Financiële ondersteuning | AP Hogeschool Overslaan en naar de inhoud gaan

Financiële ondersteuning

Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Daarom bestaan er een aantal voorzieningen die helpen je studies te bekostigen.

Kom langs bij de Sociale Dienst

Je kan steeds bij de Sociale Dienst terecht voor info en bemiddeling op maat over (verminderd) studiegeld, een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap of een voorschot daarop, kinderbijslag, studeren met een uitkering, een stuvo-toelage en veel meer. 

Als je langskomt (tijdens de vrije spreekuren of op afspraak) bij de sociale dienst, breng dan zeker je elektronische identiteitskaart mee (en zorg dat je je pincode kent). 

Op www.centenvoorstudenten.be vind je alvast een helder overzicht van alles wat met de financiering van je studie te maken heeft.

Tijdens de inschrijvingsperiode

Tijdens de inschrijvingsperiode kan je elke werkdag tussen 9u en 16u zonder afspraak binnenlopen bij de Sociale Dienst in campus Spoor Noord en campus Lange Nieuwstraat. Kom best langs vóór je je definitief gaat inschrijven, zodat we het juiste bedrag voor je studiegeld kunnen vaststellen. 

Belangrijk:

 • Als je vorig academiejaar recht had op een studietoelage van de Vlaamse Overheid, hoef je niet langs te komen bij de Sociale Dienst. Breng het attest van toekenning van de afdeling Studietoelagen mee naar je definitieve inschrijving en je betaalt voorlopig verminderd studiegeld aan beurstarief. Vervolgens vraag je een studietoelage aan voor het lopende academiejaar.
 • Als je vorig jaar geen recht had op een studietoelage van de Vlaamse Overheid:
  • Neem het aanslagbiljet 2018 inkomsten 2017 van de personenbelasting mee van je ouder(s) of van de perso(o)n(en) bij wie je ten laste bent. Zo kunnen we onmiddellijk berekenen of je recht hebt op verminderd studiegeld.
  • Is je gezinssituatie gewijzigd t.o.v. 2017, bijvoorbeeld door een feitelijke scheiding, echtscheiding of een lager inkomen (zoals een pensioen of werkloosheids- of ziekte-uitkering)? Neem dan bewijzen mee van de inkomsten 2019 van je ouder(s) of van de perso(o)n(en) bij wie je ten laste bent.
  • Werkte je veel en/of ben je getrouwd of wettelijk samenwonend? Breng dan bewijzen van de inkomsten 2018 en 2019 van jezelf en/of jouw partner mee.
 •  Heb je geen recht op verminderd studiegeld? Dan kan je je studiegeld gespreid betalen doorheen het academiejaar. Met een renteloze studiegeldlening kan je het studiegeld in maandelijkse vaste schijven terugbetalen
Vanaf de start van het academiejaar

Vanaf de start van het academiejaar kan je als student langskomen bij de Sociale Dienst tijdens de vrije spreekuren op jouw campus. Je hebt hiervoor geen afspraak nodig. Studenten vinden op Digitap het uurrooster van de vrije spreekuren.

Je kan ook op afspraak langskomen in campus Lange Nieuwstraat. Dat kan door zelf een afspraak te maken via deze link.

Contacteer ons

Handleidingen

 • Handleiding om het attest van toekenning van de afdeling Studietoelagen van de Vlaamse Overheid te downloaden: had je vorig academie- of schooljaar recht op een studiebeurs? Dan betaal je met het attest van toekenning onmiddellijk verminderd studiegeld bij je definitieve inschrijving. Je hoeft dan niet meer langs te komen op de Sociale Dienst.
 • Handleiding om een Studietoelage van de Vlaamse Overheid aan te vragen: doe je aanvraag online en zo snel mogelijk! Dat kan tussen 1 augustus en 1 juni van het lopende academie- of schooljaar. 
 • Handleiding om een attest van gezinssamenstelling te downloaden
 • Handleiding om een aanslagbiljet van de personenbelasting (fiche 281) te downloaden