Overslaan en naar de inhoud gaan

Vroedkunde

 • Dagtraject
 • Verkort programma mogelijk

  Troeven

  Een hoge lat en heel wat uitdagingen

  We vragen veel inzet en werkkracht van je en we dagen je als gemotiveerde en getalenteerde bachelorstudent continu uit in je persoonlijke leeromgeving. Dat moet ook: je draagt straks een stevige verantwoordelijkheid en daarop moeten we je intens voorbereiden.

  Toegankelijk en transparant

  We laten je uiteraard niet gewoon aan je lot over. Als vroedvrouw moet je stevig in je schoenen staan. Dat leren we je tijdens de opleiding. Een persoonlijke coach begeleidt je in je ontwikkeling. En met je vragen of twijfels kan je altijd bij hem of haar terecht. De opleiding maakt gebruik van een weldoordachte en duidelijk uitgebouwde elektronische leeromgeving. Zo word je als student week na week betrokken en hoef je niets te missen van wat er leeft in de actuele verloskundige wereld. Je bent altijd helemaal mee! 

  Proactief op maatschappij gericht

  Het werkveld van de verloskundige evolueert constant met dank aan wetenschappelijke ontwikkelingen en onderzoek. De opleiding werkt dan ook met een voor studenten mee aan diverse onderzoeksprojecten, waardoor we een continue kruisbestuiving creëren van wetenschappelijke resultaten en dagdagelijkse handelingen. Je kan hier meer over lezen in het tabblad 'Expertise'.

  Praktijk praktijk praktijk

  Ons lectorenteam staat met zijn twee voeten volop in de praktijk. Je krijgt les van vroedvrouwen, lactatiedeskundigen, seksuologen, psychologen, gynaecologen, kinderartsen, ... die je confronteren met échte voorbeelden uit het werkveld. En ook je programma loopt over van de praktijkervaring. Zo zal je ingeschakeld worden als consulent voor aanstaande ouders bij Nova Vida, ons eigen, unieke info- en begeleidingscentrum. Daar word je geconfronteerd met échte vragen van échte cliënten. De beste voorbereiding op je latere job.

  Allemaal internationaal

  Als vroedvrouw kom je geregeld in aanraking met andere culturen en nationaliteiten. We vinden het belangrijk om deze internationale dimensie te integreren in de opleiding. AP is betrokken bij verschillende internationale projecten en samenwerkingsverbanden en we moedigen onze studenten en lectoren actief aan om zelf ervaring op te doen in het buitenland.

  Programma

  Eerste jaar

  We laten je kennismaken met alles wat er van nature uit bij vruchtbaarheid en een zwangerschap komt kijken. De lessen volgen de chronologie van het leven van de vrouw: van adolescentie, over kinderwens tot de opvolging na de bevalling en de menopauze. Je leert meer over geneesmiddelen en hoe je die toedient en focust specifiek op de anatomie en fysiologie van vrouwen. Afsluiten doen we met een eerste stage van vijf weken. 

  Tweede jaar

  Vervolgens leggen we de nadruk op een aantal gespecialiseerde processen, wanneer niet alles normaal verloopt binnen de verloskundige domeinen. Denk hierbij aan fertiliteitsproblemen en veelvoorkomende complicaties tijdens de zwangerschap. Je loopt dit jaar 13 weken stage

  Derde jaar

  In het laatste jaar leren we je omgaan met sterk afwijkende situaties voor, tijdens en na de zwangerschap. Je wordt ook getraind in je rol als manager, ondernemer en innovator. Samen met je medestudenten run je mogelijks drie maanden lang zelfstandig een verloskundige ziekenhuisafdeling. Je sluit je opleiding af met een intensieve stage en een bachelorproef waarin je zelf een vraag uit het werkveld dieper onderzoekt.

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Als je bent afgestudeerd, kan je quasi meteen aan de slag. Onze jobdienst houdt interessante vacatures voor je in de gaten en geeft je de kans om snel te solliciteren. Bijna al onze studenten krijgen al tijdens de afsluitende stage een job aangeboden en kunnen onmiddellijk aan de slag in de rol die ze zelf kiezen. We organiseren ook op regelmatige basis en in samenwerking met belangrijke (inter)nationale partners infomomenten rond je toekomstige loopbaan.

  Je kan met je diploma een job vinden in de eerste- , tweede- of derdelijn. In de eerste lijn werk je als vroedvrouw buiten het ziekenhuis: in een zelfstandige praktijk, een geboortecentrum, bij Kind en Gezin, … De tweede lijn en derde lijn vindt plaats in het ziekenhuis, met ook hier meerdere mogelijkheden zoals de verlosafdeling, raadpleging, materniteit, gynaecologie, neonatologie, fertiliteitsafdeling ... Ook het onderwijs behoort tot de mogelijkheden.

