Overslaan en naar de inhoud gaan

Niet-Confessionele Zedenleer

Dit postgraduaat bereidt je voor om stil te staan bij de waarden, normen en ethiek in onze maatschappij. Dat kan tijdens de lessen zedenleer in de lagere school. Je leert om boeiende onderwerpen aan te snijden en de leefwereld van je leerlingen te koppelen aan de lesinhoud. Om het mandaat van bijzondere leermeester Niet-Confessionele Zedenleer te worden, moet je het diploma van dit postgraduaat hebben behaald.

ncz.PNGIets voor jou?

Ben je vrijzinnig of humanistisch ingesteld en heb je honger naar meer kennis en inzicht om actuele thema’s of maatschappelijke gebeurtenissen te bespreken met je leerlingen? En wil je jouw arbeidskansen in het onderwijs verbreden? Volg dan dit postgraduaat Niet-Confessionele-Zedenleer.

Wat leer je?

  • Een theoretische basis van het vrijzinnig humanisme.
  • Een aangepaste vakdidactiek.
  • Kennis over levensbeschouwing en waardenonderwijs.
  • Maatschappelijke gebeurtenissen en actueel nieuws koppelen aan de leefwereld van kinderen.

Wie word je?

De opleiding Niet-Confessionele Zedenleer maakt van jou een inspirerende leerkracht die leerlingen prikkelt en boeit over maatschappelijke vragen, gebeurtenissen en levensbeschouwelijke vragen. Je beheerst de didactische vaardigheden om complexe vraagstukken zeer concreet en helder over te brengen en je kan de leefwereld en denkwijze van je leerlingen begrijpen en verder ontwikkelen.

Vakspecialisten

Je krijgt enkel les van leerkrachten die zelf al jaren zedenleer onderwijzen en heel goed weten wat werkt en wat niet. Lectoren met ervaring voor de klas. 

Tijdens deze opleidingen leren studenten heel veel van elkaar dankzij de inspirerende mix van ervaren en beginnende leerkrachten. Je verrijkt je leefwereld, kennis en inzichten via onderlinge communicatie.

De lessen vinden plaats op woensdagnamiddag tussen 13 en 18 uur en je kan helemaal zelf kiezen waar je je doe-stage wil lopen en over welke tijdspanne. Je loopt stage in het eerste en tweede semester. Ideaal in combinatie met een job in het onderwijs. 

Je volgt gecombineerd onderwijs. Dat wil zeggen dat je een deel van de theorie op zelfstandige basis verwerkt, zodat je er tijdens de contactmomenten op een interactieve manier dieper op in kan gaan. Je hebt bijgevolg niet elke woensdagnamiddag les. Het zelfstandig voorbereiden en verwerken van de contactmomenten, kan je inplannen wanneer het jou best past.

Programma

Je volledige opleiding duurt een jaar (twee periodes van 13 weken). Je volgt les op woensdagnamiddag tussen 14 en 18 uur.

In het eerste semester woon je acht lessen van je mentoren bij, waarna je in het tweede semester meteen voor de klas staat in een doe-stage van 16 uur. Daarnaast draait alles om de theoretische fundamenten van het vrijzinnige humanisme. Wat betekenen die termen? Waarom zijn ze belangrijk? 

Tijdens het tweede semester gaan we dieper in op dit alles. Niet-confessionele zedenleer is echt levensbeschouwelijk waardenonderwijs. Daarom gaat veel aandacht naar concrete onderwerpen uit de actualiteit en naar de leefwereld van je leerlingen. Een aangepaste vakdidactiek maakt van jou een gedreven specialist ter zake. 

Programma Academiejaar 2024-25

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Meteen aan de slag

Na deze opleiding kan je meteen aan de slag gaan als onderwijzer Niet-confessionele Zedenleer in de lagere school. Er is momenteel een grote nood aan leerkrachten NC Zedenleer, dus je bent dan ook meteen gegeerd op de arbeidsmarkt.

Werken en studeren

Deze opleiding kan je perfect combineren met een job of gezin want je krijgt enkel op woensdagnamiddag les. Volgde je in de opleiding Kleuter- of Lager Onderwijs al het keuzetraject Niet-Confessionele Zedenleer? Dan heb je recht op vrijstellingen. Die zijn er ook voor studenten Secundair Onderwijs Niet-Confessionele Zedenleer of masters Moraalwetenschappen en Wijsbegeerte van een Niet-Confessionele instelling.

Toelatingsvoorwaarden

Als je graag wil inschrijven, moet je een van volgende diploma's hebben: 

  • hoger onderwijs korte type (HOKT) en getuigschrift pedagogische bekwaamheid (GPB) of diploma specifieke lerarenopleiding (SLO);
  • professionele bacheloropleiding (pBa) en getuigschrift pedagogische bekwaamheid (GPB) of diploma specifieke lerarenopleiding (SLO);
  • specifieke lerarenopleiding (SLO), initiële lerarenopleiding van academisch niveau (ILOAN), aggregatie (universiteit/hogeschool);
  • professionele bacheloropleiding (pBa), geïntegreerde lerarenopleiding, educatieve bachelor (Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair Onderwijs) of educatief graduaat.

Heb je nog geen diploma, maar ben je wel al ingeschreven in de educatieve bachelor Kleuter- of Lager Onderwijs? Dan kan je je inschrijven als je al minimaal 60 studiepunten verwierf. 

Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding bestaat uit twee delen:

  • een vast gedeelte van 350 euro;
  • een variabel gedeelte van 12,50 euro per studiepunt.

Een volledig opleidingsprogramma kost je dus 350 + (20 * 13,50) = 620 euro.