Overslaan en naar de inhoud gaan

Toegepaste Psychologie

Type

Professionele Bachelor

Duur

3 Jaar

 • Dagtraject
 • Avondtraject
 • Verkort programma mogelijk
 • Flextraject

Je leert in de opleiding Toegepaste Psychologie menselijk gedrag begrijpen en kinderen, jongeren, volwassenen en groepen begeleiden. We focussen hierbij op psychodiagnostiek en professionele gespreksvoering. Je wordt opgeleid om aan de slag te gaan in drie boeiende werkvelden: de klinische psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie en pedagogische psychologie. Ga je voor een brede kennis van de verschillende domeinen of een specialisatie? Dat kies je zelf. Hoe dan ook heb je heel wat boeiende mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Bij AP kan je de opleiding zowel in dagonderwijs als in avondonderwijs volgen.

Iets voor jou?

Je bent gefascineerd door mensen, hun gedrag en wil in je toekomstige loopbaan graag het verschil maken voor personen of organisatie met een (hulp)vraag. Jij wil begrijpen hoe wij denken, leren, voelen, werken, … Het vooruitzicht om kinderen, jongeren, volwassenen, senioren of groepen te coachen of trainen maakt je enthousiast. Je staat te trappelen om als psychologisch consulent je steentje bij te dragen in een divers team van specialisten.

Wil je de opleiding combineren met een (studenten)job, of verwerk je liever overdag je leerstof? Dan kan je het programma in avondonderwijs volgen.

20151116 Bachelor Orthopedagogie_Campus Spoor Noord (2).jpg

Wat leer je?

Vernieuwd programma in dag- of avondonderwijs.

 • Als psychologisch consulent in opleiding verdiep je je in drie werkvelden: arbeids- en organisatiepsychologie, klinische psychologie en school- en pedagogische psychologie.
 • Een brede, diepgaande vorming met de mogelijkheid om eigen accenten te leggen. Zo kan je straks in alle drie de domeinen aan de slag en bouw je ervaring op met verschillende doelgroepen. Specialisatie of niet? Dat kies jij! Voor de stages in het tweede en het derde jaar bepaal je zelf of je voor één werkveld gaat of afwisselt. Ook voor projectwerk en praktijkopdrachten kies je je doelgroep of discipline.
 • Klemtoon op psychodiagnostiek en professionele gespreksvoering in het kader van begeleiding en preventie. Je leert de instrumenten, onderzoeksmethoden en vaardigheden om cliënten met uiteenlopende hulpvragen te begeleiden.
 • Een enthousiast lectorenteam met massa’s praktijkervaring staat voor je klaar. Je komt terecht op een warme en open campus, waar je zelf kan rekenen op de nodige coaching en ondersteuning.

Wie word je?

Je studeert af als psychologisch consulent: een expert in het menselijk gedrag en denken. Je kan professionele gesprekken voeren met cliënten, onderzoeken en psychodiagnostische tests uitvoeren en op basis van resultaten advies geven. Je begeleidt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, coacht hen binnen verschillende domeinen of werkt psychosociale trainingen uit. Je werkt hierbij preventief of begeleidend. De generalistische aanpak van AP biedt je mooie kansen op de arbeidsmarkt. Elk jaar zien we afgestudeerden vlot aan de slag gaan in elk van de drie psychologische werkvelden: klinische psychologie, school- en pedagogische psychologie of arbeids- en organisatiepsychologie. 

Troeven

Brede opleiding, mooie kansen

In het programma van AP hoef je je niet vast te pinnen op één werkveld of afstudeertraject. Dat heeft heel wat voordelen. Niet alleen vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. Je krijgt ruim de mogelijkheid om de werkvelden te leren kennen, en gaandeweg te ontdekken waar je interesses en sterktes liggen. Zo maak je een doordachte keuze over je toekomst. Je beslist zelf of je je focus breed houdt, of net specialiseert aan de hand van stages, keuzevakken en projectwerk. We bieden je de kans om je maximaal te ontwikkelen en je eigen voorkeuren uit te diepen. Wie er echt niet genoeg van krijgt, helpen we achteraf op weg naar aanvullende programma’s binnen of buiten onze hogeschool.

