Overslaan en naar de inhoud gaan

Toelatingsvoorwaarden voor postgraduaten

AP biedt een reeks van postgraduaatsopleidingen aan. Wil je weten wat hiervoor de toelatingsvoorwaarden zijn?

Toelatingsvoorwaarden postgraduaatsopleidingen

Postgraduaat Be Sustainable in Gastronomy

De kandidaat-student dient te beschikken over een bachelordiploma. Daarnaast moet de kandidaat-student worden toegelaten op basis van een selectieprocedure waarbij de persoonlijke motivatie, cv en het portfolio worden geëvalueerd. Voor meer informatie over het verloop van deze selectieprocedure, zie de opleidingspagina. 

Postgraduaat Coaching

De kandidaat-student dient te beschikken over een bachelor- of masterdiploma en heeft een aantoonbare basis in coaching (via opleiding en/of praktijkervaring). De opleiding is gericht op kandidaat-studenten die een rol opnemen als coach voor medewerkers die buiten de hiërarchische lijnen van de leidinggevende rol vallen.  

Hiernaast zijn volgende criteria van toepassing:

 • een profiel als leidinggevende en/of professional/expert hebben, waaronder ongeveer 10 jaar werkervaring;
 • ervaring hebben met het voeren van gecontracteerde coaching gesprekken;
 • gedurende het programma tenminste twee personen begeleiden in gecontracteerde coaching gesprekken – niet vanuit een hiërarchische rol, maar binnen een echt onafhankelijke coaching relatie binnen of buiten de eigen organisatie.

Voor deze opleiding is verder een intakegesprek met de kandidaat-student gepland om erover te waken dat de opleiding voor alle deelnemers voldoende meerwaarde kan bieden, en dat er tevens gebouwd kan worden op een goede basiservaring m.b.t. coaching. Na aanmelding wordt de kandidaat-student gecontacteerd om een afspraak te maken voorde intake. Het individuele intakegesprek heeft plaats met de opleidingsverantwoordelijke.

Na het succesvol voltooien van de opleiding, verwerft de student een getuigschrift.

Voor kandidaat-studenten zonder een bachelor- of masterdiploma wordt de opleiding als bij- en nascholing aangeboden. Deze studenten krijgen dan een attest na het voltooien van de opleiding.

Postgraduaat Content Marketing en Content Marketing Extended

De kandidaat-student dient te beschikken over een bachelor- of masterdiploma van een opleiding waarin competenties rond marketingcommunicatie werden verworven . Na het succesvol voltooien van de opleiding, verwerft de student een getuigschrift.

Postgraduaat Diabeteseducator

De kandidaat-student dient te beschikken over een bachelordiploma Verpleegkunde, een bachelordiploma Vroedkunde, een bachelordiploma Voedings- en dieetkunde, een bachelordiploma Podologie, een bachelordiploma Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, of een masterdiploma Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie.

Na het succesvol voltooien van de opleiding, verwerft de student een getuigschrift.

Postgraduaat Drama als leermiddel

De kandidaat-student dient te beschikken over:

 • een diploma van de educatieve bachelor in het Kleuteronderwijs, van de educatieve bachelor in het Lager onderwijs, van de educatieve bachelor in het Secundair onderwijs of van de Educatieve master in de Muziek en podiumkunsten of gelijkwaardig, en
 • een onderwijsopdracht waarbij je regelmatig lesgeeft.

Postgraduaat Gespecialiseerde Verpleegkundige in de Kritische Zorg

De kandidaat-student dient te beschikken over een bachelordiploma Verpleegkunde.

Na het succesvol voltooien van de opleiding, verwerft de student een getuigschrift.

Postgraduaat Immersive Storytelling in Virtual Reality

De kandidaat-student dient te beschikken over  een bachelor- of masterdiploma  van een opleiding waarin competenties rond marketingcommunicatie werden verworven. Na het succesvol voltooien van de opleiding, verwerft de student een getuigschrift.

Postgraduaten Muziek - Compositie, Concertsolist: instrument, Concertsolist: zang, Jazz, Kamermuziek, Collaborative piano, Orkestinstrument, Suzuki lerarenopleiding Viool ESA 1-3, Suzuki lerarenopleiding Viool ESA 4-5

Een kandidaat-student dient:

 • te beschikken over een bachelor- of masterdiploma in de Muziek of gelijkwaardig, en
 • te slagen voor een artistieke toelatingsproef.

