Financiële ondersteuning | AP Hogeschool Overslaan en naar de inhoud gaan

Financiële ondersteuning

Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Daarom bestaan er een aantal voorzieningen die helpen je studies te bekostigen.

Kom langs bij de Sociale Dienst

Je kan steeds bij de Sociale Dienst terecht voor info en bemiddeling op maat over (verminderd) studiegeld, een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap of een voorschot daarop, kinderbijslag, studeren met een uitkering, een stuvo-toelage en veel meer. 

Als je langskomt (tijdens de vrije spreekuren of op afspraak) bij de sociale dienst, breng dan zeker je elektronische identiteitskaart mee (en zorg dat je je pincode kent). 

Op www.centenvoorstudenten.be vind je alvast een helder overzicht van alles wat met de financiering van je studie te maken heeft.

Tijdens de inschrijvingsperiode

Tijdens de inschrijvingsperiode kan je elke werkdag tussen 9u en 16u zonder afspraak binnenlopen bij de Sociale Dienst.

Belangrijk:

 • Als je één deze attesten kan voorleggen op het moment van je definitieve inschrijving, betaal je voorlopig verminderd studiegeld aan beurstarief. Je hoeft hiervoor niet langs te komen bij onze Sociale Dienst. Vervolgens zorg je ervoor dat je een aanvraag voor een studietoelage indient bij de Vlaamse Overheid.

  • Attest van toekenning van de schooltoeslag 2019-2020 van jezelf. Dit attest heb je per brief ontvangen van de uitbetaler van het Groeipakket (van Fons, Infino, Kidslife, Myfamily of Parentia).

  • Attest van toekenning van de studietoelage 2019-2020 van jezelf. Dit attest heb je per brief of mail ontvangen van de dienst Studietoelagen van de Vlaamse Overheid en kan je ook online downloaden. We hebben een handleiding voor je gemaakt (zie handleidingen).

 •  Als je vermoedt in aanmerking te komen voor verminderd studiegeld of een studietoelage van de Vlaamse Overheid, maar je kan geen van bovenstaande attesten voorleggen, kan je langskomen bij onze Sociale Dienst voor een onderzoek. Je brengt dan mee:

  • Het aanslagbiljet personenbelasting 2019 inkomsten 2018 van je ouder(s) of van de perso(o)n(en) bij wie je ten laste bent.

  • Is je gezinssituatie gewijzigd t.o.v. 2018, bijvoorbeeld door een feitelijke scheiding, echtscheiding of een lager inkomen (pensioen, ziekte, werkloosheid)? Breng dan bewijzen mee van de inkomsten 2020 van je ouder(s) of van de perso(o)n(en) bij wie je ten laste bent.

  • Werkte je veel en/of ben je getrouwd of wettelijk samenwonend? Breng dan bewijzen van de inkomsten 2019 en 2020 van jezelf en/of jouw partner mee.

 • Heb je geen recht op verminderd studiegeld? Dan kan je je studiegeld gespreid betalen doorheen het academiejaar. Met een renteloze studiegeldlening kan je het studiegeld in maandelijkse vaste schijven terugbetalen. Hiervoor kan je langskomen bij onze Sociale Dienst.
Vanaf de start van het academiejaar

Vanaf de start van het academiejaar kan je als student langskomen bij de Sociale Dienst. Je hebt hiervoor geen afspraak nodig. Studenten vinden op Digitap het uurrooster van de vrije spreekuren.

Je kan ook op afspraak langskomen in campus Spoor Noord - Lichttoren. Dat kan door zelf een afspraak te maken via deze link.

Contacteer ons

Handleidingen

 • Handleiding om het attest van toekenning van de afdeling Studietoelagen van de Vlaamse Overheid te downloaden
 • Handleiding om een Studietoelage van de Vlaamse Overheid aan te vragen: doe je aanvraag online en zo snel mogelijk! Dat kan tussen 1 augustus en 1 juni van het lopende academie- of schooljaar. 
 • Handleiding om een attest van gezinssamenstelling te downloaden
 • Handleiding om een aanslagbiljet van de personenbelasting (fiche 281) te downloaden

 

Wegwijs in de terminologie

 • Schooltoeslag: financiële ondersteuning voor studenten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs. De schooltoeslag vervangt de vroegere schooltoelage en wordt automatisch toegekend via je uitbetaler van het Groeipakket.
 • Studietoelage: financiële ondersteuning voor studenten in het hoger onderwijs. De studietoelage wordt niet automatisch toegekend en moet door de student aangevraagd worden bij de Vlaamse Overheid op www.studietoelagen.be
 • Schooltoelage: werd voor studenten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs vanaf academiejaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag.