Overslaan en naar de inhoud gaan

Verpleegkunde

 • Dagtraject
 • Flextraject
 • Verkort programma mogelijk
 • Vervolgtraject op graduaat/HBO5

  Troeven

  HIGHTECH SKILLS LAB

  Een volledige ziekenhuisafdeling op de campus: maak kennis met onze hoogtechnologische praktijkruimtes. Je oefent alle verpleegkundige vaardigheden met behulp van de recentste apparatuur, VR, levensechte patiëntenpoppen en simulanten. In het pediatrisch labo leer je zowel pasgeborenen als jonge kinderen verzorgen. In het operatiekwartier bereiden we je voor op een loopbaan als operatieverpleegkundige. De vaardigheden van het thuis verplegen leer je in een oefenkamer die ingericht is als een huiskamer. Net echt! We analyseren de oefeningen die je maakt met behulp van video-opnames, zodat je heel snel grote sprongen vooruit maakt.

  UITGEBREIDE PRAKTIJKERVARING

  Nadat je in het skills lab de basistechnieken onder de knie hebt gekregen, sturen we je het werkveld in. Het aantal stage-uren neemt vanaf het eerste jaar toe. Je gaat van start op een algemene afdeling, en leert daarna de verschillende zorgdomeinen beter kennen: geneeskunde, pediatrie, heelkunde, geriatrie, psychiatrie, de eerste lijn … In het derde en vierde jaar krijg je de mogelijkheid om zelf een stageplaats uit te kiezen die bij je interesses past, zelfs in het buitenland. Je studeert af met een brede ervaring waardoor je in elke omgeving aan de slag kan. 

  DOORGEDREVEN BEGELEIDING

  Verpleegkunde is een intense opleiding waar je veel verantwoordelijkheden leert opnemen. Maar denk zeker niet dat je er alleen voor staat! We zetten bij AP volop in op individuele studentenbegeleiding en coaching om jou te helpen groeien. Zo heeft elke student in de opleiding een eigen, vaste coach van het eerste tot het laatste jaar. Die begeleidt je zowel individueel als in groep. In je eerste jaar krijg je daarnaast een ‘tutor’ uit het derde jaar toegewezen die samen met jou oefenuren in het skills lab inplant, je ondersteunt bij andere onderdelen en je wegwijs maakt in het studentenleven.

  TREK EROP UIT

  In je latere beroep kom je gegarandeerd in aanraking met verschillende culturen en nationaliteiten. We vinden het belangrijk om je op die internationale dimensie voor te bereiden. Je krijgt straks ruime mogelijkheden om erop uit te trekken: voor korte en lange projecten, stage, opleidingsonderdelen aan een partnerhogeschool, om mee te werken aan internationale onderzoeksactiviteiten, …

  Programma

  Eerste jaar

  We dompelen je onder in een theoretisch bad: gezondheid, hygiëne, sociologie, anatomie en andere domeinen komen uitgebreid aanbod. Je moet tenslotte goed weten waar je aan begint. Er staan straks levens op het spel. Maar met theorie alleen leer je het niet. Daarom hechten we vanaf het prille begin ook veel aandacht aan je verpleegtechnische vaardigheden. In het innovatief skills lab op de campus – een volledige ziekenhuisgang – oefen je de basishandelingen zoals wondzorg en injecties en leer je met high-tech tools werken. Wat dacht je van leren reanimeren in VR? We laten je ook al vroeg kennismaken met het échte werkveld. In november trek je erop uit voor je eerste stage. Zo ontdek je snel of verpleegkunde iets voor jou is.

  En als dat allemaal overweldigend klinkt: je kan van aan de start rekenen op een vaste, individuele coach uit de opleiding die jou begeleidt tot je laatste jaar. Daarnaast krijg je een derdejaarsstudent toegewezen als tutor die jou wegwijs maakt in de opleiding en het studentenleven.

  Tweede jaar

  Je diept de kennis uit het eerste jaar verder uit en bekijkt alvast een aantal zorgdomeinen: heelkunde, ouderenzorg (geriatrie), kinderverpleegkunde (pediatrie), neonatologie en psychiatrische zorg. Bijna de helft van je programma bestaat dit jaar uit stages. Zo leer je verschillende verpleegkundige disciplines vanop de eerste rij beter kennen en werk je aan je vaardigheden. Wie wil kan hiervoor ook al naar het buitenland trekken.

