Overslaan en naar de inhoud gaan

Ondersteuning bij AP

Als AP-student sta je er niet alleen voor. AP streeft volop naar gelijke kansen, optimaal welzijn en maximale persoonlijke ontplooiing voor elke student. We staan voor je klaar met brede ondersteuning op maat en gaan steeds samen op zoek naar geschikte oplossingen.

Studentenbegeleider 

Ben jij niet zo vertrouwd met studeren en samenvatten? Heb je moeite met plannen en organiseren? Stel jij alles steeds uit tot het laatste moment? Je studentenbegeleider staat voor je klaar met tips en advies rond efficiënt studeren

Zie je het (even) niet meer zitten? Heb je het gevoel dat je studiekeuze toch niet echt bij je past en overweeg je om van opleiding te veranderen of zelfs volledig te stoppen met studeren? Je studentenbegeleider is ook je eerste aanspreekpunt bij persoonlijke moeilijkheden en (her)oriëntering

Elke opleiding heeft z'n eigen studentenbegeleider. Hij of zij luistert in alle discretie naar jouw verhaal en verwijst je indien nodig verder door naar gespecialiseerde hulp. 

Meer info? 

Nood aan wat praktische tips rond studeren en plannen, examenvragen beantwoorden, zoeken in databanken? Check onze website of het intranet.

Trajectbegeleider

Valt je opleiding zwaarder dan verwacht en wil je je vakken liever wat meer spreiden? Je studietrajectbegeleider staat voor je klaar met tips en advies over het uitstippelen van een studietraject op jouw maat. Ook met vragen rond leerkrediet en vrijstellingen is dit the person to be.

Elke opleiding heeft z'n eigen studietrajectbegeleider. Hij of zij luistert in alle discretie naar jouw verhaal en verwijst je indien nodig verder door naar gespecialiseerde hulp.

Meer info? 

Taalsprong 

Heb jij moeite met spelling, academische woordenschat of het schrijven van papers of zakelijke e-mails? Taalsprong geeft tips en advies om je kennis en vaardigheden op vlak van taal en tekst bij te spijkeren via de online cursus of tijdens een digitaal taalspreekuur. 

Meer info?

Individuele aanpassingen 

Individuele aanpassingen zijn extra ondersteuningsmaatregelen die je als student kan aanvragen omwille van specifieke persoonlijke noden, zoals:

 • topsporter of kunstenaar op (semi-)professioneel niveau
 • functiebeperking (bv. leerstoornis, autismespectrumstoornis, aandachtsdeficiëntie, auditieve of visuele beperking ...)
 • ernstig medisch of psychisch probleem 
 • gezin en/of werk (bv. werkstudent, werkende student, jonge ondernemer ...)

Aangezien elke student en elke situatie uniek is, voorzien we steeds aanpassingen op maat. Tot de mogelijkheden behoren o.a. extra tijd om examens af te leggen, deadlines voor taken en/of examens spreiden, studiemateriaal digitaal ontvangen, ...

Meer info?

Maatwerk

Voor sommige studenten met een functiebeperking zijn individuele aanpassingen ontoereikend. Dan kan je in samenspraak met je studentenbegeleider via Maatwerk beroep doen op meer specifieke ondersteuning, zoals voorleessoftware, tolkenondersteuning ... 

Meer info?

Ombudspersoon 

De ombudspersoon waakt erover dat het algemene onderwijs- en examenreglement correct wordt toegepast en bemiddelt indien nodig bij geschillen.

Elke opleiding heeft z'n eigen ombudspersoon. Hij of zij luistert in alle discretie naar jouw verhaal en verwijst je indien nodig verder door naar gespecialiseerde hulp. 

Meer info?

Psychologische begeleiding

Zit je met jezelf in de knoop? Heb je nood aan een luisterend oor? Bij de Psychologische Dienst van STUVO kan je terecht voor tips en advies rond kleine en grote zorgen, zoals

 • stress, (faal)angst, gebrek aan zelfvertrouwen, depressieve gevoelens
 • moeilijke thuissituatie, relatiemoeilijkheden, rouw & verliesverwerking, verslaving 
 • ...

De STUVO-psychologen luisteren in alle discretie naar jouw verhaal en verwijzen je indien nodig verder door naar gespecialiseerde hulp. Naast individuele begeleiding kan je bij STUVO ook terecht voor groepstrainingen, lezingen en themabijeenkomsten. 

Meer info? 

Financiële en sociale ondersteuning

Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Gelukkig bestaan er voorzieningen om je studies te bekostigen. Bij de Sociale Dienst van STUVO kan je terecht voor tips, advies en bemiddeling bij financiële en sociale thema's, zoals

 • studiebeurzen en toelagen
 • voorschotten, verminderd studiegeld, studiegeldleningen
 • laptoplening 
 • kinderbijslag 
 • werken en studeren, studeren met een uitkering
 • huisvesting 
 • ...

Meer info?