Overslaan en naar de inhoud gaan

Financiële ondersteuning

Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Daarom bestaan er een aantal voorzieningen waardoor studeren financieel haalbaar blijft. Op deze pagina vind je een overzicht van de mogelijkheden

Contacteer ons

Bij onze Sociale Dienst kan je terecht voor info en bemiddeling op maat over (verminderd) studiegeld, een studiegeldlening, een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap of een voorschot daarop, een laptoplening, een laptop in bruikleen, groeipakket, studeren met een uitkering, een Stuvo-toelage en veel meer. Op www.centenvoorstudenten.be vind je alvast een helder overzicht van alles wat met de financiering van je studie te maken heeft.

Je kan ons op verschillende manieren contacteren:

 • Je kan een online videogesprek of een fysieke afspraak vastleggen via onze online afsprakenmodule
 • Je kan je vraag stellen via de chatfunctie rechts onderaan deze pagina (op maandag van 9.30 uur - 12.30 uur of vrijdag van 13 uur tot 16 uur). 
 • Je kan een e-mail sturen naar socialedienst@ap.be Let op: onze mailbox loopt snel vol. We proberen zo snel mogelijk te antwoorden.

Ben je al een AP-student?

Check dan het intranet voor een uitgebreide beschrijving van alle vormen van financiële ondersteuning bij AP.

Campus Spoor Noord - Lichttoren

Studiefinanciering

Verminderd inschrijvingsgeld

Wie recht heeft op een studietoelage van de Vlaamse overheid, betaalt verminderd studiegeld aan beurstarief. Daarnaast betalen studenten die géén recht hebben op een studietoelage omdat zij niet aan alle voorwaarden voldoen, ook verminderd studiegeld indien zij wel minstens aan de financiële voorwaarden voldoen (vb. je studeert voor minder dan 27 studiepunten, je studeert met een creditcontract i.p.v. diplomacontract, je hebt geen studietoelagekrediet meer,..).

Voeg één van de volgende attesten toe aan je inschrijvingsdossier bij AP om in te schrijven aan verminderd beurstarief. Vergeet niet om ook je aanvraag voor een studietoelage in te dienen bij de Vlaamse Overheid (zie rubriek 'handleidingen')

 • Attest van toekenning van de schooltoeslag 2021-2022. Dit ontvang je van je uitbetaler van het Groeipakket (Fons, Infino, Kidslife, Myfamily of Parentia). Bij sommige uitbetalers kan je het online downloaden.
 • Attest van toekenning van de studietoelage 2021-2022. Dit ontvang je van de dienst Studietoelagen van de Vlaamse Overheid en kan je ook online downloaden (zie rubriek ‘handleidingen’).

Als je vermoedt in aanmerking te komen voor verminderd studiegeld en/of een studietoelage van de Vlaamse Overheid, maar je kan géén van bovenstaande attesten voorleggen, kan je contact opnemen met onze Sociale Dienst voor een onderzoek. Houd zeker bij de hand:

 • Het aanslagbiljet personenbelasting 2021 inkomsten 2020 van je ouder(s) of van de perso(o)n(en) bij wie je ten laste bent. (zie rubriek 'handleidingen')
 • Is je gezinssituatie gewijzigd tegenover 2020 – bijvoorbeeld door een scheiding of een lager inkomen (pensioen, werkloosheid,..)? Verzamel dan bewijzen van de inkomsten 2022 van je ouder(s) of van de perso(o)n(en) bij wie je ten laste bent.
 • Werkte je veel en/of ben je getrouwd of wettelijk samenwonend? Verzamel dan bewijzen van de inkomsten 2021 en 2022 van jezelf en/of jouw partner.

Studiegeldlening

Als je geen recht hebt op verminderd studiegeld en dus het niet-beurstarief betaalt, is het mogelijk om het studiegeld in vaste schijven af te betalen doorheen het academiejaar. De studiegeldlening is renteloos en betaal je in maandelijkse vaste schijven terug tot ten laatste juni. Neem hiervoor contact op met onze Sociale Dienst. We bepalen samen met jou de terugbetalingstermijnen en leggen deze vast in een overeenkomst.

Studietoelage van de Vlaamse Overheid

Één derde van onze AP-studenten heeft recht op een studietoelage van de Vlaamse Overheid, dus het loont zeker de moeite om na te gaan of jij daarbij bent. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder nationaliteits-, studie- en financiële voorwaarden. Je kan een aanvraag voor een studietoelage indienen vanaf 2 juni tot 1 juni van het volgende jaar.

Het kan een tijdje duren vooraleer je aanvraag voor een studietoelage behandeld wordt bij de Vlaamse Overheid. Omdat de meeste studiekosten aan het begin van het academiejaar vallen, kan je bij onze Sociale Dienst een voorschot op je studietoelage aanvragen.

Laptoplening

Via onze partner CampusShop kan je een laptop aankopen voor een goede prijs, met inbegrip van een gratis snelle studentenservice waarbij je tijdelijk een vervangtoestel krijgt als jouw eigen laptop het plots begeeft. Afhankelijk van de vereisten van je studierichting, kan je een laptoplening van 300, 500 of 1000 euro aanvragen om een deel van de laptop mee af te betalen gedurende het academiejaar. Neem hiervoor contact op met onze Sociale Dienst. Samen bepalen we dan de terugbetalingstermijnen en leggen we deze vast in een overeenkomst.

 

Handleidingen

In volgende handleidingen beschrijven we hoe je bepaalde documenten kan downloaden of hoe je online een studietoelage kan aanvragen bij de Vlaamse Overheid.

 • Handleiding om het attest van toekenning van de afdeling Studietoelagen van de Vlaamse Overheid te downloaden
 • Handleiding om een studietoelage aan te vragen bij de Vlaamse Overheid 
 • Handleiding om een attest van gezinssamenstelling te downloaden
 • Handleiding om een aanslagbiljet van de personenbelasting te downloaden