  Verder studeren

  De beroepspraktijk van een vroedvrouw evolueert voortdurend. Om kwaliteitsvolle zorg te kunnen blijven aanbieden, is het dus belangrijk dat je je levenslang bijschoolt. We organiseren daarom heel het jaar door bij- en navormingen voor onze alumni Vroedkunde en andere vroedvrouwen.

  Wil je na je bacheloropleiding je wetenschappelijke kennis over vroedkunde nog verder uitdiepen en verbreden? Volg dan een master Verpleeg- en Vroedkunde aan de Universiteit Antwerpen. Ook de masteropleiding Seksuologie behoort tot de vervolgmogelijkheden. 

  Internationaal

  Vroedkunde goes international

  Steeds meer studenten Vroedkunde vertrekken op buitenlandse stage of uitwisseling. De opleiding beschikt over een ruim aanbod van stageplaatsen in Nederland, of je kiest voor een Erasmusuitwisseling naar een ander land in Europa. De opleiding Vroedkunde bij AP heeft goede overeenkomsten met onder andere partners in Italië, Engeland, Finland en Denemarken.

  Wil je liever nog verder weg op stage? Dan kan je als ‘free mover’ of voor een project rond ontwikkelingssamenwerking zelfs naar andere werelddelen reizen. Samen met jou denken we na over de mogelijkheden en gaan we op zoek naar een buitenlandervaring die bij jou past. Je hebt hier als student heel wat mogelijkheden. Zo kan je zelf met een project of voorstel op de proppen komen. Ook kan je met behulp van organisaties de stage zoeken die het meest geschikt is in jouw leerproces en die past binnen jouw interesseveld.

  Internationalisering @ home

  Wil je liever in eigen land kennis maken met andere culturen? Dat kan uiteraard ook. Geregeld nodigen we boeiende gastsprekers uit het buitenland uit op de campus. Je krijgt dan de kans om je horizon te verruimen en lezingen en workshops bij te wonen over de verloskundige praktijk over de grenzen heen. En we ontvangen jaarlijks internationale studenten om enkele maanden bij ons te vertoeven.

  Ook onze lectoren reizen op regelmatige basis naar het buitenland om congressen bij te wonen en zelf gastlessen te geven. Hun ervaringen en verhalen brengen ze mee naar huis en integreren ze in hun lessen. 

  Nova Vida

  Uniek in Vlaanderen

  Als student Vroedkunde bij AP ga je als professional aan de slag in ons eigen info- en begeleidingscentrum Nova Vida. Je informeert en begeleidt toekomstige ouders die een baby verwachten of recent een kindje kregen. We hebben ook aandacht voor de vrouw in de menopauze omdat we ook binnen dit transitieproces als vroedvrouw heel wat kunnen betekenen. Uiteraard kan je hierbij rekenen op de deskundige begeleiding van je lectoren. Ons info- en begeleidingscentrum Nova Vida wordt bij het grote publiek gepromoot voor gratis pre- en postnatale raadplegingen of om infosessies, waaronder ons befaamde mam  en pAP-café, bij te wonen.

  Flexibel studeren

  Combi-opleiding Vroedkunde Verpleegkunde

  Kan je niet kiezen tussen de opleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde?  AP Hogeschool en de Hogeschool Zeeland hebben dé oplossing! Samen bieden we het gecombineerd opleidingstraject Verpleegkunde-Vroedkunde aan.

  Bij Hogeschool Zeeland volg je de opleiding Verpleegkunde en aan AP Hogeschool de opleiding Vroedkunde. In amper vijf jaar tijd krijg je zo de kans om twee internationaal erkende diploma’s te behalen. Hiermee kan je als breed opgeleide zorgprofessional op alle terreinen van de verpleegkunde en vroedkunde aan de slag. Meer info.

  Minor voor Nederlandse studenten

  Een minor van 30 ECTS-studiepunten voor Nederlandse studenten, die vervolgens op 2 jaar tijd het bachelordiploma in de Vroedkunde kunnen behalen.

  Verkort traject voor verpleegkundigen

  Heb je reeds een bachelordiploma Verpleegkunde op zak? Dan kan je via aan verkort studietraject het bachelordiploma Vroedkunde halen.