  Derde jaar

  Stage en praktijkervaring nemen nu de meeste tijd in beslag. Je volgt een keuzestage in binnen- of buitenland. Daarnaast neem je samen met collega-studenten voor een lange periode een hele ziekenhuisafdeling over. Deze ‘managementstage’ leert jullie heel wat bij over beleid en leidinggeven in de zorg, planning en organisatie. Bovendien ontmoet je hier collega-studenten uit andere zorgopleidingen van AP. Multidisciplinair samenwerken, heet dat dan. De vaste verpleegkundigen kijken toe, en springen bij waar nodig.

  In de theorievakken duik je nog dieper in een aantal belangrijke zorgdomeinen, zoals kinderverpleegkunde en geestelijke gezondheidszorg. Bij het klinisch redeneren ga je aan de slag met casussen en breng je al je opgedane kennis tot dan toe samen met je stage-ervaringen.

  Vierde jaar

  In het laatste jaar krijg je nog een aantal boeiende vakken voorgeschoteld zoals oncologie en farmacologie en verwachten we van jou een straffe bachelorproef. Daarin werk je een praktijkgerichte onderzoeksvraag zelfstandig uit. Zo deden studenten in het verleden al onderzoek naar de impact van COVID19 op mentale gezondheid, FAST en herkennen van beroerte, voorspellende parameters voor hospitalisatie/overlijden bij woonzorgcentrabewoners, etc. 

  Een keuzepakket dat het dichtst bij je interesses aanleunt, vult je programma aan. Ga je voor acute zorg bij volwassenen, kinderen en pasgeborenen, geïntegreerde zorg voor chronisch zieken, of een internationale ervaring? Wie wil doorstromen naar de masteropleiding Verpleeg- en Vroedkunde kan er als keuzepakket voor kiezen om studiepunten uit het schakelprogramma op te nemen. Na een intensieve stage van 22 weken ben jij, tot slot, helemaal klaar om de werkvloer te betreden. En je hebt geluk, want omdat je koos voor een knelpuntberoep zal je niet lang naar een boeiende job moeten zoeken. 

  Modeltraject Academiejaar 2022-23

  *modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

  Download een printklare pdf-versie

  Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

  Flexibel Avondprogramma

  Wil je Verpleegkunde studeren maar beschik je niet over de mogelijkheid om een voltijdse studie te volgen? Of wil je je opleiding combineren met je vaste job? Kies dan voor het flextraject waarbij je de kans krijgt je traject te spreiden over 5,5 jaar.

  Inschrijven kan hier.

  Afstandsonderwijs

  Je volgt het flextraject Verpleegkunde voornamelijk via afstandsonderwijs. De lessen gaan door op maandag- en/of donderdagavond, telkens van 18 tot 22 uur.

  Zelfstudie

  Waar mogelijk vervangen we de contactmomenten door zelfstudiepakketten. Zo ontwikkelden we een zelfstudiepakket over verpleegtechnische vaardigheden met beeldmateriaal (foto en film). We maken veelvuldig gebruik van elektronische leer- en communicatiemiddelen waardoor je het merendeel van de leerstof thuis studeert. Je kan specifiek leermateriaal ter ondersteuning van het theoretische pakket uitlenen via onze bibliotheek en mediatheek: anatomische modellen, zelfstudiepakket ICT-vaardigheden en basisrekenen.

  Stage

  Vanaf het tweede jaar loop je de wettelijk verplichte stages. We voorzien flexibiliteit in de planning, afhankelijk van je werkregime. In het derde en/of vierde jaar kan je deelnemen aan een korte internationale stage. In het vierde jaar is er een ruim aanbod van langere buitenlandse stagemogelijkheden, zowel binnen als buiten Europa.

  Toelatingsvoorwaarden

  Je kan starten in het flextraject Verpleegkunde met een diploma secundair onderwijs. Er is geen toelatingsproef, maar een basiskennis Engels en goede rekenvaardigheden zijn heel nuttig.

  Betaald educatief verlof

  Het flextraject Verpleegkunde is erkend voor betaald educatief verlof. Dat is een stelsel van individueel opleidingsverlof voor werknemers die een bepaalde opleiding volgen. Hiermee krijg je het recht om op je werk afwezig te zijn om de opleiding of bepaalde opleidingsonderdelen te volgen, met behoud van je normale loon.

