Opleiding Verpleegkunde | AP Hogeschool Overslaan en naar de inhoud gaan

Verpleegkunde

 • Dagtraject
 • Flextraject
 • Verkort programma mogelijk
 • Vervolgtraject op graduaat/HBO5

  Troeven

  Hightech skills lab

  Een ziekenhuisafdeling op de campus: maak kennis met onze hoogtechnologische praktijkruimtes. Je oefent alle verpleegkundige vaardigheden met behulp van de recentste apparatuur en levensechte patiëntenpoppen. In het pediatrisch labo leer je zowel pasgeborenen als jonge kinderen verzorgen. In het operatiekwartier bereiden we je voor op een loopbaan als operatieverpleegkundige. De vaardigheden van het thuis verplegen leer je in een huiskamer. Net echt dus! We analyseren de oefeningen die je maakt met behulp van video-opnames, zodat je heel snel grote sprongen vooruit maakt.

  Leren op de werkvloer

  Nadat je in het skills lab de basistechnieken onder de knie hebt gekregen, sturen we je het werkveld in. Het aantal stage-uren neemt vanaf het eerste jaar elk jaar toe. Je gaat van start op een algemene afdeling, en leert daarna de verschillende ziekenhuisafdelingen beter kennen: geneeskunde, pediatrie, heelkunde, psychiatrie, materniteit … In het derde en vierde jaar krijg je de mogelijkheid om zelf een stageplaats uit te kiezen die bij je interesses past, zelfs in het buitenland. Je studeert af met een brede ervaring waardoor je in elke omgeving als verpleegkundige aan de slag kan. 

  Een kijkje over de grenzen heen 

  In je latere beroep kom je gegarandeerd in aanraking met verschillende culturen en nationaliteiten. We vinden het belangrijk om je in de opleiding al op die internationale dimensie voor te bereiden. AP is betrokken bij heel wat projecten in buitenland en heeft goede samenwerkingsverbanden met hogescholen over de grenzen heen. Zo krijg je straks ruime mogelijkheden om erop uit te trekken. Onze lectoren brengen de nodige ervaring uit het buitenland mee naar het leslokaal. 

  Programma

  Eerste jaar

  We dompelen je onder in een theoretisch bad: gezondheid, hygiëne, sociologie, anatomie en andere domeinen komen uitgebreid aanbod. Je moet tenslotte goed weten waar je aan begint. Er staan straks levens op het spel. Maar met theorie alleen leer je het niet. Daarom hechten we vanaf het prille begin ook veel aandacht aan praktijk. Je oefent eerst op de campus een aantal basisvaardigheden zoals wondzorg en injecties. Daarna trek je het werkveld in voor je eerste stage. 

  Tweede jaar

  Je diept de kennis uit het eerste jaar verder uit en bekijkt alvast een aantal specialisaties: heelkunde, ouderenzorg (geriatrie), kinderverpleegkunde en psychiatrische zorg. De helft van je programma bestaat uit stages. Je leert  verschillende verpleegkundige disciplines vanop de eerste rij beter kennen. 

  Derde jaar

  Stage en praktijkervaring neemt de meeste tijd in beslag. Naast een keuzestage, ga je samen met collega-studenten voor een bepaalde periode een hele ziekenhuisafdeling overnemen. Deze ervaring leert jullie heel wat bij over management in de zorg. De verpleegkundigen kijken toe, en springen bij waar nodig. In de theorievakken leer je meer over een aantal belangrijke zorgdomeinen, zoals kinderverpleegkundige zorg en geestelijke gezondheidszorg. Bij het klinisch redeneren ga je aan de slag met casussen waarbij je vergaarde kennis en stage-ervaringen integreert.

  Vierde jaar

  In het laatste jaar verwachten we van jou een straffe bachelorproef en kies je voor een keuzepakket dat het dichtst bij je interesses aanleunt. Je krijgt nog een aantal boeiende vakken voorgeschoteld zoals oncologie en acute zorg. Na een intensieve stage van 22 weken ben jij nu helemaal klaar om de werkvloer te betreden. 

