Overslaan en naar de inhoud gaan
Secundair Onderwijs

Niet-confessionele zedenleer

Terug naar Secundair Onderwijs

Leraar niet-confessionele zedenleer, iets voor jou?

 • Je hebt een brede interesse in wat er gebeurt in de wereld: actuele problemen en (sociaal)wetenschappelijke thema's.
 • Meningen onderzoeken, filosofische gesprekken voeren en projecten ondernemen met jongeren, dat lijkt je wel wat.  
 • Je ziet jezelf als een actieve wereldburger die het humanisme op een boeiedende manier kan uitleggen aan de jeugd.      
 • De opleiding tot leerkracht Niet-confessionele Zedenleer heb ik ervaren als uitdagend en intens, maar ook enorm leerrijk. De verschillende thema’s prikkelden me om na de lesuren zelf op onderzoek te gaan. Hierdoor heb ik mezelf, en mijn eigen interesses echt beter leren kennen. De aanpak van de lectoren vond ik erg motiverend, en de lessen zijn persoonlijk ingericht. Ik hou aan mijn opleiding niet enkel een diploma, maar ook een hechte vriendengroep over.

  Nel Vandenbroeck

Programma

Programma Academiejaar 2024-25

 • 1. Secundair Onderwijs : 60 SP
  OPLEIDINGSONDERDELEN SP
  • Niet-confessionele zedenleer
   Uitleg: Je moet alle opleidingsonderdelen volgen.
   Opmerking: Je moet ook volgende keuzeoptie nemen: Biologie of Economie of Geschiedenis of Nederlands of Engels of Wiskunde of Mode of Project Algemene Vakken of Techniek.
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   Algemene didactiek I 3
   Academische ateliers I + II 3
   Thematische didactiek I 3
   Designlab I Word leraar 3
   NCZ vakinhoud I.1 Niet Confessionele Zedenleer 3
   NCZ vakinhoud I.2 Vrijzinnig humanisme 3
   NCZ vakinhoud I.3 Filosofie (deel1) 3
   NCZ vakinhoud II.1 Interlevensbeschouwelijke dialoog 3
   NCZ vakinhoud II.2 Filosofie (deel 2) 3
   NCZ vakinhoud II.3 Analyse van ethische vraagstukken (deel 1) 3
   NCZ vakdidactiek II 3
   NCZ designlab II stage 1 3
   + 24 studiepunten van het andere gekozen onderwijsvak
 • 2. Secundair Onderwijs : 60 SP
  OPLEIDINGSONDERDELEN SP
  Academische ateliers III + IV 3
  Designlab III + IV Muzee 6
  Groeiportfolio III+IV 3
  Kies je accent III+IV 3
  Thematische didactiek III 3
  Thematische didactiek IV 3
  • Afstudeerprofiel III + IV
   Uitleg: Je moet 1 opleidingsonderdeel kiezen.
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   Zorg III + IV 3
   Eventorganisatie III + IV 3
   STE(A)M III + IV 3
   CLIL III + IV 3
   Gezondheid III + IV 3
   Kennismaking met één extra onderwijsvak! III + IV 3
   Actief burgerschap in de diverse samenleving 3
   + 24 studiepunten van het andere gekozen onderwijsvak
  • Niet-confessionele zedenleer
   Uitleg: Je moet alle opleidingsonderdelen volgen.
   Opmerking: Je moet ook volgende keuzeoptie nemen: Biologie of Economie of Geschiedenis of Nederlands of Engels of Wiskunde of Mode of Project Algemene Vakken of Techniek.
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   NCZ vakinhoud III.1 Burgerschap Deel 1 3
   NCZ vakinhoud III.2 Analyse van ethische vraagstukken (deel 2) 3
   NCZ vakinhoud IV.1 Lespakketten 3
   NCZ vakdidactiek III 3
   NCZ Werkplekleren III + IV 6
   + 24 studiepunten van het andere gekozen onderwijsvak
 • 3. Secundair Onderwijs : 60 SP
  OPLEIDINGSONDERDELEN SP
  Designlab V WELT 3
  Groeiportfolio V + VI 3
  Internationaal inleefproject 3
  Kies je designlab V + VI 6
  Kies je uitbreidingsstage V + VI 3
  Werkplekleren V + VI, voor de twee onderwijsvakken 21
  • Afstudeerprofiel V + VI
   Uitleg: Je moet 1 opleidingsonderdeel kiezen.
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   Professionalisering minor 3
   CLIL V + VI 3
   Zorg V + VI 3
   Gezondheid V + VI 3
   Eventorganisatie V + VI 3
   Kennismaking met één extra onderwijsvak V + VI 3
   STE(A)M V + VI 3
   + 24 studiepunten van het andere gekozen onderwijsvak
  • Niet-confessionele zedenleer
   Uitleg: Je moet alle opleidingsonderdelen volgen.
   Opmerking: Je moet ook volgende keuzeoptie nemen: Biologie of Economie of Geschiedenis of Nederlands of Engels of Wiskunde of Mode of Project Algemene Vakken of Techniek.
   OPLEIDINGSONDERDELEN SP
   NCZ Vakinhoud V.1 Burgerschap deel 2 3
   NCZ Vakinhoud V.2 Analyse van ethische vraagstukken 3
   NCZ Vakdidactiek V 3
   + 24 studiepunten van het andere gekozen onderwijsvak