  Modeltraject Academiejaar 2022-23

  *modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Als verpleegkundige kan je onmiddellijk aan de slag in een breed spectrum aan locaties: ziekenhuizen, revalidatiecentra, poliklinieken, woonzorgcentra, CLB's, bij kinderdagverblijven, in het onderwijs of elders in de sociale sector. Als bachelorstudent kan je ook terecht op gespecialiseerde afdelingen en heb je de optie om hoofdverpleegkundige te worden.

  Je kan er ook voor kiezen om als zelfstandige aan de slag te gaan, bijvoorbeeld in de thuiszorg, of mee in een bestaande praktijk te stappen.

  Verder studeren

  Wil je je specialiseren? AP Hogeschool biedt verschillende postgraduaten aan, zoals gespecialiseerde verpleegkundige in de kritische zorg, verpleegkundig consulent of eerstelijnszorg in de huisartsenpraktijk? Of misschien is een postgraduaat diabeteseducator iets voor jou? De bachelor-na-bachelor-opleiding Oncologie is ook een optie.

  We zien elk jaar ook heel wat afstudeerders doorstromen naar de Master in de verpleeg- en vroedkunde aan de Universiteit Antwerpen. Je kan hiervoor al opleidingsonderdelen opnemen tijdens je laatste jaar.

  Daarnaast organiseert de opleiding Verpleegkunde jaarlijks tal van bij- en nascholingen onder de noemer Permanente Vorming. Het gaat dan om zowel dagdelen als langere scholingen. Een volledig overzicht kan je terugvinden op de pagina van permanente vorming

  Internationaal

  Verpleegkunde goes international

  AP werkt mee aan verschillende internationale projecten en samenwerkingsverbanden. We moedigen onze studenten en lectoren actief aan om ervaring op te doen in het buitenland.

  Vanaf het tweede opleidingsjaar zijn korte stages van twee weken mogelijk binnen het European Nursing Module Network (ENM).

  Daarnaast hebben we tal van partnerinstelling binnen Europa waar mogelijkheden zijn voor goed georganiseerde Erasmusstages van 3 maanden vanaf het derde opleidingsjaar. Trek je liever nog verder weg voor je stage? Dan kan je als ‘free mover’ of voor een project rond ontwikkelingssamenwerking naar andere werelddelen reizen. We denken samen met jou na over de mogelijkheden en gaan op zoek naar een buitenlandervaring die bij jou past.

  Elke student die kiest voor een internationale stage krijgt de kans een voorbereidende Engelstalige module te volgen specifiek gericht op de internationale stage en de verwachte interculturele uitdagingen.   

  Internationalisering @ home

  Ook binnen de eigen campusmuren laten we studenten al kennismaken met een internationale context. Zo maken internationale gastsprekers elk jaar vast deel uit van het curriculum.

  Bovendien krijgen alle studenten de kans om in hun tweede opleidingsjaar een internationaal opleidingsonderdeel te volgen, deels @home, deels ingebed in een internationale week aan de University of applied sciences te Utrecht.

  Omscholen naar de zorg

  Er bestaan een aantal opleidingsprojecten om het tekort aan verpleegkundigen terug te schroeven. Bij AP kan je je bacheloropleiding Verpleegkunde ook via zo een project opstarten. Concreet betekent dat, dat als je aan bepaalde voorwaarden voldoet (afhankelijk per project) je op ondersteuning kan rekenen om de opleiding tot verpleegkundige te volgen.

  Lees meer over:

  • Project #kiesvoordezorg voor alle werknemers en zelfstandigen (uitgezonderd die al werkzaam zijn in de gezondheidsdiensten PC330) 
  • Project 600 voor werknemers van gezondheidsrichtingen en -diensten die willen omscholen naar verpleegkundige 
  • IntegraZorg-project voor vluchtelingen

  #kiesvoordezorg

  Er is in de zorgsector een enorme vraag naar gekwalificeerde verpleegkundigen en zorgkundigen. Het project #kiesvoordezorg wil hierop inspelen door werknemers uit andere sectoren die een tweede carrière als zorgkundige of verpleegkundige overwegen, de kans te geven om als werknemer een betaald opleidingstraject te volgen in dienst van een werkgever uit de zorgsector. Wanneer het diploma wordt behaald kan de kandidaat-werknemer meteen in dienst blijven van de werkgever waarmee hij of zij een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten. Het project biedt dus opleidingskansen en een grote werkzekerheid nadien. Twee vliegen in één klap!

  Wie komt er in aanmerking?

  • Je bent op het moment van je kandidatuur in dienst bij een werkgever die niet behoort tot het paritair comité voor de gezondheidsdiensten (PC 330) of je werkt als zelfstandige.
  • Je voldoet aan de toegangsvoorwaarden die het onderwijs stelt bij de gekozen opleiding.
  • Je hebt minimum twee jaar werkervaring.
  • Je slaagt in de verplichte selectietesten.

  Meer info over dit project vind je op de website van het Fonds voor Gezondheidsdiensten.

  Project 600

  Het opleidingsproject voor verpleegkundigen werd opgericht met als doel het tekort aan verpleegkundigen in de sector van het Paritair Comité 330 terug te schroeven. Het opleidingsproject voor verpleegkundigen (project 600) richt zich uitzonderlijk tot werknemers uit de sectoren van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (zie ‘Betrokken sectoren’) die zich in hun beroepsloopbaan willen heroriënteren door te kiezen voor een opleiding verpleegkunde bachelor (A1) of HBO5 (A2).

  Dit project biedt aan de werknemer een uitzonderlijke kans om te studeren zonder loonverlies gedurende maximum 3 jaar binnen de HBO5-opleiding en maximum 4 jaar in de Bacheloropleiding. Dankzij dit project hebben vandaag reeds honderden werknemers hun droom waargemaakt die anders moeilijk te realiseren zou zijn door werkomstandigheden of inkomensverlies of nog, door familiale redenen.

  IntegraZorg-project voor vluchtelingen

  Ben je een erkende vluchteling en heb je in je thuisland een zorgopleiding gevolgd of gewerkt in de zorg? Je hebt interesse in een opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige? Het Fonds voor de Gezondheidsdiensten biedt jou de kans om voltijds de professionele bacheloropleiding Verpleegkunde te volgen via een job in de sector. 

  Waarom? 

  Om de hoge nood aan verpleegkundigen en zorgkundigen in de zorgsector het hoofd te bieden is het IFG steeds op zoek naar projecten om mensen in deze sector in te schakelen. Het nieuwe pilootproject IntegraZorg past hierin. Het pilootproject IntegraZorg wil erkende vluchtelingen met een achtergrond in de zorg omscholen tot zorgkundige of verpleegkundige via een job in de sector, zodat zij binnen de sectoren van het PC 330 aan de slag kunnen.

  Hoe inschrijven? 

  Verkorte programma's

  Brugprogramma Verpleegkunde

  Heb je al een diploma Verpleegkunde op zak en wil je dit aanvullen met een bachelordiploma Verpleegkunde? Dat kan! AP biedt een verkort studietraject Verpleegkunde van 150 studiepunten aan dat je kan combineren met je job.

  Je komt in aanmerking als je één van onderstaande diploma’s bezit:

  • Gebrevetteerde of gediplomeerde verpleegkundige (vierde graad secundair onderwijs)
  • Gegradueerde verpleegkundige (HBO5)
  • Verpleegkundigen met een Nederlands diploma MBO-V

  De lessen gaan door op maandag- en/of donderdagavond, telkens van 18 tot 22 uur. Het programma start midden september en loopt tot eind juni. Aan het einde van elk semester leg je examens af.

  Betaald educatief verlof

  Het brugprogramma Verpleegkunde is erkend voor betaald educatief verlof. Dat is een stelsel van individueel opleidingsverlof voor werknemers die een bepaalde opleiding volgen. Hiermee krijg je het recht om op je werk afwezig te zijn om de opleiding of bepaalde opleidingsonderdelen te volgen, met behoud van je normale loon.

   

  Verkort traject voor vroedvrouwen

  Heb je al een diploma Vroedkunde op zak en wil je aan de slag als verpleegkundige? Dan kan je via aan verkort studietraject van 120 studiepunten het bachelordiploma Verpleegkunde halen. Met je extra diploma Verpleegkunde kom je straks vanuit een andere rol in een team met verpleegkundigen, zorgkundigen, artsen en administratieve medewerkers terecht.

Deze opleidingen kunnen ook interessant zijn voor jou