Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Bedrijfsmanagement

Marketing

 • Dagtraject
 • Verkort programma mogelijk
 • Vervolgtraject op graduaat/HBO5

  Troeven

  GEMEENSCHAPPELIJK EERSTE SEMESTER

  Het eerste semester is een periode van proeven en oriënteren waarin we veel belang hechten aan een juiste studiekeuze. Via probleemgestuurd onderwijs maak je grondig kennis met de vier afstudeerrichtingen van de opleiding. Pas in het tweede semester kies je dan een afstudeerrichting die het beste bij jou past. Je kan hierbij rekenen op onze lectoren die als échte coaches jouw keuzeproces begeleiden en jouw groei stimuleren.

  Vanaf dag één volgen we jouw ontwikkeling dan ook van dichtbij op. Aan de hand van diverse niet-bindende instaptoetsen (Nederlands, Frans, Engels en Wiskunde) houden we je een spiegel voor. Op basis van de testresultaten, versterken we gericht jouw startcompetenties via extra contacturen als je daar nood aan hebt. Een succesvolle heroriëntering naar een boeiende graduaatsopleiding is ook mogelijk binnen de hogeschool.

  Vanaf het tweede semester maak je een keuze om je te verdiepen in één specifieke afstudeerrichting. In het derde jaar ligt de focus op interesses en verruimen. Via een cross-over business project, meerdere keuzetrajecten, bachelorproef en stage werk je aan het verwerven van kennis en inzichten over disciplines heen.

  MYTALENT

  We hechten veel belang aan attitudetraining en professionele ontwikkeling. Je verwerft belangrijke 21st century skills waarbij we vooral focussen op zelfregulering, creatief denken en internationale competenties. Daartoe krijg je in het eerste jaar per klas van ongeveer 35 studenten een klasmentor toegewezen, die jou persoonlijk begeleidt aan de hand van onderwijsleergesprekken en meerdere individuele coachingsgesprekken. Je staat er niet alleen voor!

  KEUZETRAJECTEN

  Je bent de architect van jouw studieloopbaan en krijgt vanaf het tweede jaar de kans om via vijf keuzetrajecten kleur te geven aan jouw ontwikkeling: Graphic Design, Creative Communication Skills, of Ondernemerschap. Je kan ook opleidingsonderdelen opnemen uit het schakelprogramma naar de masteropleiding.

  PRAKTIJK EN LANGE WERKVELDSTAGE

  Praktijk is overal aanwezig in de opleiding. Je sluit je studies af met een lange werkveldstage van 13 weken. We kiezen daarnaast voor nieuwe werkvormen zoals probleemgestuurd onderwijs, zelfstudie via digitale leerpaden, geïntegreerde of multidisciplinaire praktijkprojecten, ‘real cases’, … Daarnaast spelen we spelen voortdurend in op trends zoals non profit & social marketing, dienstenmarketing, supply chain marketing, automated marketing,… We werken uiteraard ook samen met werkveldpartners met naam en faam.

  Programma

  Eerste jaar

  Het eerste semester is gemeenschappelijk voor alle afstudeerrichtingen Bedrijfsmanagement. Je verwerft een basiskennis van alle disciplines en spitst je toe op algemene economische en bedrijfskundige kennis en inzichten, aangevuld met de nodige digital skills en taalvaardigheden. In MyTalent focussen we op jouw persoonlijke ontwikkeling en zelfsturing. Aan het einde van het eerste semester maak je een begeleide keuze voor een afstudeerrichting.

  Vanaf het tweede semester richten we ons op opleidingsonderdelen met specifieke focus op marketing. 

  Tweede jaar

  Je verdiept je in diverse aspecten van marketing: marketingcommunicatie, marktonderzoek en digital marketing. We leggen de basis voor jouw commerciële flair, en je leert meer over financieel management en het beheren van budgetten. Je breidt je kennis van het Frans en Engels uit om ook in deze talen zakelijk te kunnen communiceren, en je voert ook een geïntegreerd praktijkproject uit. Graphic Design, Creative Communication Skills, of Ondernemerschap. Je kan ook opleidingsonderdelen opnemen uit het schakelprogramma naar de masteropleiding.

  Derde jaar

  Je zal enkel nog lessen volgen in het eerste semester. Je verruimt je horizon met het vervolg van jouw keuzetraject (3 studiepunten) en een cross-over business project. Je verdiept je in content marketing, merkreputatiemanagement en sales management. Je voert een groot marktonderzoeksproject uit in opdracht van echte bedrijven, en je leert ook meer over de laatste trends in marketing. Het laatste semester van je opleiding spendeer je volledig aan jouw (buitenlandse) stage en bachelorproef

  Modeltraject Academiejaar 2021-22

  Download een printklare pdf-versie

  Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Bachelors in het Bedrijfsmanagement die gespecialiseerd zijn in Marketing zijn zeer gegeerd op de arbeidsmarkt en dus vind je snel werk.

