Overslaan en naar de inhoud gaan

Studieloopbaanbegeleiding

Een opleiding in het hoger onderwijs loopt niet voor iedereen van de eerste keer even vlot. De hoeveelheid leerstof is een pak groter dan in het secundair onderwijs. Je moet zelf je studietijd indelen. En dan krijg je ook nog heel wat taken en opdrachten op je bord. Bij AP kan je rekenen op studiebegeleiding in verschillende vormen: van nuttige tips over individuele begeleiding bij een bepaald vak tot een aangepast studietraject op jouw maat. 

Studiebegeleiding

 • Hoe blok ik grote hoeveelheden leerstof?
 • Een goeie samenvatting maken, hoe begin ik er aan?
 • Help, ik krijg al die taken en opdrachten niet gepland!
 • Ik vind het moeilijk om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden, hoe doe ik dit?
 • Ik stel alles uit tot het laatste moment. Zijn er tips?
 • Ik ben mijn motivatie om verder te studeren aan het verliezen. Wat kan ik doen?

Klinken deze vragen je bekend in de oren? Klop dan gerust aan bij je studentenbegeleider! Die leert je op een efficiënte manier studeren. Of als je hulp nodig hebt bij een specifiek vak, verwijst hij of zij je door naar de juiste persoon binnen je opleiding. 

Studenten vinden contactgegevens van hun studentenbegeleider op het intranet voor studenten of via studentenbegeleiding@ap.be.

Taalsprong

Ondervind je moeilijkheden met taal, tekst en presentatie? Dan kan je bij het Taalsprong terecht voor ondersteuning!

Taalsprong biedt hulp rond:

 • Spelling en grammatica
 • Opstellen en structureren van teksten, papers, verslagen, rapporten, opdrachten, etc.
 • Professioneel schrijven
 • Vakwoordenschat
 • Notities nemen
 • Presenteren
 • Tips om examenvragen beantwoorden

We begeleiden je individueel of in kleine groepjes om vaardigheden en kennis bij te spijkeren. 

Tijdens de individuele begeleiding werk je zoveel mogelijk met je eigen studiemateriaal. Op basis van een stukje zelfgeschreven tekst brengen we je werkpunten in kaart en krijg je aangepaste oefeningen. We passen de begeleiding aan jouw specifieke noden aan.

Taalsprong organiseert ook regelmatig taalondersteunende workshops. Als student word je hiervan via e-mail of via Digitap op de hoogte gebracht. Ook als jij en je collega-studenten een idee hebben voor een nuttige workshop, kan je bij Taalsprong terecht om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Studenten kunnen contact opnemen met Taalsprong via taalsprong@ap.be.

Ombudsdienst

Heb je twijfels over de juistheid van examens, opdrachten of het correct toepassen van procedures? Voel je je binnen de context van je studieloopbaan niet correct behandeld?
Dan kan je steeds terecht bij de ombudspersoon van jouw opleiding.

Deze persoon waakt erover dat het algemene onderwijs- en examenreglement correct wordt toegepast en bemiddelt indien nodig bij geschillen. Indien interne bemiddeling niet aan de orde is of niet tot een oplossing leidt, kan de ombudspersoon ook doorverwijzen naar derden.

Studenten vinden de contactgegevens van de ombudsmedewerker van hun opleiding op het intranet voor studenten.

Individuele aanpassingen

We streven naar gelijke kansen voor iedere student. Topsporters, personen met een functiebeperking, studenten die studie met werk of gezin combineren, studenten die aan (semi-) professionele kunstbeoefening doen en andere studenten met specifieke noden kunnen individuele aanpassingen of ondersteuningsmaatregelen aanvragen.

Voorleessoftware

AP biedt gratis voorleessoftware aan studenten die moeilijkheden ervaren met lezen of schrijven, zoals studenten met dyslexie of een visuele beperking.

Dankzij de voorleesstem hoor je wat je schrijft en merk je sneller fouten op. Je kan er teksten of contactmomenten mee voorbereiden. Het kan een handig hulpmiddel zijn bij het studeren. Wij hebben momenteel twee softwareprogramma’s ter beschikking: Sprinto en Alinea.

Neem voor meer info contact op met maatwerk@ap.be.

Maatwerk: intensieve ondersteuning

Als student met een functiebeperking kan je nood hebben aan meer ondersteuning dan individuele aanpassingen je kunnen bieden. In samenspraak met je studentenbegeleider kan je dan beroep doen op Maatwerk.

Financiële en sociale ondersteuning

Studeren in het hoger onderwijs heeft zo zijn prijskaartje. Maar wist je dat er aan AP een aantal voorzieningen bestaan om je studies te helpen bekostigen. Je kan steeds bij de sociale dienst van het Student Center terecht voor bemiddeling en info op maat over studietoelages, kortingen, voorschotten, AP-toelagen en veel meer.