een verkort programma van 60 studiepunten.
 • Je bent al leraar, dus die vaardigheden moet je niet meer leren.
 • Gedurende dit eenjarige traject (of langer) leer je hoe je die verworven vaardigheden kan omzetten naar de specifieke context van het kleuteronderwijs. De specifieke pedagogsiche en didactische aanpak voor het kleuteronderwijs staat centraal.
 • Zo ziet het modeltraject van het programma 60 studiepunten eruit.

Traject met een graduaatsdiploma (147 STP)

 • Heb je al een graduaatsdiploma, dan omvat het standaard modeltraject 147 studiepunten. Op basis van je specifieke diploma kan je nog extra vrijstellingen aanvragen.
 • Je verwerft de nodige pedagogisch-didactische vaardigheden: je leert hoe je, vertrekkend vanuit de leefwereld van jonge kinderen, op een speelse manier doelgericht en goed onderbouwde activiteiten kan uitvoeren.
 • Je bent niet enkel verantwoordelijke voor de cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen, ze verdienen ook jouw zorg. Je leert hoe je samen met collega’s het verschil kunt maken voor elke kleuter.
 • Warme relaties aangaan met kinderen en ouders als partner betrekken staan hoog op onze agenda.
 • Je leert hoe je samen met collega’s kan inzetten op een optimaal schoolklimaat.
 • Je bent vertrouwd met de context van het hoger onderwijs, maar algemene bachelorcompetenties heb je nog niet.
 • Zo ziet het modeltraject van het programma 147 studiepunten eruit.

Na je opleiding

Meteen aan de slag

Er is momenteel nog steeds een groot tekort aan kleuterjuffen- en meesters. Met een succesvolle stage op je cv is de kans groot dat je meteen aan de slag kan na je opleiding, al dan niet in een vervangingsopdracht. Vooral kleuterscholen in stedelijke omgevingen zijn permanent op zoek naar nieuwe krachten.

Verder studeren

Heb je na het behalen van je diploma Kleuteronderwijs nog zin in meer? Dan zijn er heel wat mogelijkheden. Een postgraduaat Niet-Confessionele Zedenleer bijvoorbeeld. Of misschien wil je nog een extra onderwijsbevoegdheid behalen? In één jaar kan je een extra diploma Secundair Onderwijs of Lager Onderwijs behalen.

Verplichte Starttoets

De starttoets voor de lerarenopleiding: wat voor beestje is dit?

Als je eraan denkt om te kiezen voor de educatieve bacheloropleidingen kleuter-, lager of secundair onderwijs, moet je de Starttoets lerarenopleiding maken voordat je je inschrijft aan een Vlaamse hogeschool. De toets is een initiatief van de overheid en heeft als doel jou als aankomende student een goed beeld te geven van je eigen startniveau. Zo weet je waar je staat met je basiskennis: waar liggen je sterktes en wat beheers je minder? Dan kan je van meetaf aan inzetten op die mindere punten. Bij je definitieve inschrijving bij AP (of een andere hogeschool) leg je een bewijs van deelname voor.

Verplicht én bindend?

De Starttoets is verplicht én bindend. Nadat je alle onderdelen hebt afgelegd, kan je een attest van deelname downloaden dat een academiejaar geldig is. Bij je definitieve inschrijving aan AP (of een andere hogeschool) leg je dat bewijs van deelname voor.

Indien je het streefcijfer op de toets niet haalt, en je wil inschrijven aan een hogeschool, zal je verplicht een remediëringstraject moeten volgen. Deze remediëring bestaat minstens uit een online traject, dat je zowel vóór de start van je opleiding kan volgen, als na de start tijdens het academiejaar.

Wat als ik niet goed scoor op de Starttoets?

Het kan zijn dat je op bepaalde onderdelen minder scoort. De lerarenopleiding biedt daarom ondersteunend materiaal en/of hulp op maat aan om je eventuele tekorten weg te werken. Daarover krijg je informatie zodra je ingeschreven bent. Kan je niet zolang wachten? Na het afleggen van de toets krijg je een digitaal feedbackrapport met ondermeer advies over hoe je zelfstandig je basiskennis kan opfrissen.

Welke onderdelen?

De Starttoets peilt in eerste instantie naar competenties Nederlands omdat taal in alle lerarenopleidingen van groot belang is. Voor aankomende studenten Lager Onderwijs bevat de instaptoets ook de onderdelen Frans en wiskunde. Deze twee onderdelen kunnen online door de deelnemers thuis gedaan worden, op hun eigen moment en tempo

Waar, wat en hoe?

De duur van de Starttoetsen is vastgelegd op 90 minuten + 30 minuten extra. Elke deelnemer krijgt dit extra half uur, onafhankelijk of de deelnemer een erkende functiebeperking heeft of niet. Voor extra tijd kan en hoeft dus geen aanvraag ingediend te worden.

