Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Bedrijfsmanagement

Financiën en Verzekeringen

 • Dagtraject
 • Verkort programma mogelijk
 • Vervolgtraject op graduaat/HBO5

  Troeven

  GEMEENSCHAPPELIJK EERSTE SEMESTER

  Het eerste semester is een periode van proeven en oriënteren waarin we veel belang hechten aan een juiste studiekeuze. Via probleemgestuurd onderwijs maak je grondig kennis met de vier afstudeerrichtingen van de opleiding. Pas in het tweede semester kies je dan een afstudeerrichting die het beste bij jou past. Je kan hierbij rekenen op onze lectoren die als échte coaches jouw keuzeproces begeleiden en jouw groei stimuleren.

  Vanaf dag één volgen we jouw ontwikkeling dan ook van dichtbij op. Aan de hand van diverse niet-bindende instaptoetsen (Nederlands, Frans, Engels en Wiskunde) houden we je een spiegel voor. Op basis van de testresultaten, versterken we gericht jouw startcompetenties via extra contacturen (3u Frans en 3u Engels per week in plaats van 2u per week). Een succesvolle heroriëntering naar een boeiende graduaatsopleiding is ook mogelijk binnen de hogeschool.

  Vanaf het tweede semester maak je een keuze om je te verdiepen in één specifieke afstudeerrichting. In het derde jaar ligt de focus op interesses en verruimen. Via een cross-over business project, meerdere keuzetrajecten, bachelorproef en stage werk je aan het verwerven van kennis en inzichten over disciplines heen.

  MYTALENT

  We hechten veel belang aan attitudetraining en professionele ontwikkeling. Je verwerft belangrijke 21st century skills waarbij we vooral focussen op zelfregulering, creatief denken en internationale competenties. Daartoe krijg je in het eerste jaar per klas van ongeveer 35 studenten een klasmentor toegewezen, die jou persoonlijk begeleidt aan de hand van onderwijsleergesprekken en meerdere individuele coachingsgesprekken. Je staat er niet alleen voor!

  KEUZETRAJECTEN

  Je bent de architect van jouw studieloopbaan en krijgt vanaf het tweede jaar de kans om via vier keuzetrajecten kleur te geven aan jouw ontwikkeling: Digitale projecten in financie- & verzekeringswezen, International business of Ondernemerschap. Je kan ook opleidingsonderdelen opnemen uit het schakelprogramma naar de masteropleiding.

  PRAKTIJK EN LANGE WERKVELDSTAGE

  Praktijk is overal aanwezig in de opleiding. Je sluit je studies af met een lange werkveldstage van 13 weken. We kiezen daarnaast voor nieuwe werkvormen zoals probleemgestuurd onderwijs, zelfstudie via digitale leerpaden, geïntegreerde of multidisciplinaire praktijkprojecten, ‘real cases’, … Daarnaast spelen we spelen voortdurend in op trends zoals de chatbots, big data, service design, neobanks, matchmaking platforms, blockchain, … We werken uiteraard ook samen met werkveldpartners met naam en faam.

  Programma

  EERSTE JAAR

  Het eerste semester is gemeenschappelijk voor alle afstudeerrichtingen van de opleidingen Bedrijfsmanagement. Je verwerft een basiskennis van alle disciplines en spitst je toe op algemene economische en bedrijfskundige kennis en inzichten, aangevuld met de nodige digital skills en taalvaardigheden. In MyTalent focussen we op jouw persoonlijke ontwikkeling en zelfsturing. Aan het einde van het eerste semester maak je een begeleide keuze voor een afstudeerrichting.

  Vanaf het tweede semester richten we ons op opleidingsonderdelen met specifieke focus op bank- en verzekeringsactiviteiten. 

  TWEEDE JAAR

  Je verdiept je in diverse aspecten van financiën en verzekeringen. We leren je alles over de financiële markten, financiële diensten en financieel management. Je wordt geleidelijk specialist in verzekeringen voor consumenten. We leggen de basis voor jouw commerciële flair. Je breidt je kennis van het Frans en Engels uit om ook in deze talen zakelijk te kunnen communiceren. Je voert ook een geïntegreerd praktijkproject uit waarbij je een particuliere klant begeleidt bij een vastgoedtransactie. Je kiest een keuzetraject (6 studiepunten): Digitale projecten in financie- & verzekeringswezen, International business of Ondernemerschap. Je kan ook opleidingsonderdelen opnemen uit het schakelprogramma naar de masteropleiding.

  DERDE JAAR

  Je zal enkel nog lessen volgen in het eerste semester. Je verruimt je horizon met het vervolg van jouw keuzetraject (3 studiepunten) en een cross-over business project. Je verdiept je in verzekeringen voor professionelen, en neemt het in het business game The Fin Competition op tegen studenten uit het hele land. Je leert ook meer over de laatste trends in bankieren en verzekeren. Het laatste semester van je opleiding spendeer je volledig aan jouw (buitenlandse) stage en bachelorproef.