Leren én doen

Naast een diepgaande theoretische vorming kom je vanaf het eerste jaar ook meteen in aanraking met de praktijk van klinische psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie en onderwijspsychologie. Je doet rollenspelen, en buigt je over casussen uit het werkveld. In het tweede en derde jaar loop je langdurig stage en voer je opdrachten uit met echte cliënten. De inzichten en technieken kan je één voor één toepassen in die praktische uitdagingen en in je latere job. Bovendien staan je lectoren zelf met beide voeten in de praktijk. Ze bereiden je tot in de puntjes voor op een geslaagde loopbaan.

Leren van en met elkaar

In het programma gaat er veel aandacht naar participatie tijdens de hoorcolleges en de practica. We creëren een interactieve en gemoedelijke dynamiek op de campus, niet enkel tussen studenten onderling maar ook met de lesgevers. Je wisselt op een laagdrempelige manier tips en feedback uit en leert van je collega-studenten via groepswerken of in één van de ontmoetingsruimten. Ook studenten uit andere opleidingen die aansluiten bij het domein van de psychologie tref je op campus Spoor Noord aan.

In het avondtraject kom je bovendien in een diverse groep van collega-studenten terecht, met uiteenlopende beroepservaringen. Dat zorgt voor een boeiende, interactieve dynamiek. Het avondtraject is ideaal als je je professioneel wil heroriënteren, maar ook als je je persoonlijk wil verrijken en verder ontplooien.

Hypermoderne leergrond

De campus waar je les hebt is een levendige leeromgeving, uitgerust met moderne faciliteiten. Het gebouw aan het Eilandje is uitstekend bereikbaar dankzij de nieuwe metro- en tramverbindingen. Je geraakt er uiteraard ook vlot te voet, met de fiets of de wagen. Je treft op campus Spoor Noord niet alleen je lesgenoten aan, maar ontmoet er ook studenten uit andere zorg-, welzijns- en lerarenopleidingen. Je leert van en met elkaar. Want wie weet, kom je hen later op de werkvloer opnieuw tegen?

Flexibiliteit troef

De opleiding wordt in dag- en avondonderwijs aangeboden. Je kiest dus zelf of je de lessen overdag volgt, of in de avond. Dat laatste is ideaal voor wie de opleiding wil combineren met een job en/of een gezin. Is het modeltraject op drie jaar toch iets te intensief voor jou? Dan kan je je programma spreiden over vier of meer jaren. De stages in avondonderwijs kunnen ook volgens je eigen planning ingedeeld worden.

Focus op jouw groei

Toegepaste Psychologie bij AP is een sociale opleiding, ook voor jou als student. We hechten veel belang aan een warme en open klimaat op de campus waar iedereen zijn groeipotentieel kan benutten. Indien je dat wenst, kan je beroep doen op de nodige coaching en ondersteuning. Zo organiseren we onder meer een opfriscursus wiskunde en bijlessen voor specifieke vakken.

Programma (dagtraject)

Eerste jaar

Je krijgt een theoretische basis met boeiende vakken als Algemene Psychologie, Gedragsverandering en Positieve Psychologie. De materie wordt snel tastbaar omdat we de link leggen met de drie werkvelden waarin je kan doorstromen: arbeids- en organisatiepsychologie, klinische psychologie en schoolpsychologie. 

Daarnaast werk je al meteen aan je vaardigheden als psychologisch consulent. Je traint communicatietechnieken met cliënten in rollenspelen, maakt kennis met coaching en gespreksmodellen, ... Psychodiagnostisch werken bevat zowel theorie als praktijk. Zo ga je aan de slag met testing en reële casussen. Goed om weten, is dat we de praktische training altijd in kleinere groepen inplannen. Zo kunnen we je niet alleen beter opvolgen, maar leer je ook je medestudenten snel goed kennen.

In de vakken Mens en gezondheid/werk/leren duik je dieper in de drie psychologische werkvelden. We voorzien per discipline relevante praktijkopdrachten. Je stelt een psycho-educatieprogramma of sollicitatietraining op of schrijft al een adviesverslag.