  Modeltraject Academiejaar 2019-20

  • Verpleegkunde modeltraject 1 - 60 SP*onder voorbehoud van wijzigingen
   OPLEIDING SP
   TAB 1.1 Anatomie en fysiologie 4
   TAB 1.2 Basisverpleegkunde 1 3
   TAB 1.3 Basisverpleegkunde 2 3
   Sociale wetenschappen 1.1 3
   TAB 1.4 Anatomie, fysiologie en farmacologie 4
   TAB 1.5 Voeding en dieetleer 3
   TAB 1.6 Hygiëne en microbiologie 3
   Beleidswetenschappen 1: Recht en ethiek 3
   Sociale wetenschappen 1.2 3
   Professionele vaardigheden 1 14
   Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 1 5
   Klinisch Onderwijs 1: Domeinstage 1 9
   Reflectieve Beroepsontwikkeling 1 3
  • Verpleegkunde modeltraject 2 - 60 SP*onder voorbehoud van wijzigingen
   OPLEIDING SP
   TAB 2.1 Geneeskundige pathologie 3
   TAB 2.2 Heelkundige pathologie 3
   TAB 2.3 Zorg aan moeder en kind 3
   Beleidswetenschappen 2: Eerstelijnsgezondheidszorg en organisatieleer 3
   TAB 2.4 Sociale en geestelijke gezondheidszorg 3
   Sociale wetenschappen 2 3
   Professionele vaardigheden 2 9
   Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 2 3
   Klinisch Onderwijs 2.1: Domeinstage 2 9
   Klinisch Onderwijs 2.2: Domeinstage 3 9
   Klinisch Onderwijs 2.3: Domeinstage 4 9
   Reflectieve Beroepsontwikkeling 2 3
  • Verpleegkunde modeltraject 3 - 60 SP*onder voorbehoud van wijzigingen
   OPLEIDING SP
   TAB 3.1 Klinisch redeneren 3
   TAB 3.2 Gespecialiseerde verpleegkundige zorgverlening 3
   TAB 3.3 Kinderverpleegkundige zorg op maat 3
   TAB 3.4 Geestelijke gezondheidszorg 3
   TAB 3.5 Medisch technische zorg 1 3
   TAB 3.6 Medisch technische zorg 2 3
   Beleidswetenschappen 3: Sociale zekerheid en gezondheidseconomie 3
   Professionele vaardigheden 3 6
   Sociale wetenschappen 3: interprofessionele samenwerking in de gezondheidszorg 3
   Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 3 3
   Klinisch Onderwijs 3.1: keuzestage 12
   Klinisch Onderwijs 3.2: managementstage 12
   Reflectieve Beroepsontwikkeling 3 3
  • Verpleegkunde modeltraject 4 - 60 SP*onder voorbehoud van wijzigingen
   OPLEIDING SP
   TAB 4.1 Farmacologie 3
   TAB 4.2 Handelen in urgente situaties 3
   TAB 4.3 Gezondheid en maatschappij 3
   TAB 4.4 Oncologie en levenseinde 3
   Sociale wetenschappen 4 3
   Klinisch onderwijs 4.1: contractstage 1 15
   Klinisch onderwijs 4.2: contractstage 2 15
   Bachelorproef: Reflectieve Beroepsontwikkeling 4 5
   Bachelorproef: Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 4 4

  Flexibel Avondprogramma

  Wil je Verpleegkunde studeren maar beschik je niet over de mogelijkheid om een voltijdse studie te volgen? Of wil je je opleiding combineren met je vaste job? Kies dan voor het flextraject waarbij je de kans krijgt je traject te spreiden over 5,5 jaar.

  Afstandsonderwijs

  Je volgt het flextraject Verpleegkunde voornamelijk via afstandsonderwijs. De theoretische lessen worden gebundeld op maandag- en donderdagavond.

  Zelfstudie

  Waar mogelijk vervangen we de contactmomenten door zelfstudiepakketten. Zo ontwikkelden we een zelfstudiepakket over verpleegtechnische vaardigheden met beeldmateriaal (foto en film). We maken veelvuldig gebruik van elektronische leer- en communicatiemiddelen waardoor je het merendeel van de leerstof thuis studeert. Je kan specifiek leermateriaal ter ondersteuning van het theoretische pakket uitlenen via onze bibliotheek en mediatheek: anatomische modellen, zelfstudiepakket ICT-vaardigheden en basisrekenen.

  Stage

  Vanaf het tweede jaar loop je de wettelijk verplichte stages. We voorzien flexibiliteit in de planning, afhankelijk van je werkregime. In het derde en/of vierde jaar kan je deelnemen aan een korte internationale stage. In het vierde jaar is er een ruim aanbod van langere buitenlandse stagemogelijkheden, zowel binnen als buiten Europa.

  Toelatingsvoorwaarden

  Je kan starten in het flextraject Verpleegkunde met een diploma secundair onderwijs. Er is geen toelatingsproef, maar een basiskennis Engels en goede rekenvaardigheden zijn heel nuttig.

