Overslaan en naar de inhoud gaan
Secundair Onderwijs

Economie

Terug naar Secundair Onderwijs

Leraar economie, iets voor jou?

 • Je hebt een brede interesse in actualiteit en nieuws, vindt het geen opgave om een nieuwsartikel te lezen
 • Je hebt geen economische voorkennis nodig. We vertrekken vanaf de basis.
 • Jij wil wel meer weten over economie. Hoe grote economische fenomenen (arbeidsmarkten, inkomensongelijkheid, koersschommelingen, inflatie) ineen zitten bijvoorbeeld, maar even goed hoe vraag en aanbod werkt, hoe een bedrijf zich organiseert (marketing, boekhouding, logistiek, …), enzovoort.
 • We rekenen op een goede basiskennis wiskunde uit het secundair onderwijs. Studenten uit het derde jaar helpen eerstejaars die nood hebben aan opfrissing of bijschaving van hun kennis.
Programma

Programma Academiejaar 2023-24

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

 • Aan de hand van verschillende werkvormen (theorielessen, excursies, gastspreker, werkveldbezoeken, gamification) doorlopen we de thema’s binnen het leerplan economie
 • Handel: ondernemingen, verkoop, betaling, verzekering, krediet
 • Micro-economie: consumptie particulieren, productie, markten en overheidsinterventies
 • Macro-economie: arbeidsmarkt, arm en rijk, economisch model, overheidsfinanciën.
 • Boekhouden: balans- en resultatenrekeningen, analyse jaarrekening
 • Vakdidactiek: je gaat aan de slag met lesvoorbereidingen economie voor de eerste graad
 • Macro-economie: geld en inflatie, betalingsbalans en wisselkoersen, groei en conjunctuur
 • Organisatie en logistiek
 • Recht: bronnenonderzoek, rechtsspraak, fiscaliteit
 • Vakdidactiek: lesvoorbereidingen boekhouden, evaluatievormen en -aanpak
 • Bedrijfseconomie: investeringsbeslissingen, soorten kosten, verkoopprijs, budgettering
 • Vakdidactiek: digitale media in je lessen, activerende werkvormen toepassen, gamification, aan de slag met jaarvorderingsplannen, verslagen, evaluaties, e.d.
Economie in de praktijk

We gaan zelf aan de slag met (inter)actieve lesvormen en excursies om het vak economie tot leven te leren brengen. Zo krijg je bijvoorbeeld een gegidste bezoek aan het geldmuseum van de Nationale Bank in Brussel. Daarna buig je je over een didactisch concept. Welke delen van het museum zou jij met je toekomstige leerlingen willen bezoeken? Welke opdrachten voeren ze hier uit en hoe evalueer je hen? 

Of neem nu het Wikifin Lab in Brussel, een interactief centrum voor financiële educatie waar leerlingen experimenteren met verschillende situaties uit het dagelijks leven. Een animator begeleidt en last geregeld korte groepsdiscussies in om je kritische geest aan te wakkeren en vaardigheden verder te ontwikkelen. Hoe zou jij Wikifin Lab implementeren in je lessen? 

Wat dacht je van een zitting aan de correctionele rechtbank van Antwerpen. We wonen er zelf een bij. De realiteit wordt aan de theorie getoetst. Hoe kan je aan de hand van een gelijkaardig bezoek met je leerlingen de structuur van rechtbanken en hoven in België toelichten?

In het onderwijs

Je kan in het onderwijs terecht als leerkracht Economie in alle onderwijsnetten van het secundair onderwijs. Je geeft les in de eerste of tweede graad, in het BSO kan je tot de derde graad lesgeven.

Jij weet perfect hoe je jongeren kan enthousiasmeren voor thema’s als bedrijfseconomie, micro- en macro-economie en, ja, zelfs boekhouden. Door creatief aan de slag te gaan met sprekende voorbeelden uit de actualiteit, originele werkvormen uit de opleiding en beschikbare digitale media binnen je vak maak jij steeds weer boeiende en relevante lessen. En de economie staat nooit stil, dus voor jou zien er geen twee lesjaren hetzelfde uit.

Sta je liever nog met een been in de praktijk, of wil jij een kijkje nemen buiten het onderwijs? Er is werk voor jou als (project)medewerker bij banken, verzekeringsinstellingen, -kantoren of andere financiële instellingen. Ook kan je met je expertise terecht als consulent bij overheidsdiensten of onderzoekscentra.

Nog niet klaar met studeren?