Het vak Statistiek schrikt veel startende studenten af, maar dat is nergens voor nodig. Je oefent de theorie steeds in in specifieke werkcolleges en er bestaat een opfriscursus Wiskunde voor wie daar nood aan heeft. 

In de leerlijn Professioneel Handelen ontdek je de basishouding van een psychologisch consultent, of anders: hoe je je als professional gedraagt. Je duikt in deontologie, leert presenteren en professioneel (samen)werken. 

De examens in het eerste jaar bestaan uit een goede mix van schriftelijke en mondelinge examens en praktijkopdrachten. Een aantal vakken, waaronder Statistiek, voorzien ook proefexamens voor eerstejaars.

Tweede jaar

In het vervolg van de vakken Mens en gezondheid/werk/leren ga je opnieuw aan de slag met theorie en praktijk van de drie psychologische disciplines. We werken hiervoor nauw samen met het werkveld. We focussen op diagnose stellen, begeleidings- en preventieplannen. Voor Psychodiagnostiek werk je niet meer met rollenspellen en casussen, maar test je een echte cliënt. Ook voor Coaching en Counseling nodigen we 'simulanten' uit zodat jij levensecht gespreks-, begeleidingsmethodes en interventies kan oefenen. De topics waarin jij ondersteuning kan aanbieden, zijn erg divers. Denk maar aan burn-out, loopbaancoaching, angststoornissen, communicatievaardigheden, opvoedingsondersteuning, …

Je stage omvat 9 weken, of 280u. Je kan aangeven aan de opleiding in welk werkveld en/of met welke doelgroep jij wil werken. Of je doet zelf een voorstel voor een werkplek. 

Er is ook ruimte om eigen interesses uit te diepen in een keuzevak. Zo kan je je kennis rond seksualiteit en relaties verbreden, bijleren over neuropsychologie of suïcidepreventie, een unieke samenwerking met het centrum ter preventie van zelfdoding. 

Derde jaar

In je laatste jaar ligt de focus op het integreren van je kennis en vaardigheden van de volledige psycho-diagnostische cyclus: intake, en via testing en observaties naar een begeleidingstraject gaan en dat uitvoeren. Dat doe je niet enkel in je afstudeerstage van 13 weken. Ook voor Projectwerk ben je in staat om nu quasi zelfstandig een echte cliënt met een hulpvraag te begeleiden. 

In je bachelorproef en voor Psycho-eduatie en training krijg je de kans om ambitieus je stempel te drukken op reële problemen of vraagstukken uit het werkveld.

Voor het vak Professioneel Handelen gaan we heel concreet met jou in gesprek over je traject na de opleiding. Je krijgt te zien wat de specifieke mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt met jouw profiel en interesses. Voor wie wil verder studeren, duiken we in de mogelijkheden van vervolgopleidingen. 

Modeltraject Academiejaar 2022-23

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Download een printklare pdf-versie

Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

Programma (Avondtraject)

Generalistische aanpak

Het programma van AP is generalistisch: het is zo opgebouwd dat je je verdiept in alle drie de werkvelden van de psychologie. Je hoeft dus geen afstudeertraject te kiezen. Deze aanpak laat je gaandeweg ontdekken waar je interesses en sterktes liggen. Je beslist zelf of je je focus eerder breed houdt, of net meer specialiseert in een bepaald domein. Zo ben je voorbereid om aan de slag te gaan in drie werkvelden:

 • School- en pedagogische psychologie: het onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding, de bijzondere jeugdzorg en de integrale jeugdhulpverlening
 • Klinische psychologie: de brede sector van de geestelijke gezondheidszorg, zowel ambulant als residentieel
 • Arbeids- en organisatiepsychologie: overheids- en privé-instellingen zoals interimbureaus en HR-diensten