  Met je diploma op zak ben je gespecialiseerd maar ook breed inzetbaar. Je kan aan de slag op marketing- en communicatiedepartementen of aan- en verkoopafdelingen, bij reclamebureaus of marktonderzoeksbureaus. Zo kan je doorgroeien tot digital marketeer, content marketeer, sales manager, brand manager, merchandiser …

  Verder studeren

  Studeer je graag verder? Ook dat kan! Met jouw diploma ligt de weg via een schakelprogramma naar een masteropleiding helemaal open. Duurt dat te lang? Je kan in één jaar tot anderhalf jaar een tweede bachelor Bedrijfsmanagement behalen in een andere afstudeerrichting. Aan jou de keuze!

  Internationaal

  Internationalisering loopt dwars door alle leerlijnen van de opleiding. Wij bereiden je professioneel en persoonlijk voor op de kosmopolitische samenleving van vandaag en morgen. De opleiding creëert een stimulerende leeromgeving waar je de mogelijkheid krijgt om internationale en interculturele competenties te verwerven. Door middel van buitenlandse ervaringen en internationalisation@home ontwikkel je je tot een wereldburger die met een brede blik en een open houding in de wereld staat en sociaal betrokken is. Internationalisering is ingebed in het curriculum door middel van een mobility window en de integratie van internationale projecten. Daarnaast ondersteunt de opleiding ook initiatieven met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden.

  Erasmus

  In het derde jaar krijg je de kans om in het eerste semester op Erasmus-uitwisseling te gaan en zo een semester in het buitenland te studeren. In het laatste semester kan je bovendien een stage van 13 weken lopen in het buitenland. Zo kan je je talenkennis nog wat meer bijspijkeren, leer je nieuwe culturen kennen en op die manier ervaar je ook hoe het is om in een internationale context professioneel samen te werken. Hiervoor stelt de opleiding beurzen te beschikking.

  Internationalisering@home

  Internationale en interculturele competenties verwerf je ook op de eigen campus. Door het gebruik van internationale vakliteratuur, internationale gastdocenten, international weeks, collaborative online international learning, … verruim je je blik. Verschillende opleidingsonderdelen worden ook in een andere taal gedoceerd.

  Flexibel studeren

  VERKORTE PROGRAMMA’S

  Als je al een bachelordiploma Office Management, Hotelmanagement of Communicatiemanagement op zak hebt, bieden we enkele verkorte programma’s aan. Je kan ook op één tot anderhalf jaar tijd een extra diploma Bedrijfsmanagement in een andere afstudeerrichting behalen.

  VERVOLGTRAJECT

  Als je de volledige graduaatsopleiding Marketing- en communicatiesupport met succes doorlopen hebt, kan je het diploma van bachelor in het Bedrijfsmanagement met afstudeerrichting Marketing behalen na het volgen van een vervolgtraject van 90 studiepunten.

   

  Projecten en stage

  Alle vaardigheden, kennis en inzichten die je in de les opdoet, breng je in de praktijk tijdens projecten, bedrijfssimulaties, de stage en je bachelorproef.

  Business project Fast moving consumer goods(TWEEDE JAAR)

  Je bestudeert in team de markt van een fast moving consumer good (FMCG)  in al haar aspecten: marktaandelen, prijzen, positionering, merkbekendheid, koopgedrag, gebruiksgewoonten, … komen aan bod. Dit gebeurt aan de hand van desk research, een distributieonderzoek en een consumentenenquête. Dit alles resulteert in een uitgebreid verslag en een mondelinge presentatie. In dit project ga je aan de slag in het Nederlands, Frans en Engels en worden er ook ICT-vaardigheden geïntegreerd.

  Bedrijfsproject Marktonderzoek (DERDE JAAR)

  In dit bedrijfsproject krijg je de kans om zo veel mogelijk praktijkervaring op te doen, zodat we je kunnen klaarstomen voor het echte werk. De afgelopen jaren werkten de laatstejaarsstudenten tientallen projecten voor grote en kleine bedrijven en organisaties uit. Zo werden er projecten uitgewerkt op het vlak van:

  • kwalitatief marktonderzoek
  • kwantitatief marktonderzoek
  • digital marketingplanning
  • salesplanning
  • marketing- en communicatieplanning

  In groepjes van twee tot vier studenten krijg je een echte marketingcase voorgelegd die je van A tot Z moet uitvoeren. Het lectorenteam begeleidt je doorheen het proces, en je werkt in nauw overleg met de opdrachtgever het onderzoek uit. Aan het einde van het eerste semester (januari) moet je het project succesvol afronden en presenteren.

  STAGE

  Afstuderen doe je na een geslaagde werkveldstage van 13 weken in binnen- of buitenland. Tijdens deze stage krijg je de mogelijkheid verder te werken aan de leerresultaten die je nog onvoldoende beheerst om te kunnen afstuderen. De activiteiten van de stage en jouw zelfreflectie rapporteer je aan de hand van stagedagboeken. De resultaten en reflecties licht je mondeling toe aan je vaklectoren aan het einde van de stageperiode.

  BACHELORPROEF

  De bachelorproef heeft de vorm van een individueel praktijkgebaseerd actieonderzoek. Je formuleert een onderzoeksvraag die gerelateerd is aan jouw stageplaats, werkt die onderzoeksvraag verder uit tijdens de stage en rapporteert de resultaten aan de hand van een individueel werkstuk dat je ook presenteert voor een vakjury.

Deze opleidingen kunnen ook interessant zijn voor jou