  Modeltraject Academiejaar 2022-23

  *modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

  Download een printklare pdf-versie

  Vul even je gegevens in, en je krijgt over enkele momenten een printklare pdf-versie in je mailbox.

  Trajecten

  Je bent de architect van jouw studieloopbaan en krijgt vanaf het tweede jaar de kans om via vier keuzetrajecten kleur te geven aan jouw ontwikkeling.

  Digitale projecten in Financie- en verzekeringswezen

  De digitale omwenteling die de bank- en verzekeringssector momenteel meemaakt is gigantisch, en dus ook gigantisch spannend! 

  Klanten verwachten niet alleen uitstekende producten aan een correcte prijs, kwaliteitsvolle dienstverlening en persoonlijk advies maar ook een superieure digitale klantenbeleving waardoor ze altijd en overal kunnen bankieren. ‘Digital First’ is het nieuwe normaal. Finance en IT gaan steeds meer hand in hand. 

  Niet alleen de nieuwe FinTech-spelers maar ook de traditionele banken omarmen deze digitale mogelijkheden en gaan aan de slag met nieuwe technologieën als Artificiële Intelligentie, Internet of Things, Blockchain, (chat)Bots. 

  Werk je graag mee aan deze spannende (r)evolutie? Dan leren wij jou hoe een multidisciplinair projectteam werkt. Welke projectmethoden bestaan er? Wie neemt welke rol op binnen een project? Hoe testen we de resultaten? Hoe sturen we bij waar nodig? Hoe rapporteren we aan de verschillende stakeholders en leveren we tijdig een resultaat op? Samen, in een sfeer van open communicatie komen we tot een gebruiksvriendelijke toepassing waar de klant steeds centraal staat. 

  International business

  De mens is een gewoontedier en onze kijk op anderen is al gauw gebaseerd op vastgeroeste stereotypen. De deur naar de wereld staat open en waar je ook gaat kijken, al snel merk je culturele verschillen en diverse tradities. Het is belangrijk te begrijpen hoe mensen het aanpakken in andere landen en te komen tot een ‘gemeenschappelijke taal’ om zo (handels)barrières te overwinnen, zeker ook als het aankomt op zaken doen. In het keuzetraject ‘International business’ word je ondergedompeld in het internationaal zakenwezen. Je leert hoe onze internationale handel precies in elkaar zit en je krijgt een beeld van het belang van verschillende internationale instellingen.

  Nadat het institutioneel kader wordt geschetst, neem je een duik in een cultureel bad. De bewustwording van hoe culturen functioneren, zorgt ervoor dat de gewenste bruggen gebouwd worden om dichter tot elkaar te kunnen komen. Je wordt voorbereid op het cross-cultureel management waarin je de tips & tricks leert van intercultureel handel drijven.

  Politieke situaties, pandemieën, handelsconflicten, enz., we leven in een wereld die continu verandert. Je volgt de internationale trends op de voet en ontdekt hoe internationale handel een stempel drukt op de vele aspecten van het ondernemen.  

  Ondernemerschap

  Ondernemen is de motor van onze economie. Je bent ondernemend ingesteld en je houdt wel van een berekend risico? Je wil graag afwisseling en je wil iets waardecreërend opbouwen voor jezelf en voor de samenleving? Je droomt ervan om ooit een eigen zaak op te starten in de profitsector, de sociale of culturele sector? Via dit keuzetraject krijg je de kans om al tijdens jouw studie een eigen zaak op te starten indien je dat wenst.

  Ondernemen start bij het herkennen van kansen en creativiteit. In het opleidingsonderdeel Creativiteit en innovatie leer je hoe je een inspirerende toekomstvisie kan ontwikkelen en hoe je ideeën kan omzetten in concrete activiteiten die de meeste waarde genereren.

  Vervolgens ga je in het opleidingsonderdeel Management voor de ondernemer concreet aan de slag met jouw idee. Je leert waar je de ondersteuning en financiële middelen kan vinden om jouw activiteiten verder te ontwikkelen. Je stelt een businessplan en een financieel plan op voor de financiële duurzaamheid van jouw activiteit.

  Als kers op de taart, ga je in het opleidingsonderdeel Project ondernemerschap in groep een concreet actieplan opstellen om jouw doelen te bereiken. Je definieert de verschillende stappen en mijlpalen die nodig zijn om jouw zaak te kunnen opstarten. En misschien studeer jij dan af als een volwaardige ondernemer met een eigen zaak!