Aandacht voor coaching en counseling

De focus van het programma ligt op psychodiagnostiek en professionele gespreksvoering in het kader van begeleiding en preventie. Je leert hoe je een gefundeerd handelings-, begeleidings- of preventieplan opstelt. Daarnaast ontwikkel je de juiste vaardigheden om aan de hand van coaching, counseling, training en/of psycho-educatie individuen of groepen binnen de verschillende werkvelden te begeleiden. De topics waarin jij ondersteuning kan aanbieden, zijn dan ook erg divers. Denk maar aan burn-out, loopbaancoaching, angststoornissen, communicatievaardigheden, opvoedingsondersteuning, …

Modeltraject in drie of vier jaren

Wie het programma in de avond wil volgen, bevelen we aan om dat te spreiden over vier jaar. Het modeltraject hieronder is daar ook op voorzien. Je kan er alsnog voor kiezen om je studieprogramma in de avond op drie jaar af te leggen. Dan volg je hetzelfde programma als het dagtraject (zie tabblad 'programma (dagtraject)' voor de vakkenspreiding). Je lessen gaan dan in de avond door.

Modeltraject Academiejaar 2022-23

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Na je opleiding

Meteen aan de slag

Na de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie heb je een brede waaier aan jobmogelijkheden. Je bent namelijk opgeleid om aan de slag te gaan in de drie verschillende psychologische werkvelden.

Binnen het klinische domein stromen er jaarlijks heel wat afgestudeerden door naar de geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie waar ze aan de slag gaan als psychologisch consulent, hulpverlener, coach, counselor of trainer. Veel afgestudeerden starten ook als zelfstandige, bijvoorbeeld in een groepspraktijk.

Verder kan je in onderwijscontexten aan de slag als zorgcoördinator op een school of als consulent bij een Centrum voor Leerlingenbegeleiding, in een opvoedingswinkel, bij Kind & Gezin of in de bijzondere jeugdzorg.

Ten slotte heb je ook heel wat mogelijkheden binnen het veld van de arbeids- en organisatiepsychologie: bij een personeelsdienst van een bedrijf of organisatie, werving- en selectiebureaus, als loopbaanbegeleider, coach of als trainer van opleidingen.

Verder studeren

Afgestudeerd, en nog zin in een vervolgopleiding? Je hebt heel wat mogelijkheden tot verbreding of specialisatie aan onze hogeschool en daarbuiten.

Bij AP kan je terecht voor een postgraduaat specifiek rond coaching (20STP). Die opleiding valt in principe perfect te combineren met een eerste job.

Ook een bijkomend bachelordiploma in het Sociaal-cultureel Werk, Maatschappelijk Werk, Personeelswerk of de Orthopedagogie behoort tot de mogelijkheden via een verkort traject van één jaar of 60-63 studiepunten.

Ten slotte kan je vanuit onze bacheloropleiding ook via een schakelprogramma doorstromen naar de master Psychologie aan de universiteit, of naar een andere academische opleiding.

Internationaal

Toegepaste Psychologie goes international

De opleiding wisselt heel wat expertise uit met buitenlandse psychologie-opleidingen en experten. We besteden ook aandacht aan hoe je job er in het buitenland kan uitzien. Zo mag je in het 3de jaar samenwerken met studenten uit Nederland. En voor wie dat wil, is een buitenlandse uitwisseling of stage zeker een mogelijkheid.

Flexibel studeren

Gespreid programma

Wie liever niet te veel hooi ineens op zijn vork neemt, omdat je studies wil combineren met je job bijvoorbeeld, kan ervoor kiezen om het programma over meer dan drie jaar te spreiden. Zo kan je het volledige traject in vier jaar afleggen. Dat kan zowel in het dagtraject als het avondtraject. Voor het avondtraject raden we het programma op vier jaar aan als modeltraject. 

Verkort programma

Heb je al een bachelordiploma, zoals Orthopedagogie, Sociaal Werk, Ergotherapie, Pedagogiek van het Jonge Kind of een lerarenopleiding? Dan kan je bijkomend een bachelordiploma Toegepaste Psychologie behalen in minder studiepunten dan het modeltraject.

Bekijk hier de verkorte trajecten voor de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie. 

Wil je instappen in het tweede semester van academiejaar 2021-22? Contacteer dan trajectbegeleiding.tp@ap.be om te bekijken op welke manier je in het tweede semester kan starten met een verkort traject. 

