Overslaan en naar de inhoud gaan

Financiële ondersteuning

Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Daarom bestaan er een aantal voorzieningen waardoor studeren financieel haalbaar blijft. Op deze pagina vind je een overzicht van de mogelijkheden

Contacteer onze sociale dienst

Bij onze Sociale Dienst kan je terecht voor info en bemiddeling op maat over (verminderd) studiegeld, een studiegeldlening, een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap of een voorschot daarop, een laptoplening, kinderbijslag/groeipakket, studeren met een uitkering, een Stuvo-toelage en veel meer. Op www.centenvoorstudenten.be vind je alvast een helder overzicht van alles wat met de financiering van je studie te maken heeft.

Je kan ons op verschillende manieren contacteren:

 • Je kan een online videogesprek of een fysieke afspraak vastleggen via onze online afsprakenmodule
 • Je kan je vraag stellen via de chatfunctie rechts onderaan deze pagina (op maandag, woensdag of vrijdag tussen 13u en 16u). 
 • Je kan een e-mail sturen naar socialedienst@ap.be Let op: onze mailbox loopt snel vol. We proberen zo snel mogelijk te antwoorden.
 • Je kan eventueel bellen naar +32 (0)3 220 59 00 (op werkdagen tussen 10u – 16u)

Studiefinanciering

Verminderd inschrijvingsgeld

Wie recht heeft op een studietoelage van de Vlaamse overheid, betaalt verminderd studiegeld aan beurstarief. Daarnaast betalen studenten die géén recht hebben op een studietoelage omdat zij niet aan alle voorwaarden voldoen, ook verminderd studiegeld aan beurstarief indien zij wel minstens aan de financiële voorwaarden voldoen (vb. je studeert voor minder dan 27 studiepunten, je studeert met een creditcontract i.p.v. diplomacontract, je hebt geen studietoelagekrediet meer,..).

Als je één van volgende attesten kan toevoegen aan je online inschrijvingsdossier, betaal je verminderd studiegeld. Vervolgens zorg je ervoor dat je een aanvraag voor een studietoelage indient bij de Vlaamse Overheid.

 • Attest van toekenning van de schooltoeslag 2020-2021. Dit ontvang je van je uitbetaler van het Groeipakket (Fons, Infino, Kidslife, Myfamily of Parentia). Bij sommige uitbetalers kan je het online downloaden.
 • Attest van toekenning van de studietoelage 2020-2021. Dit ontvang je van de dienst Studietoelagen van de Vlaamse Overheid en kan je ook online downloaden (zie rubriek ‘handleidingen’).

Als je vermoedt in aanmerking te komen voor verminderd studiegeld en/of een studietoelage van de Vlaamse Overheid, maar je kan géén van bovenstaande attesten voorleggen, kan je contact opnemen met onze Sociale Dienst voor een onderzoek. Houd zeker bij de hand:

 • Het aanslagbiljet personenbelasting 2020 inkomsten 2019 van je ouder(s) of van de perso(o)n(en) bij wie je ten laste bent.
 • Is je gezinssituatie gewijzigd tegenover 2019 – bijvoorbeeld door een scheiding of een lager inkomen (pensioen, werkloosheid,..)? Verzamel dan bewijzen van de inkomsten 2021 van je ouder(s) of van de perso(o)n(en) bij wie je ten laste bent.
 • Werkte je veel en/of ben je getrouwd of wettelijk samenwonend? Verzamel dan bewijzen van de inkomsten 2020 en 2021 van jezelf en/of jouw partner.

Studiegeldlening

Als je geen recht hebt op verminderd studiegeld en dus het niet-beurstarief betaalt, is er de mogelijkheid om het studiegeld in vaste schijven af te betalen doorheen het academiejaar. De studiegeldlening is renteloos en betaal je in maandelijkse vaste schijven terug tot ten laatste juni van het lopende academiejaar. Neem hiervoor contact op met onze Sociale Dienst. We bepalen samen met jou de terugbetalingstermijnen en leggen deze vast in een overeenkomst.

Studietoelage van de Vlaamse Overheid

Één derde van onze AP-studenten heeft recht op een studietoelage van de Vlaamse Overheid, dus het loont zeker de moeite om na te gaan of jij daarbij bent. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder nationaliteits-, studie- en financiële voorwaarden. Je kan een aanvraag voor een studietoelage indienen vanaf 1 augustus tot 1 juni van het lopende academiejaar.

Het duurt enkele maanden om je aanvraag voor een studietoelage te verwerken door de Vlaamse Overheid. Omdat de meeste studiekosten aan het begin van het academiejaar vallen, kan je bij onze Sociale Dienst een voorschot op je studietoelage aanvragen.

Laptoplening

Via CampusShop kan je een laptop aankopen voor een goede prijs, met inbegrip van een gratis snelle studentenservice waarbij je tijdelijk een vervangtoestel krijgt als jouw eigen laptop het plots begeeft. Afhankelijk van de vereisten van je studierichting, kan je bij onze Sociale Dienst een laptoplening van 300, 500 of 1000 euro aanvragen om een deel van de laptop mee af te betalen gedurende het academiejaar. De laptoplening is renteloos en betaal je in maandelijkse vaste schijven terug tot ten laatste juni van het lopende academiejaar. Je ontvangt van ons een vouchercode die je bij je aankoop ingeeft op de website van Campusshop.

Handleidingen

 • Handleiding om het attest van toekenning van de afdeling Studietoelagen van de Vlaamse Overheid te downloaden
 • Handleiding om een Studietoelage van de Vlaamse Overheid aan te vragen: doe je aanvraag online en zo snel mogelijk! Dat kan tussen 1 augustus en 1 juni van het lopende academie- of schooljaar. 
 • Handleiding om een attest van gezinssamenstelling te downloaden
 • Handleiding om een aanslagbiljet van de personenbelasting (fiche 281) te downloaden

 

Wegwijs in de terminologie

 • Schooltoeslag: financiële ondersteuning voor studenten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs. De schooltoeslag vervangt de vroegere schooltoelage en wordt automatisch toegekend via je uitbetaler van het Groeipakket.
 • Studietoelage: financiële ondersteuning voor studenten in het hoger onderwijs. De studietoelage wordt niet automatisch toegekend en moet door de student aangevraagd worden bij de Vlaamse Overheid op www.studietoelagen.be
 • Schooltoelage: werd voor studenten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs vanaf academiejaar 2020-2021 vervangen door de schooltoeslag.