Postgraduaat Muziek - Kinder- en jeugdkoordirectie

Een kandidaat-student dient:

 • te beschikken over een bachelordiploma, en 
 • te slagen voor een artistieke toelatingsproef.

Postgraduaat Niet-Confessionele Zedenleer leraar basisonderwijs

De kandidaat-student dient te beschikken over:

 • diploma hoger onderwijs korte type (HOKT) en getuigschrift pedagogische bekwaamheid (GPB) of diploma specifieke lerarenopleiding (SLO), of
 • diploma professionele bacheloropleiding (pBa) en getuigschrift pedagogische bekwaamheid (GPB) of diploma specifieke lerarenopleiding (SLO), of
 • diploma specifieke lerarenopleiding (SLO), initiële lerarenopleiding van academisch niveau (ILOAN), aggregatie (universiteit/hogeschool), of
 • diploma professionele bacheloropleiding (pBa) geïntegreerde lerarenopleiding (Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs).

Daarnaast kunnen ook volgende kandidaat-studenten die het vereiste diploma nog dienen te behalen, reeds toegelaten worden tot de opleiding:

Studenten die zijn ingeschreven in de educatieve bachelor in het Kleuteronderwijs of de educatieve bachelor in Lager onderwijs en die in deze opleiding al minimum 60 studiepunten hebben verworven.

Geen enkele student kan het getuigschrift van het postgraduaat Niet-confessionele zedenleer leraar basisonderwijs behalen indien hij niet over het diploma beschikt dat toegang verleent tot dit postgraduaat.

Postgraduaat Oncologie

De kandidaat-student dient te beschikken over een bachelordiploma Verpleegkunde.

Na het succesvol voltooien van de opleiding, verwerft de student een getuigschrift.

Postgraduaat Ondernemen

De kandidaat-student dient te beschikken over een bachelor- of masterdiploma. Daarnaast moet de kandidaat-student worden toegelaten op basis van  een selectieprocedure waarbij de persoonlijke motivatie en het bedrijfsconcept worden geëvalueerd. Voor meer informatie over het verloop van deze selectieprocedure, zie de opleidingspagina.

Postgraduaat Sound Cradle

Een kandidaat-student dient:

 • te beschikken over een diploma van de Educatieve bachelor in het Secundair onderwijs voor houders van een bachelordiploma in het studiegebied Muziek en podiumkunsten of van de Educatieve master in de Muziek en podiumkunsten of gelijkwaardig, en 
 • te slagen voor een artistieke toelatingsproef.

Postgraduaat Supervisie, Intervisie, Coaching

De kandidaat-student dient te beschikken over een bachelor- of masterdiploma en is werkzaam in het onderwijs of als hulpverlener. In het beroepsleven hanteert de kandidaat-student de werkvormen Supervisie, Intervisie of Coaching. Na het succesvol voltooien van de opleiding, verwerft de student een getuigschrift.

Voor kandidaat-studenten zonder een bachelor- of masterdiploma wordt de opleiding als bij- en nascholing aangeboden. Deze studenten krijgen dan een attest na het voltooien van de opleiding.
 

Postgraduaat Verpleegkundig Consulent

De kandidaat-student dient te beschikken over een bachelordiploma Verpleegkunde.

Na het succesvol voltooien van de opleiding, verwerft de student een getuigschrift.

Postgraduaat Verpleegkundige in Huisartsenpraktijk

De kandidaat-student dient te beschikken over een bachelordiploma Verpleegkunde.

Na het succesvol voltooien van de opleiding, verwerft de student een getuigschrift.

Postgraduaat Vrijwilligerswerk

De kandidaat-student dient te beschikken over een bachelor- of masterdiploma. De opleiding richt zich op kandidaat-studenten die als professional actief bezig zijn met vrijwilligerswerking of met een vrijwilligersproject binnen een vereniging (VZW, mutualiteiten, burgerwerking, gemeente of NGO) en deze projecten verder wensen uit te bouwen. Na het succesvol voltooien van de opleiding, verwerft de student een getuigschrift.

Voor kandidaat-studenten zonder een bachelor- of masterdiploma wordt de opleiding als bij- en nascholing aangeboden. Deze studenten krijgen dan een attest na het voltooien van de opleiding.