Eenjarige micro degrees

Je kennis over psychologie verbreden, verdiepen of net vanaf de basis opbouwen? Dat kan met twee nieuwe micro degrees Toegepaste Psychologie. De gebalde, éénjarige programma’s bieden het werkveld de kans om gericht bij te scholen. Maar ook zonder voorkennis is het mogelijk om in te stappen voor een laagdrempelige introductie in de psychologie. 

Faciliteiten

Levendige leeromgeving

Je lessen vinden plaats op campus Spoor Noord – Noorderplaats. Het gebouw vlakbij het hippe Eilandje is uitermate vlot bereikbaar via de nieuwe aansluitingen met het openbaar vervoer en te voet, met de fiets of de wagen. Je hebt er alle nodige faciliteiten ‘in huis’ om je studentenleven in te richten: een gezellig restaurant, bibliotheek, rustige studeerplekken, groepswerkruimtes, studiebegeleiding, … Bovendien deel je de campus met collega-studenten uit andere zorg- en welzijnsopleidingen en de lerarenopleidingen. Dat maakt dat je op een erg bruisende en diverse plek terecht komt. Je leert niet alleen met, maar ook van elkaar.

Ga alvast op virtuele ontdekking in campus Spoor Noord!

Faciliteiten voor werkstudenten

Wil jij werken en studeren combineren? Geen probleem, je kan de opleiding in een dag- of een avondtraject volgen. AP zorgt voor heel wat faciliteiten die een combinatie met je job mogelijk maken. Zo kan je het programma spreiden, de stages flexibel inplannen om ze haalbaar te houden, je stage doen op je werkplek als die zich daartoe leent, …

Kom je met de wagen? Dan kan je in de avond gebruik maken van de parking onder het campusgebouw. 

FAQ over deze opleiding

 • Waarom hebben jullie geen afstudeerrichtingen?

  Dit is een bewuste keuze. Alle werkvelden komen evenwaardig aan bod, omdat dit heel wat voordelen heeft tijdens je opleiding en in je latere loopbaan:

  • Je kan al je opties openhouden. Veel studenten ontdekken tijdens de opleiding dat hun interesses en/of talenten toch ergens anders liggen dan ze bij aanvang dachten. Bovendien heb je later meer kansen op de arbeidsmarkt, want je bent breed inzetbaar. 
  • Je bent beter voorbereid op het werkveld. Ook daar wordt immers veel meer generalistisch gewerkt. Bijvoorbeeld: ook in een HR-setting zal je met klinische thema's zoals depressie, rouwverwerking ... geconfronteerd worden. 
  • Je kan tijdens de opleiding nog steeds voldoende eigen accenten leggen. Bij de keuze van je stage, bachelorproef, keuzevakken kan je je alsnog wat meer in één werkveld verdiepen. 

 • Ik ben bang voor het vak statistiek?

  Statistiek heeft een reputatie als buisvak, maar die is niet altijd terecht.

  • Een basiskennis wiskunde volstaat meestal. Het is vooral belangrijk dat je de basisconcepten onder de knie hebt, zoals eenvoudige vergelijkingen, percentages en proporties, bewerkingsregels ...
  • Van sommige studenten vraagt dit vak inderdaad een extra inspanning. Daarom bieden we bijkomende ondersteuning aan in de vorm van een opfriscursus wiskunde, extra herhalingslessen ...
  • Voorts is het vooral belangrijk om  je leerstof en les goed op te volgen, zodat je tijdig vragen kan stellen aan de lector. 

 • Hoeveel uur per week heb ik les?

  Dagtraject

  • Je hebt gemiddeld 20 uur per week les. 
  • Lessen worden ingepland van maandag tot vrijdag tussen 8 en 18 uur. 

  Avondtraject

  • Je hebt gemiddeld 2 à 3 dagen per week les. (4-jarig traject)
  • In de hogere jaren heb je wat meer vrije momenten. Let wel: deze dienen om aan opdrachten en projecten te werken. 

  Het lesrooster met de exacte dagen en uren krijg je bij de start van het semester.

 • Hoe groot zijn de klasgroepen?

  Dit varieert per opleidingsonderdeel.

