Opleiding Toegepaste Psychologie | AP Hogeschool Overslaan en naar de inhoud gaan

Toegepaste Psychologie

 • Avondtraject
 • Verkort programma mogelijk
 • Flextraject
 • Vervolgtraject op graduaat/HBO5

  Troeven

  Avondonderwijs

  Deze opleiding wordt in avondonderwijs aangeboden. Dat betekent dat alle lessen 's avonds plaatsvinden, waardoor je de opleiding kan combineren met een job en/of een gezin. De stages deel je zelf flexibel in, volgens je eigen planning. 

  De opleiding in avondonderwijs is ook uiterst geschikt voor studenten die er bewust voor kiezen om tijdens hun productiefste uren van de dag te blokken en aan taken te werken.

  Diversiteit

  De zeer diverse groep van studenten waarin te je terecht komt, zorgt voor een interactieve dynamiek tijdens de lessen. Je treedt voortdurend in dialoog met je collega-studenten en leert uit elkaars ervaringen. Ook tijdens de hoorcollege's en practica besteden we aandacht aan (interculturele) diversiteit

  Doen doen doen

  Je komt voortdurend in contact met de praktijk. Je doet heel wat stages, buigt je over casussen uit het werkveld en neemt deel aan opdrachten met reële cliënten. Bovendien krijg je les van lectoren die zelf ook met beide voeten in de praktijk staan. En we nodigen regelmatig gastsprekers uit die in het werkveld staan.

  Doorgedreven studentenbegeleiding

  We doen er alles aan om de opleiding op jouw maat aan te bieden. Zo kan je onder andere rekenen op een begeleidend start-to-study-programma, een opfriscursus wiskunde, taalondersteuning en bijlessen voor de vakken die het vaakst moeilijkheden opleveren. Het is dan ook een sociale opleiding die ook sociaal voelt. 

  Interactief

  De zeer diverse groep van studenten waarin te je terecht komt, zorgt voor een interactieve dynamiek tijdens de lessen. De hoorcollege's en practica zijn interactief zodat je sneller en actief kan leren. Je telt mee, krijgt inspraak, overlegt met je collega-studenten en leert uit elkaars ervaringen. Dat deze opleiding ook populair is bij mensen die al enkele jaren werken, maakt die ervaringen nog diverser en rijk. 

  Programma

  Eerste jaar

  In het eerste jaar maak je kennis met verschillende deelaspecten van de psychologie zoals algemene psychologie, ontwikkelingspsychologie en sociale psychologie. Ook vakken uit raakgebieden zoals pedagogiek en neurowetenschappen komen aan bod. We vullen het vakkenpakket aan met algemene kennisvakken zoals sociologie, filosofie en recht. Je leert ook al een aantal praktische vaardigheden, zoals gesprekstechnieken en psychodiagnostische methodes. Omdat het belangrijk is dat je straks vlot onderzoeksresultaten kan interpreteren staat er ook een inleiding tot de statistiek op het programma. Ten slotte laat een observatiestage je proeven van de brede waaier aan tewerkstellingsmogelijkheden die je te wachten staat.

  Tweede jaar

  Vervolgens verken je de verschillende werkvelden waarin je aan de slag kan:

  • Schoolpsychologisch en pedagogisch werkveld: je maakt kennis met het onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding, de bijzondere jeugdzorg en de integrale jeugdhulpverlening.
  • Klinisch-psychologisch werkveld: je verkent de brede sector van de geestelijke gezondheidszorg, zowel ambulant als residentieel. 
  • Arbeids- en organisatiepsychologisch werkveld: je leert de relevante overheids- en privé-instellingen kennen zoals interimbureaus en HR diensten.

  Elk werkveld heeft zijn eigen methodes en diagnostiek. De theorie die je hierover ziet, pas je meteen toe in de praktijk. Bovendien kies je één van de drie werkvelden voor een exploratiestage. Je kan deze periode flexibel inplannen.

  Derde jaar

  Je laatste jaar kan je grotendeels zelf samenstellen aan de hand van keuzevakken. Je kiest of je je verdiept in één van de werkvelden of eerder voor een brede benadering gaat. Maar wat je ook beslist, je sluit er geen deuren mee want nadien kan je in alle sectoren aan de slag.

  Je sluit het traject af met een praktijkonderzoek voor je bachelorproef en een intensieve stage in een van de werkvelden. Ook nu kan je de stageperiode flexibel invullen. 

