Overslaan en naar de inhoud gaan

Navorming - Referentieverpleegkunde Diabeteszorg 2022-2023

AP Hogeschool Antwerpen departement Gezondheid en Welzijn organiseert samen met hogeschool Thomas More en Campus Lier deze opleiding, die 20 studiepunten omvat.

Doel en Situering 

Het aantal mensen met diabetes mellitus neemt alsmaar toe, onder meer ten gevolge van de veroudering van de bevolking, de Westerse levensstijl en de toename van obesitas. Bijgevolg worden een grote groep zorgverleners, zowel intra- als extramuraal, geconfronteerd met deze problematiek. 
De oprichting van de zorgtrajecten voor type 2 diabetespatiënten in eerste lijn, bracht heel wat veranderingen met zich mee in de diabeteszorg. De diabeteseducator heeft nu een grote verantwoordelijkheid in de thuiszorg. Ook het invoeren van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie bewijst dat hoogopgeleide zorgverleners onmisbaar zijn in de tweede lijn. 

Het leveren van kwalitatief goede diabeteszorg vraagt specifieke deskundigheid en bekwaamheden van de zorgverlener. 

Tijdens de opleiding ‘Diabeteseducator’ wordt aandacht besteed aan de verschillende rollen die een diabeteseducator vervult: expert, educator, consulent, innovator en ondernemer. Naast het uitdiepen van de theoretische kennis zal de aandacht voornamelijk gaan naar de praktische aspecten van diabeteszorg en de multidisciplinaire interacties. Na het volgen van de opleiding kan de cursist met behulp van de nieuwste wetenschappelijke inzichten hoogkwalitatieve diabeteszorg verlenen in eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg. De opleiding is conform de richtlijnen van het RIZIV. 
Met het getuigschrift diabeteseducator kan een specifiek registratienummer inzake zorgtrajecten voor diabetespatiënten aangevraagd worden. 

De navorming ‘Referentieverpleegkundige Diabeteszorg’ is een onderdeel van de opleiding ‘diabeteseducator’. Een referentieverpleegkundige in de diabeteszorg is een verpleegkundige die in het kader van de reguliere beroepsuitoefening een bijkomende opleiding heeft gevolgd van ten minste 
40 uren in de diabeteszorg. Ook deze opleiding is conform de richtlijnen van het RIZIV.
 

Doelgroep
  • Postgraduaat Diabeteseducator: bachelors verpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesisten, diëtisten, podologen die zich verder willen bekwamen in de diabeteszorg zijn welkom. Zij ontvangen het getuigschrift ‘Diabeteseducator’. 

Gegradueerde (HBO5) verpleegkundigen kunnen deelnemen aan de opleiding na een intakegesprek met de coördinator van Thomas More Kristien Lippens. 

  • Referentieverpleegkunde Diabeteszorg: Voor deze opleiding zijn verpleegkundigen (bachelors en gegradueerden) welkom, zij ontvangen een attest van ‘Referentieverpleegkundige Diabeteszorg’. 

 

Lesdata

Het postgraduaat Diabeteseducator omvat 150 contacturen, verspreid over onderstaande lesdagen, telkens op vrijdag (uitgezonderd deelname diabetes symposium te Gent). 

2022:


- Oktober: 7-14-21-28
- November: (14 of 15) symposium – 18-25
- December: 2-9-16

 

2023:


- Januari: 13-20-27
- Februari: 3-10-17
- Maart: 3-10-17-24-31
- April: 21-28
- Mei: 5
- Schriftelijk examen: 26 mei 


De navorming referentieverpleegkundige diabeteszorg omvat 42 uren theorie, telkens op vrijdag, verspreid tussen 07/10/2022 en 21/04/2023. Deze lessen zijn een vastgestelde selectie uit het volledige lessenpakket van het postgraduaat. 

Stage (enkel voor het postgraduaat)

40 uren stage 

  • 32 uren in tweede lijn
  • 4 uren in eerste lijn 
  • 4 uren patiëntgerichte initiatieven 

Cursisten kunnen hun stageplaats en stagedagen kiezen (in onderling overleg met stageplaats). De 40 stage-uren kunnen gepland worden tussen 2 januari 2023 en 25 mei 2023.
 

Inschrijvingsgeld

Voor het postgraduaat Diabeteseducator bedraagt het inschrijvingsgeld 1080 euro.

Voor de navorming Referentieverpleegkunde Diabeteszorg bedraagt het inschrijvingsgeld 480 euro (inclusief cursusgeld).

De opleiding is erkend voor Vlaams opleidingsverlof (VOV) (vroegere betaald educatief verlof). Meer info VOV.

Als zelfstandige kan je gebruik maken van de KMO-portefeuille om je opleiding te financieren. Het erkenningsnummer van de Thomas More Kempen hogeschool is DV.O102068. Meer info KMO portefeuille.

Betalen met opleidingscheques is niet mogelijk.
 

Inschrijving

Inschrijven voor het PG diabeteseducator:

Inschrijving gebeurt volledig online via de website van Thomas More (klikken op Lier)

Eens je inschrijving helemaal rond is, ontvang je de nodige attesten en je studentenkaart per post.


Inschrijven voor de navorming Referentieverpleegkundige Diabeteszorg:

Inschrijving gebeurt via de coördinator van Thomas More: kristien.lippens@thomasmore.be
 

Annulering

Bénédicte Matthyssen (Coördinator AP)
AP Hogeschool Antwerpen
departement Gezondheid en Wetenschap
E benedicte.matthyssen@ap.be
T 32 (0)3 220 55 00
W Postgraduaat Diabeteseducator / Navorming Referentieverpleegkundige Diabeteszorg


Kristien Lippens (Coördinator TM)
T + 32 (0)14 56 44 50 
E kristien.lippens@thomasmore.be
 

Locatie

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord
Noorderplaats 2
2000 Antwerpen

Thomas More Campus Lier
Antwerpsestraat 99
2500 Lier

De lessen gaan afwisselend door in beide campussen.