  • Practica: circa 25 à 30 studenten per groep
  • Werkcolleges: circa 50 studenten per groep
  • Hoorcolleges: samen met alle studenten

  Praktijk wordt in kleinere groepen gegeven, zodat de lector voldoende persoonlijke begeleiding kan voorzien. 

 • Kan ik deze opleiding in een verkort traject volgen?

  Heb je een professionele bachelor Ergotherapie, Onderwijs, Orthopedagogie, Pedagogie van het Jonge Kind, Sociaal Werk? Dan kan je een verkort traject volgen. Meer details vind je in de opleidingsfiche.

  Heb je een professionele bachelor Verpleegkunde? Dan kan je binnenkort een verkort traject volgen. We zijn momenteel volop bezig met de uitwerking hiervan. Voor meer info en/of advies op maat, neem je best contact op met onze trajectbegeleider

  Heb je een andere professionele bachelor? Dan kan je geen verkort traject volgen, maar vaak wel vrijstellingen aanvragen. Dat doe je digitaal tijdens het online inschrijfproces. Voor meer info en/of advies op maat neem je best contact op met onze trajectbegeleider

 • Zijn er aangepaste faciliteiten voor avondstudenten?

  • Je kan na 4 jaar je diploma behalen (modeltraject). 
  • Je hebt 2 à 3 avonden per week les. 
  • Je kan rekenen op individuele en flexibele supervisie & begeleiding.
  • Je kan opleidingsonderdelen, examens, stage spreiden. 
  • Je kan sommige lessen in de online leeromgeving (her)bekijken en ook via zelfstudie afleggen. 
  • Je kan een deel van je stage via een vervangopdracht volbrengen. 
  • Je kan werkervaring inbrengen voor sommige opleidingsonderdelen. 
  • Je kan gebruik maken van opleidingsincentives (opleidingscheques, betaald verlof ...) 
  • Je kan opteren voor een examencontract. 
  • je kan flexibel gebruik maken van de campusfaciliteiten (Spoor Noord): parking (ma tot do vanaf 16 uur), bib (vanop afstand, na de uren) ...
  • ...

  Aan sommige opties zijn wel voorwaarden verbonden. Stuur gerust een mailtje naar trajectbegeleiding.tp@ap.be voor al jouw vragen.

 • Kan ik de stage in de avondopleiding met een job combineren?

  Binnen het avondtraject voorzien we enkele opties om je stage vlot(ter) met een job te combineren. 

  Je kan stage lopen op je huidige werkplek

  • Je moet hier je leerdoelen wel kunnen behalen
  • Je moet aan een apart project werken, los van de de normale werkzaamheden
  • Je gaat eventueel aan de slag op een andere dienst 
  • Je stagementor mag geen rechtstreekse collega of leidinggevende zijn 

  Je kan je stage wat meer spreiden

  Je kan je stageduur lichtjes inkorten en een vervangopdracht doen

  • Exploratiestage: ipv voorziene 8 weken > 4 weken stage + vervangtaak gespreid over semester 2
  • Integratiestage: ipv voorziene 14 weken > 10 weken stage + vervangtaak gespreid over academiejaar

  Je kan je stage inplannen tijdens vakantiemomenten

  • Je kan stage lopen tijdens vakantieperiodes (behalve juli & augustus)
  • Je kan een verlofstelsel aanvragen (loopbaanonderbreking, tijdskrediet ...) om stage te lopen
  • Je kan je eigen vakantiedagen opnemen om stage te lopen

  Aan bovestaande opties zijn voorwaarden verbonden. Vragen? Stuur dan gerust een mailtje naar trajectbegeleiding.tp@ap.be. 

 • Mag ik met dit diploma therapie geven?

  Nee. Dan zal je eerst met je bachelordiploma Toegepaste Psychologie via een schakelprogramma moeten doorstromen naar een master psychologie of orthopedagogie. Als je dit masterdiploma behaald hebt, kan je vervolgens een therapieopleiding volgen. Pas als je hiervoor geslaagd bent, mag je therapie geven.

Deze opleidingen kunnen ook interessant zijn voor jou