  Schakelprogramma naar de masteropleiding

  In dit keuzetraject krijg je de kans om tijdens jouw bacheloropleiding reeds drie opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma naar de masteropleiding Organisatie en management (UA) op te nemen. Het gaat om de opleidingsonderdelen Inleiding tot de bedrijfskunde, Onderzoeksmethodologie en Inleiding tot de financiële verslaggeving. Op die manier neem je al een voorsprong zodat je na jouw bachelordiploma vlot kan starten aan een universitaire opleiding!

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Bachelors in het Bedrijfsmanagement die gespecialiseerd zijn in Financie- en verzekeringswezen zijn zeer gegeerd op de arbeidsmarkt. De sector ondergaat momenteel een forse verjongingskuur en staat te popelen om pas afgestudeerden aan te werven.

  Zo kan je aan de slag als commercieel medewerker, kredietspecialist, beleggingsadviseur of verzekeringsmakelaar binnen een bank of verzekeringsmaatschappij. Bedrijven met een financiële afdeling zijn dan weer in je geïnteresseerd omdat je multi-inzetbaar bent. Of start je liever als zelfstandige? Ook dat hoort met dit diploma tot de mogelijkheden. Je mag bemiddelen in bank- en beleggingsproducten, financiële instrumenten of verzekeringen, aangezien de opleiding voldoet aan de Wet Willems en Wet Cauwenberghs.

  Verder studeren

  Studeer je graag verder? Ook dat kan! Met jouw diploma ligt de weg via een schakelprogramma naar een masteropleiding helemaal open.

  Duurt dat te lang? Je kan in anderhalf tot twee jaar een tweede bachelor in het Bedrijfsmanagement behalen in een andere afstudeerrichting. Aan jou de keuze!

  Internationaal

  Internationalisering loopt dwars door alle leerlijnen van de opleiding. Wij bereiden je professioneel en persoonlijk voor op de kosmopolitische samenleving van vandaag en morgen. De opleiding creëert een stimulerende leeromgeving waar je de mogelijkheid krijgt om internationale en interculturele competenties te verwerven. Door middel van buitenlandse ervaringen en internationalisation@home ontwikkel je je tot een wereldburger die met een brede blik en een open houding in de wereld staat en sociaal betrokken is. Internationalisering is ingebed in het curriculum door middel van een mobility window en de integratie van internationale projecten. Daarnaast ondersteunt de opleiding ook initiatieven met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden.

  Erasmus

  In het derde jaar krijg je de kans om in het eerste semester op Erasmus-uitwisseling te gaan en zo een semester in het buitenland te studeren. In het laatste semester kan je bovendien een stage van 13 weken lopen in het buitenland. Zo kan je je talenkennis nog wat meer bijspijkeren, leer je nieuwe culturen kennen en op die manier ervaar je ook hoe het is om in een internationale context professioneel samen te werken. Hiervoor stelt de opleiding beurzen te beschikking.

  Internationalisering@home

  Internationale en interculturele competenties verwerf je ook op de eigen campus. Door het gebruik van internationale vakliteratuur, internationale gastdocenten, international weeks, collaborative online international learning, … verruim je je blik. Verschillende opleidingsonderdelen worden ook in een andere taal gedoceerd.

  Flexibel studeren

  Verkorte programma's

  Als je al een bachelordiploma op zak hebt, bieden we enkele verkorte programma’s aan. Contacteer je trajecbegeleider om te weten te komen hoe je programma er zal uitzien.

  Werken en studeren

  Momenteel worden alle lessen in dagonderwijs aangeboden. Voor heel wat opleidingsonderdelen is het echter mogelijk de leerstof zelfstandig en tijd- en plaatsonafhankelijk te verwerken. Dit kan via digitale instructie en digitale leerpaden die we via onze platformen aanbieden. Je neemt best contact op met de trajectbegeleider voor meer informatie.

  Projecten en stage

  Alle vaardigheden, kennis en inzichten die je in de les opdoet, breng je in de praktijk tijdens projecten, bedrijfssimulaties, de stage en je bachelorproef.

  Project Investing (TWEEDE JAAR)

  Je kruipt in de job van een echte vastgoedadviseur en je adviseert je klant over een vastgoedtransactie. Om je advies te onderbouwen maak je gebruik van de informatie die je kreeg van het vastgoedkantoor en de bankverzekeraar. Omdat je erg klantgericht bent, pas je je aan de taal van de klant aan: dit kan Nederlands of Engels zijn. Uiteindelijk giet je je voorstel in een overzichtelijk werkdocument waarmee je ook je digitale skills laat uitblinken. In dit opleidingsonderdeel komt het er dus op aan om vanuit je financiële bril een vastgoeddossier van A tot Z af te werken.

