Overslaan en naar de inhoud gaan

Van unief naar hogeschool: alternatieve opleidingen bij AP

Is je opleiding aan de universiteit niet helemaal wat je verwachtte? Ligt het thema je wel, maar ben je op zoek naar meer praktijk? Of naar een andere manier om leerstof te verwerken? Misschien ligt de omgeving je niet?

Als dat het geval is, moet je eens nadenken over een overstap naar een hogeschool. Dat betekent echter niet dat je ook meteen je studierichting moet achterlaten, want er bestaan ook alternatieven voor jouw richting. En, mooi meegenomen: er bestaat een kans op vrijstellingen. Neem onderstaande lijst met alternatieve studierichtingen bij AP Hogeschool eens door. We zien de meeste studenten uit onderstaande richtingen in kolom A een hogeschoolrichting kiezen uit kolom B. 

Je studeert vandaag aan de universiteit

Mogelijke opties aan de hogeschool

Architectuur of interieurarchitectuur

Vastgoed

Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Ergotherapie, Orthopedagogie, Lerarenopleiding Secundair Onderwijs met optie L.O. of Bewegingsrecreatie, Voedings- en Dieetkunde

Biochemie, biotechnologie, biologie, bio-ingenieurswetenschappen, argotechnologie

Biomedische Laboratoriumtechnologie, Chemie, Voedings- en Dieetkunde, Lerarenopleiding Secundair Onderwijs met opties Biologie/Fysica/Wiskunde 

Chemie

Biomedische Laboratoriumtechnologie, Chemie

Communicatiewetenschappen

Communicatiemanagement, Journalistiek, Marketing, Grafische en Digitale Media

Criminologie

Rechtspraktijk, Orthopedagogie, Integrale Veiligheid

Farmaceutische en biomedische wetenschappen

Biomedische Laboratoriumtechnologie, Verpleegkunde, Vroedkunde

Geneeskunde

Voedings- en Dieetkunde, Verpleegkunde, Vroedkunde, Orthopedagogie, Biomedische Laboratoriumtechnologie

Geschiedenis

Lerarenopleiding Secundair Onderwijs met optie Geschiedenis, Journalistiek

Gezinswetenschappen

Orthopedagogie, Sociaal Werk, Toegepaste Psychologie

Handelswetenschappen

Accountancy-Fiscaliteit, Financie- en Verzekeringswezen, Marketing, Logistiek Management, RechtspraktijkOffice Management, Lerarenopleiding Secundair Onderwijs met optie Economie, Sociaal Werk, Toegepaste Informatica, Hotelmanagement

Industriële wetenschappen

Chemie, Elektromechanica, Elektronica-ICT, Toegepaste Informatica, Integrale Veiligheid, Energiemanagement, Vastgoed, Lerarenopleiding Secundair Onderwijs met opties fysica/wiskunde/biologie/bouw/elektriciteit/techniek/mechanica

Informatica

Toegepaste Informatica, Elektronica-ICT

Kunstwetenschappen of Cultuurwetenschappen

Beeldende KunstenLerarenopleiding Secundair Onderwijs met optie PKV, Sociaal Werk met optie Sociaal-Cultureel Werk

Pedagogische wetenschappen

Lerarenopleiding Kleuteronderwijs, Lerarenopleiding Lager Onderwijs, Lerarenopleiding Secundair Onderwijs, Toegepaste Psychologie

Politieke wetenschappen

Journalistiek, Sociaal Werk

Psychologie

Toegepaste Psychologie, Sociaal Werk, Orthopedagogie, Voedings- en Dieetkunde

Rechten

Rechtspraktijk, Vastgoed

Revalidatiewetenschappen en Kinesistherapie

Ergotherapie, Voedings- en Dieetkunde

Sociale wetenschappen

Sociaal Werk, Orthopedagogie, Toegepaste Psychologie

Taal- en Letterkunde

Lerarenopleiding Secundair Onderwijs (met taalvakken), Communicatiemanagement, Journalistiek

Toegepaste Economische of Sociaal-Economische Wetenschappen

Accountancy-Fiscaliteit, Financie- en Verzekeringswezen, Marketing, Logistiek Management, Rechtspraktijk, Office Management, Lerarenopleiding Secundair Onderwijs met optie economie, Sociaal Werk, Toegepaste Informatica, Hotelmanagement

Toegepaste Taalkunde

Lerarenopleiding Secundair Onderwijs (met taalvakken), Communicatiemanagement, Journalistiek

Wijsbegeerte

Lerarenopleiding Secundair Onderwijs

Wiskunde

Lerarenopleiding Secundair Onderwijs met optie wiskunde, Elektronica-ICT