Overslaan en naar de inhoud gaan

Maatwerk: intensieve ondersteuning

Als student met een functiebeperking kan je nood hebben aan meer ondersteuning dan individuele aanpassingen je kunnen bieden. In samenspraak met je studentenbegeleider kan je dan beroep doen op Maatwerk.

Wat is maatwerk?

Maatwerk is de geïntegreerde werking van de Dienst Studentenvoorzieningen die intensieve ondersteuning biedt voor studenten met een functiebeperking. De ondersteuning die voorzien wordt, hangt af van de noden van de student en is steeds op maat.

Intensieve ondersteuning kan inhouden:

 • Voorleessoftware (zie hieronder)
 • Tolkenondersteuning (zie hieronder)
 • Speciale leermiddelen
 • Intensieve studieondersteuning 
 • Ondersteuning rond communicatie en samenwerking
 • Ondersteuning bij overgangsmomenten zoals stages

Voorleessoftware

AP biedt gratis voorleessoftware aan studenten die moeilijkheden ervaren met lezen of schrijven, zoals studenten met dyslexie of een visuele beperking.

Dankzij de voorleesstem hoor je wat je schrijft en merk je sneller fouten op. Je kan er teksten of contactmomenten mee voorbereiden. Het kan een handig hulpmiddel zijn bij het studeren. Wij hebben momenteel twee softwareprogramma’s ter beschikking: Sprinto en Alinea.

  Interesse in Maatwerk?

  • Om Maatwerk aan te vragen kan je het stappenplan in de infofiche volgen, of neem contact op met je studentenbegeleider. Zijn of haar gegevens kan je opvragen via studentenbegeleiding@ap.be. Je vindt de gegevens ook op het intranet voor studenten.
  • Als je algemene vragen hebt over Maatwerk kan je de Dienst Studentenvoorzieningen contacteren via maatwerk@ap.be.

  Tolkenondersteuning

  Als je een auditieve beperking hebt, kan je beroep doen op een tolk. Contacteer Maatwerk van AP voor hulp bij de aanvraagprocedure. De tolken worden gefinancierd vanuit het Departement Onderwijs van de Vlaamse Overheid.

  • Een tolk gebarentaal stemtolkt enerzijds alles wat je als dove of slechthorende student vertelt aan je gesprekspartner(s). Anderzijds vertaalt de tolk voor de student wat de horende gesprekspartners in gesproken taal zeggen.
  • Een schrijftolk noteert alles wat er wordt gezegd tijdens een les, zodat de student dit direct kan lezen.

  Interesse om te tolken?

  Wat houdt het in?

  • Je werkt als vrijwilliger of zelfstandige (in bijberoep) op de verschillende campussen van de AP Hogeschool in de stad Antwerpen;
  • Je maakt notities van verschillende hoorcolleges en ondersteunt zo studenten met een auditieve beperking;
  • Een diploma hoger onderwijs (gegradueerde/bachelor) is de enige vereiste. Ervaring is aangewezen maar niet noodzakelijk. 

  Meer info? Contacteer maatwerk@ap.be.