  BEDRIJFSSIMULATIES (DERDE JAAR)

  Je krijgt in het laatste jaar de kans om deel te nemen aan de business game ‘The Fin Competition’, in samenwerking met de sectororganisatie Febelfin. The Fin Competition is een online banksimulatiespel dat gespeeld wordt door hogeschoolstudenten in kleine groepjes. Verschillende variabelen bepalen de uiteindelijke winnaar van de voorronde of finaleronde. Je leert tijdens deze simulatie inzicht te krijgen in de dynamiek van lenen, spaarkapitaal en het winnen van klanten. Tevens schaaf je je sociale vaardigheden bij, zoals samenwerken, onderhandelen, communicatie, …

  De finale, het moment waar de studenten in groep het beste van zichzelf kunnen geven voor een professionele jury en 'the battle' aangaan met andere hogescholen, vormt het sluitstuk van The Fin Competition. Je komt in dit groepswerk voor realistische uitdagingen te staan en het biedt je de mogelijkheid om te tonen dat je met een gezonde portie ambitie klaar bent om een boeiende en mooie carrière uit te bouwen.

  STAGE

  Afstuderen doe je na een geslaagde werkveldstage van 13 weken in binnen- of buitenland. Tijdens deze stage krijg je de mogelijkheid verder te werken aan de leerresultaten die je nog onvoldoende beheerst om te kunnen afstuderen. De activiteiten van de stage en jouw zelfreflectie rapporteer je aan de hand van stagedagboeken. De resultaten en reflecties licht je mondeling toe aan je vaklectoren aan het einde van de stageperiode.

  BACHELORPROEF

  De bachelorproef heeft de vorm van een individueel praktijkgebaseerd actieonderzoek. Je formuleert een onderzoeksvraag die gerelateerd is aan jouw stageplaats, werkt die onderzoeksvraag verder uit tijdens de stage en rapporteert de resultaten aan de hand van een individueel werkstuk dat je ook presenteert voor een vakjury.

  FAQ over deze opleiding

  • Is er voorkennis vereist om te kunnen starten?

   Boekhouden, Economie, Financiën

   We starten volledig vanaf nul, dus je hebt geen economische voorkennis nodig. Een economische vooropleiding is mooi meegenomen, maar geen must.

   Talen

   Om de lessen vlot te kunnen volgen is wel een goede kennis van Frans en Engels vereist. In het eerste jaar krijg je immers niet alleen aparte taalvakken Frans en Engels, ook enkele andere vakken worden in het Engels gedoceerd.  

   • Als je in het secundair een 3-tal uur Frans / Engels per week hebt gekregen, zou dat zeker moeten volstaan.
   • Iedere student legt bij de start van de opleiding een screeningstest voor Frans en Engels af. Zo kunnen we jouw taalniveau bepalen en waar nodig intensieve bijscholing op maat voorzien. 
   • Als je het vereiste instroomniveau (A2 voor Frans en B1 voor Engels) niet haalt, krijg je 1 uur taalles per week extra.
   • Begin september organiseren we traditioneel een stoomcursus van 1 week waarmee je jouw kennis kan opfrissen of bijschaven.

    

   Natuurlijk zal het (extra) inzet vergen om je in nieuwe materie in te werken. Maar dit geldt voor eender welke richting in het hoger onderwijs. Ook inzet en motivatie zijn erg belangrijke factoren voor je slaagkansen. 

  • Wat zijn jullie troeven?

   Sinds academiejaar 2020-2021 werken we met een nieuw curriculum om jou nog beter klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

   • Je kiest pas vanaf semester 2 definitief een afstudeerrichting. Semester 1 is gemeenschappelijk: zo krijg je een goede basis, kan je proeven van alle afstudeerrichtingen en een doordachte keuze maken. 
   • Net zoals aan de universiteit werken we met een semestersysteem. Het academiejaar bestaat uit 2 semesters van telkens 13 weken, gevolgd door een examenperiode. 
   • Je kan rekenen op ruime ondersteuning. Zo zetten we voor startende studenten bijvoorbeeld extra in op taalbegeleiding Engels en Frans. 
   • Het curriculum is helemaal afgestemd op de noden van het werkveld. Via de leerlijn MyTalent verwerf je bijvoorbeeld professionele attitudes en 21st century skills zoals zelfsturing, timemanagement, teamwork ...
   • Je krijgt de kans om heel wat praktijkervaring op te doen en loopt in het allerlaatste semester van je derde jaar 13 weken stage in het werkveld. 

  • Waar kan ik aan de slag met mijn diploma?

   De bank- en verzekeringssector worstelt met een groot tekort aan goed opgeleide profielen die commerciële flair hebben en vlot met de nieuwste technologieën aan de slag kunnnen. Bankmedewerker en verzekeringsagent zijn knelpuntberoepen. Met dit diploma heb je dus sterke werkzekerheid. 

Deze opleidingen kunnen ook interessant zijn voor jou