  Betaald educatief verlof

  Het flextraject Verpleegkunde is erkend voor betaald educatief verlof. Dat is een stelsel van individueel opleidingsverlof voor werknemers die een bepaalde opleiding volgen. Hiermee krijg je het recht om op je werk afwezig te zijn om de opleiding of bepaalde opleidingsonderdelen te volgen, met behoud van je normale loon.

  Download hier ook de folder.

  Modeltraject Academiejaar 2019-20

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Als verpleegkundige kan je onmiddellijk aan de slag in een breed spectrum aan locaties: ziekenhuizen, revalidatiecentra, poliklinieken, woonzorgcentra, CLB's, bij kinderdagverblijven, in het onderwijs of elders in de sociale sector. Je kan er ook voor kiezen om als zelfstandige aan de slag te gaan, bijvoorbeeld in de thuiszorg, of mee in een bestaande praktijk te stappen.

  Verder studeren

  Wil je je verder specialiseren? Wat dacht je van een bachelor-na-bacheloropleiding Oncologie of Intensieve zorg en spoedgevallenzorg? Of misschien is een postgraduaat Diabeteseducator iets voor jou? Je kan ook een Master in de verpleeg- en vroedkunde aan de Universiteit Antwerpen behalen. 

  Daarnaast organiseert de opleiding Verpleegkunde jaarlijks tal van bij- en nascholingen onder de noemer Permanente Vorming. Het gaat dan om zowel dagdelen als langere scholingen. Een volledig overzicht kan je terugvinden op de pagina van permanente vorming

  Internationaal

  Verpleegkunde goes international

  AP werkt mee aan verschillende internationale projecten en samenwerkingsverbanden. We moedigen onze studenten en lectoren actief aan om ervaring op te doen in het buitenland.

  Vanaf het tweede opleidingsjaar zijn korte stages van twee weken mogelijk binnen het European Nursing Module Network (ENM).

  Daarnaast hebben we tal van partnerinstelling binnen Europa waar mogelijkheden zijn voor goed georganiseerde Erasmusstages van 3 maanden vanaf het derde opleidingsjaar. Trek je liever nog verder weg voor je stage? Dan kan je als ‘free mover’ of voor een project rond ontwikkelingssamenwerking naar andere werelddelen reizen. We denken samen met jou na over de mogelijkheden en gaan op zoek naar een buitenlandervaring die bij jou past.

  Elke student die kiest voor een internationale stage krijgt de kans een voorbereidende Engelstalige module te volgen specifiek gericht op de internationale stage en de verwachte interculturele uitdagingen.   

  Internationalisering @ home

  Ook binnen de eigen campusmuren laten we studenten al kennismaken met een internationale context. Zo maken internationale gastsprekers elk jaar vast deel uit van het curriculum.

  Bovendien krijgen alle studenten de kans om in hun tweede opleidingsjaar een internationaal opleidingsonderdeel te volgen, deels @home, deels ingebed in een internationale week aan de University of applied sciences te Utrecht.

  Verkorte programma's

  Brugprogramma Verpleegkunde

  Heb je al een diploma Verpleegkunde op zak en wil je dit aanvullen met een bachelordiploma Verpleegkunde? Dat kan! AP biedt een verkort studietraject Verpleegkunde van 150 studiepunten aan dat je kan combineren met je job.

  Je komt in aanmerking als je één van onderstaande diploma’s bezit:

  • Gebrevetteerde of gediplomeerde verpleegkundige (vierde graad secundair onderwijs)
  • Gegradueerde verpleegkundige (HBO5)
  • Verpleegkundigen met een Nederlands diploma MBO-V

  De lessen gaan door op maandag- of donderdagavond, telkens van 16 tot 21.30 uur. Het programma start midden september en loopt tot eind juni. Aan het einde van elk semester leg je examens af.

  Download ook de folder.

  Betaald educatief verlof

  Het brugprogramma Verpleegkunde is erkend voor betaald educatief verlof. Dat is een stelsel van individueel opleidingsverlof voor werknemers die een bepaalde opleiding volgen. Hiermee krijg je het recht om op je werk afwezig te zijn om de opleiding of bepaalde opleidingsonderdelen te volgen, met behoud van je normale loon.

   

  Verkort traject voor vroedvrouwen

  Heb je al een diploma Vroedkunde op zak en wil je aan de slag als verpleegkundige? Dan kan je via aan verkort studietraject van 120 studiepunten het bachelordiploma Verpleegkunde halen. Met je extra diploma Verpleegkunde kom je straks vanuit een andere rol in een team met verpleegkundigen, zorgkundigen, artsen en administratieve medewerkers terecht.

  Download ook de folder.

Deze opleidingen kunnen ook interessant zijn voor jou