Overslaan en naar de inhoud gaan

Diabeteseducator

Het aantal mensen met diabetes mellitus neemt almaar toe. Een aangepaste zorg en begeleiding voor deze patiënten is noodzakelijk. Deze opleiding reikt je als zorgverlener de kennis en tools aan om je hierin te specialiseren. Word jij straks de diabeteseducator waar zo veel vraag naar is? 

Iets voor jou?

Ben je al in het bezit van een bachelordiploma Verpleegkunde, Vroedkunde, Kinesitherapie, Voedings-en dieetkunde of Podologie en wil je jezelf verdiepen in de zorg en begeleiding van mensen met diabetes? Dan is deze specialisatie-opleiding van AP Hogeschool en Thomas More Kempen iets voor jou! Aan het einde van de opleiding ontvang je het getuigschrift Diabeteseducator. 

Heb je al een graduaat (HBO5) verpleegkunde? Dan kan je deelnemen aan de opleiding na een intakegesprek met de opleidingsverantwoordelijke. 

diabeteseducator.jpgWat leer je?

 • Verdiep je in de vele taken van een diabeteseducator: expert in diabetologie, trainer, consulent, innovator en ondernemer.
 • Theoretische kennis aangevuld met veel aandacht voor praktijk van de diabeteszorg en multidisciplinaire interacties
 • De meest recente wetenschappelijke inzichten in diabetologie voor de eerste- en tweedelijnszorg 

Wie word je?

De oprichting van de zorgtrajecten voor diabetespatiënten in eerste lijn, bracht heel wat veranderingen met zich mee in de diabeteszorg. De diabeteseducator heeft nu een grote verantwoordelijkheid in de thuiszorg. Ook het invoeren van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie bewijst dat hoogopgeleide zorgverleners onmisbaar zijn in de tweede lijn.

Als diabeteseducator beschik je over de meest recente wetenschappelijke inzichten om gespecialiseerde en kwalitatieve zorg te verlenen in de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg. De opleiding is conform de richtlijnen van het RIZIV. Met je getuigschrift kan je een specifiek registratienummer aanvragen voor zorgtrajecten voor diabetespatiënten.

Verpleegkundigen die met succes de volledige opleiding afgewerkt hebben, kunnen de erkenning ‘Bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie' aanvragen.

Ervaren docenten, recht uit het werkveld

Het lectorenteam bestaat uit vakbekwame mensen die maar al te graag hun kennis aan je doorgeven. Onze lesgevers staan met beide voeten in het werkveld en hebben enorm veel expertise in hun specialiteit. Ze bewaken mee de kwaliteit van het programma en staan in voor de wetenschappelijk onderbouwde inhoud.

Op maat

We zorgen ervoor dat je deze opleiding gemakkelijk kan combineren met je privésituatie. Je kan je stageplaats zelf kiezen, zodat de locatie en planning perfect aansluiten bij je persoonlijke wensen.De lesmomenten vinden altijd plaats op vrijdag, zodat je ook hiermee rekening kan houden in je eigen werkschema. 

Doorgedreven specialisatie

De opleiding bestaat uit vier onderdelen, wat in totaal overeenkomt 20 studiepunten (SP):

 • Biomedische wetenschappen: 4 SP
 • Verpleegkundige en psychosociale wetenschappen: 4 SP
 • Innovatie en organisatie van de diabeteszorg: 4 SP
 • Casuïstiek miv practicum: 4 SP
 • Klinisch onderwijs: 4 SP

Hierin zit ook 40 uren stage vervat:

 • 32 uren in tweede lijn
 • 4 uren in eerste lijn
 • 4 uren patiëntgerichte initiatieven

Je legt zelf contact met een stageplaats naar keuze. Stagedagen en -uren worden in onderling overleg met de stageplaats vastgelegd. Je kan de stage starten vanaf begin januari, uitgezonderd voor patiëntgerichte initiatieven. Die kan je al volgen vanaf de start van de opleiding. De evaluatie van klinisch onderwijs gebeurt aan de hand van het stageboek en portfolio. 