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

 • In het eerste jaar leer je de basiskennis over het vak niet-confessionele zedenleer. We testen je talenten en bekijken samen hoe die verder aangewakkerd kunnen worden.
 • Je verdiept je in het uitgangspunt van het vrijzinnig humanisme.
 • Je krijgt ook filosofie om je achtergrondkennis en kritische denken te versterken, een goede studiemethode te ontwikkelen, en je voor te bereiden op het opleidingsonderdeel 'filosoferen met kinderen en jongeren' in het tweede jaar. 
 • Je leert ethische vraagstukken over zingeving analyseren en je verwerft de basiscompetenties voor het voeren van een interlevensbeschouwelijke dialoog. 
 • Alle opleidingsonderdelen bevatten toepassingsopdrachten die jij later in je klaspraktijk kan gebruiken. Er gaat aandacht naar woordkunst. We voeren debatten en kringgesprekken. Voor sommige onderdelen trekken we eropuit naar relevante plekken zoals musea. 
 • Je leert een les niet-confessionele zedenleer opbouwen en geeft zelf ook al eens les aan medestudenten.  
 • In het tweede jaar bestudeer je ethische vraagstukken over de samenleving en verdiep je je kennis over moraal. We voeren kringgesprekken over uiteenlopende thema’s.  
 • Vakdidactiek bestaat in je tweede en derde jaar (afwisselend) uit thema’s als antiracistische vorming, wereldburgerschap en seksuele vorming. Je oefent ook filosoferen met kinderen en jongeren.  
 • Je leert zelf projecten bedenken en uitwerken en lessenpakketten vormgeven.  
 • Tijdens het werkplekleren geef je onder begeleiding les aan leerlingen uit de eerste en tweede graad.  
 • In je derde jaar ga je verder in op de vakdidactiek met thema’s als antiracistische vorming, wereldburgerschap en seksuele vorming. Je oefent ook filosoferen met kinderen en jongeren. 
 • De ethische vraagstukken die nu aan bod komen, vereisen moeilijke debatten en gesprekken.  
 • Je ervaart tijdens het werkplekleren de echte praktijk van een leerkracht niet-confessionele zedenleer. Zo studeer je goed voorbereid op de praktjik af.  
Burgerschapsvorming

Minstens een keer in je opleiding word je uitgedaagd om een concreet praktijkproject uit te diepen dat een directe en innovatieve bijdrage levert aan het onderwijslandschap. Denk aan opdrachten of bachelorproeven met thema’s die aanhaken bij burgerschap of interlevensbeschouwelijke dialoog zoals gendergelijkheid op school, racisme en vooroordelen, veilig en milieuvriendelijk verkeer … In het verleden resulteerde dit al in mooie pilootprojecten in het onderwijs, wedstrijden en publicaties in binnen- en buitenland. Meer info: www.weltcenter.org

We zijn de eerste opleiding die mee interlevensbeschouwelijke lessen en projecten op touw zet. Zo werkten we een pilootproject uit voor het GO! (gemeenschapsonderwijs). Samen met studenten van het onderwijsvak Islamitische godsdienst werkten we lessen interlevensbeschouwelijke dialoog uit voor de derde graad. 

NC Zedenleer
In het onderwijs

Als je afstudeert kan je problemen (nog beter) kritisch en vanuit verschillende perspectieven benaderen. Autonoom denken en werken is jou op het lijf geschreven. En via dialoog en tolerantie help jij van de wereld een betere plek maken. Deze waarden en vaardigheden kan jij ook aan kinderen en jongeren meegeven. Je hebt hen heel wat wijsheid te bieden.

Je kan uiteraard met je diploma aan de slag als leerkracht niet-confessionele zedenleer. Maar onze opleiding heeft ook expliciet filosofie en burgerschap in het programma opgenomen, waardoor je ook voor die vakken een streepje voor kan krijgen bij de schooldirectie. Je projectvaardigheden die je inzette bij WELT maken je daarnaast ook een geschikte coördinator actief burgerschap. 

Buiten het onderwijs zijn er ook jobmogelijkheden voor jou in verschillende sectoren, als consulent, gespreksleider, ombudsfiguur, medewerker bij educatieve verenigingen en civiele organisaties.  

Nog niet klaar met studeren?
 • Wist je dat je via een verkort programma van 45 studiepunten in één jaar nog een extra onderwijsbevoegdheid kan halen?

 • Maar je kan ook doorstromen naar een masteropleiding in de moraalwetenschappen, filosofie of politieke en sociale wetenschappen. Deze drie disciplines zijn sterk verbonden met de opleiding. Dé ideale springplank naar een academische verderzetting dus!