Overslaan en naar de inhoud gaan
Secundair Onderwijs

Niet-confessionele zedenleer


Terug naar Secundair Onderwijs
  • De opleiding tot leerkracht Niet-confessionele Zedenleer heb ik ervaren als uitdagend en intens, maar ook enorm leerrijk. De verschillende thema’s prikkelden me om na de lesuren zelf op onderzoek te gaan. Hierdoor heb ik mezelf, en mijn eigen interesses echt beter leren kennen. De aanpak van de lectoren vond ik erg motiverend, en de lessen zijn persoonlijk ingericht. Ik hou aan mijn opleiding niet enkel een diploma, maar ook een hechte vriendengroep over.

    Nel Vandenbroeck

Onderwijsvak in vogelvlucht

Eerste jaar
  • In het eerste jaar leer je de basiskennis over het vak en het vrijzinnig humanisme. We testen je talenten en bekijken samen hoe die verder aangewakkerd kunnen worden.
  • Je leert ethische vraagstukken over zingeving analyseren en je verwerft de basiscompetenties voor het voeren van een interlevensbeschouwelijke dialoog.
  • Je krijgt ook filosofie om je achtergrondkennis en kritische denken te versterken, een goede studiemethode te ontwikkelen, en je voor te bereiden op het opleidingsonderdeel filosoferen met kinderen en jongeren in het tweede jaar.
  • Alle opleidingsonderdelen bevatten toepassingsopdrachten die jij later in je klaspraktijk kan gebruiken. Voor sommige onderdelen trekken we er ook op uit naar relevante plekken zoals musea, of zelfs het buitenland.
Tweede jaar
  • In het tweede jaar bestudeer je ethische vraagstukken over de samenleving en verdiep je je kennis over moraal.
  • Je leert een lessenpakket opbouwen en je wordt ondergedompeld in het filosoferen met kinderen en jongeren
Derde jaar
  • In het derde jaar krijg je alle nodige kennis over relationele en seksuele vorming, en wordt de kennis over burgerschap en democratie verder uitgediept in discussielessen.

Modeltraject Academiejaar 2022-23

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Project in de kijker

Burgerschapsvorming

Minstens een keer in je opleiding word je uitgedaagd om een concreet praktijkproject uit te diepen dat een directe en innovatieve bijdrage levert aan het onderwijslandschap. Denk aan opdrachten of bachelorproeven met thema’s die aanhaken bij burgerschap of interlevensbeschouwelijke dialoog zoals gendergelijkheid op school, racisme en vooroordelen, veilig en milieuvriendelijk verkeer, … In het verleden resulteerde dit al in mooie pilootprojecten in het onderwijs, wedstrijden en publicaties in binnen- en buitenland. Meer info: www.weltcenter.org

We zijn de eerste opleiding die mee interlevensbeschouwelijke lessen en projecten op touw zet en ondersteuning biedt aan de Burgerschapsolympiade en de Vlaamse Debatcompetitie.

Aan de slag met je diploma

In het onderwijs

Als je afstudeert kan je problemen (nog beter) kritisch en vanuit verschillende perspectieven benaderen. Autonoom denken en werken is jou op het lijf geschreven. En via dialoog en tolerantie help jij van de wereld een betere plek maken. Deze waarden en vaardigheden kan jij ook aan kinderen en jongeren meegeven. Je hebt hen heel wat wijsheid te bieden.

Je kan met je diploma aan de slag als leerkracht in alle onderwijsnetten van het secundair onderwijs, en dat in de eerste, tweede (alle finaliteiten), en derde (enkel BSO) graad. In het Gemeenschapsonderwijs (GO!) is er ook plek voor jou als leraar actief burgerschap.

En daarbuiten

Buiten het onderwijs zijn er ook jobmogelijkheden voor jou in de sociale sector als bemiddelaar of ombudsman, en bij verschillende educatieve en civiele organisaties. Denk bijvoorbeeld aan het Huis van de Mens, dat overal in Vlaanderen ruim vertegenwoordigd is. 

Verder studeren

Nog niet klaar met studeren?