  Vorm en inhoud

  Met een bachelordiploma Verpleegkunde op zak kan je het diploma van Vroedvrouw behalen in twee of drie jaar. Het verkorte traject stelt je in staat om jezelf toe te leggen op de wereld van moeder en kind binnen hun specifieke psychosociale context. Je draagt als vroedvrouw dan ook een medische bevoegdheid met betrekking tot de fysiologische aspecten van zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

  In deze twee of drie jaren ligt de nadruk op competenties die rechtstreeks verbonden zijn met je taken als vroedvrouw: bewaker en specialist van de fysiologie, deskundige in de opvang van verloskundige complicaties, gezondheidspromotor, aanspreekpersoon van moeders en koppels, multidisciplinair teamlid, actief en innovatief expert en pleitbezorger van moeder en kind. De opleidingsonderdelen in je traject zullen deze aspecten dan ook allemaal belichten. 

  Stage

  In alle trajectjaren doe je een ruime ervaring op waarbij je zowel op raadpleging, materniteit, verloskamer, neonatologie als fertiliteit kan terechtkomen. Een buitenlandse stage in je tweede jaar behoort zeker tot de mogelijkheden. 

  Toelatingsvoorwaarden

  Je hebt een diploma Bachelor in de Verpleegkunde.

  Omdat het programma niet de zuiver chronologische opbouw volgt als de modeltrajectopleiding verwachten we van jou wel de nodige flexibiliteit, zelfstandigheid en proactiviteit. Je moet ook in staat zijn om door middel van zelfstudie eventuele lacunes in te vullen. Als Bachelor achten wij je hiertoe perfect in staat. We voorzien ook op regelmatige tijdstippen korte intervisie momenten met deze groep zodat we van elkaar kunnen leren!

  Hoe verder

  We hebben verschillende opties klaar liggen voor een persoonlijk traject op maat. Neem hiervoor zeker even contact op met trajectbegeleider (vanessa.debock@ap.be) en/of opleidingshoofd (eveline.mestdagh@ap.be). We vragen je ter voorbereiding om een uitgebreid cv op te maken waarbij je de nadruk legt op je professionele ervaring en verworven competenties.
  Je moet minstens over de volgende competenties beschikken en ze op voldoende wijze geïntegreerd te hebben:

  • alle (basis)verpleegtechnische handelingen: capillaire en veneuze bloedafname uitvoeren; interpreteren van laboresultaten; plaatsen, observeren en verzorgen perifere katheter; toediening medicatie via verschillende toegangswegen (IM, SC, IV, PO, …); observatie en interpretatie van vitale parameters; uitvoeren van eenmalige blaassondage; …
  • je bent doordrongen van steriliteits- en (hand)hygiëneprincipes;
  • je bent voldoende vertrouwd te zijn met de werking van een acute ziekenhuisafdeling;
  • je kan op zelfstandige basis de organisatie van zorg aan de patiënt  plannen, evalueren en bij te sturen;
  • je bent voldoende vertrouwd met de werking en organisatie van extramurale gezondheidsdiensten;  
  • je beschikt over een ruim vakjargon en kan zowel mondeling en schriftelijk rapporteren volgens geijkte overeenkomsten;
  • je weet perfect hoe je wetenschappelijke bronnen raadpleegt, hoe je de kwaliteit van de bronnen inschat en hoe je een systematic review schrijft. De ontwikkeling van een eenvoudig onderzoeksprotocol moet je zelfstandig kunnen; 
  • je hebt de regels van medisch rekenen volledig onder de knie;
  • je bent flexibel, proactief en erg zelfstandig in je leerproces. Je neemt hierin voldoende initiatief zelfs zonder sturing. 

  Info 

  Wil je meer info? Kom dan langs op één van onze infomomenten

   

   

  Expertise

  De opleiding werkt met en voor studenten mee aan diverse onderzoeksprojecten binnen het werkdomein en het onderwijssysteem. Op die manier zorgen we voor een continue kruisbestuiving van wetenschappelijke resultaten en dagdagelijkse handelingen. We stimuleren de studenten dan ook om een kritische onderzoeksattitude aan te meten door hen uit te dagen de case study’s te onderbouwen met wetenschappelijke literatuur. 

  De huidige ontwikkelingen in het werkveld van de verloskundige kenmerken zich door een toename in complexiteit van zorg, een verschuiving van intra- naar semimurale patiëntenzorg, het gebruiken van state-of-the-art interventies en een toenemend appel op het integreren van productieve en innovatieve taken in de beroepsuitoefening.  Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe generatie verloskundigen, die proactief meebewegen.

  Om als proactieve professional te acteren heeft de opleiding een daartoe ondersteunende persoonlijke en professionele leeromgeving ontwikkeld. Hierdoor worden maatschappelijke trends goed opgevolgd en speelt de opleiding in op nieuwe tendensen en beantwoorden de kwalificaties van verloskundigen die afstuderen aan AP aan de behoeften van de arbeidsmarkt en de maatschappij.

Deze opleidingen kunnen ook interessant zijn voor jou