  Modeltraject Academiejaar 2019-20

  • Toegepaste Psychologie modeltraject 1 - 60 SP*onder voorbehoud van wijzigingen
   OPLEIDING SP
   Algemene psychologie 5
   Filosofie 3
   Sociologie 3
   Pedagogiek 4
   Statistiek 1 5
   Psychodiagnostische methoden I 8
   Ontwikkelingspsychologie 4
   Differentiële psychologie 3
   Sociale psychologie 3
   Neurowetenschappen 6
   Economie 3
   Recht 4
   Sociaal-communicatieve vaardigheden 6
   Observatiestage 3
  • Toegepaste Psychologie modeltraject 2 - 60 SP*onder voorbehoud van wijzigingen
   OPLEIDING SP
   Arbeids- en organisatiepsychologie: theorie en thema 6
   Arbeids- en organisatiepsychologie: practicum 4
   Klinische psychologie: theorie en thema 6
   Klinische psychologie: practicum 4
   School- en pedagogische psychologie: theorie en thema 6
   School- en pedagogische psychologie: practicum 4
   Exploratiestage 8
   Methoden van praktijkonderzoek 6
   Statistiek 2 4
   Psychodiagnostische methoden 2 4
   Psychodiagnostische methoden: practicum 4
   Interculturele communicatie 4
  • Toegepaste Psychologie modeltraject 3 - 60 SP*onder voorbehoud van wijzigingen
   OPLEIDING SP
   Gezondheidspsychologie 4
   Deontologie en wetenschappelijk denken 4
   Projectwerk diagnostiek en begeleiding 6
   Integratiestage 16
   Bachelorproef 10
   • Keuzepakket 3TP*onder voorbehoud van wijzigingen
    Uitleg: Je moet voor minstens 20 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen
    OPLEIDING SP
    Diversiteitsweek 1 3
    Ortho(ped)agogiek 2 4
    Sociale agogiek 2 4
    De (ortho)(ped)agogische praktijk in een internationale context 3 4
    Arbeid en samenleving 3
    Arbeidsverhoudingen 3
    Bemiddeling 3
    HRM 2 6
    Vorming en coaching 4
    Marktonderzoek 4
    Begeleiding gedragsproblemen 4
    Schoolloopbaanbegeleiding 4
    Interculturele diagnostiek en begeleiding 4
    Preventie en educatie 4
    Psychotherapeutische technieken 4
    Capita selecta kinderen 4
    Chronische ziekten 4
    Capita selecta volwassenen en senioren 4
    Capita selecta in HRM 4
    Marketing en management 4
    Sociale agogiek - afstands/blended 1 4
    Ortho(ped)agogiek - afstands/blended 1 4
    Sociaal werk onderzoek: perspectieven (UA master SW) 6
    Theorie van sociaal werk (UA master SW) 6
    Methoden van sociaal werk (UA master SW) 3
    Sociaal werk als professie (UA master SW) 6

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Na de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie zijn er heel wat mogelijkheden. Je kan aan de slag in de geestelijke gezondheidszorg, de psychiatrie, als zelfstandige of als coach. Of je gaat aan de slag als zorgcoördinator op een school of bij een Centrum voor Leerlingenbegeleiding, in een opvoedingswinkel of bij Kind & Gezin. Ten slotte kan je ook terecht in de HR: bij een personeelsdienst van een bedrijf, een interimkantoor, als trainer of begeleider van opleidingen.

  Verder studeren

  Via een verkort traject behaal je een extra bachelordiploma Sociaal-cultureel Werk (60 SP), Maatschappelijk Werk (60 SP), Personeelswerk (60 SP) of Orthopedagogie (63 SP) Of misschien zegt een master Psychologie je wel wat? Of je volgt nog een postgraduaat specifiek rond coaching (20 SP).

  Internationaal

  Toegepaste Psychologie goes international

  We proberen de (culturele) diversiteit die ons werkveld zo typeert maximaal te integreren in de opleiding. Daarom krijg je ook heel wat internationale mogelijkheden. We halen regelmatig buitenlandse gastsprekers naar de campus. En we staan stil bij hoe je job er in het buitenland kan uitzien en focussen in de lessen op interculturele verschillen. Voor wie - letterlijk - verder wil gaan, is een stage in het buitenland ook een optie.

  Flexibel studeren

  Gespreid programma

  Wie liever niet te veel hooi ineens op zijn vork neemt, omdat je studies wil combineren met je job bijvoorbeeld, kan ervoor kiezen om het programma over meer dan drie jaar te spreiden. Zo kan je per jaar 45 studiepunten opnemen, en het volledige traject in vier jaar afleggen. Bekijk hier het gespreide programma.

  Verkort programma

  Heb je al een bachelordiploma? Dan kan je bijkomend een bachelordiploma Toegepaste Psychologie behalen in minder studiepunten dan het modeltraject. Je concrete programma is afhankelijk van je vooropleiding. Zo is er een verkort traject vanuit Sociaal Werk voor 70 SP en een verkort traject vanuit Orthopedagogie voor 60 SP.

  • Verkort traject Toegepaste Psychologie vanuit bachelor Sociaal Werk (70 SP; 1,5 jaar)
  • Verkort traject Toegepaste Psychologie vanuit bachelor Orthopedagogie (60 SP; 1,5 jaar)

  Vervolgtraject op graduaat/HBO5

  Heb je al een graduaatsdiploma HR-support? Dan kan je het professionele bachelordiploma Toegepaste Psychologie behalen via een vervolgtraject.

  Faciliteiten voor werkstudenten

  Ben je al aan het werk? Geen probleem. De lessen van deze opleiding vinden plaats in de avond en we zorgen voor heel wat extra faciliteiten die een combinatie met je werk mogelijk maken. Zo kan je de stages maximaal spreiden om ze haalbaar te houden, je kan je stage uitvoeren op je werkplek als die zicht daartoe leent, ... 

Deze opleidingen kunnen ook interessant zijn voor jou