Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Sustainable Minds

Met dit project willen we de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de onderwijsprogramma’s van twee opleidingen – Communicatie en Grafische en Digitale Media – bevorderen. De ervaringen uit dit project willen we gebruiken om vervolgens AP-breed in te zetten en binnen alle opleidingen duurzaamheidskills bij studenten aan te scherpen.

AP Hogeschool zet sterk in op het thema duurzaamheid. Er werd een kader ontwikkeld waarin de duurzaamheidscompetenties omschreven staan die van elke afstuderende student bij AP verwacht worden om duurzaam te kunnen handelen, zowel als burger, maar ook als professional. Maar hoe krijg je studenten zo ver?

Het is noodzakelijk dat studenten, evenals lectoren, voldoende inhoudelijke kennis verwerven over het thema duurzaamheid in het algemeen. Duurzaamheidsvraagstukken zijn vaak complex en onderling verbonden. Om effectieve oplossingen te vinden, moeten studenten en lectoren een diepgaand begrip hebben van deze problemen en hun onderlinge relaties. Een goed hulpmiddel daarbij is het aanreiken van zogeheten ‘duurzaamheidskaders’.

Daarnaast is het van belang dat professionals in spe bewust zijn van de specifieke duurzaamheidsuitdagingen die zich stellen in hun vakgebied en mee kunnen nadenken over oplossingen binnen hun vakgebied. Binnen elk vakgebied stellen duurzaamheidsuitdagingen zich immers op een eigen manier. Willen we vanuit onderwijs duurzaam handelen in de arbeidsmarkt bevorderen, dan is het ook vereist om binnen ons onderwijs in te zoomen op de specifieke duurzaamheidsuitdagingen die zich stellen in het vakgebied van de opleidingen.

Tot slot is het belangrijk om activerende werkvormen te voorzien. Klassieke werkvormen met een focus op pure kennisoverdracht zijn immers vaak ontoereikend voor de overdracht en toepassing van duurzaamheidscompetenties.

Wat gaan we concreet doen?

Het project ‘Sustainable Minds’ is opgebouwd rond drie initiatieven die tussen 2024 en 2026 zullen uitgewerkt worden:

  1. We zullen lesmateriaal creëren om de algemene duurzaamheidgeletterdheid van bachelor‐ én graduaatsstudenten Communicatie en Grafische en Digitale Media te verhogen. Er wordt eveneens een digitaal leerpad ontwikkeld.
  2. We zullen twee proeftuinen opzetten binnen de bacheloropleidingen, waarin we dieper ingaan op vakspecifieke leerinhouden met betrekking tot duurzaamheid. In deze proeftuinen zullen we werken rond circulaire economie, verantwoorde consumptie en productie, en duurzaamheidsmarketing en -communicatie.
  3. We zullen een interdisciplinaire hackaton organiseren om studenten kennis te laten maken met de complexiteit en de vele invalshoeken rond duurzaamheidsuitdagingen. Daarmee willen we de creativiteit, het probleemoplossend denken en de samenwerking tussen laatstejaarsstudenten van verschillende opleidingen bevorderen.