De lesinhouden worden getoetst aan de hand van één geïntegreerd schriftelijk examen. Dit examen vindt plaats einde mei.

Onmiddellijk aan de slag

Als diabeteseducator kan je zowel in de eerste- als tweedelijnszorg aan de slag.

Binnen de tweedelijnszorg werk je in het diabetescentrum van een ziekenhuis, waar je patiënten informeert en begeleidt in hun ziekteproces. Je komt terecht in een ruimer diabetesteam en bent de onmisbare schakel tussen arts, podoloog, verpleegkundige, diëtist, schoenmaker en andere hulpverleners.

Binnen de eerstelijnszorg heb je als thuisverpleegkundige meer beslissingsrecht. Bovendien wordt voor bepaalde zorgen vanuit de RIZIV een extra nomenclatuurnummer voorzien, waardoor je meer verdient. Er ligt ook een rol voor jou weggelegd in een Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) of een huisartsenpraktijk.

Deze specialisatie-opleiding is gericht op studenten die reeds in bezit zijn van een bachelordiploma Verpleegkunde, Vroedkunde, Kinesitherapie, Voedings- en dieetkunde of Podologie.

Gegradueerde (HBO5) verpleegkundigendie die minstens twee jaar werkervaring kunnen voorleggen, kunnen deelnemen aan de opleiding na een intakegesprek met de opleidingsverantwoordelijke. 

Inschrijven

De opleiding wordt georganiseerd door AP Hogeschool in samenwerking met Thomas More Kempen. Om jezelf in te schrijven voor deze opleiding kom je dus terecht op de website van Thomas More. De lessen gaan afwisselend door op de campus van AP Hogeschool en Thomas More in Lier.

De kostprijs voor het postgraduaat Diabeteseducator bedraagt 1.200 euro. De opleiding is erkend als beroepsopleiding en komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof.

Kmo-portefeuille
Na registratie als kmo kan je tot maximaal 14 kalenderdagen na de start van de opleiding een projectaanvraag indienen. Vermeld op de projectaanvraag steeds de naam van de cursist. Informatie in verband met het percentage van het gesubsidieerde bedrag en welke kosten in aanmerking komen voor subsidiëring vind je terug op de VLAIO-website. Deze opleiding is een organisatie van AP Hogeschool samen met Thomas More Kempen. Het erkenningsnummer van Thomas More is DV.O102068.

Het postgraduaat Diabeteseducator omvat 150 contacturen, verspreid over onderstaande lesdagen. De lessen gaan telkens door op vrijdag, afwisselend op de campus van Thomas More in Lier en AP Hogeschool in Antwerpen. Uitzondering hierop is de deelname aan het diabetes symposium te Gent en een lesdag in het UZA.

2023

 • 6, 13, 20 en 27 oktober
 • 10, 17 (of symposium) en 24 november
 • 1, 8 en 15 december

2024

 • 12, 19 en 26 januari
 • 2, 9 en 23 februari
 • 1, 8, 15, 22 en 29 maart
 • 19 en 26 april
 • 3 mei 
 • 24 mei (schriftelijk examen)

Je kan schriftelijk annuleren, uiterlijk twee weken vóór de aanvangsdatum. Nadien blijft de deelnameprijs integraal verschuldigd. Als je je deelname wil laten vervangen, is dat mogelijk mits voorafgaande verwittiging. De organisatie behoudt zich het voorrecht de opleiding te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen.

FAQ over deze opleiding

 • Is het mogelijk om de lessen online te volgen?

  In bijna alle lessen komen voorbeelden uit de dagelijkse beroepspraktijk aan bod. Aan de hand van de methodiek van klinisch redeneren leer je nadenken over het handelen in de praktijk. Via interactie in de lessen leer je het beste van elkaar. Daarom is het niet mogelijk om de opleiding in afstandsonderwijs te volgen.

 • Waar gaan de lessen door?

  De lessen gaan telkens door op vrijdag, afwisselend op de campus van AP Hogeschool in Antwerpen en Thomas More in Lier. Uitzondering hierop is de deelname aan het diabetessymposium te Gent en een lesdag in het UZA.