Je kan tussen 1 juli en 30 september de Starttoets afleggen. Dat gebeurt op één van de verschillende locaties doorheen Vlaanderen. De keuze is helemaal aan jou. Of je kiest voor een locatie dicht bij huis, of aan een hogeschool (maakt niet uit je er wil inschrijven). De resultaten zijn voor jou en worden verder enkel gedeeld met de hogeschool waar je uiteindelijk inschrijft. De Starttoets is kosteloos en inschrijven kan tot twee weken voor het afnamemoment. Meer praktische informatie hierover volgt later.

Naast de instaptoets voorzien we vanuit de opleiding een (niet-bindende) screening aan de start van je academiejaar. De beide zijn erop gericht om jou zo gericht mogelijk te ondersteunen. Ze vormen een goede start in aanloop naar jouw toekomstige job als leerkracht, misschien wel het mooiste beroep denkbaar!

FAQ over deze opleiding

 • Waar kan ik aan de slag met mijn diploma?

  Je mag in alle onderwijsnetten lesgeven: 

  • stedelijk onderwijs 

  • gemeenschapsonderwijs (GO!)  

  • katholiek onderwijs  

 • Is er voorkennis vereist om te kunnen starten?

  Als je wil starten in de lerarenopleiding moet je eerst een Starttoets lerarenopleiding afleggen voordat je je inschrijft aan een Vlaamse hogeschool. De toets is een initiatief van de overheid en heeft als doel jou als aankomende student een goed beeld te geven van je eigen startniveau. Zo weet je waar je staat met je basiskennis: waar liggen je sterktes en wat beheers je minder? Dan kan je van meetaf aan inzetten op die mindere punten. Bij je definitieve inschrijving bij AP (of een andere hogeschool) leg je een bewijs van deelname voor.

  Deze starttoets is:

  • Gratis. Je kan tussen 1 juli en 30 september de Starttoets afleggen. Dat gebeurt op één van de verschillende locaties doorheen Vlaanderen. De keuze is helemaal aan jou. De Starrtoets is kosteloos en inschrijven kan tot twee weken voor het afnamemoment. Meer praktische info hierover volgt later.
  • Verplicht door de overheid voor iedere student die wil starten in een lerarenopleiding (Kleuter-, Lager of Secundair Onderwijs) aan eender welke hogeschool in Vlaanderen en Brussel.
  • Bindend. Nadat je alle onderdelen hebt afgelegd, kan je een attest van deelname downloaden dat een academiejaar geldig is. Bij je definitieve inschrijving aan AP (of een andere hogeschool) leg je dat bewijs van deelname voor. Indien je het streefcijfer op de toets niet haalt, en je wil inschrijven aan een hogeschool, zal je verplicht een remediëringstraject moeten volgen. Deze remediëring bestaat minstens uit een online traject, dat je zowel vóór de start van je opleiding kan volgen, als na de start tijdens het academiejaar.

  De Starttoets is erop gericht om jou zo gericht mogelijk te ondersteunen. Ze vormen een goede start in aanloop naar jouw toekomstige job als leerkracht, misschien wel het mooiste beroep denkbaar!

 • Kan ik deze opleiding met een job combineren?

  Ja, dat kan.

  • Om te beginnen moet je zelf goed evalueren wat voor jou haalbaar is: heb je naast je werk en opleiding bijvoorbeeld ook nog een gezin, hobby’s, andere engagementen?  
  • Ons advies is om in combinatie met de opleiding maximaal 60% te werken. Naast de tijd die je op de campus en op je werkplekschool doorbrengt, is het immers belangrijk dat je ook nog voldoende ruimte hebt om opdrachten te maken, leerstof te verwerken, lessen/activiteiten voor je werkplekleren voor te bereiden.

 • Kan ik zelf kiezen in welke school ik stage loop?

  Doorgaans krijg je een stageschool aangeboden. In het flextraject kan je onder bepaalde voorwaarden zelf je stageschool kiezen.  

 • Hoe worden de examens georganiseerd?

  Onze opleiding werkt met een semestersysteem. Je hebt examens in januari en juni, steeds op lesavonden.   

 • Zijn de lessen verplicht?

  De lessen zijn niet allemaal verplicht, maar uiteraard is het wel aanbevolen om zo veel mogelijk deel te nemen. 

  • Lessen zijn een grote meerwaarde voor jouw leerproces. 
  • Onze lerarenopleiding is een praktijkgerichte opleiding. We vinden het belangrijk om good practices en materialen met onze studenten te delen. 
  • Tijdens lessen kan je onder begeleiding samen oefenen en in dialoog gaan. Het is bewezen dat dit de motivatie en het studiesucces van onze studenten versterkt.  

Deze opleidingen kunnen voor jou ook interessant zijn: